Vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet H Rewards

Fra den 1. juli 2020 vil H Rewards-programmet blive udbudt som et loyalitetsprogram af Huazhu Group Limited og dets associerede selskaber ("Huazhu Group"). Steigenberger Hotels AG, Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, ("selskabet"), er medlem af Huazhu-gruppen og driver H Rewards -programmet ("loyalitetsprogrammet") for de hotelmærker, der forvaltes af selskabet selv og dets koncernselskaber, herunder "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" og "Zleep Hotels", i Europa og andre regioner uden for det kinesiske fastland (undtagen Hongkong, Macao og Taiwan i forbindelse med disse programvilkår).

Loyalitetsprogrammet fungerer i henhold til de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor ("programvilkår"), medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Programvilkårene regulerer selskabets forhold til loyalitetsprogrammedlemmer (kollektivt benævnt "loyalitetsprogrammedlemmer", "medlemmer" og individuelt "loyalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), herunder hvordan medlemmerne administrerer deres medlemskonti, foretager reservationer, optjener og indløser loyalitetsprogrampoint ("point"), både på deltagende hoteller og på tredjepartsprogrammer, der har et forretningsmæssigt forhold til loyalitetsprogrammet.

Ved at åbne en Loyalitetsprogrammedlemskabskonto ("konto" eller "medlemskonto") og acceptere Loyalitetsprogrammedlemskabstjenester accepterer du at være bundet af programvilkårene og anvendelsen af de tilknyttede medlemsfordele, politikker og pointregler, som du får adgang til fra tid til anden.

Disse programvilkår erstatter alle tidligere vilkår og betingelser vedrørende loyalitetsprogrammet og medlemskab af loyalitetsprogrammet mellem dig og selskabet og udgør det eksklusive grundlag for medlemskab af loyalitetsprogrammet. Medlemmer af loyalitetsprogrammet er ansvarlige for at gøre sig bekendt med programmets vilkår og betingelser og eventuelle ændringer af programmets vilkår og betingelser.

1 TILMELDING TIL LOYALITETSPROGRAMMET

1.1 Støtteberettigelse.

1.1.1.1 Medlemskab af loyalitetsprogrammet er gratis og tilgængeligt for enhver person, der (a) er fyldt 18 år og har lovlig bemyndigelse til at acceptere programmets vilkår og betingelser i overensstemmelse med de juridiske krav i det land, hvor vedkommende er bosat;

(b) er bosiddende i et land, hvor deltagelse i loyalitetsprogrammet er lovligt tilladt;

(c) ikke er bosiddende i områder og lande, der er omfattet af omfattende sanktioner fra Office of Foreign Assets Control under det amerikanske finansministerium;

(d) giver fuldstændige og korrekte personlige oplysninger ved tilmelding til Trust-programmet;

(e) ikke allerede er medlem af Trustprogrammet (dvs. ikke allerede har en medlemskonto), og

(f) hvis medlemskab af selskabets loyalitetsprogram eller lignende loyalitetsprogrammer ikke er blevet opsagt af selskabet.

1.1.2 Medlemmerne skal sikre, at de læser og forstår vilkårene og betingelserne for loyalitetsprogrammet, medlemskontoudtog og anden kommunikation fra selskabet vedrørende loyalitetsprogrammet for at forstå deres rettigheder, forpligtelser og status i loyalitetsprogrammet. Hvis et medlem har spørgsmål om loyalitetsprogrammet eller disse programvilkår og -betingelser, skal han/hun kontakte H Rewards Servicecenter.

1.2 Deltagende hoteller og mærker // H Rewards kanaler

1.2.1 "Deltagende hoteller" betyder hoteller, resorts og andre overnatningssteder, der drives under de deltagende mærker, forudsat at sådanne overnatningssteder er beliggende i Europa eller andre regioner uden for det kinesiske fastland (undtagen Hongkong, Macao og Taiwan i forbindelse med dette loyalitetsprogram). De deltagende brands omfatter i øjeblikket alle Deutsche Hospitality-brands: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City og Zleep Hotels; de deltagende mærker kan udvides til at omfatte andre mærker fra Huazhu Group i fremtiden efter selskabets skøn.

En komplet liste over deltagende hoteller er offentliggjort på hjemmesiden (som defineret nedenfor), og listen vil blive opdateret fra tid til anden, især når nye hoteller tilmelder sig loyalitetsprogrammet eller eksisterende deltagende hoteller forlader loyalitetsprogrammet.

1.2.2.2 "H Rewards-kanaler": H Rewards kommunikationskanaler, navnlig det officielle websted (global.hre).

H Rewards-websted (global.hrewards.com, "webstedet"), reservationskaldecentrene og de deltagende hoteller.

1.3 Niveauer for medlemskabets status

Medlemskab af loyalitetsprogrammet er opdelt i stigende rækkefølge i Star medlemskab, sølvmedlemskab, Prestige medlemskab, Gold medlemskab, Platinum medlemskab og Diamond medlemskab.

Sølvmedlemskab, Prestige-Medlemskab, Gold-Medlemskab, Platinum-Medlemskab og Diamond-Medlemskab betegnes tilsammen som "medlemskab med højere status", og deres medlemmer betegnes som "medlemmer med højere status".

1.4 Generelle fordele ved medlemskab

Der er en række fordele til rådighed for medlemmer på alle statusniveauer i loyalitetsprogrammet ("generelle medlemsfordele"). Disse generelle medlemsfordele tilbydes efter selskabets skøn og kan være afhængig af tilgængelighed på de deltagende hoteller.

Medlemskabsfordele for højere statusniveauer er beskrevet nedenfor i afsnit 4.

1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmer af loyalitetsprogrammet vil på webstedet have adgang til telefonnummeret til H Rewards Servicecenter, hvor de kan foretage reservationer og Reward-reservationer; desuden vil H Rewards Servicecenter behandle alle medlemsanliggender i forbindelse med medlemskab af loyalitetsprogrammet.

1.4.2 Privat salg. Medlemmer på alle statusniveauer vil få mulighed for at drage fordel af særlige tilbud og kampagner over for offentligheden.

1.4.3 Eksklusive kampagner. Medlemmer på alle statusniveauer vil få eksklusive tilbud på reservationer på de deltagende hoteller.

1.4.4 Gratis flaske vand. Under deres ophold på et hvilket som helst deltagende hotel (undtagen Zleep Hotels) får medlemmer på alle statusniveauer en gratis flaske vand, når de foretager en reservation for mindst én kvalificerende overnatning under opholdet.

