H REWARDS LOYALTY PROGRAM TERMS & CONDITIONS, gældende fra den 22. februar 2023

  Med virkning fra den 22. februar 2023 gælder H Rewards Loyalitetsprogrammet (i det følgende benævnt "Loyalitetsprogrammet") er et loyalitetsprogram, der tilbydes af H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. er bl.a. moderselskab for Steigenberger Hotels GmbH og for H Rewards Pte. Ltd. Disse selskaber er en del af H World Group (tidligere Huazhu Group).

  Loyalitetsprogrammet drives af H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore, og dets tilknyttede selskaber (i det følgende benævnt "Selskabet").

  Selskabet driver loyalitetsprogrammet med hensyn til de hotelmærker, der forvaltes af selskabet og dets associerede selskaber, herunder, men ikke begrænset til "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" og "Zleep Hotels".

  Loyalitetsprogrammet drives i henhold til nedenstående vilkår og betingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet ("Programvilkårene"). Programvilkårene regulerer virksomhedens forhold til medlemmer af loyalitetsprogrammet (kollektivt "Loyalitetsprogrammedlemmer", "Medlemmer" og individuelt "Loyalitetsprogrammedlem", "Medlem" eller "Du"), herunder hvordan medlemmerne administrerer deres konti, bestiller reservationer, optjener og indløser loyalitetsprogrampoint ("point") hos deltagende hoteller og ejendomme (hver især et "deltagende hotel") samt hos tredjepartsprogrammer, som har et forretningsmæssigt forhold til loyalitetsprogrammet.

  Ved at åbne en medlemskonto i loyalitetsprogrammet ("Konto" eller "Medlemskabskonto") og acceptere loyalitetsprogrammets medlemskabstjenester accepterer du programvilkårene og anvendelsen af de tilknyttede fordele for medlemmer, politikker og pointregler, der stilles til rådighed for dig fra tid til anden.

  I tilfælde af opdateringer og/or ændringer af vores programvilkår: Sådanne programvilkår erstatter alle tidligere vilkår og betingelser med hensyn til loyalitetsprogrammet og medlemskab heraf mellem dig og selskabet. Loyalitetsmedlemmer er ansvarlige for at holde sig orienteret om programvilkårene og eventuelle ændringer af programvilkårene og vil blive bedt om at acceptere programvilkårene. Ved at acceptere programvilkårene vil medlemskabet fremover udelukkende være underlagt programvilkårene.

  1 TILMELD DIG LOYALITETSPROGRAMMET

  1.1 Støtteberettigelse

  1.1.1.1 Medlemskab af loyalitetsprogrammet er gratis og tilgængeligt for enhver person, som:
  (a) er fyldt 18 år og har lovlig myndighed til at acceptere programvilkårene i det land, hvor personen bor;
  (b) er bosat i en jurisdiktion, der lovligt tillader deltagelse i loyalitetsprogrammet;
  (c) ikke er bosiddende i territorier og lande, der er underlagt omfattende sanktioner udstedt af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (Office of Foreign Assets Control);
  (d) giver gyldige og korrekte personlige oplysninger ved tilmelding til loyalitetsprogrammet;
  (e) ikke allerede er medlem af loyalitetsprogrammet (dvs. ikke allerede har en medlemskonto); og
  (f) ikke tidligere er blevet opsagt fra loyalitetsprogrammet eller lignende loyalitetsprogrammer, der drives af selskabet.

  1.1.2 Medlemmerne er ansvarlige for at læse og forstå Loyalitetsprogramvilkårene, kontoudtog og anden kommunikation fra selskabet om Loyalitetsprogrammet for at forstå deres/her rettigheder, ansvar og status i Loyalitetsprogrammet. Hvis et medlem har spørgsmål om loyalitetsprogrammet eller disse programvilkår, skal medlemmet kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagende hoteller // H Rewards Kanaler

  1.2.1 "Deltagende hoteller" er hoteller, feriesteder og andre overnatningssteder for midlertidige ophold, der drives under de deltagende mærker. Deltagelse af et hotel/brand er efter selskabets skøn.

  En komplet liste over deltagende hoteller offentliggøres på webstedet (som defineret nedenfor) og opdateres fra tid til anden, især når nye hoteller tilmelder sig eller eksisterende deltagende hoteller forlader loyalitetsprogrammet.

  1.2. "H Rewards Kanaler" henviser til H Rewards kommunikationskanaler, navnlig de H Rewards officielle websted (hrewards.com/en, "webstedet"), reservationstelefoncentrene og de deltagende hoteller.

  1.3 Medlemsniveau

  Medlemskab af loyalitetsprogrammet er opdelt i stigende rækkefølge i følgende kategorier: Stjernemedlemskab, Silver Medlemskab, Prestige Medlemskab, Gold Medlemskab, Platinum Medlemskab og Diamond Medlemskab.

  The Silver Medlemskab, Prestige -medlemskab, Gold -medlemskab, Platinum -medlemskab og Diamond -medlemskab betegnes tilsammen som "Higher Tier-medlemskab", og sådanne medlemmer betegnes som "Higher Tier-medlemmer".

  1.4 Grundlæggende medlemskabsfordele

  En række fordele er tilgængelige for alle loyalitetsprogrammedlemmer på alle niveauer ("grundlæggende medlemskabsfordele"). Disse grundlæggende medlemskabsfordele tilbydes efter selskabets skøn og kan være afhængige af tilgængeligheden på de deltagende hoteller.

  Fordelene for medlemskab på højere niveau præsenteres nedenfor i afsnit 4.

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmer af loyalitetsprogrammet vil have adgang til telefonnumre til medlemsservice for reservationer, kundeservice og anmodninger om indløsning af præmier på hjemmesiden.

  1.4.2 Privat salg. Alle medlemsniveauer vil have mulighed for at drage fordel af særlige kampagner før den brede offentlighed.

  1.4.3 Eksklusive kampagner. Alle medlemsniveauer vil nyde godt af eksklusive tilbud i forbindelse med bookinger på de deltagende hoteller.

  1.4.4 Gratis flaske vand. Medlemmer på alle niveauer kan nyde godt af en gratis flaske vand, når de reserverer og tilbringer en kvalificerende overnatning (se nedenfor i afsnit 2.1.4) på de deltagende hoteller, undtagen på Zleep Hotels.

  1.4.5 Adgang til arbejdsrum. Alle niveauer af medlemmer har ret til at bruge co-working-området på de deltagende hoteller, hvis det er tilgængeligt.

  1.5 Betingelser for indmeldelse

  1.5.1 Udfyldelse af indmeldelsesansøgningen. En person kan ansøge om at blive tilmeldt loyalitetsprogrammet ved at udfylde en ansøgning fuldstændigt og korrekt via H Rewards Kanaler eller gennem andre tilmeldingskanaler, der er stillet til rådighed eller anerkendt af selskabet, og ved at oplyse sin/her e-mailadresse til bekræftelse. Selskabet kan efter eget skøn og uden at angive nogen begrundelse nægte enhver ansøger medlemskab af loyalitetsprogrammet.

  1.5.2 Individuelt medlemskab. Kun enkeltpersoner er berettigede til medlemskab af loyalitetsprogrammet, og hver enkelt person kan kun have én medlemskonto. Selskaber, grupper og/or tilknyttede enheder kan ikke tilmelde sig som medlemmer af loyalitetsprogrammet. Alle Loyalitetsmedlemskonti er individuelle konti, og der er ikke tilladt fælles konti. Loyalitetsprogrammets fordele kan ikke overdrages, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

  1.5.3 Tildeling af medlemskonto. Efter ansøgning til loyalitetsprogrammet åbnes en medlemskonto, og der tildeles et kontonummer ("medlemsnummer") til hver ansøger. Når en person modtager dette medlemsnummer, bliver vedkommende medlem og er berettiget til at optjene point på deltagende hoteller. Yderligere oplysninger er beskrevet i afsnit 1.7 og afsnit 2.

  1.5.4 Duplikatkonti. Et medlem må ikke på noget tidspunkt have en eller flere dobbelte konti under loyalitetsprogrammet. Hvis en person har fået tildelt mere end ét medlemsnummer til loyalitetsprogrammet i forbindelse med loyalitetsprogrammet, vil vedkommende/she kun modtage point for én medlemskonto. Dobbelte medlemskonti kan annulleres.

  1.5.5.5 Personlig profil. De oplysninger, som et medlem har givet, vil blive opbevaret i en personlig præferenceprofil sammen med medlemskontoen. Alle oplysninger, som et medlem har givet i sin/her personlige profil, skal være gyldige og korrekte og skal holdes ajour.

  i. Et medlem kan ændre sit/her mobiltelefonnummer, sin e-mailadresse eller adresse ved at ændre sine/her oplysninger på kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter. I visse tilfælde kan adresseændringer kræve juridisk dokumentation til støtte for adresseændringer.

  ii. Navneændringer på en medlemskonto skal indeholde juridisk dokumentation, underskrift, dato og medlemsnummer. Du kan finde flere oplysninger på vores websted.

  1.5.6 Anvendelse af oplysninger, der indsamles i ansøgningen. De oplysninger, som et medlem giver til selskabet ved udfyldelse af ansøgningen til loyalitetsprogrammet og indløsning af point, behandles i overensstemmelse med H Rewards Fortrolighedspolitik.

  1.6 Medlemskabskommunikation

  1.6.1 Kommunikation af relevante oplysninger er vigtig for at administrere loyalitetsprogrammet og give hvert medlem mulighed for at maksimere fordelene ved medlemskabet. Medlemmer vil modtage loyalitetsprogramkommunikation som tilladt af og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  1.6.2 Al kommunikation om loyalitetsprogrammet sendes til et medlem ved hjælp af forskellige kanaler, f.eks. med post eller e-mail til den/de adresse(r), der aktuelt er angivet på medlemmets konto. Meddelelser, der leveres til den registrerede adresse, anses for at være modtaget en (1) arbejdsdag efter afsendelsen, hvis de leveres til medlemmets e-mailadresse, eller fem (5) arbejdsdage efter afsendelsen, hvis de leveres til den oplyste postadresse. Medlemmerne skal holde deres e-mail- og postadresse ajour. Hverken selskabet eller loyalitetsprogrammet har noget ansvar for fejladresseret eller bortkommet post eller eventuelle konsekvenser heraf.

