VORES RETNINGSLINJER

  Det er en del af vores selvforståelse, at vi i vores beslutninger tager hensyn til virkningerne af vores handlinger på miljøet og klimaet, på mennesker og samfundet. I den forbindelse ser vi også på vores værdikæde, fra råmaterialer og produkter til vores gæsters rejseadfærd. For at gøre vores forståelse af ansvar og de deraf følgende foranstaltninger og mål gennemsigtige både internt og eksternt har vi understøttet vores strategi for socialt ansvar med en CSR-køreplan.

  Vores CSR-køreplan indeholder bindende kort-, mellem- og langsigtede mål for alle vigtige bæredygtighedsemner for Deuschen Hospitality. Disse mål giver os mulighed for at vurdere, hvordan vi nærmer os vores ambitioner. Dette gør CSR kontrollerbar for os i en forretningsmæssig forståelse. Denne klare orientering og hensyntagen til forskellige interessenters forventninger til bæredygtighed hjælper os med at sikre vores markedsposition gennem vores CSR-strategi, minimere risici på et tidligt tidspunkt, gennemføre innovation og dermed fremme vækst og vores internationalisering. Vi inddrager vores medarbejdere i det sociale engagement og styrker dermed effektiviteten af vores aktiviteter.

  ET TEAM

  Vi arbejder hånd i hånd.

  Fordi "vi" altid er stærkere end "jeget".

  Uanset om det er ledere eller praktikanter - i vores kultur af sammenhold kan og skal alle bidrage til succesen med deres andel. Fordi vores medarbejdere er de vigtigste drivkræfter for en bæredygtig indsats. Som arbejdsgiver prioriterer vi derfor områderne personlig udvikling, lige muligheder, sundhed og mobilitet for hver enkelt person - så vi kan videreudvikle vores virksomhedskultur baseret på åbenhed over for verden og pålidelighed.

  GRØNNE BYGNINGER

  Vi vil blive klimaneutrale i 2050.

  Fordi bevarelse af ressourcerne betyder fremtiden.

  For at påvirke vores CO₂-fodaftryk positivt skal vi bruge naturressourcerne på en ansvarlig måde. Gennem certificeringer sikrer vi høje bæredygtighedsstandarder for vores bygninger og processer i hele verden: Ressourcebesparende byggestandarder, der påvirker planlægning, opførelse, drift og vedligeholdelse af vores bygninger, skal yde et vigtigt bidrag til vores mål om klimaneutralitet på lang sigt.

  GRØNNE TJENESTER

  Vi kombinerer bæredygtighed og høj servicekvalitet.

  Fordi vores gæster fortjener kun det bedste.

  Vi ønsker at tilbyde vores gæster stadig mere bæredygtige tjenester. På den måde forbedrer vi ikke kun vores service på stedet, men øger også vores indvirkning på klimaet og samfundet. Vi sætter derfor ikke kun impulser til en mere økologisk rejseadfærd, men begynder også med os selv: Vi tænker f.eks. Vi er f.eks. i gang med at nytænke emballage og sikre større bæredygtighed inden for fødevarer og drikkevarer gennem målrettede aktiviteter.

  RETFÆRDIGE PARTNERSKABER

  Vi har øje for virkningen af vores handlinger.

  Fordi det er på tide at give noget tilbage.

  Vi ønsker at sætte trends for fremtiden og tage vores leverandører med os på rejsen mod mere bæredygtighed. Det kan være gennem vores indkøbsadfærd, hvor vi lægger mere og mere vægt på regionale, fair trade- og certificerede produkter. Det kan være gennem mere bæredygtige forsyningskæder eller gennem overholdelse af menneskerettighederne. Vi arbejder løbende på at sikre, at vores høje standarder gennemføres og overholdes. Vi har de samme ambitioner for vores partnere på globalt plan.

  NY CHANCE

  Vi er åbne og fair i vores omgang med hinanden.

  Fordi vi inddrager vores miljø.

  Socialt engagement har altid været et af vores mærkesager og vil blive stadig vigtigere i fremtiden. Gennem vores lokationer rundt om i verden kan og ønsker vi at bruge vores indflydelse på det sociale miljø og være med til at forme det lokale sociale liv. Med henblik herpå opbygger vi langsigtede partnerskaber og netværk. Desuden inddrager vi vores medarbejdere i det sociale engagement og styrker dermed effektiviteten af vores aktiviteter.