1.4.5 Adgang til fælles arbejdsområder. Medlemmer på alle statusniveauer har ret til at bruge samarbejdsområderne, hvis de er tilgængelige, på de deltagende hoteller.

1.5 Betingelser for registrering

1.5.1 Udfyldelse af ansøgningsskemaet. En person kan ansøge om at deltage i loyalitetsprogrammet ved at udfylde en ansøgning fuldstændigt og korrekt via H Rewards-kanalerne eller enhver anden registreringskanal, som selskabet stiller til rådighed eller har godkendt, og ved at oplyse sin e-mailadresse til bekræftelse. Selskabet kan efter eget skøn og uden at angive nogen grund nægte enhver ansøger medlemskab af loyalitetsprogrammet.

1.5.2 Individuelt medlemskab. Kun fysiske personer er berettigede til medlemskab af loyalitetsprogrammet, og hver person kan kun have én medlemskonto. Virksomheder, grupper og/eller foreninger kan ikke registrere sig som medlemmer af loyalitetsprogrammet. Alle konti for medlemmer af loyalitetsprogrammet er personlige konti, fælles konti er ikke tilladt. Fordele i loyalitetsprogrammet kan ikke overdrages, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

1.5.3 Overdragelse af medlemskonto. Selskabet opretter en medlemskonto for hvert medlem og tildeler et medlemsnummer ("medlemsnummer") til hvert medlem. Ved modtagelse af dette medlemsnummer har medlemmet ret til at optjene point på de deltagende hoteller. Yderligere oplysninger er beskrevet i afsnit 1.7 og afsnit 2.

1.5.4 Dobbelte konti. Et medlem må ikke have mere end én konto under loyalitetsprogrammet på noget tidspunkt. Hvis en person har fået tildelt mere end ét medlemsnummer til loyalitetsprogrammet, modtager han/hun kun point for én medlemskonto. Selskabet kan annullere dobbelte medlemskonti.

1.5.5.5 PersonalProfile. Oplysninger, som et medlem giver ved tilmelding til loyalitetsprogrammet eller under medlemskabet, gemmes i en personlig præferenceprofil på medlemskontoen. Alle oplysninger, som et medlem har givet i sin personlige profil, skal være gyldige og korrekte, og medlemmet er ansvarlig for at holde oplysningerne i sin personlige profil ajour.

i. Et medlem kan ændre sit mobiltelefonnummer, sin e-mail-adresse eller adresse ved at ændre disse oplysninger i sin personlige profil på Loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter. Visse ændringer kan kræve, at der forelægges dokumentation.

ii. Navneændringer på medlemmets konto kræver indsendelse af juridisk bevis, medlemmets underskrift samt dato og medlemsnummer. Der findes yderligere oplysninger på webstedet.

1.5.6 Anvendelse af de oplysninger, der indsamles i ansøgningen. De data og oplysninger, som et medlem giver til selskabet, når han/hun udfylder ansøgningen om loyalitetsprogrammet og indløser point, vil blive behandlet i overensstemmelse med H Rewards's privatlivspolitik.

** 1.6 Medlemskabskommunikation**

1.6.1 Det er vigtigt at formidle relevante oplysninger for at administrere loyalitetsprogrammet og for at gøre det muligt for hvert enkelt medlem at maksimere fordelene ved medlemskabet for sig selv. Medlemmer vil modtage meddelelser om loyalitetsprogrammet i overensstemmelse med gældende lovkrav.

1.6.2 Meddelelser om loyalitetsprogrammet sendes til et medlem via forskellige kanaler, f.eks. med post eller e-mail til den/de adresse(r), der er angivet på det pågældende tidspunkt på medlemmets konto. Meddelelser, der sendes til den registrerede (e-mail-)adresse, anses for at være modtaget en (1) arbejdsdag efter afsendelsen, hvis de sendes til medlemmets e-mail-adresse, eller fem (5) arbejdsdage efter afsendelsen, hvis de sendes til den oplyste postadresse. Medlemmerne skal holde deres e-mail- og postadresse ajour. Hverken selskabet eller loyalitetsprogrammet er ansvarlig for forkert eller bortkommet post eller konsekvenserne heraf.

1.6.3 Medlemmerne modtager den nye saldo på medlemskontoen pr. e-mail efter hver transaktion, når der enten er optjent eller brugt point. Medlemmer kan til enhver tid afmelde sig fra denne tjeneste.

1.6.4 Hvis de nødvendige juridiske krav i henhold til gældende lovgivning er opfyldt, kan selskabet også sende medlemmer kampagner, tilbud og anden kommunikation fra tid til anden, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, fordele fra tredjeparter. Tilbud om tredjepartstjenester vil være baseret på oplysninger, som medlemmet har givet selskabet, og eventuelle yderligere data, som selskabet lovligt kan opbevare. Medlemmer kan til enhver tid ændre personlige data og kommunikationspræferencer i deres personlige profil på Loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.Som anført i afsnit 1.5.5 (i) kan selskabet dog kræve, at et medlem skal indsende passende dokumentation, før visse ændringer kan gennemføres (f.eks. navneændringer).

1.6.5 Medlemmet kan definere og ændre mailing- og andre kommunikationspræferencer ved hjælp af de midler, der er angivet i de relevante e-mails eller meddelelser eller i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

1.6.6 I det omfang loven tillader det, kan selskabet overvåge eller optage telefonsamtaler mellem medlemmet og H Rewards Servicecenter for at forbedre servicekvaliteten i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

1.6.7 På loyalitetsprogrammets websted kan et medlem se sin pointsaldo og kontoaktivitet på sin medlemskonto og opdatere sine personlige oplysninger og præferencer i sin kontoprofil.

1.7 Indsamling af point.

Medlemmer kan optjene point (loyalitetsprogrammets valuta) for berettigede transaktioner på et deltagende hotel i overensstemmelse med punkt 2.

1.7.1 Point er underlagt programmets vilkår og betingelser. Som anført i punkt 1.1.2 er optjening af point underlagt programvilkårene. Hvert medlem af loyalitetsprogrammet er ansvarlig for at gennemgå programmets vilkår og betingelser, meddelelser fra selskabet vedrørende loyalitetsprogrammet og kontoudtog vedrørende hans eller hendes medlemskonto for at være opmærksom på sine rettigheder, forpligtelser og status i loyalitetsprogrammet og på, hvordan belønninger optjenes og indløses.