  1.6.3 Medlemmerne modtager den nye kontos saldorapporter pr. e-mail efter hver transaktion, når der enten er optjent eller brugt point. Medlemmerne kan til enhver tid afmelde denne tjeneste i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.6.4 Hvis de nødvendige juridiske krav i henhold til gældende lovgivning er opfyldt, kan Selskabet også sende Medlemmer kampagner, tilbud og anden kommunikation fra tid til anden til tiden, hvilket uden begrænsning kan omfatte elementer fra tredjeparter. Elementerne fra tredjeparter er baseret på de oplysninger, som et medlem har givet selskabet, og eventuelle yderligere data, som selskabet måtte have. Medlemmer kan til enhver tid ændre personlige oplysninger og kommunikationspræferencer i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter; som anført i afsnit 1.5.5.5 (i) kan selskabet dog kræve, at et medlem sender dokumentation, før visse ændringer (f.eks. navneændringer) kan godkendes.

  1.6.5. Medlemmet vil få mulighed for at definere og ændre præferencer for mailing og anden kommunikation via mekanismer, der er angivet i posterne eller kommunikationen eller i kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.6.6.6 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan selskabet overvåge eller optage telefonsamtaler for at forbedre servicekvaliteten i tilfælde af at et medlem kontakter H Rewards Servicecentret.

  1.6.7 Et Medlem kan gennemgå sin/her Points-saldo og transaktionshistorik og opdatere personlige oplysninger og præferencer i KontoProfilen på Loyalitetsprogrammets websted.

  1.7 Optjening af point

  Medlemmer kan optjene point (loyalitetsprogrammets valuta) for berettigede udgifter på et deltagende hotel i overensstemmelse med afsnit 2.

  1.7.1 Points underlagt programvilkårene. Som anført i afsnit 1.1.2 er optjening af point underlagt programvilkårene. Hvert medlem af loyalitetsprogrammet er ansvarlig for at læse programvilkårene, nyhedsbreve og kontoudtog for at forstå sine rettigheder, sit ansvar og sin status i loyalitetsprogrammet samt strukturen for optjening af præmier.

  1.7.2 Skatter. Point og Præmier, der optjenes ved deltagelse i loyalitetsprogrammet, kan være underlagt skattepligt. Ethvert skatteansvar, herunder oplysningspligt, i forbindelse med modtagelse eller brug af point eller præmier er udelukkende medlemmets ansvar.

  1.7.3 Forbud mod overførsel af point. Point, der optjenes af et medlem af loyalitetsprogrammet, er kun til medlemmets fordel og må ikke overføres, sælges, byttes, leases, udlånes eller udbydes til auktion til nogen. Point, som Loyalitetsprogrammet anser for at være blevet overført i strid med programvilkårene, kan blive konfiskeret.

  1.7.4 Points udløbspolitik. Point er gyldige i 24 måneder fra optjeningsdatoen, efter udløbet af 24 måneder, hvis point ikke bruges inden for den gyldige periode, vil point udløbe og blive ugyldige automatisk. Selskabet vil give dig besked mindst seks (6) måneder før pointenes udløb.

  1.7.5 Forbrugt eller annullerede point. Når point er fortabt eller annulleret, kan pointene ikke genindsættes, men et medlem kan optjene nye point, medmindre medlemmets konto er blevet deaktiveret.

  1.7.6 Loyalitets-partnerskaber. Enhver samtidig kreditering af miles under frequent flyer-programmer samt bonuspoint fra andre kundeloyalitetsprogrammer (såsom Miles & More, BahnBonus osv.) på den ene side og H Rewards point på den anden side, er udelukket; efter medlemmets valg kan enten miles/bonus point eller H Rewards Points krediteres én gang pr. ophold.

  1.8 Ophævelse af medlemskab

  1.8.1 Afsigelse eller suspendering af medlemskonti

  i. Aflysning af medlem. Et medlem kan til enhver tid opsige sit/her medlemskab af loyalitetsprogrammet ved at sende en skriftlig meddelelse (f.eks. via e-mail) om opsigelse til H Rewards Servicecenter. Alle ikke-indløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus fortabes efter udløbet af seks (6) måneder fra den effektive dato for opsigelse og kan ikke genindføres eller overføres derefter.

  ii. Selskabets opsigelse eller suspension. Selskabet kan opsige et medlems konto uden begrundelse med fire ugers varsel (almindelig opsigelse). En almindelig opsigelse (dvs. en opsigelse uden begrundelse) af et medlemskab på et højere niveau fra selskabets side er dog tidligst mulig ved udløbet af medlemmets eksisterende medlemsniveau. I tilfælde af en almindelig opsigelse af et medlems konto fra selskabets side vil alle ikke indløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus fortabes efter udløbet af seks (6) måneder fra den effektive opsigelsesdato og kan ikke genindføres eller overføres derefter.

  Uanset medlemmets medlemsniveau kan selskabet til enhver tid med øjeblikkelig virkning opsige et medlems konto af alvorlig grund, herunder, uden begrænsning, hvis medlemmet har:

  a) undladt at betale en hotelregning eller anden regning, når den forfalder til selskabet eller et deltagende hotel, på trods af at have modtaget en påmindelse;

  b) Handlet på en upassende, svigagtig, krænkende eller fjendtlig måde over for medarbejdere, kunder eller partnere i selskabet eller de deltagende hoteller;

  c) Skyldigt har overtrådt eller overtrådt nogen af disse programvilkår;

  d) påstod svigagtigt at være berettiget til at optjene eller indløse point eller nyde godt af fordele;

  iii. Legal Action. Intet i disse programvilkår begrænser Selskabet i udøvelsen af juridiske eller retfærdige rettigheder eller retsmidler.

  1.8.2 Virkning af medlemskabets opsigelse

  i. Når selskabet opsiger medlemskabet af loyalitetsprogrammet af en alvorlig grund i henhold til afsnit 1.8.1 (ii.), vil alle ikke-indløste point, indløsningspræmier og%%-point blive annulleret af selskabet.20 kampagnepræmier fortabes uden kompensation, og det pågældende medlem kan ikke længere deltage i loyalitetsprogrammet.

  ii. Hvis selskabet annullerer et medlems konto af en hvilken som helst grund, kan medlemmet ikke ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen, og enhver konto, der er åbnet i medlemmets navn, og point, indløsningspræmier og reklamepræmier optjent på den pågældende konto fortabes med tilbagevirkende kraft, når det opdages.

  iii. Hvis et medlem opsiger sin/her -konto, kan medlemmet på et senere tidspunkt ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen, men point, indløsningspræmier og reklamepræmier, der tidligere er fortabt eller udløbet, vil ikke blive genindsat på medlemskontoen.

  iv. Enhver medlemsstatus ophører ved opsigelse af en medlemskonto.

  1.8.3 Modifikation af loyalitetsprogrammet. Medmindre andet udtrykkeligt er forbudt eller begrænset af gældende lovgivning, som fastsat i afsnit 6, har selskabet ret til at ændre, begrænse, modificere eller annullere præmier og præmieniveauer til enhver tid, selv om sådanne ændringer kan påvirke værdien af point eller muligheden for at opnå visse præmier, forudsat at dette ikke diskriminerer et medlem i ond tro. Selskabet kan bl.a.:

  (i.) øge eller reducere antallet af Point, der modtages for et ophold eller kræves for en Award;

  (ii.) trække en præmie tilbage, begrænse, ændre eller annullere den;

  (iii.) tilføje spærringsdatoer, begrænse de værelser, der er tilgængelige for en præmie på et deltagende hotel, eller på anden måde begrænse den fortsatte tilgængelighed af præmier;

  og

  (iv.) ændre programfordele, rejsepartnere, steder, der betjenes af selskabet eller dets rejsepartnere, betingelser for deltagelse, regler for optjening, indløsning, bevaring eller fortabelse af point eller regler for brugen af Præmier, må Medlemmerne ikke stole på den fortsatte tilgængelighed af en Præmie eller et Præmieniveau og en Præmiekategori. Ændringer eller tilføjelser til præmier og præmieniveauer vil blive offentliggjort på webstedet.

  1.8.4 Fordele med forbehold af tilgængelighed og ændringer. Alle loyalitetsprogrammets fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester er afhængige af tilgængelighed og kan til enhver tid ændres uden varsel, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri.

  1.8.5 Ret til at modtage fordele. Ved at acceptere loyalitetsprogramfordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester, herunder, uden begrænsning, point, indløsningspræmier og reklamepræmier, anerkender et medlem, at han/she er ansvarlig for at afgøre, om og at han/she er berettiget til at modtage sådanne loyalitetsprogramfordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester (herunder, uden begrænsning, point, indløsningspræmier og reklamepræmier) i henhold til gældende love, gavepolitikker og incitamentspolitikker.

  1.8.6 Ingen salg eller overførsel. Point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele må ikke sælges, byttes, udveksles, udlejes, udlånes eller udbydes på auktion eller på anden måde overdrages (bortset fra af selskabet eller dets agenter). Ethvert forsøg på overførsel, salg, byttehandel, bytte, udveksling, udlejning eller auktion vil være ugyldigt, og de respektive point, kampagnepræmier og medlemsfordele vil blive konfiskeret. Selskabet og dets samarbejdspartnere med hensyn til loyalitetsprogrammet kan nægte at honorere eller anerkende point, indløsningspræmier, kampagnepræmier eller medlemsfordele, som Selskabet har grund til at tro er blevet overført, solgt eller byttet.

  1.8.7 Bonus. Uanset ovenstående bestemmelser i dette afsnit 1.8.6 må indløsningspræmier kun gives væk til tredjepersoner til deres eget brug, hvis medlemmet personligt har et gensidigt forhold til dem, f.eks. familiemedlemmer, venner og bekendte, men kan ikke ombyttes til andre præmier eller kontanter.

  2 OPTJENER POINT

  2.1 Optjeningsmuligheder på deltagende hoteller

  2.1.1.1 Et medlem optjener otte (8) point for hver euro, eller valutaækvivalenten, som medlemmet pådrager sig og betaler for kvalificerende udgifter i overensstemmelse med afsnit 2.1.2.

  2.1.2 Kvalificerende gebyrer. "Kvalificerende udgifter" er udgifter, som et medlem afholder under et ophold på et gæsteværelse på et deltagende hotel på sin/her folio og op til to (2) yderligere gæsteværelser, herunder, uden begrænsning, udgifter til:

  i. Kvalificerende priser for kvalificerende nætter (se nedenfor i afsnit 2.1.4);

  ii. Mad og drikkevarer (undtagen alkoholholdige drikkevarer, hvor det er forbudt ved lov) og kan udelukke gebyrer, der påløber i forretninger, som ikke forvaltes eller drives af det deltagende hotel; hvis gebyrerne påløber i restauranter og barer på deltagende hoteller uafhængigt af et ophold på det pågældende deltagende hotel, er de kvalificerende gebyrer begrænset til 1.000 euro pr. medlem for hvert restaurant- eller barbesøg; i sådanne tilfælde vil point kun blive krediteret medlemmets konto, hvis medlemmet oplyser sit/her -medlemsnummer på betalingstidspunktet.

