Létesítményeinkben történő videokamerás megfigyelés a szállodában való tartózkodás ideje alatt Amennyiben a szálloda, amelyben tartózkodik(a Steigenberger Hotels AG saját szállodája vagy egy ahhoz tartozó leányvállalat) videokamerás megfigyelés alatt áll, a vonatkozó személyes adatok kezelésére a következők érvényesek:

  1. Kezelt személyes adatok • Kép- és videofelvétel
  2. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja Amennyiben a szálláshelyként szolgáló szállodában videokamerák vannak felszerelve, azokat az ingatlan sérthetetlenségére vonatkozó jog védelme, bűncselekmények (például anyagi károk vagy lopás) megelőzése és a büntetőeljárás biztosítása érdekében használják. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Vállalatunk jogos érdekei túlnyomórészt a vendégeink biztonságos szállodai tartózkodásának biztosítására vonatkozó kötelezettségünkből, valamint az anyagi és nem anyagi követeléseink érvényesítéséhez és jogaink gyakorlásához, illetve a jogosulatlan követelésekkel szembeni védekezéshez fűződő érdekünkből fakadnak.
  3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái A személyes adatok esetleges címzettjei közé tartoznak a bűnüldöző hatóságok, a jogaink gyakorlásával megbízott személyek vagy vállalatok (például ügyvédek) vagy a videokamerás megfigyeléssel megbízott szolgáltatók.
  4. Személyes adatok harmadik ország részére történő továbbítása Ezeket az adatokat nem áll szándékunkban továbbítani harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére.
  5. A személyes adatok tárolásának időtartama Ha térfigyelő kamerás felvételt rögzítünk, a vonatkozó felvételt legkésőbb 72 óra elteltével töröljük; az említett tárolási időszak lejárta után pedig csak azokat az adatokat tároljuk, amelyek konkrét események tisztázásához vagy konkrét eseményen (pl. bűncselekmény) alapuló követelések érvényesítéséhez szükségesek. Ezeket az adatokat szintén töröljük, ha a további tárolásra irányuló szükségesség érvényét veszti.