1.7.2 Skatter. Point, belønninger og andre fordele, som medlemmet optjener gennem deltagelse i loyalitetsprogrammet, kan være skattepligtige. Overholdelse af eventuelle skatteforpligtelser, der følger af loyalitetsprogrammet for medlemmet som følge af modtagelse eller indløsning af point, belønninger og fordele, herunder forpligtelsen til at oplyse/angive sådanne fordele, er udelukkende medlemmets ansvar.

1.7.3 Forbud mod overførsel af point. Point, der akkumuleres af et medlem af loyalitetsprogrammet, er kun til fordel for medlemmet og må ikke overføres, sælges, byttes, udlejes, lånes eller udbydes til auktion. Alle point, som Loyalitetsprogrammet anser for at være blevet overført i strid med programmets vilkår og betingelser, kan fortabes.

1.7.4 Politik for udløb af point. Point er gyldige i 24 måneder fra kreditdatoen. Efter 24 måneder udløber point automatisk og bliver ugyldige, hvis de ikke bruges inden for gyldighedsperioden. Selskabet underretter hvert medlem mindst seks (6) måneder i forvejen om, at deres point er ved at udløbe.

1.7.5 Udløbne eller annullerede point. Når point er udløbet eller annulleret, kan de ikke krediteres igen; medlemmets mulighed for at optjene nye point vil forblive, medmindre medlemmets konto er blevet deaktiveret.

1.7.6 Indtjening i to programmer. Samtidig kreditering af miles fra Frequent Flyer-programmer samt bonuspoint fra andre kundeloyalitetssystemer (f.eks. Miles&More, BahnBonus osv.) og H Rewards point er udelukket; enten miles/bonuspoint eller H Rewards point krediteres kun én gang pr. ophold efter medlemmets valg.

1.8 Opsigelse af medlemskab

1.8.1 Betingelser for opsigelse af medlemskab

i. Opsigelse fra medlemmets side. Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab af loyalitetsprogrammet ved at sende en skriftlig meddelelse om opsigelse til H Rewards Servicecenter. Alle ikke-indløste point, belønninger og medlemsstatus, der er opnået, ophører med at være gyldige efter seks måneder fra den effektive opsigelsesdato og kan ikke genaktiveres eller overføres derefter.

ii. Opsigelse fra selskabets side. Selskabet kan opsige et medlems medlemskab uden grund med fire ugers varsel (almindelig opsigelse). Selskabets ordinære opsigelse (dvs. opsigelse uden grund) af medlemskab af højere statusniveauer er dog tidligst mulig ved udløbet af medlemmets eksisterende statusniveau. I tilfælde af en ordinær opsigelse af medlemskabet fra selskabets side mister alle ikke-indløste point, belønninger og kampagnebonusser samt den opnåede medlemsstatus deres gyldighed efter udløbet af seks måneder fra opsigelsesdatoen og kan ikke genaktiveres eller overføres derefter.

Uanset et medlems statusniveau kan selskabet til enhver tid med øjeblikkelig virkning opsige et medlems medlemskab af en god grund; en god grund anses bl.a. for at foreligge, hvis

a) medlemmet er i restance med betalingen af et forfaldent fakturabeløb for tjenesteydelser fra et deltagende hotel på trods af en påmindelse;

b) medlemmet har opført sig upassende, svigagtigt, fornærmende eller på anden måde fjendtligt over for ansatte, kunder eller partnere i virksomheden eller de deltagende hoteller;

c) at medlemmet har overtrådt disse programvilkår og -betingelser på en skyldig måde; eller

d) hvis medlemmet har hævdet at være berettiget til at optjene eller indløse point eller til at nyde godt af fordele på bedragerisk vis.

iii. Retlige skridt. Alle selskabets rettigheder til at gøre krav gældende over for medlemmet forbliver upåvirket og er ikke begrænset af disse programvilkår.

1.8.2 Virkninger af ophør af medlemskab

i. I tilfælde af at selskabet opsiger medlemskabet af loyalitetsprogrammet af en gyldig grund i overensstemmelse med punkt 1.8.1 (ii), ophører alle medlemmets ikke indløste point med at være gyldige uden erstatning, og det pågældende medlem er ikke længere berettiget til at deltage i loyalitetsprogrammet.

ii. Hvis selskabet opsiger et medlems medlemskab af selskabet, må den pågældende person ikke ansøge om eller tilmelde sig som medlem af loyalitetsprogrammet igen. Enhver medlemskonto, der åbnes i strid med ovenstående bestemmelse, lukkes, og de point og belønninger, der er optjent på en sådan konto, fortabes uden erstatning og med tilbagevirkende kraft.

iii. Hvis et medlem opsiger sit medlemskab af loyalitetsprogrammet, kan han/hun ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen på et senere tidspunkt; dog vil ingen point og belønninger, der tidligere er blevet ugyldiggjort eller fortabt, blive krediteret på ny på det (nye) medlems konto.

iv. Enhver medlemsstatus ophører, når opsigelsen af et medlemskab træder i kraft.

1.8.3 Ændring af program. Medmindre andet udtrykkeligt er forbudt eller begrænset i henhold til gældende lovgivning og med forbehold af bestemmelserne i afsnit 6, har selskabet ret til at ændre, begrænse, modificere eller annullere belønningerne til enhver tid, selv om sådanne ændringer kan påvirke værdien af point eller muligheden for at modtage visse belønninger, forudsat at dette ikke er urimelig forskelsbehandling af medlemmet og ikke sker i ond tro. Selskabet kan bl.a. med virkning for fremtiden (i) øge eller reducere antallet af point, der skal krediteres for et ophold eller kræves for en præmie; (ii) trække en præmie tilbage, begrænse, ændre eller annullere den; (iii) begrænse tilgængeligheden af værelser til en præmie på et deltagende hotel eller på anden måde begrænse tilgængeligheden af præmier; og (iv) ændre programfordele, loyalitetsprogrampartnere, fordele, der tilbydes af selskabet eller dets partnere, vilkår og betingelser for deltagelse, regler for optjening, indløsning, fortabelse eller fortabelse af gyldighed af point eller regler for brug af belønninger. Medlemmer må ikke stole på, at en belønning eller en belønningskategori fortsat er tilgængelig. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til belønningerne vil blive offentliggjort på webstedet.