  2.1.3 Nikke-kvalificerende gebyrer. Afgifter, som ikke kvalificerer til point, omfatter gratis tjenester, pointindløsningspræmier, kampagnepræmier eller andre gebyrer eller afgifter, herunder, uden begrænsning:

  (a) gebyrer for banketter, møder eller andre arrangementer;

  (b) andre betalte gebyrer, herunder, uden begrænsning, parkering, business center, detailbutikker og andre tjenester fra tredjeparter;

  og

  (c) værelsesprisrelaterede skatter og serviceafgifter (medmindre sådanne skatter og serviceafgifter er inkluderet i værelsesprisen), drikkepenge, gebyrer (f.eks. gebyr for sen afbestilling eller gebyrer for udeblivelse for ikke at tjekke ind i forbindelse med garanterede reservationer, selv om reservationen er betalt fuldt ud), obligatoriske eller automatiske gebyrer (f.eks. resortgebyrer) og andre gældende gebyrer.

  2.1.4 Kvalificerende nat. En "kvalificerende nat" er en nat, hvor et medlem registrerer sigrs til, og personligt betaler og overnatter på et deltagende hotel, hvor (i.) værelset faktureres til medlemmet, eller (ii.) gæsteværelset faktureres direkte til det selskab, der har arrangeret betalingen for medlemmets ophold, som ikke er forbundet med en kongres eller et gruppemøde.

  i. En "kvalificerende overnatning" er en overnatning på samme deltagende hotel af et medlem, som:

  (a) oplyser sit/her -medlemsnummer ved reservationen eller ved indtjekning;

  (b) betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for opholdet; og

  (c) overnatter i et af de reserverede gæsteværelser. Et medlem kan kun optjene point for op til tre (3) værelser på en kvalificerende nat, hvis han/she opholder sig i et af de reserverede værelser og betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for alle værelserne.

  ii. Medlemmer kan ikke optjene eller modtage fordele på flere deltagende hoteller for samme opholdsdato(er).

  iii. Kun ét medlem pr. gæsteværelse kan optjene point og modtage fordele. Hvis der er mere end ét medlem, der bor på samme gæsteværelse, skal medlemmerne ved indtjekning beslutte, hvis medlemsnummer der skal anvendes på gæsteværelset, forudsat at det er det samme medlem, der skal betale regningen.

  2.1.5 Kvalificerende priser. En "kvalificerende pris" er den pris, som et medlem betaler for et ophold i et gæsteværelse på et deltagende hotel, som kvalificerer til optjening af point. Kvalificerende priser omfatter alle priser, der kan bookes via H Rewards Kanaler uden anvendelse af en rabatkode eller med point, og som ikke er anført nedenfor. Desuden kvalificerer alle priser, der i prisbeskrivelsen er angivet som "ikke-kvalificerende", ikke til optjening af point. Medmindre andet er specifikt angivet, vil medlemmer modtage deres medlemsniveaufordele under ophold på kvalificerende priser. Priser, der er booket ved hjælp af følgende metoder, er ikke omfattet af den kvalificerende pris:

  i. Gæsteværelset blev booket gennem et rejsebureau, en online rejseplatform eller en anden tredjepartskanal, herunder, uden begrænsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; særlige virksomhedspriser, der bookes gennem sådanne kanaler, betragtes dog som en kvalificerende pris;

  ii. Gæsteværelset blev booket til en gruppepris som led i et arrangement, et møde, en konference eller en organiseret tur, og medlemmet betaler ikke direkte til det deltagende hotel for værelset;

  iii. Gæsteværelset er booket til en medarbejderpris, særlige priser, der tilbydes ansatte i rejsebranchen (f.eks. rejsearrangører, grossister, rejsebureauer, rederier, luftfartsselskaber), eller en pris eller pakke for besætningsværelser;

  iv. Gæsteværelset var gratis, eller

  v. Der blev indløst en kupon eller en præmie fra en tredjepart for gæsteværelset.

  2.1.6 Hvis et hotel eller en anden ejendom ophører med at være et Deltagende hotel, vil alle ophold efter denne dato ikke være berettiget til at optjene point, uanset hvornår reservationen blev foretaget.

  2.2 Individuel optjening for kvalificerende udgifter og kvalificerende nætter

  Ingen anden person end medlemmet kan optjene point på kvalificerende udgifter for sin/her medlemskonto. Point for et værelse, der deles af to medlemmer af loyalitetsprogrammet, vil kun blive tildelt et medlem af loyalitetsprogrammet.

  2.3 Udenlandsk valuta

  Det antal point, der optjenes på deltagende hoteller, hvor der anvendes en anden valuta end euro, vil blive beregnet på grundlag af kvalificerende udgifter omregnet til euro på datoen for databehandlingen til den af selskabet valgte valutakurs.

  3 INDLØSE POINT

  3.1 Indløsning af point for præmier

  Et medlem kan indløse point for at opnå visse præmier ("indløsningspræmie"), herunder, uden begrænsning, værelser på deltagende hoteller og andre tjenester og varer. En komplet liste over de aktuelle muligheder for indløsningspræmier findes på Loyalitetsprogrammets websted.

  3.1.1 Point og indløsningspræmier kan ikke ombyttes eller indløses af et medlem mod kontanter, præmier eller kredit.

  3.1.2 Indløsningspræmier er kun gyldige for individuelle rejser og er ikke gyldige for grupperejser, pakkerejser, kongresser eller andre særlige priser og/or pakkeprogrammer, mad- og drikkevarekreditter, ekstraudgifter eller serviceudgifter.

  3.2 Værelser på deltagende hoteller. Et medlem kan indløse point for enkelt- eller dobbeltstandardværelser på deltagende hoteller ("Præmieindløsningsnat"). Nogle deltagende mærker kan have andre indløsningspolitikker. Indløsning af point til en prisindløsningsnat er afhængig af tilgængelighed på reservationstidspunktet. Der kræves forudgående reservationer, og de skal bestilles via H Rewards Kanaler.

  3.2.1 Standardgaranti- og afbestillingspolitikker for et deltagende hotel gælder for reservationer af bonusindløsningsnætter, herunder, uden begrænsning, alle krav til opholdets minimumsvarighed, krav til kreditkortgaranti og gebyrer for sen afbestilling, udeblivelse og tidlig udtjekning.

  i. Der kan udstedes en tilbagebetaling af point for et ophold, der er kortere end det antal dage, der er anført på indløsningspræmien, men medlemmet skal informere det deltagende hotels reception på forhånd om tidlig udtjekning, for at tilbagebetalingen af point kan udstedes til medlemmets konto.

  ii. Hvis et medlem undlader at annullere en garanteret reservation til en prisindløsningsnat inden for den tilladte annulleringsperiode, bliver den pågældende kupon for prisindløsningsnatten ugyldig, og ti (10) procent af de point, der blev indløst mod en sådan kupon, vil blive genindbetalt til medlemmets konto.

  3.2.2 Det antal Point, der kræves pr. nat for at få værelser på Participating Hotels varierer alt efter kategorien af det deltagende hotel og de værelsestyper, der er tilgængelige på det deltagende hotel, opholdets længde og kan også variere alt efter årstiden. En liste over kategorier af deltagende hoteller findes på loyalitetsprogrammets websted. Selskabet kan til enhver tid ændre et deltagende hotels kategori.

  3.2.3 Når point indløses til en prisindløsningsnat, omfatter prisindløsningsnatten prisen for et enkelt- eller dobbeltstandardværelse på et deltagende hotel og eventuel værelsesafgift/service. Alle andre gebyrer, herunder ekstraudgifter, byskat og resortgebyrer, er medlemmets ansvar og er ikke inkluderet i bonusindløsningsnatten.

  i. Standardværelser varierer mellem de deltagende hoteller og deltagende mærker. Opgraderede værelser, herunder opgraderinger baseret på størrelse, udsigt, serviceydelser og/or suiter, kan være tilgængelige til en højere pris for point.

  ii. Ved en prisindløsningsnat kan der anmodes om sengetøjs- og rygepræferencer, men de er ikke garanteret.

  iii. For alle reservationer på Zleep Hotels, herunder til bonusindløsningsnætter, kræves der en kreditkortgaranti. I forbindelse med Award Redemption Nights vil gæstens kreditkort kun blive debiteret, hvis den strenge rygeforbudspolitik på værelserne på Zleep Hotels ikke er blevet overholdt. I sådanne tilfælde vil gæstens kreditkort blive opkrævet 1.500 DKK eller 1.500 SEK.

  3.2.4. Medlemmer modtager ikke point for den del af opholdet, der vedrører den del af opholdet, der vedrører bonusindløsningsnatten.

  3.2.5 Et medlem kan indløse point for op til i alt ni (9) gæsteværelser på det samme deltagende hotel på de samme datoer. Når medlemmet gør dette, accepterer medlemmet at foretage legitime pointindløsningsreservationer i god tro udelukkende til brug for medlemmet og hans eller hendes inviterede gæster og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning, videresalg, utilladelig overdragelse eller offentliggørelse på tredjepartswebsteder, eller foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om efterspørgsel. Selskabet forbeholder sig ret til at annullere alle reservationer, som det mener er i strid med programvilkårene.

  3.2.6 Hvis et deltagende hotel af en eller anden grund forlader loyalitetsprogrammet efter at et medlem har foretaget en reservation til en prisindløsningsnat, men før medlemmets ophold, vil selskabet gøre en rimelig indsats for at få det pågældende tidligere deltagende hotel til at honorere reservationen eller hjælpe med at arrangere tilsvarende indkvartering i nærheden; selskabet kan dog ikke garantere, at eventuelle præmier, opgraderinger eller andre fordele, som et medlem kan optjene under loyalitetsprogrammet, vil blive honoreret. Hvis et medlem under disse omstændigheder ikke er i stand til at gøre brug af sin/her Award Redemption Night, kan medlemmet returnere kuponen til H Rewards Servicecenter, og de indløste point vil blive indløst på det pågældende medlems konto.

  4 MEDLEMSKAB PÅ HØJERE NIVEAU

  4.1 Krav til opgradering og vedligeholdelse af medlemskab

  4.1.1.1 Opgradering af medlemskab. For at opgradere til medlemsstatus skal medlemmet opfylde følgende kriterier i skema 1 nedenfor inden for en medlemskabscyklus. En "medlemskabscyklus" er en periode på tolv (12) måneder fra den dato, hvor et medlem er indskrevet på det aktuelle medlemsniveau. Efter udløbet af denne cyklus starter en ny medlemscyklus. Hvis medlemsniveauet ændres i løbet af en medlemscyklus, regnes en ny medlemscyklus fra ændringsdatoen. Et medlem opgraderes til det næste niveau af medlemskab på højere niveau inden for tre (3) dage, når medlemmet opfylder opgraderingskriterierne.

