Videoövervakning i våra lokaler inom ramen för din vistelse För det fall att vi genomför videoövervakning i ett hotell som du besöker (Företag i Steigenberger Hotels AG och deras dotterbolag), gäller följande för den därmed förknippade behandlingen av personuppgifter:

  1. Behandlade personuppgifter • Bild- och videoinspelningar
  2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter I händelse att videoövervakningskameror är installerade i ett hotell du besöker, är syftet med dessa att värna om säkerheten, förhindra brott (t.ex. skadegörelse eller stöld) och för att säkra lagföring. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f GDPR. Vårt företags berättigade intressen följer av vår skyldighet att garantera en säker vistelse för våra hotellgäster samt av vårt intresse att hävda våra materiella och immateriella anspråk och värna om våra rättigheter samt försvar mot obefogade anspråk.
  3. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Potentiella mottagare av uppgifterna är brottsbekämpande myndigheter samt personer och/eller företag som vi ger i uppdrag att värna om våra rättigheter (som t.ex. advokater) eller tjänsteleverantörer som fått i uppdrag att sköta videoövervakningen.
  4. Dataöverföring till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra uppgifterna till tredje land eller till en internationell organisation.
  5. Lagringsperiod för personuppgifter För det fall övervakningen spelas in så raderas inspelningen senast efter 72 timmar. Efter denna lagringsperiod lagras endast uppgifter som krävs för att reda ut konkreta incidenter eller för att hävda anspråk på grund av en konkret händelse (t.ex. ett brott). Dessa uppgifter raderas när syftet för fortsatt lagring bortfallit.