1.8.4 Tilgængelighed og ændring af ydelser. Alle fordele, faciliteter, tilbud, belønninger og tjenester under loyalitetsprogrammet er afhængige af tilgængelighed og kan til enhver tid ændres uden varsel, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

1.8.5 Berettigelse til at modtage ydelser. Hvert medlem er ansvarlig for at afgøre, om han eller hun er berettiget til at modtage sådanne fordele, faciliteter, tilbud, belønninger eller tjenester under loyalitetsprogrammet (herunder, uden begrænsning, point og belønninger) i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle politikker, der er relevante for medlemmet for accept af fordele og drikkepenge. Virksomheden foretager ikke en sådan kontrol.

1.8.6 Intet salg eller overførsel. Point, belønninger og andre medlemsfordele må ikke sælges, byttes, udlejes, lånes, udbydes på auktion eller på anden måde overdrages (undtagen af selskabet og dets agenter). Ethvert forsøg på at overføre, sælge, ombytte, udleje, lease eller auktionere er forbudt, og de relevante point, belønninger og medlemsfordele vil blive konfiskeret af selskabet. Selskabet og dets samarbejdspartnere kan med hensyn til loyalitetsprogrammet nægte at anerkende point, belønninger eller medlemsfordele, som Selskabet har grund til at tro er blevet uautoriseret overført, solgt eller byttet.

1.8.7 Belønninger. Uanset ovenstående kan belønninger kun gives eller overføres til en tredjepart til medlemmets eget brug, hvis medlemmet har et personligt forhold til den pågældende tredjepart, f.eks. familiemedlemmer, venner og bekendte; de overførte belønninger kan dog ikke ombyttes til andre belønninger eller kontanter.

2 INDSAMLINGSPOINT

2.1 Indsamling på de deltagende hoteller

2.1.1.1 Et medlem modtager otte (8) point for hvert beløb i euro eller tilsvarende valuta, som medlemmet betaler på kvalificerende transaktioner i overensstemmelse med punkt 2.1.2.

2.1.2 "Støtteberettigede indtægter": indtægter genereret under medlemmets ophold på et deltagende hotel på fakturaen for det relevante hotelværelse, herunder indtægter for op til to (2) yderligere hotelværelser under det relevante ophold, herunder uden begrænsning indtægter for

i. kvalificerende priser for kvalificerende overnatninger og

ii. Mad og drikkevarer (undtagen alkoholholdige drikkevarer, hvor servering af alkoholholdige drikkevarer er forbudt ved lov på det pågældende hotel), men undtagen salg i barer og restauranter, der ikke forvaltes eller drives af det deltagende hotel; forudsat at hvis salget genereres i de deltagende hotellers barer og restauranter uafhængigt af et ophold, er det berettigede salg begrænset til 1.000 EUR pr. medlem for hver restaurant- eller barregning.

Den støtteberettigede omsætning kan kun tages i betragtning, hvis medlemmet oplyser sit medlemsnummer på betalingstidspunktet.

2.1.3 Ikke-støtteberettiget omsætning. Støtteberettiget salg omfatter ikke salg af gratis tjenester, premium-reservationer eller andre gebyrer/godtgørelser eller udgifter og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, (A) vederlag for banketter, møder eller andre arrangementer; (B) andre omkostninger og gebyrer, såsom. for parkering, forretningscentre, detailbutikker og andre tjenester fra tredjepart, og (C) skatter og serviceudgifter i forbindelse med værelsesprisen (medmindre sådanne skatter og serviceudgifter er inkluderet i værelsesprisen), drikkepenge, gebyrer (f.eks. gebyrer for sen afbestilling eller gebyrer for udeblivelse), obligatoriske gebyrer (f.eks. resortgebyrer) og andre gældende gebyrer.

2.1.4 Kvalifikationsaften. En "kvalificerende nat" er en nat, som et medlem booker, bor og betaler for sig selv på et deltagende hotel, og for hvilken værelset opkræves (i) hos medlemmet selv eller (ii) direkte hos en tredjepart, som har givet et overtagelsesbrev for medlemmets ophold, medmindre medlemmets ophold er en del af en kongres- eller gruppebooking. Følgende betingelser skal således være opfyldt for en "kvalificerende aften":

i. Det er en overnatning på et deltagende hotel af et medlem, som (A) oplyser sit medlemsnummer ved reservationen eller check-in, (B) betaler en kvalificerende pris eller indløser en Overnight Reward for opholdet og (C) selv overnatter i et af de reserverede værelser. Et medlem kan kun optjene point for omsætning af op til tre (3) gæsteværelser på en kvalificerende nat, hvis han eller hun selv overnatter i et af disse tre reserverede gæsteværelser og betaler en kvalificerende pris eller indløser en overnatningsbonus eller en kampagnebonus for alle gæsteværelser.

ii. Medlemmer kan ikke optjene point og/eller modtage fordele på mere end ét deltagende hotel for samme opholdsdato.

iii. Kun ét medlem pr. værelse kan både optjene point og modtage fordele. Hvis flere medlemmer bor i samme gæsteværelse, skal medlemmerne ved indtjekning beslutte, hvilket medlem der skal krediteres point for værelsets omsætning; det skal være det samme medlem, der betaler regningen.

2.1.5 Kvalificerende satser. En "kvalificerende pris" er den pris, som et medlem betaler for et ophold på et værelse på et deltagende hotel, som giver ret til at optjene point. Kvalificerede satser omfatter alle satser, der ikke er angivet som ikke-kvalificerede satser nedenfor eller i satsbeskrivelsen. Medmindre andet er specifikt angivet, får medlemmer fordelene ved deres statusniveau for ophold til kvalificerende priser.

Priser, der er booket via følgende metoder, tæller ikke som kvalificerende priser:

i. Værelse booket gennem et rejsebureau, en online rejseplatform eller anden tredjepartskanal, herunder, men ikke begrænset til booking.com, expedia.com, hrs.co.uk, hotel.co.uk, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; dog vil specifikt aftalte erhvervspriser, der bookes gennem sådanne kanaler, tælle som kvalificerende priser, eller

ii. Værelset blev booket til gruppeprisen som led i et arrangement, et møde, en konference eller en grupperejse, og medlemmet betaler ikke for værelset direkte til det deltagende hotel, eller

iii. Værelset blev booket til en medarbejderpris, til særlige priser for ansatte i rejsebranchen (f.eks. rejsearrangører, grossister, rejsebureauer, rederier, luftfartsselskaber) eller til en pris for besætningsværelser eller som en del af en pakkerejse, eller

iv. værelset var gratis, eller

v. Der blev indløst en voucher (også fra en tredjepartsleverandør) for værelset.