  4.1.2 Bevarelse af medlemskab. Efter at være blevet opgraderet til et nyt medlemskab på højere niveau kan et medlem nyde godt af status som medlem på højere niveau i en medlemscyklus. For at bevare medlemskabet på højere niveau i den næste medlemscyklus skal et medlem opfylde følgende kriterier i skema 1 nedenfor.

  Hvis et medlem på højere niveau ikke opfylder kriterierne for at bevare sit/her nuværende medlemskab inden for en medlemscyklus, vil han/she automatisk blive nedgraderet til det medlemsniveau, hvis kriterier han/she opfylder i den foregående medlemscyklus.

  Regler for opgradering og opretholdelse af medlemsniveauet

  Betingelser for opgradering til det næste niveau inden for en medlemscyklus

  • Medlemskab på niveau Star Member - 3 kvalificerende nætter eller 350 euro i kvalificerende udgifter
  • Medlemskab på niveau Silver Medlem - 5 kvalificerende overnatninger eller 500 euro i kvalificerende udgifter
  • Medlemskab på niveau Prestige Medlem - 10 kvalificerende overnatninger eller 1 000 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskab på niveau Gold Medlem - 40 kvalificerende overnatninger eller 4 000 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskab på niveau Platinum Medlem - 100 kvalificerende overnatninger eller 9 000 EUR i kvalificerende gebyrer
  • Niveau af medlemskab Diamond Mitglied - N/A

  Betingelser for at bevare det nuværende niveau

  • Medlemskab på niveau Star Member - N/A
  • Medlemsniveau Silver Medlem - 3 kvalificerende overnatninger eller 350 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemsniveau Prestige Medlem - 5 kvalificerende overnatninger eller mindst 500 euro i kvalificerende udgifter
  • Medlemskab på niveau Gold Medlem - 5 kvalificerende overnatninger eller mindst 500 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskab på niveau Platinum Medlem - 30 kvalificerende nætter eller brug mindst 3.000 euro
  • Medlemskab på niveau Diamond Medlem - 80 kvalificerende overnatninger eller mindst 6 750 EUR i kvalificerende gebyrer

  4.2 Medlemsfordele for medlemskab på højere niveau

  Medlemmer på højere niveau får flere fordele som opsummeret i skema 2 og yderligere beskrevet i dette afsnit 4.2 nedenfor. Læs og forstå venligst detaljerne for hver enkelt fordel, og du kan kontakte H Rewards Service Center, hvis du har spørgsmål.

  _Medlemskabsfordele for medlemskab på højere niveau

  Bonuspræmiepoint via officielle H Rewards ikke-mobile kanaler officielle websted, callcenter eller hoteller

  • Medlemskab på niveau Silver x1
  • Medlemskab på niveau Prestige x1
  • Medlemskab på niveau Gold x1,5
  • Medlemskab Tier Level Platinumx1,5
  • Medlemskab på niveau Diamond x2

  Medlemsgebyrer

  • Medlemskab Niveau Silver 6%
  • Medlemskab på niveau Prestige 10%
  • Medlemskab på niveau Gold 10%
  • Medlemskab på niveau Platinum 10%
  • Medlemskab på niveau Diamond 10%

  Garanteret plads

  • Medlemskab Niveau Silver -
  • Medlemskab på niveau Prestige -
  • Medlemskab på niveau Gold -
  • Medlemskab Tier Level Platinum 72 timer
  • Medlemskab på niveau Diamond 24 timer

  Rumopgradering

  • Medlemskab Niveau Silver - N/A
  • Medlemskab på niveau Prestige - N/A
  • Medlemskab på niveau Gold - N/A
  • Medlemskab på niveau Platinum - Ja
  • Medlemskab på niveau Diamond - Ja

  F&B

  • Medlemskab på niveau Silver - N/A
  • Medlemskab på niveau Prestige - N/A
  • Medlemskab Niveau Gold - 10%
  • Medlemskab Niveau Platinum - 10%
  • Medlemskab på niveau Diamond - 10%

  Drikkevarekupon / 2 gratis morgenmad

  • Medlemskab på niveau Silver - N/A
  • Medlemskab på niveau Prestige - N/A
  • Medlemskab Niveau Gold - 10 € (drikkevarekupon)
  • Medlemskab på niveau Platinum - 2 gratis morgenmad
  • Medlemskab på niveau Diamond - 2 gratis morgenmad

  ** Tidlig indtjekning**

  • Medlemskab på niveau Silver - N/A
  • Medlemskab på niveau Prestige - Ja
  • Medlemskab på niveau Gold - Ja
  • Medlemskab på niveau Platinum - Ja
  • Medlemskab på niveau Diamond - Ja

  Spæt udtjekning

  • Medlemsniveau Silver - 13.00
  • Medlemsniveau Prestige - kl. 14.00
  • Medlemskab på niveau Gold - kl. 14.00
  • Medlemskab på niveau Platinum - kl. 14.00
  • Medlemskab på niveau Diamond - kl. 16.00

  4.2.1 Silver-medlemskabsfordele. Silver Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonuspræmiepoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, optjener medlemmet/she point i henhold til afsnit 2.1.1., og desuden modtager medlemmet hundrede procent (100 %) bonusbelønningspoint.
  • Medlemsrater: Et medlem får en rabat på seks procent (6 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she bestiller værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemspris gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Spæt udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed. Medlemmet kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 13.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.

  4.2.2 Prestige-medlemskabsfordele. Prestige Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonuspræmiepoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, optjener medlemmet point i henhold til afsnit 2.1.1. Derudover modtager medlemmet hundrede procent (100 %)% (100 %)20Bonus belønningspoint.
  • Medlems priser: Medlemmet får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Tidlig check-in_: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller kvalificerende nætter til bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.

  4.2.3 Gold-medlemskabsfordele. Gold Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonusbelønningspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, modtager han/she 1,5 gange Reward Points som en bonus (dvs. 12 point pr. euro).
  • Medlemsrater: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Tidlig check-in_: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstetjek (inklusive skatter og afgifter) på vores restaurant og barer på deltagende hoteller. Et medlem skal identificere sin identitet som medlem.
  • Drikkekupon: Et medlem vil modtage 10 € (drikkevarekupon), som ikke har nogen kontant værdi. Voucher kan kun indløses mod bestemte barydelser og kan bruges til delvis betaling af alle drikkevarer. Der kan kun indløses én drinkskupon pr. ophold, herunder mindst én kvalificerende overnatning på deltagende hoteller, og den skal afleveres. På Zleep Hotelsmodtager medlemmet i stedet en voucher til en gratis drink.

  4.2.4 Platinum-medlemskabsfordele. Platinum Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonusbelønningspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, modtager medlemmet/she 1,5 gange bonuspoint (dvs. optjen 12 point pr. euro).
  • Medlemsrater: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når medlemmet booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages inden 72 timer før den planlagte ankomst. Fordelen med garanteret værelse kan dog muligvis ikke anvendes på tredjepartsreservationer eller belønningsreservationer og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. særlige begivenheder). Den garanterede værelsesfordel kan ikke bruges i forbindelse med brug af bonus eller nogen form for kampagne- eller rabatpriser.
  • Room Upgrade: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller under forudsætning af tilgængelighed for hele opholdets længde på tidspunktet for check-in. Hvis den næstbedste kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen foretages i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre udsigt osv.). Opgraderingen gælder kun for kvalifikationsnætter eller nætter til indløsning af præmier og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
  • Førlig indtjekning: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • F&%3C/x>B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstetjek (inklusive skatter og afgifter) på restauranter og barer på de deltagende hoteller, selv om han/hun ikke er registreret gæst på hotellet. Et medlem skal identificere sig selv/herself som medlem.
  • To (2) gratis morgenmad: Et medlem modtager to (2) gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver booket kvalificerende overnatning på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmad allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes i stedet et F&B-voucher på tyve (20) euro pr. ophold.

  4.2.5 Diamond-medlemskabsfordele. Diamond Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonusbelønningspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via officielle H Rewards kanaler, herunder det officielle websted, callcenter eller hoteller, modtager han/she 2 gange Reward Points som bonus, dvs. optjener seksten (16) Points pr. euro.
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she bestiller værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages inden 24 timer før den planlagte ankomst. Fordelen med garanteret værelse kan dog muligvis ikke anvendes på tredjepartsreservationer eller belønningsreservationer og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. særlige begivenheder). Den garanterede værelsesfordel kan ikke bruges i forbindelse med brug af bonus eller nogen form for kampagne- eller rabatpriser.
  • Room Upgrade: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller under forudsætning af tilgængelighed for hele opholdets længde på tidspunktet for check-in. Hvis den næstbedste kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen foretages i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre udsigt osv.). Opgraderingen gælder kun for kvalifikationsnætter eller nætter til indløsning af præmier og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
  • Førlig indtjekning: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 16.00 (kl. Zleep Hotels op til kl. 14.00), og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstetjek (inklusive skatter og afgifter) på vores restaurant og barer på deltagende hoteller, selv om han/hun ikke er registreret gæst på hotellet. Et medlem skal identificere sin identitet som medlem.
  • To (2) gratis morgenmad: Et medlem vil modtage to (2) gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver nat i de bookede kvalificerende nætter på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmad allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes i stedet et gavekort på 30 euro (F&B) pr. ophold.

  5 INGEN GARANTI FOR SPECIFIKKE FORDELE; BEGRÆNSNING AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

  5.1 Selskabet garanterer ikke eller garanterer ikke, at specifikke præmier eller fordele er kontinuerligt tilgængelige. Selskabet garanterer eller garanterer ikke den fortsatte tilgængelighed af H Rewards kanaler. Alle tjenester i henhold til programvilkårene leveres som tjenester uden underforståede garantier eller garantier.

  5.2 Selskabets eventuelle ansvar i henhold til eller i forbindelse med loyalitetsprogrammet er som følger:

  5.2.1 Selskabet er ubegrænset ansvarlig i tilfælde af

  (i.) skade på krop, liv og helbred forårsaget af forsætlig forsømmelse eller uagtsomhed fra Selskabets eller dets stedfortræderes side;

  (ii.) skader forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra Selskabets eller dets stedfortræderes side; og i tilfælde

  (iii.) hvor ansvar ikke kan udelukkes i henhold til ufravigelig lovgivning.

