NAŠE PRŮVODCE

Součástí našeho sebepojetí je, že při rozhodování bereme v úvahu dopad našich činností na životní prostředí a klima, na lidi a společnost. Přitom se zabýváme také naším hodnotovým řetězcem, od surovin a výrobků až po cestovní chování našich hostů. Aby naše chápání odpovědnosti a z něj vyplývající opatření a cíle byly transparentní jak interně, tak externě, podpořili jsme naši strategii společenské odpovědnosti firem plánem CSR.

Náš plán CSR obsahuje závazné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle pro všechny klíčové otázky udržitelnosti v Deuschen Hospitality. Tyto cíle nám umožňují vyhodnocovat, jak se blížíme našim ambicím. Díky tomu je pro nás CSR kontrolovatelná v obchodním smyslu. Tato jasná orientace a zohlednění očekávání různých zainteresovaných stran v oblasti udržitelnosti nám pomáhají zajistit si prostřednictvím strategie CSR pozici na trhu, minimalizovat rizika v počáteční fázi, zavádět inovace, a tím podporovat růst a naši internacionalizaci. Zapojujeme naše zaměstnance do společenské angažovanosti, a tím posilujeme efektivitu našich aktivit.

JEDEN TÝM

Pracujeme ruku v ruce.

Protože "my" je vždy silnější než "já".

Ať už se jedná o manažery nebo stážisty - v naší kultuře pospolitosti se každý může a měl by podílet na našem úspěchu. Protože naši zaměstnanci jsou nejdůležitějšími hybateli udržitelných opatření. Jako zaměstnavatel si proto stanovujeme priority v oblastech osobního rozvoje, rovných příležitostí, zdraví a mobility pro každého jednotlivce - abychom mohli nadále rozvíjet naši firemní kulturu, která je založena na otevřenosti vůči světu a spolehlivosti.

ZELENÉ BUDOVY

Do roku 2050 budeme klimaticky neutrální.

Protože šetření zdrojů znamená budoucnost.

Abychom měli pozitivní dopad na naši CO₂ stopu, musíme přírodní zdroje využívat zodpovědně. Prostřednictvím certifikací zajišťujeme vysoké standardy udržitelnosti pro naše budovy a procesy po celém světě: Stavební standardy šetřící zdroje, které ovlivňují plánování, výstavbu, provoz a údržbu našich budov, mají v tomto ohledu významně přispět k našemu cíli klimatické neutrality v dlouhodobém horizontu.

ZELENÉ SLUŽBY

Spojujeme udržitelnost a vysokou kvalitu služeb.

Protože naši hosté si zaslouží jen to nejlepší.

Chceme našim hostům nabízet stále udržitelnější služby. Tímto způsobem nejen zlepšujeme naše služby na místě, ale také zvyšujeme náš dopad na klima a společnost. Dáváme tak nejen podněty k ekologičtějšímu chování při cestování, ale začínáme také sami u sebe: Například přehodnocujeme Například přehodnocujeme obaly a cílenými aktivitami podporujeme udržitelnost v oblasti potravin a nápojů.

SPRAVEDLIVÉ PARTNERSTVÍ

Sledujeme dopad svých činů.

Protože je čas něco vrátit.

Chceme udávat trendy do budoucna a vzít s sebou naše dodavatele na cestu k větší udržitelnosti. Ať už prostřednictvím našeho nákupního chování, kdy klademe stále větší důraz na regionální, fair trade a certifikované výrobky. Ať už prostřednictvím udržitelnějších dodavatelských řetězců nebo dodržováním lidských práv. Neustále pracujeme na tom, abychom zajistili zavedení a dodržování našich vysokých standardů. O totéž usilujeme i u našich partnerů na globální úrovni.

NOVÁ ŠANCE

Jsme otevření v jednání a féroví ve vzájemných vztazích.

Zapojujeme totiž naše okolí.

Sociální angažovanost byla vždy naším zájmem a v budoucnu bude nabývat na významu. Prostřednictvím našich poboček po celém světě můžeme a chceme využívat náš vliv na sociální prostředí a pomáhat utvářet místní společenský život. Za tímto účelem budujeme dlouhodobá partnerství a sítě. Do společenské angažovanosti zapojujeme také naše zaměstnance a posilujeme tak efektivitu našich aktivit.