2.1.6 Hvis et deltagende hotel trækker sig ud af loyalitetsprogrammet, kan der ikke optjenes point for ophold eller salg på det pågældende hotel efter datoen for udmeldelsen, uanset hvornår reservationen blev foretaget.

2.2 Personlig optjening for kvalificerende salg og kvalificerende overnatninger

Det er kun medlemmet selv, der kan samle point for kvalificerende indtægter for sin egen medlemskonto. Point for et værelse, hvor mere end ét medlem af loyalitetsprogrammet bor på samme tid, vil kun blive tildelt ét medlem af loyalitetsprogrammet.

2.3 Valutakurser

På deltagende hoteller, hvor der anvendes en anden valuta end euro, vil de point, som medlemmet indsamler, blive beregnet på grundlag af berettigede salg, hvis beløb vil blive omregnet til euro til den valutakurs, som selskabet anvender på tidspunktet for databehandlingen.

3 INDLØSNINGSPOINT

3.1 Indløsning af point for belønninger

Et medlem kan indløse de point, han/hun samler, for at modtage visse belønninger ("belønninger"); belønninger omfatter, men er ikke begrænset til, overnatninger på deltagende hoteller og andre tjenester og varer. En komplet oversigt over de belønninger, der tilbydes i øjeblikket, findes på loyalitetsprogrammets websted under "Belønninger".

3.1.1 Point og belønninger kan ikke ombyttes eller indløses til kontanter eller kontantkreditter.

3.1.2 Præmier er kun gyldige for individuelle rejser og ikke for grupperejser, pakkerejser, kongresser eller andre specielle priser og/eller pakkeprogrammer, mad- og drikkevarekreditter, ekstraudgifter eller serviceudgifter.

3.2 Værelser på de deltagende hoteller

Medmindre andet er fastsat i et individuelt tilfælde, kan et medlem indløse sine point for overnatninger i standard-enkel- eller standard-dobbeltværelser på deltagende hoteller ("Præmieovernatning"). Indløsning af point for en bonusnat er betinget af, at der er ledige værelser på det deltagende hotel på reservationstidspunktet, og kræver en forudgående reservation via en H Rewards-kanal. Belønningsnætter kan ikke bruges til eksisterende reservationer.

3.2.1 Reservationer af bonusnætter er underlagt det relevante deltagende hotels afbestillingsregler, herunder, men ikke begrænset til, enhver krævet minimumsopholdslængde, kreditkortgaranti og eventuelle gebyrer for sen afbestilling, manglende brug af tjenesten uden afbestilling eller tidlig afrejse.

i. Hvis medlemmet afslutter sit ophold før udløbet af de bookede bonusnætter, vil medlemmets konto blive krediteret med de relevante point for de ubrugte bonusnætter, hvis medlemmet informerer receptionen på det deltagende hotel i forvejen om tidspunktet for den tidlige afrejse.

ii. Hvis et medlem ikke annullerer en garanteret reservation til en bonusnat inden for den gældende afbestillingsperiode, bliver den tilsvarende bonusnatkupon ugyldig, og 10 procent af de point, der er indløst for kuponen, vil blive krediteret tilbage til medlemmets konto.

3.2.2.2 Det antal point, der kræves for en belønningsnat, varierer afhængigt af det deltagende hotels kategori og de værelsestyper, der er tilgængelige på det deltagende hotel, opholdets længde og tidspunktet for natten. En oversigt over kategorierne af de deltagende hoteller findes på Loyalitetsprogrammets websted. Selskabet kan til enhver tid ændre kategorien af et deltagende hotel under loyalitetsprogrammet.

3.2.3 Når point indløses til en Reward-overnatning, dækker belønningen prisen for et standard enkelt- eller standard dobbeltværelse på et deltagende hotel og, hvor det er relevant, skatter og serviceudgifter. Alle andre gebyrer, herunder ekstraudgifter, kommunale afgifter og skatter (såsom kulturfremmeafgifter, sengebeskatning osv.) og besøgsskat, betales separat af medlemmet og er ikke inkluderet i prisovernattende ophold.

i. Standardværelsernes størrelse, beliggenhed og faciliteter varierer mellem de deltagende hoteller og deltagende mærker. Værelser i en højere kategori, herunder opgraderinger og/eller suiter, kan være tilgængelige til en højere pointpris.

ii. Præferencer for værelsestype (f.eks. ryger/ikke-ryger-værelser) kan angives på tidspunktet for en prisovernattende overnatning, men garanteres ikke.

iii. Der kræves en kreditkortgaranti for alle reservationer på Zleep Hotels, herunder for bonusnætter. I tilfælde af premium-nætter vil gæstens kreditkort kun blive debiteret, hvis det strenge rygeforbud på Zleep Hotels, der gælder for alle værelser, ikke er blevet overholdt af medlemmet eller dennes ledsagere. I så fald vil der blive opkrævet 1.500 DKK eller 1.500 SEK på gæstens kreditkort.

3.2.4 Medlemmer modtager ikke point for den del af deres ophold på et deltagende hotel, der vedrører bonusnætter.

3.2.5 Et medlem kan indløse point for op til i alt ni (9) værelser på det samme deltagende hotel på de samme datoer. I den forbindelse accepterer medlemmet kun at foretage reservationer fra belønningsaftenen til sig selv og sine gæster og ledsagere og ikke til andre formål, såsom videresalg, uautoriseret overdragelse eller overførsel eller offentliggørelse på tredjepartswebsteder eller spekulative, falske eller bedrageriske reservationer. Selskabet forbeholder sig ret til at annullere alle Reward Night-reservationer, som det anser for at være i strid med programmets vilkår og betingelser.

3.2.6 Hvis et deltagende hotel af en eller anden grund trækker sig ud af loyalitetsprogrammet, efter at et medlem har reserveret en bonusnat på det pågældende hotel, men før medlemmets ankomst, vil selskabet gøre en rimelig indsats for at sikre, at det pågældende hotel alligevel opfylder reservationen eller hjælper med at arrangere en tilsvarende indkvartering i nærheden; i sådanne tilfælde kan selskabet dog ikke garantere, at belønninger, opgraderinger eller andre fordele, som et medlem kan være berettiget til i henhold til loyalitetsprogrammet, rent faktisk vil blive tildelt på det pågældende hotel. Hvis medlemmet af denne grund ikke er i stand til at benytte sig af sin præmieaften, kan han/hun returnere præmien. De point, der er indløst for den præmierede overnatning, vil blive krediteret medlemmets konto igen.