  5.2.2 Ansvaret for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (dvs. selskabets forpligtelser, som er væsentlige for loyalitetsprogrammet, og som medlemmet stolede på, da det indgik programvilkårene) ved lettere uagtsomhed fra selskabets eller dets stedfortræderes side er begrænset til den skade, der typisk kan forudses i henhold til programvilkårene.

  5.2.3 ANSVARET FOR ALLE ANDRE TILFÆLDE ER UDELUKKET.

  6 ÆNDRING AF PROGRAMVILKÅRENE

  6.1 Selskabet forbeholder sig ret til at ændre programvilkårene og alle betingelser, der henvises til heri (såsom fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester samt pointregler) fra tid til anden i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

  6.1.1 Selskabet kan altid ændre programvilkår og betingelser, der henvises til heri, som kun påvirker de generelle betingelser i programvilkårene (f.eks. kontaktoplysninger), ny teknisk udvikling eller lignende årsager. Det samme gælder for fordele og regler, der henvises til under Programvilkårene, hvis ændringerne ikke er til ulempe for medlemmerne.%20Selskabet giver medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før en sådan ændring træder i kraft.

  6.1.2 Selskabet kan også ændre programvilkår og betingelser, som der henvises til heri, i tilfælde af en ændring i lovbestemmelser eller i tilfælde af en ændring i retspraksis fra de højeste domstole, som påvirker en eller flere bestemmelser i programvilkårene; i dette tilfælde skal de berørte vilkår justeres på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med formålet med den ændrede juridiske situation. Selskabet giver medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før en sådan ændring træder i kraft, medmindre det er lovmæssigt forpligtet til at gennemføre ændringen tidligere.

  6.1.3 Selskabet kan yderligere ændre programvilkår og betingelser, der er nævnt i dette bilag, ved forudgående meddelelse til medlemmerne, hvis medlemmerne har mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen. I dette tilfælde vil selskabet underrette medlemmerne om ændringerne via post, e-mail eller enhver anden form, hvor meddelelse om ændringen vil nå frem til medlemmets indflydelsessfære. Hvis medlemmerne ikke skriftligt gør indsigelse mod brugen af den nye version inden for seks (6) uger, anses medlemmerne for at have givet deres samtykke til ændringen, og den nye version træder i kraft efter udløbet af indsigelsesperioden. Når selskabet annoncerer ændringer af programvilkår eller betingelser, der henvises til heri, vil selskabet udtrykkeligt henlede medlemmernes opmærksomhed på betydningen af denne adfærd. Hvis et Medlem gør indsigelse mod en sådan ændring, kan Medlemskabet opsiges (almindelig opsigelse).

  6.1.4 Ved ændring af programvilkårene vil selskabet altid med rimelighed tage hensyn til medlemmernes legitime interesser. Eventuelle erstatningskrav fra Medlemmer som følge af ændringer i Programvilkårene er udelukket.

  6.2 Medmindre andet er angivet, gælder den opdaterede version af programvilkårene for medlemmernes deltagelse i loyalitetsprogrammet fra og med ikrafttrædelsesdatoen.

  7 OPSIGELSE AF LOYALITETSPROGRAMMET

  7.1 Selskabet kan opsige loyalitetsprogrammet med seks (6) måneders varsel til alle aktive loyalitetsmedlemmer. Selskabet kan efter eget skøn vælge at erstatte Loyalitetsprogrammet med et lignende loyalitetsprogram til enhver tid straks efter varsel til aktive Loyalitetsmedlemmer. Et medlem kan ikke akkumulere point eller gøre krav på indløsningspræmier, kampagnepræmier eller loyalitetsprogrammets fordele eller goder efter loyalitetsprogrammets ophør.

  7.2 Selskabet kan opsige Loyalitetsprogrammet helt eller delvist i enhver jurisdiktion med mindre end seks måneders varsel, hvis dette kræves i henhold til gældende lovgivning.

  7.3 Hvis Loyalitetsprogrammet opsiges, vil alle ikke-indløste point blive fortabt uden nogen forpligtelse eller ansvar, og ingen krav på indløsningspræmier eller reklamepræmier vil blive honoreret efter udløbet af opsigelsesperioden.

  8 GÆLDENDE LOV; JURISDIKTION

  8.1 Den lov, der finder anvendelse på programvilkårene, er tysk lov uden anvendelse af dens internationale privatret og FN's konvention om køb af varer.

  8.2 Hvis du som forbruger er bosiddende i Den Europæiske Union, og virksomheden retter sine tjenester i forbindelse med Programvilkårene mod den medlemsstat, hvor du er bosiddende, vil du som forbruger være omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Intet i disse programvilkår påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning.

  8.3 Selskabet er ikke forpligtet til at deltage i en voldgiftsprocedure og tilbyder heller ikke at deltage i en sådan procedure.

  9 DIVERSE

  9.1 Ændring af kontaktoplysninger. Hvert medlem er ansvarlig for at underrette selskabet om eventuelle ændringer af hans eller hendes kontaktoplysninger.

  9.2 Overvågningskonto. Med forbehold af de gældende databeskyttelseslove forbeholder selskabet sig ret til at overvåge alle medlemmers konti til enhver tid og uden varsel for at sikre overholdelse af programvilkårene. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan selskabet i denne forbindelse gennemgå alle medlemmers point, kvalificerende nætter og transaktionshistorik, herunder, uden begrænsning, anmodninger om loyalitetsprogrampræmier, kampagnepræmier og andre fordele.

  9.3 Korrektion af point og fordele. Selskabet kan til enhver tid og efter selskabets eget skøn og uden varsel korrigere eller annullere

  (i.) opgradering af niveauet af medlemskab,

  (ii.) mængden af point, der er krediteret et medlems konto,

  og

  (iii.) enhver anden fordel, der er blevet krediteret et medlems konto, som ikke er berettiget for et medlem i overensstemmelse med programvilkårene.

  9.4 Skatter. Point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele kan være underlagt indkomstskat eller andre skatter. Medlemmet er ansvarligt for at betale alle sådanne skatter og for at foretage alle relevante oplysninger til tredjeparter, herunder, uden begrænsning, den part, der har betalt for den transaktion, hvorfra medlemmet har optjent point. Selskabet er ikke ansvarligt for skatteforpligtelser, afgifter eller andre gebyrer i forbindelse med udstedelse af point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele.

  9.5 Intet partnerskab. Intet i programvilkårene har til hensigt at skabe eller skal fortolkes således, at der skabes eller etableres et agentur-, partnerskabs- eller joint venture-forhold mellem selskabet og medlemmerne.

  9.6 Adskillelighed. Hvis en af programvilkårene er ugyldig, vil de andre vilkår ikke blive påvirket. Hvis en af programvilkårene anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende del anses for at være adskilt fra programvilkårene, uden at det berører gyldigheden og håndhævelsen af alle andre vilkår i dette dokument.

  9.7 Hele aftalen. Programvilkårene udgør sammen med alle andre vilkår og betingelser, regler eller bestemmelser, der er indarbejdet heri eller som der henvises til heri, hele aftalen mellem selskabet og medlemmerne vedrørende loyalitetsprogrammet.

  9.8 Bindende tekstversion. Den tyske veraf disse programvilkår er den juridisk bindende.

  Nuværende version: februar 2023

  Her er et link til den H Rewards privatlivspolitik.


  H Rewards Vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet

  Opdateret 30. juni 2020

  Med virkning fra den 1. juli 2020 gælder H Rewards programmet er et loyalitetsprogram, der tilbydes af Huazhu Group Limited og dets associerede selskaber ("Huazhu Group"). Steigenberger Hotels AG, hvis hovedkontor er beliggende på Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (herefter "selskabet"), er medlem af Huazhu Group-selskaberne. Selskabet driver H Rewards program med hensyn til de hotelmærker, der forvaltes af selskabet og dets tilknyttede selskaber, herunder "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" og "Zleep Hotels", i Europa og andre regioner uden for Folkerepublikken Kinas fastland (i forbindelse med disse programvilkår, eksklusive Hongkong, Macao og Taiwan) (i det følgende benævnt "loyalitetsprogrammet").

  Loyalitetsprogrammet drives i henhold til de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor, medmindre andet udtrykkeligt er angivet ("programvilkårene"). Programvilkårene regulerer selskabets forhold til medlemmer af loyalitetsprogrammet (kollektivt "loyalitetsprogrammedlemmer", "medlemmer" og individuelt "loyalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), herunder hvordan medlemmerne administrerer deres konti, booker reservationer, optjener og indløser loyalitetsprogrampoint ("point") med deltagende hoteller og ejendomme (hver især et "deltagende hotel") samt med tredjepartsprogrammer, som har et forretningsmæssigt forhold til loyalitetsprogrammet.

  Ved at åbne en medlemskonto i loyalitetsprogrammet ("konto" eller "medlemskonto") og acceptere loyalitetsprogrammets medlemskabstjenester accepterer du programvilkårene og anvendelsen af de tilknyttede fordele for medlemmer, politikker og pointregler, der stilles til rådighed for dig fra tid til anden.

  Disse programvilkår erstatter alle tidligere vilkår og betingelser med hensyn til loyalitetsprogrammet og medlemskab heraf mellem dig og selskabet. Loyalitetsmedlemmer er ansvarlige for at holde sig orienteret om programvilkårene og eventuelle ændringer af programvilkårene og vil blive bedt om at acceptere programvilkårene. Ved at acceptere programvilkårene vil medlemskabet fremover udelukkende være underlagt programvilkårene.

  1 TILMELD DIG LOYALITETSPROGRAMMET

  1.1 Adgang til medlemskab.

  1.1.1.1 Medlemskab af loyalitetsprogrammet er gratis og tilgængeligt for enhver person, som:
  (a) er fyldt 18 år og har lovlig myndighed til at acceptere programvilkårene i det land, hvor vedkommende bor;
  (b) er bosat i en jurisdiktion, der lovligt tillader deltagelse i loyalitetsprogrammet;
  (c) ikke er bosiddende i territorier og lande, der er underlagt omfattende sanktioner udstedt af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (Office of Foreign Assets Control);
  (d) giver gyldige og korrekte personlige oplysninger ved tilmelding til loyalitetsprogrammet;
  (e) ikke allerede er medlem af loyalitetsprogrammet (dvs. ikke allerede har en medlemskonto); og
  (f) ikke tidligere er blevet opsagt fra loyalitetsprogrammet eller lignende loyalitetsprogrammer, der drives af selskabet.

