Pokyny k autorizaci platby

    Tímto opravňuji hotel k tomu, aby během mého pobytu (v době rezervace, před příjezdem, během pobytu nebo po odjezdu, nebo kdykoli mezi rezervací a odjezdem) z mé kreditní karty strhl celou hodnotu rezervace nebo její část a případné další poplatky, provedl záložní kontrolu a/nebo předautorizoval mou kreditní kartu.