4 Medlemskab af højere statusniveauer

4.1 Krav til oprykning til det næste statusniveau og til at forblive på et højere statusniveau

4.1.1 Fremrykning til næste statusniveau. For at avancere til det næste statusniveau skal medlemmet opfylde følgende kriterier, som defineret i tabel 1, inden for en medlemskabsperiode. En "medlemscyklus" er en periode på tolv (12) måneder fra den dato, hvor et medlem har opnået det aktuelle statusniveau. Ved afslutningen af denne cyklus begynder en ny medlemscyklus. Hvis statusniveauet ændres i løbet af en medlemskabsperiode, starter en ny medlemskabsperiode på datoen for ændringen.

Et medlem vil blive forfremmet til det næste statusniveau inden for tre (3) dage efter at have opfyldt forfremmelseskriterierne.

4.1.2 Fastholdelse i statusniveau. Ved oprykning til et højere statusniveau kan et medlem bevare medlemskabet på det højere statusniveau i en medlemskabsperiode. For at blive fastholdt på det højere statusniveau i den næste medlemskabsperiode skal et medlem opfylde følgende kriterier som defineret i tabel 1.

Hvis et medlem på et højere niveau ikke opfylder kriterierne for at bevare sit nuværende statusniveau inden for en medlemskabsperiode, vil det automatisk blive nedgraderet til det statusniveau, hvis kriterier det opfyldte i den foregående periode.

Tabel 1: Regler for forfremmelse til det næste højere statusniveau og for fastholdelse på det pågældende statusniveau

Betingelser for at avancere til det næste højere statusniveau inden for en medlemscyklus Stjerne

 • Stjernestatusniveau: 3 kvalificerende overnatninger eller 350 EUR godskrivningsberettiget omsætning
 • Statusniveau Silver: 5 kvalificerende overnatninger eller 500 EUR kvalificerende omsætning
 • Statusniveau Prestige: 10 kvalificerende overnatninger eller 1000 EUR kreditabel omsætning
 • Statusniveau Gold: 40 kvalificerende overnatninger eller 4000 EUR kreditabel omsætning
 • Statusniveau Platinum: 100 kvalificerende overnatninger eller 9000 EUR kvalificerende omsætning
 • Statusniveau Diamant: --

Betingelser for at forblive på statusniveau

 • Stjernestatusniveau: --
 • Statusniveau Silver: 3 kvalificerende overnatninger eller 350 EUR godskrivningsberettiget omsætning
 • Statusniveau Prestige: 5 kvalificerende overnatninger eller 500 EUR kreditabel omsætning
 • Statusniveau Gold: 5 kvalificerende overnatninger eller 500 EUR godskrivningsberettiget omsætning
 • Statusniveau Pltinum: 30 kvalificerende overnatninger eller 3000 EUR godskrivningsberettiget omsætning
 • Statusniveau Diamond: 80 kvalificerende overnatninger eller 6750 EUR godskrivningsberettiget omsætning

4.2 Fordele for medlemmer med et højere statusniveau

Medlemmer med et højere statusniveau får også de fordele, der er anført i tabel 2, og som forklares nærmere i punkt 4.2.

Tabel 2: Fordele for medlemmer med et højere statusniveau

**Bonuspoint for bookinger foretaget via officielle ikke-mobile H Rewards-kanaler, det officielle websted, callcenter eller hoteller **.

 • Silver-statusniveau: x1
 • Prestige statusniveau: x1
 • Guldstatusniveau: x1,5
 • Statusniveau Platinum: x1,5
 • Statusniveau Diamant: x2

Medlemskabspris (rabat)

 • Statusniveau Silver: 6 %
 • Statusniveau Prestige: 10%
 • Statusniveau Guld: 10%
 • Statusniveau Pltinum: 10%
 • Diamantstatusniveau: 10%

Rumgaranti

 • Statusniveau Silver: -
 • Statusniveau Prestige: -
 • Statusniveau Gold: -
 • Statusniveau Platinum: 72 timer i forvejen
 • Diamantstatus: 24 timer i forvejen

**Rumopgradering

 • Statusniveau Silver: -
 • Prestige statusniveau: -
 • Gold-statusniveau: -
 • Statusniveau Platinum: Ja
 • Diamantstatus: Ja

Rabat på mad og drikkevarer

 • Statusniveau Silver: -
 • Prestige statusniveau: -
 • Statusniveau Guld: 10%
 • Statusniveau Pltinum: 10%
 • Statusniveau Diamant: 10%

Drikkevarekupon / 2 gratis morgenmad

 • Statusniveau Silver: -
 • Statusniveau Prestige: -
 • Statusniveau Gold: 10 € (drikkevarekupon)
 • Statusniveau Platinum: 2 gratis morgenmad
 • Statusniveau Diamond: 2 gratis morgenmad

** Tidlig indtjekning**

 • Statusniveau Silver: -
 • Statusniveau Prestige: Ja
 • Statusniveau Gold: Ja
 • Statusniveau Pltinum: Ja
 • Diamantstatusniveau: Ja

Sene udtjekning

 • Statusniveau Silver: 13:00
 • Prestige statusniveau: 14:00
 • Statusniveau Gold: 14:00
 • Statusniveau Pltinum: 14:00 timer
 • Statusniveau Diamant: 16:00

4.2.1 Fordele ved Silver status. Medlemmer med status Silver har ret til følgende fordele ud over alle generelle medlemsfordele:

 • Bonuspoint: Hvis et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards-kanaler som f.eks. hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil han/hun modtage 100 % af pointene som en bonus ud over pointene i henhold til punkt 2.1.1.
 • Priser for medlemmer: Et medlem får en rabat på seks procent (6 %) på den bedste dagspris, når han/hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker via webstedet. Medlemsprisen er gyldig, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for reservationer af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller, kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller for grupper.
 • Sen udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 13.00, men tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.

4.2.2 Fordele ved Prestige status. Medlemmer med status Prestige har ret til følgende fordele ud over alle generelle medlemsfordele:

 • Bonuspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards-kanaler som f.eks. hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil han/hun modtage 100 % af pointene som en bonus ud over de point, der er angivet i punkt 2.1.1.
 • Priser for medlemmer: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste dagspris, når han/hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker via webstedet. Medlemsprisen er gyldig, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for reservationer af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller, kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller for grupper.
 • Tidlig indtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel ved ankomst, og tidspunkterne kan variere alt efter hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Senere udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, men tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.