  1.1.2 Medlemmerne er ansvarlige for at læse og forstå Loyalitetsprogramvilkårene, kontoudtog og anden kommunikation fra selskabet om Loyalitetsprogrammet for at forstå deres/her rettigheder, ansvar og status i Loyalitetsprogrammet. Hvis et medlem har spørgsmål om loyalitetsprogrammet eller disse programvilkår, skal medlemmet kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagende hoteller og mærker // H Rewards Kanaler

  1.2.1 "Deltagende hoteller" er hoteller, resorts og andre overnatningssteder, der drives under de deltagende mærker, forudsat at sådanne overnatningssteder er beliggende i Europa eller andre regioner uden for Folkerepublikken Kinas fastland (i forbindelse med dette loyalitetsprogram, eksklusive Hongkong, Macao og Taiwan). De deltagende mærker omfatter i øjeblikket alle Deutsche Hospitality mærker: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City og Zleep Hotels, og kan efter selskabets skøn udvides til at omfatte andre mærker i Huazhu-gruppen i fremtiden.

  En fuldstændig liste over deltagende hoteller offentliggøres på webstedet (som defineret nedenfor) og opdateres fra tid til anden, især når nye hoteller tilmelder sig eller eksisterende deltagende hoteller forlader loyalitetsprogrammet.

  1.2. "H Rewards Kanaler" henviser til H Rewards kommunikationskanaler, navnlig de H Rewards officielle websted (global.hrewards.com, "webstedet"), reservationskaldecentrene og de deltagende hoteller.

  1.3 Medlemsniveau

  Medlemskab af loyalitetsprogrammet er opdelt i, i%20 i opstigende rækkefølge, Star-medlemskab, Silver -medlemskab, Prestige -medlemskab, Gold -medlemskab, Platinum -medlemskab og Diamond -medlemskab.

  Silver -medlemskabet, Prestige -medlemskabet, Gold -medlemskabet, Platinum -medlemskabet og Diamond -medlemskabet betegnes tilsammen som "medlemskab på højere niveau", og disse medlemmer betegnes som "medlemmer på højere niveau".

  1.4 Grundlæggende medlemskabsfordele

  En række fordele er tilgængelige for alle loyalitetsprogrammedlemmer på alle niveauer ("Grundlæggende medlemskabsfordele"). Disse grundlæggende medlemskabsfordele tilbydes efter selskabets skøn og kan være afhængige af tilgængeligheden på de deltagende hoteller.

  Fordelene for medlemskab på højere niveau præsenteres nedenfor i afsnit 4.

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmer af loyalitetsprogrammet vil have adgang til telefonnumre til medlemsservice for reservationer, kundeservice og anmodninger om indløsning af præmier på webstedet.

  1.4.2 Privat salg: Alle medlemsniveauer vil have mulighed for at drage fordel af særlige kampagner før den brede offentlighed.

  1.4.3 Eksklusive kampagner.Alle medlemsniveauer vil nyde godt af eksklusive tilbud i forbindelse med bookinger på de deltagende hoteller.

  1.4.4 Gratis flaske vand: Alle medlemmer på alle niveauer kan nyde godt af en gratis flaske vand, når de reserverer og tilbringer en kvalificerende overnatning på de deltagende hoteller, undtagen på Zleep Hotels.

  1.4.5 Adgang til Co-Working Space. Alle niveauer afMedlemmer har ret til at benytte co-working-området på de deltagende hoteller, hvis det er tilgængeligt.

  1.5 Betingelser for tilmelding

  1.5.1 Udfyldelse af indmeldelsesansøgningen. En person kan ansøge om at blive tilmeldt loyalitetsprogrammet ved at udfylde en ansøgning fuldstændigt og korrekt via H Rewards Kanaler eller gennem en anden tilmeldingskanal, der er stillet til rådighed eller anerkendt af selskabet, og ved at oplyse sin/her e-mailadresse til bekræftelse. Selskabet kan nægte enhver ansøger medlemskab af loyalitetsprogrammet efter eget skøn og uden at give nogen begrundelse.

  1.5.2 Individuelt medlemskab. Kun enkeltpersoner er berettiget til medlemskab af loyalitetsprogrammet, og hver enkelt person kan kun have én medlemskonto. Selskaber, grupper og/or associerede enheder kan ikke tilmelde sig som medlemmer af loyalitetsprogrammet. Alle Loyalitetsmedlems-konti er individuelle konti, og der er ikke tilladt fælles konti. Loyalitetsprogrammets fordele kan ikke overdrages, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

  1.5.3 Overdragelse af medlemskonto. Efter ansøgning til loyalitetsprogrammet åbnes en medlemskonto, og der tildeles et kontonummer ("medlemsnummer") til hver ansøger. Når en person modtager dette medlemsnummer, bliver vedkommende medlem og er berettiget til at optjene point på deltagende hoteller. Yderligere oplysninger er beskrevet i afsnit 1.7 og afsnit 2.

  1.5.4 Dobbelte konti. Et medlem må ikke på noget tidspunkt have en eller flere dobbelte konti under loyalitetsprogrammet. Hvis en person tildeles mere end ét medlemsnummer i loyalitetsprogrammet til loyalitetsprogrammet, vil vedkommende/she kun modtage point for én medlemskonto. Dobbelte medlemskonti kan annulleres.

  1.5.5.5 Personlig profil. De oplysninger, som et medlem har givet, vil blive opbevaret i en personlig præferenceprofil sammen med medlemskontoen. Alle oplysninger, som et medlem har givet i sin/her personlige profil, skal være gyldige og korrekte og skal holdes ajour. i. Et medlem kan ændre sit/her mobiltelefonnummer, sin e-mailadresse eller adresse ved at ændre sine/her oplysninger på kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards I visse tilfælde kan adresseændringer kræve juridisk dokumentation til støtte for adresseændringer. ii. Navneændringer på en medlemskonto skal indeholde juridisk dokumentation, underskrift, dato og medlemsnummer. Du kan finde flere oplysninger på vores websted.

  1.5.6 Brug af oplysninger indsamlet i forbindelse med ansøgningen.De oplysninger, som et medlem giver til selskabet, når han/hun udfylder ansøgningen til loyalitetsprogrammet og indløser point, behandles i overensstemmelse med H Rewards Fortrolighedspolitik.

  1.6 Medlemskabskommunikation

  1.6.1 Kommunikation af relevante oplysninger er vigtig for administrationen af loyalitetsprogrammet og for at give hvert medlem mulighed for at maksimere fordelene ved medlemskab. Medlemmer vil modtage loyalitetsprogramkommunikation som tilladt af og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  1.6.2 Al kommunikation om loyalitetsprogrammet vil blive sendt til et medlem via forskellige kanaler, f.eks. med post eller e-mail til den/de adresse(r), der aktuelt er angivet på medlemmets konto. Meddelelser, der leveres til den registrerede adresse, anses for at være modtaget en (1) arbejdsdag efter afsendelsen, hvis de leveres til medlemmets e-mailadresse, eller fem (5) arbejdsdage efter afsendelsen, hvis de leveres til den oplyste postadresse. Medlemmerne skal holde deres e-mail- og postadresse ajour. Hverken selskabet eller loyalitetsprogrammet har noget ansvar for fejladresseret eller bortkommet post eller eventuelle konsekvenser heraf.

  1.6.3 Medlemmerne modtager den nye kontos saldorapporter pr. e-mail efter hver transaktion, når der enten er optjent eller brugt point. Medlemmer kan til enhver tid afmelde denne service i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.6.4 Hvis de nødvendige juridiske kravnter i henhold til gældende lovgivning er opfyldt, kan selskabet også sende medlemmer kampagner, tilbud og anden kommunikation fra tid til anden, som kan omfatte, uden begrænsning, elementer fra tredjeparter. Varerne fra tredjeparter er baseret på de oplysninger, som et medlem har givet selskabet, og eventuelle yderligere data, som selskabet måtte have. Medlemmer kan til enhver tid ændre personlige oplysninger og kommunikationspræferencer i kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakteH Rewards Service Center; som anført i afsnit 1.5.5 (i) kan selskabet dog kræve, at et medlem sender dokumentation, før visse ændringer (f.eks. navneændringer) kan godkendes.

  1.6.5. Medlemmet vil få mulighed for at definere og ændre præferencer for mailing og anden kommunikation via mekanismer, der er angivet i posterne eller kommunikationen eller i kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.6.6.6 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan selskabet overvåge eller optage telefonsamtaler for at forbedre servicekvaliteten, hvis et medlem kontakterH Rewards Servicecenter.

  1.6.7 Et medlem kan gennemgå sin/her Points-saldo og transaktionshistorik og opdatere personlige oplysninger og præferencer iKontoProfilen på Loyalitetsprogrammets websted.

  1.7 Optjening af point.

  Medlemmer kan optjene point (loyalitetsprogrammets valuta) for berettigede udgifter på et deltagende hotel i overensstemmelse med afsnit 2.

  1.7.1 Point er underlagt programvilkårene. Som anført i afsnit 1.1.2 er optjening af point underlagt programvilkårene. Hvert medlem af loyalitetsprogrammet er ansvarlig for at læse programvilkårene, nyhedsbreve og kontoudtog for at forstå sine rettigheder, sit ansvar og sin status i loyalitetsprogrammet samt strukturen for optjening af præmier.

  1.7.2 Skatter. Point og Præmier, der optjenes ved deltagelse i Loyalitetsprogrammet, kan være underlagt skattepligt. Ethvert skatteansvar, herunder oplysningspligt, i forbindelse med modtagelse eller brug af point eller præmier er udelukkende medlemmets ansvar.

  1.7.3 Forbud mod overførsel af point. Point, der optjenes af et medlem af loyalitetsprogrammet, er kun til medlemmets fordel og må ikke overføres, sælges, byttes, leases, udlånes eller udbydes til auktion til nogen. Point, som Loyalitetsprogrammet anser for at være blevet overført i strid med programvilkårene, kan blive konfiskeret.

  1.7.4 Politik for udløb af point. Point er gyldige i 24 måneder fra optjeningsdatoen, efter udløbet af 24 måneder, hvis point ikke bruges inden for den gyldige periode, vil point udløbe og blive ugyldige automatisk. Virksomheden giver dig besked mindst seks (6) måneder før pointnes udløb.

  1.7.5 Fortabte eller annullerede point. Når point er fortabt eller annulleret, kan pointene ikke genindsættes, men et medlem kan optjene nye point, medmindre medlemmets konto er blevet deaktiveret.

  1.7.6 Loyalitetspartnerskaber. Enhver samtidig kreditering af miles under frequent flyer-programmer samt bonuspoint fra andre kundeloyalitetsprogrammer (såsom Miles&More, BahnBonus osv.) på den ene side og H Rewards point på den anden side, er udelukket; efter medlemmets valg kan enten miles/bonus point eller H Rewards Points krediteres én gang pr. ophold.

