Videoovervågning i vores lokaler i forbindelse med dit ophold Hvis vi gennemfører videoovervågning af det hotel, som du besøger [(selvstændige virksomheder i Steigenberger Hotels AG og deres datterselskaber)](/da/legal/operating-company], gælder følgende for den dermed forbundne behandling af personoplysninger:

  1. Behandlede personoplysninger • Billed- og videooptagelser
  2. Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Hvis der er installeret videoovervågningskameraer på det hotel, som du besøger, anvendes disse med henblik på at varetage husordenen, forhindre strafbare forhold (f.eks. materielle skader eller tyveri) og sikre retsforfølgning. Det retlige grundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Vores virksomheds overvejende, berettigede interesser følger af vores forpligtelse om at garantere et sikkert ophold for vores gæster på hotellet og af vores interesse i at håndhæve vores materielle og immaterielle krav, i at varetage vores rettigheder og i at afværge uberettigede fordringer.
  3. Kategorier af modtagere af personoplysninger Potentielle modtagere af data er påtalemyndigheder samt personer eller virksomheder, som vi bestiller til at varetage vores rettigheder (f.eks. advokater) eller tjenesteudbydere, som er bestilt til videoovervågning.
  4. Videregivelse af data til tredjeland Vi har ikke til hensigt at videregive data til et tredjeland eller en international organisation.
  5. Opbevaringsperiode for personoplysninger Såfremt der sker en registrering af overvågningsoptagelser, slettes de pågældende optagelser senest efter 72 timer; efter udløbet af denne opbevaringsperiode opbevares der kun data, som er nødvendige for at opklare konkrete tilfælde eller for at håndhæve krav på grund af en konkret hændelse (f.eks. et strafbart forhold). Disse data slettes ligeledes, når formålet med den fortsatte opbevaring bortfalder.