4.2.3 Fordele ved Gold status. Medlemmer med status Gold har ret til følgende fordele ud over alle generelle medlemsfordele:

 • Bonuspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler såsom hjemmeside, callcenter eller hoteller, får han/hun 1,5 gange point (dvs. 12 point pr. euro).
 • Priser for medlemmer: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste dagspris, når han/hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker via webstedet. Medlemsprisen er gyldig, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for reservationer af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller, kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller for grupper.
 • Tidlig indtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel ved ankomst, og tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter, hvor du kan indløse en bonus, og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Senere udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, men tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Mad og drikkevarer: Et medlem får 10 % (10 %) rabat på den samlede regning (inklusive skat) på deltagende hotelrestauranter og barer, når han/hun identificerer sig som medlem.
 • Drikkekupon: Et medlem modtager en drikkekupon på 10 EUR, som ikke kan udbetales kontant. Kuponen kan kun indløses til visse barydelser på de deltagende hoteller og kan bruges til delvis betaling af alle regninger for drikkevarer. Der kan kun indløses én drikkevarekupon pr. ophold, som skal omfatte mindst én kvalificerende overnatning på det deltagende hotel, og som skal afleveres til servicerepræsentanten. På Zleep Hotel modtager medlemmet en kupon til en gratis drink i stedet for en drikkevarekupon på 10 EUR.

4.2.4 Fordele ved Platinum status. Medlemmer med status Platinum har ret til følgende fordele ud over alle generelle medlemsfordele:

 • Bonuspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler såsom hjemmeside, callcenter eller hoteller, får han/hun 1,5 gange point (dvs. 12 point pr. euro).
 • Priser for medlemmer: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste dagspris, når han/hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker via webstedet. Medlemsprisen er gyldig, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for reservationer af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller, kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller for grupper.
 • Værelsesgaranti: En værelsesreservation på de deltagende hoteller er garanteret, hvis reservationen foretages 72 timer før planlagt ankomst. "Værelsesgaranti"-fordelen kan dog ikke anvendes på reservationer foretaget gennem tredjeparter eller på reservationer af bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. messer, begivenheder osv.). Værelsesgarantifordelen kan ikke kombineres med indløsning af Rewards eller med nogen form for kampagne- eller rabatpriser.
 • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller temaværelser) på deltagende hoteller på tidspunktet for check-in for hele opholdets varighed, afhængigt af tilgængeligheden af de tilsvarende værelser. Hvis den næsthøjeste kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen ske i den reserverede kategori (f.eks. højere etage, bedre beliggenhed/udsigt osv.). Opgraderingen gælder kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
 • Tidlig indtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel ved ankomst, og tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Senere udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, men tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Mad og drikkevarer: Et medlem får 10 % (10 %) rabat på hele regningen (inklusive skat) på deltagende hotelrestauranter og barer, når han/hun identificerer sig som medlem.
 • To gratis morgenmad: Et medlem får to gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver kvalificerende overnatning, der er booket på deltagende hoteller. På de deltagende hoteller, hvor morgenmad som udgangspunkt allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes der i stedet en F&B-mad- og drikkevarekupon til en værdi af 20 EUR pr. ophold.

4.2.5 Fordele ved Diamond status. Medlemmer med Diamond-status har ret til følgende fordele ud over alle generelle medlemsfordele:

 • Bonuspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler som f.eks. hjemmeside, callcenter eller hoteller, får han/hun dobbelt point som bonus (dvs. 16 point pr. euro).
 • Priser for medlemmer: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste dagspris, når han/hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker via webstederne. Medlemsprisen er gyldig, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for reservationer af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller, kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller for grupper.
 • Værelsesgaranti: En værelsesreservation på de deltagende hoteller er garanteret, hvis reservationen foretages 24 timer før planlagt ankomst. "Værelsesgaranti"-fordelen kan dog ikke anvendes på reservationer foretaget gennem tredjeparter eller på reservationer af bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. messer, begivenheder osv.). Værelsesgarantifordelen kan ikke kombineres med indløsning af præmier eller med nogen form for kampagne- eller rabatpriser.
 • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller temaværelser) på deltagende hoteller på tidspunktet for check-in for hele opholdets varighed, afhængigt af tilgængeligheden af de tilsvarende værelser. Hvis den næsthøjeste kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen ske i den reserverede kategori (f.eks. højere etage, bedre beliggenhed/udsigt osv.). Opgraderingen gælder kun for kvalificerende nætter eller nætter, hvor der kan indløses præmier, og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
 • Tidlig indtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel ved ankomst, og tidspunkterne kan variere afhængigt af hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Senere udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 16.00 (kl. 14.00 på Zleep Hotels ), tidspunkterne kan variere alt efter hotel og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusnætter og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
 • Mad og drikkevarer: Et medlem får 10 % (10 %) rabat på hele regningen (inklusive skat) på deltagende hotelrestauranter og barer, når han/hun identificerer sig som medlem.
 • To gratis morgenmad: Et medlem får to gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver kvalificerende overnatning, der er booket på deltagende hoteller. På de deltagende hoteller, hvor morgenmad normalt allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes der i stedet et mad- og drikkevarekupon til en værdi af 30 EUR pr. ophold.

5 Ingen garanti for bestemte tjenester; ansvarsbegrænsning

5.1 Selskabet garanterer ikke og garanterer ikke den fortsatte tilgængelighed af specifikke belønninger eller fordele eller den uafbrudte tilgængelighed af H Rewards-kanalerne.

5.2 Virksomhedens ansvar er begrænset som følger:

5.2.1 Selskabet har ubegrænset ansvar for (i) skader på liv, legeme eller helbred som følge af forsæt eller uagtsomhed fra Selskabets eller dets agenters side; (ii) i tilfælde af skader som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra Selskabets eller dets agenters side; og i tilfælde (iii) hvor ansvar ikke kan udelukkes i henhold til ufravigelig lov.

5.2.2 Ansvar for brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser (dvs. selskabets forpligtelser, der er væsentlige for loyalitetsprogrammet, som medlemmet stolede på, da det accepterede programvilkårene) som følge af almindelig uagtsomhed fra selskabets eller dets stedfortræderes side, er begrænset til den skade, der typisk kan forudses i henhold til programvilkårene.