  1.8 Ophævelse af medlemskab

  1.8.1 Annullering eller suspendering af medlemskonti i. Et medlem kan til enhver tid opsige sit/her medlemskab af loyalitetsprogrammet ved at sende en skriftlig meddelelse om opsigelse til H Rewards Servicecenter. Alle ikke-indløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus fortabes efter udløbet af seks måneder fra den effektive dato for opsigelsen og kan ikke genindføres eller overføres derefter. ii. Selskabets annullering eller suspendering. Selskabet kan opsige et medlems konto uden begrundelse med fire ugers varsel (almindelig opsigelse). En almindelig opsigelse (dvs. en opsigelse uden begrundelse) af et medlemskab på et højere niveau fra selskabets side er dog tidligst mulig ved udløbet af medlemmets eksisterende medlemsniveau. I tilfælde af en almindelig opsigelse af et medlems konto fra selskabets side vil alle ikke indløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus fortabes efter udløbet af seks måneder fra den effektive opsigelsesdato og kan ikke genindføres eller overføres derefter.

  Uanset medlemmets medlemsniveau kan selskabet til enhver tid med øjeblikkelig virkning opsige et medlems konto af alvorlig grund, herunder, uden begrænsning, hvis medlemmet har:

  a) undladt at betale en hotelregning eller anden regning, når den forfalder til selskabet eller et deltagende hotel, på trods af at have modtaget en påmindelse;

  b) Handlet på en upassende, svigagtig, krænkende eller fjendtlig måde over for medarbejdere, kunder eller partnere i selskabet eller de deltagende hoteller;

  c) Skyldigt har overtrådt eller overtrådt nogen af disse programvilkår;

  d) påstod svigagtigt at være berettiget til at optjene eller indløse point eller nyde godt af fordele;

  iii. Juridiske skridt. Intet i disse programvilkår begrænser Selskabet i udøvelsen af juridiske eller retfærdige rettigheder eller retsmidler.

  1.8.2 Virkning af medlemskabets opsigelse

  i. Når selskabet opsiger medlemskabet af loyalitetsprogrammet af en alvorlig grund i henhold til afsnit 1.8.1 (ii), fortabes alle ikke indløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier uden kompensation. og det pågældende medlem vil ikke længere kunne deltage i loyalitets

  ii. Hvis selskabet annullerer et medlems konto af en hvilken som helst grund, kan medlemmet ikke ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen, og enhver konto, der er åbnet i medlemmets navn, og point, indløsningspræmier og kampagnepræmier, der er optjent på den pågældende konto, fortabes ved opdagelse med tilbagevirkende kraft. iii. Hvis et medlem opsiger sin/her -konto, kan medlemmet på et senere tidspunkt ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen, men point, indløsningspræmier og reklamepræmier, der tidligere er fortabt eller udløbet, vil ikke blive genindsat på medlemskontoen. iv. Enhver medlemsstatus ophører ved opsigelse af en medlemskonto.

  1.8.3 Ændring af loyalitetsprogrammet: Medmindre andet udtrykkeligt er forbudt eller begrænset af gældende lovgivning, som fastsat i afsnit 6, har selskabet ret til at ændre, begrænse, ændre eller annullere præmier og præmieniveauer til enhver tid, selv om sådanne ændringer kan påvirke værdien af point eller muligheden for at opnå visse præmier, forudsat at dette ikke diskriminerer et medlem i ond tro. Selskabet kan bl.a.: (i) øge eller reducere antallet af point, der modtages for et ophold eller kræves for en præmie, (ii) trække en præmie tilbage, begrænse, ændre eller annullere en præmie, (iii) tilføje spærredatoer, begrænse de værelser, der er tilgængelige for en præmie på et deltagende hotel, eller på anden måde begrænse den fortsatte tilgængelighed af præmier, og (iv) ændre programfordele, rejsepartnere, steder, der betjenes af selskabet eller dets rejsepartnere, betingelser for deltagelse, regler for optjening, indløsning, tilbageholdelse eller fortabelse af point eller regler for brug af præmier, kan medlemmer ikke stole på den fortsatte tilgængelighed af en præmie eller et præmieniveau og en præmiekategori. Ændringer eller tilføjelser til præmier og præmieniveauer vil blive offentliggjort på webstedet.

  1.8.4 Fordele med forbehold for tilgængelighed og ændring: Alle loyalitetsprogrammets fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester er afhængige af tilgængelighed og kan til enhver tid ændres uden varsel, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri.

  1.8.5 Berettigelse til at modtage fordele. Ved at acceptere loyalitetsprogramfordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester, herunder, uden begrænsning, point, indløsningspræmier og reklamepræmier, anerkender et medlem, at han/she er ansvarlig for at afgøre, om han/she er berettiget til at modtage, og at han/she er berettiget til at modtage sådanne loyalitetsprogramfordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester (herunder, uden begrænsning, point, indløsningspræmier og reklamepræmier) i henhold til gældende love, gavepolitikker og incitamentspolitikker.

  1.8.6 Intet salg eller overførsel.Point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele må ikke sælges, byttes, udveksles, leases, udlånes eller udbydes på auktion eller på anden måde overføres (bortset fra af selskabet eller dets agenter). Ethvert forsøg på overførsel, salg, byttehandel, bytte, udveksling, udlejning eller auktion vil være ugyldigt, og de respektive point, kampagnepræmier og medlemsfordele vil blive konfiskeret. Selskabet og dets samarbejdspartnere med hensyn til loyalitetsprogrammet kan nægte at honorere eller anerkende point, indløsningspræmier, kampagnepræmier eller medlemsfordele, som Selskabet har grund til at tro er blevet overført, solgt eller byttet.

  Uanset ovenstående bestemmelser i dette afsnit 1.8.6 må indløsningspræmier kun gives væk til tredjemand til eget brug, hvis medlemmet personligt har et gensidigt forhold til dem, f.eks. familiemedlemmer, venner og bekendte, men de kan ikke ombyttes til andre præmier eller kontanter.

  2 OPTJENER POINT

  2.1 Optjeningsmuligheder på deltagende hoteller

  2.1.1 Et medlem optjener otte (8) point for hver euro, eller valutaækvivalenten, som medlemmet pådrager sig og betaler for kvalificerende udgifter i overensstemmelse med afsnit 2.1.2; og

  2.1.2 Kvalificerende gebyrer. "Kvalificerende udgifter" er udgifter, som et medlem afholder under et ophold på et gæsteværelse på et deltagende hotel på sin/her folio og op til to (2) yderligere gæsteværelser, herunder, uden begrænsning, udgifter til:

  i. Kvalificerende priser for kvalificerende nætter;

  ii. Mad og drikkevarer (undtagen alkoholholdige drikkevarer, hvor det er forbudt ved lov) og kan udelukke gebyrer, der påløber i forretninger, som ikke forvaltes eller drives af det deltagende hotel; hvis gebyrerne påløber i restauranter og barer på deltagende hoteller uafhængigt af et ophold på de respektive deltagende hoteller, er de kvalificerende gebyrer begrænset til 1.000 euro pr. medlem for hvert restaurant- eller barbesøg; i sådanne tilfælde vil point kun blive krediteret medlemmets konto, hvis medlemmet oplyser sit/her medlemsnummer på betalingstidspunktet.

  2.1.3 Ikke-kvalificerende gebyrer. Afgifter, der ikke kvalificerer til Point, omfatter gratis tjenester, Points-indløsningspræmier, kampagnepræmier eller andre gebyrer eller afgifter, herunder uden begrænsning: (A) gebyrer for banketter, møder eller andre arrangementer; (B) andre betalte gebyrer, herunder uden begrænsning parkering, business center, detailbutikker og andre tjenester fra tredjepart; og (C) skatter og serviceafgifter i forbindelse med værelsespriser (medmindre sådanne skatter og serviceafgifter er inkluderet i værelsesprisen), drikkepenge, gebyrer (f.eks.f.eks. gebyr for sen afbestilling eller gebyr for udeblivelse ved ikke at tjekke ind for garanterede reservationer, selv om reservationen er betalt fuldt ud), obligatoriske eller automatiske gebyrer (f.eks, resortgebyrer) og andre gældende gebyrer.

  2.1.4 Kvalificerende nat. En "kvalificerende nat" er en nat, som et medlem tilmelder sig og personligt betaler og overnatter på et deltagende hotel, for hvilken (i) værelset er faktureret til medlemmet%2C eller (ii) gæsteværelset faktureres direkte til den virksomhed, der har arrangeret betalingen for medlemmets ophold, som ikke er forbundet med en kongres eller et gruppemøde.

  i. En "kvalificerende overnatning" er en overnatning på samme deltagende hotel af et medlem, som: (A) oplyser sit/her -medlemsnummer på reservationstidspunktet eller ved indtjekning, (B) betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for opholdet, og (C) bor i et af de reserverede gæsteværelser. Et medlem kan kun optjene point for op til tre (3) værelser på en kvalificerende nat, hvis han/she bor i et af de reserverede værelser og betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for alle værelserne.

  ii. Medlemmer kan ikke optjene eller modtage fordele på flere deltagende hoteller for samme opholdsdato(er).

  iii. Kun ét medlem pr. gæsteværelse kan optjene point og modtage fordele. Hvis der er mere end ét medlem, der bor på det samme gæsteværelse, skal medlemmerne ved indtjekning beslutte, hvis medlemsnummer der skal anvendes på gæsteværelset, forudsat at det er det samme medlem, der betaler regningen.

  2.1.5 Kvalificerende priser. En "kvalificerende pris" er den pris, som et medlem betaler for et ophold i et gæsteværelse på et deltagende hotel, som kvalificerer til optjening af point. Kvalificerende priser omfatter alle priser, der kan bookes via H Rewards Kanaler uden anvendelse af en rabatkode eller med point, og som ikke er anført nedenfor. Desuden kvalificerer alle priser, der i prisbeskrivelsen er angivet som "ikke-kvalificerende", ikke til optjening af point. Medmindre andet er specifikt angivet, vil medlemmer modtage deres medlemsniveaufordele under ophold på kvalificerende priser. Priser, der er booket ved hjælp af følgende metoder, er ikke omfattet af den kvalificerende pris:

  i. Gæsteværelset blev booket gennem et rejsebureau, en online rejseplatform eller en anden tredjepartskanal, herunder, uden begrænsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; særlige virksomhedspriser, der bookes gennem sådanne kanaler, anses dog for at være en kvalificerende pris;

  ii. Gæsteværelset blev booket til en gruppepris som led i et arrangement, et møde, en konference eller en organiseret tur, og medlemmet betaler ikke direkte til det deltagende hotel for værelset;

  iii. Gæsteværelset er booket til en medarbejderpris, særlige priser, der tilbydes ansatte i rejsebranchen (f.eks. rejsearrangører, grossister, rejsebureauer, rederier, luftfartsselskaber), eller en pris eller pakke for besætningsværelser;

  iv. Gæsteværelset var gratis, eller v. Der blev indløst en kupon eller en præmie fra tredjepart for gæsteværelset.