5.2.3 I alle andre henseender er selskabets ansvar udelukket.

6 Ændring af programbetingelserne

6.1 Selskabet forbeholder sig ret til at ændre programvilkårene og -betingelserne og alle vilkår og betingelser, der henvises til heri (såsom fordele, faciliteter, tilbud, belønninger og tjenester samt pointregler) fra tid til anden i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

6.1.1 Selskabet kan til enhver tid ændre programvilkårene, hvis det er nødvendigt på grund af faktiske ændringer (f.eks. kontaktoplysninger), ny teknisk udvikling eller lignende omstændigheder. Selskabet underretter medlemmerne mindst seks (6) uger før en sådan ændring træder i kraft.

6.1.2 Selskabet kan også ændre de heri nævnte programvilkår og betingelser i tilfælde af en ændring i lovgivningen eller i tilfælde af en ændring i retspraksis, der påvirker en eller flere bestemmelser i programvilkårene og betingelserne, i hvilket tilfælde de berørte vilkår og betingelser skal ændres for at afspejle den ændrede retsstilling. Selskabet skal underrette medlemmerne mindst seks (6) uger før en sådan ændring træder i kraft, medmindre det er påkrævet ved lov eller jurisdiktion at gennemføre ændringen tidligere.

6.1.3 Selskabet kan i øvrigt ændre ordningens vilkår og betingelser (herunder de belønninger, fordele og andre ordninger, der er nævnt i ordningens vilkår og betingelser), hvis ændringerne ikke påvirker medlemmerne negativt i god tro, og medlemmerne har mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen. I så fald meddeler selskabet medlemmerne ændringerne pr. post, e-mail eller på anden måde i tekstform. Hvis et medlem ikke gør indsigelse mod ændringerne i tekstform inden for seks (6) uger, anses dette for at være et samtykke, og ændringen træder i kraft efter udløbet af indsigelsesperioden. Når virksomheden annoncerer ændringer, vil den udtrykkeligt gøre opmærksom på denne konsekvens af manglende indsigelse. Hvis et medlem modsætter sig en ændring, kan hans/hendes medlemskab opsiges ved almindelig opsigelse.

6.1.4 I tilfælde af ændringer i programbetingelserne vil selskabet altid tage behørigt hensyn til medlemmernes berettigede interesser. Medlemmernes erstatningskrav som følge af ændringer i programbetingelserne er udelukket.

6.2 Medmindre andet er angivet, gælder den opdaterede version af programvilkårene og -betingelserne for din deltagelse i loyalitetsprogrammet fra ikrafttrædelsesdatoen.

7 Ophør af loyalitetsprogrammet

7.1 Selskabet kan efter eget skøn opsige loyalitetsprogrammet eller erstatte det med et lignende loyalitetsprogram med seks (6) måneders varsel til alle aktive medlemmer. Et medlem kan ikke optjene point eller gøre krav på belønninger, fordele eller goder under loyalitetsprogrammet efter loyalitetsprogrammets ophørsdato.

7.2 Selskabet kan opsige loyalitetsprogrammet helt eller delvist i enhver jurisdiktion med mindre end seks måneders varsel, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

7.3 Ved ophør af loyalitetsprogrammet fortabes alle ikke-indløste point og ikke-afhentede belønninger uden nogen form for kompensation eller erstatningsforpligtelse eller ansvar fra virksomhedens side.

8 Databeskyttelse

8.1 Selskabet respekterer medlemmernes privatlivets fred og værdsætter den tillid, som medlemmerne har til selskabet, når de giver selskabet deres personlige oplysninger. Læs venligst virksomhedens H Rewards-Privatlivspolitik, som beskriver, hvordan virksomheden behandler dine personlige oplysninger omhyggeligt. Hvis medlemmer har spørgsmål om H Rewards's privatlivspolitik eller om selskabets indsamling, brug, videregivelse eller anden behandling af deres data under loyalitetsprogrammet, kan de kontakte selskabets databeskyttelsesansvarlige som anført i H Rewards's privatlivspolitik.

9 Gældende ret

9.1 Tysk lov finder anvendelse med undtagelse af FN's konvention om internationale købsaftaler om varer.

9.2 Hvis du er en forbruger med bopæl i EU, og selskabet leverer sine tjenester i forbindelse med programvilkårene til den medlemsstat, hvor du er bosiddende, vil du som forbruger være omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Disse programvilkår begrænser på ingen måde din ret som forbruger til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning.

9.3 Virksomheden er ikke forpligtet til og tilbyder ikke at deltage i nogen tvistbilæggelsesprocedure.

10 Diverse

10.1 Ændring af kontaktoplysninger. Hvert medlem er ansvarlig for at underrette selskabet om eventuelle ændringer af dets kontaktoplysninger.

10.2 Kontrol af medlemskontoen. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, forbeholder selskabet sig ret til at overvåge alle medlemmers medlemskonti til enhver tid og uden varsel for at kontrollere, om de overholder programvilkårene. Selskabet kan gennemgå alle medlemmers point, kvalificerende overnatninger og transaktionshistorik, herunder bl.a.

bl.a. krav på belønninger og andre fordele.

10.3 Korrektion af point og fordele. Virksomheden kan til enhver tid efter eget skøn og uden varsel rette eller annullere (i) enhver opgradering af statusniveau, (ii) det antal point, der er krediteret en medlems konto, og (iii) enhver anden fordel, der er krediteret en medlems konto, som et medlem ikke er berettiget til i henhold til programvilkårene.

10.4 Skatter og afgifter. Point, belønninger og andre medlemsfordele kan være underlagt indkomstskat eller anden skat. Det er medlemmets ansvar at betale alle sådanne gældende skatter og at foretage alle nødvendige oplysninger i forbindelse hermed til enhver tredjepart, herunder den part, der betalte for den transaktion, som medlemmet optjente point for. Selskabet er ikke ansvarligt for skatteforpligtelser, afgifter eller andre gebyrer i forbindelse med tildeling af point, belønninger og andre fordele til medlemmerne.

10.5 Intet partnerskab. Intet i disse programvilkår har til hensigt eller skal fortolkes således, at der skabes eller opretholdes et selskab, partnerskab, joint venture eller lignende forhold mellem selskabet og medlemmerne.

10.6 Klausul om opsigelse. Hvis nogle af programmets vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser ikke heraf.

10.7 Hele aftalen. Disse programvilkår, herunder enhver bestemmelse, regel eller forskrift, som der henvises til i programvilkårene, udgør hele aftalen mellem selskabet og medlemmerne i forbindelse med loyalitetsprogrammet.

10.8 Autoritativ tekstversion. Den tyske version af disse programvilkår er gældende.