  2.1.6 Hvis et hotel eller en anden ejendom ophører med at være et Deltagende hotel, vil alle ophold efter denne dato ikke være berettiget til at optjene point, uanset hvornår reservationen blev foretaget.

  2.2 Individuel optjening for kvalificerende afgifter og kvalificerende nætter

  Ingen anden person end medlemmet kan optjene point på kvalificerende udgifter for sin/her medlemskonto. Point for et værelse, der deles af to medlemmer af loyalitetsprogrammet, vil kun blive tildelt et medlem af loyalitetsprogrammet.

  2.3 Udenlandsk valuta.

  Det antal point, der optjenes på deltagende hoteller, hvor der anvendes en anden valuta end euro, beregnes på grundlag af kvalificerende gebyrer omregnet til euro på datoen for databehandlingen til den af selskabet valgte valutakurs.

  3 INDLØSE POINT

  3.1 Indløsning af point for præmier.

  Et medlem kan indløse point for at opnå visse præmier ("indløsningspræmie"), herunder, uden begrænsning, værelser på deltagende hoteller og andre tjenester og varer. En komplet liste over de aktuelle muligheder for indløsningspræmier findes på loyalitetsprogrammets websted.

  3.1.1 Point og indløsningspræmier kan ikke ombyttes eller indløses af et medlem mod kontanter, præmier eller kredit.

  3.1.2 Indløsningspræmier er kun gyldige for individuelle rejser og er ikke gyldige for grupperejser, pakkerejser, kongresser eller andre særlige priser og/or pakkeprogrammer, mad- og drikkevarekreditter, ekstraudgifter eller serviceudgifter.

  3.2 Værelser på deltagende hoteller.

  Et medlem kan indløse point for enkelt- eller dobbeltstandardværelser på deltagende hoteller ("prisindløsningsnat"). Nogle deltagende mærker kan have andre indløsningspolitikker. Indløsning af point til en prisindløsningsnat er afhængig af tilgængelighed på reservationstidspunktet. Der kræves forudgående reservationer, og de skal bestilles via H Rewards Kanaler.

  3.2.1 Standardgaranti- og afbestillingspolitikker for et deltagende hotel gælder for reservationer af bonusindløsningsnætter, herunder, uden begrænsning, alle krav til opholdets minimumsvarighed, krav til kreditkortgaranti og gebyrer for sen afbestilling, udeblivelse og tidlig udtjekning.

  i. Der kan udstedes en tilbagebetaling af point for et ophold, der er kortere end det antal dage, der er anført på indløsningspræmien, men medlemmet skal informere det deltagende hotels reception på forhånd om tidlig udtjekning, for at tilbagebetalingen af point kan blive udbetalt til medlemmets konto.

  ii. Hvis et medlem undlader at annullere en garanteret reservation til en prisindløsningsnat inden for den tilladte annulleringsperiode, bliver den pågældende voucher for prisindløsningsnatten ugyldig, og 10 procent af de point, der blev indløst mod en sådan voucher, vil blive genindbetalt til medlemmets konto.

  3.2.2. Det antal Point, der kræves pr. nat for at få værelser på Deltagende hoteller, varierer alt efter det Deltagende hotels kategori og de værelsestyper, der er tilgængelige på det Deltagende hotel, opholdets længde og kan også variere alt efter årstiden.%.20En liste over deltagende hotelkategorier findes på loyalitetsprogrammets websteder. Selskabet kan til enhver tid ændre et deltagende hotels kategori.

  3.2.3 Når point indløses til en præmieindløsningsnat, omfatter præmieindløsningsnatten prisen for et enkelt- eller dobbeltstandardværelse på et deltagende hotel og eventuel værelsesafgift/service gebyrer. Alle andre gebyrer, herunder ekstraudgifter, byskat og resortgebyrer, er medlemmets ansvar og er ikke inkluderet i bonusindløsningsnatten.

  i. Standardværelser varierer mellem de deltagende hoteller og deltagende mærker. Opgraderede værelser, herunder opgraderinger baseret på størrelse, udsigt, serviceydelser og/or suiter, kan være tilgængelige til en højere pris for point.

  ii. Ved en prisindløsningsnat kan der anmodes om sengetøjs- og rygepræferencer, men de er ikke garanteret.

  iii. For alle reservationer på Zleep Hotels, herunder til bonusindløsningsnætter, kræves der en kreditkortgaranti. I forbindelse med Award Redemption Nights vil gæstens kreditkort kun blive debiteret, hvis den strenge rygeforbudspolitik på værelserne på Zleep Hotels ikke er blevet overholdt. I sådanne tilfælde vil gæstens kreditkort blive opkrævet 1.500 DKK eller 1.500 SEK.

  3.2.4 Medlemmer modtager ikke point for den del af deres ophold, der vedrører en prisindløsningsnat.

  3.2.5 Et medlem kan indløse point for op til i alt ni (9) gæsteværelser på det samme deltagende hotel på de samme datoer. Når medlemmet gør dette, accepterer medlemmet at foretage legitime pointindløsningsreservationer i god tro udelukkende til brug for medlemmet og hans eller hendes inviterede gæster og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning videresalg, utilladelig overdragelse eller offentliggørelse på tredjepartswebsteder eller spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om efterspørgsel. Selskabet forbeholder sig ret til at annullere alle reservationer, som det mener er i strid med programvilkårene.

  3.2.6 Hvis et deltagende hotel af en eller anden grund forlader loyalitetsprogrammet efter at et medlem har foretaget en reservation til en prisindløsningsnat, men før medlemmets ophold, vil selskabet gøre en rimelig indsats for at få det pågældende tidligere deltagende hotel til at honorere reservationen eller hjælpe med at arrangere tilsvarende indkvartering i nærheden; selskabet kan dog ikke garantere, at eventuelle præmier, opgraderinger eller andre fordele, som et medlem kan optjene under loyalitetsprogrammet, vil blive honoreret. Hvis et medlem under disse omstændigheder ikke er i stand til at gøre brug af sin/her Award Redemption Night, kan medlemmet returnere kuponen til H Rewards Servicecenter, og de indløste point vil blive indløst på det pågældende medlems konto.

  4 MEDLEMSKAB PÅ HØJERE NIVEAU

  4.1 Krav til opgradering og vedligeholdelse af medlemskab

  4.1.1.1 Opgradering af medlemskab. For at opgradere til medlemsstatus skal medlemmet opfylde følgende kriterier i skema 1 nedenfor inden for en medlemskabscyklus. Ved en "medlemscyklus" forstås en periode på tolv (12) måneder fra den dato, hvor et medlem er tilmeldt det aktuelle medlemsniveau. Efter udløbet af denne cyklus starter en ny medlemscyklus. Hvis medlemsniveauet ændres i løbet af en medlemscyklus, regnes en ny medlemscyklus fra datoen for ændringen.

  Et medlem opgraderes til det næste niveau af medlemskab på højere niveau inden for tre (3) dage, når medlemmet opfylder opgraderingskriterierne.

  4.1.2 Vedligeholdelse af medlemskab. Efter at være blevet opgraderet til et nyt medlemskab på højere niveau kan et medlem nyde godt af status som medlem på højere niveau i en medlemscyklus. For at bevare medlemskabet på højere niveau i den næste medlemscyklus skal et medlem opfylde følgende kriterier i skema 1 nedenfor.

  Hvis et medlem på højere niveau ikke opfylder kriterierne for at bevare sit/her nuværende medlemskab inden for en medlemscyklus, vil han/she automatisk blive nedgraderet til det medlemsniveau, hvis kriterier han/she opfylder i den foregående medlemscyklus.

  Diagram 1: Regler for opgradering og opretholdelse af medlemskabstrin

  Betingelser for oprykning til det næste højere statusniveau inden for en medlemscyklus Stjerne

  • Stjernestatusniveau: 3 kvalificerende overnatninger eller 350 EUR støtteberettigede indtægter
  • Statusniveau Silver: 5 kvalificerende overnatninger eller 500 EUR støtteberettigede indtægter
  • Statusniveau Prestige: 10 kvalificerende overnatninger eller 1 000 EUR tilskudsberettigede indtægter
  • Statusniveau Gold: 40 kvalificerende overnatninger eller 4000 EUR afregningsberettiget indtægt
  • Statusniveau Platinum: 100 kvalificerende overnatninger eller 9000 EUR skattepligtige indtægter
  • Statusniveau Diamond: --

  Betingelser for at forblive på statusniveau.

  • Stjernestatusniveau: --
  • Statusniveau Silver: 3 kvalificerende overnatninger eller 350 EUR støtteberettigede indtægter
  • Statusniveau Prestige: 5 kvalificerende nætter eller 500 EUR støtteberettigede indtægter
  • Statusniveau Gold: 5 kvalificerende overnatninger eller 500 EUR godskrivningsberettiget omsætning
  • Statusniveau Pltinum: 30 kvalificerende overnatninger eller 3 000 EUR tilskudsberettiget omsætning
  • Statusniveau Diamond: 80 kvalificerende overnatninger eller 6750 EUR afgiftspligtig omsætning

  4.2 Medlemskabsfordele for medlemskab på højere niveau

  Medlemmer på højere niveau får flere fordele som opsummeret i skema 2 og yderligere beskrevet i dette afsnit 4.2 nedenfor. Læs og forstå venligst detaljerne for hver enkelt fordel, og du kan kontakte H Rewards Servicecenter, hvis eny spørgsmål.

  Diagram 2: Fordele ved medlemskab på højere niveau

  **Bonuspoint for reservationer foretaget via officielle ikke-mobile H Rewards kanaler, officielt websted, callcenter eller hoteller **.

  • Silver statusniveau: x1
  • Prestige statusniveau: x1
  • Gold statusniveau: x1.5
  • Pltinum statusniveau: x1.5
  • Statusniveau Diamond: x2

  Medlemskabspris (rabat)

  • Statusniveau Silver: 6%
  • Statusniveau Prestige: 10%
  • Statusniveau Gold: 10%
  • Statusniveau Pltinum: 10%
  • Diamond statusniveau: 10%

  Rumgaranti

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige statusniveau: -
  • Statusniveau Gold: -
  • Statusniveau Pltinum: 72 timer i forvejen
  • Diamond status: 24 timer i forvejen

  Rumopgradering

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige statusniveau: -
  • Gold statusniveau: -
  • Statusniveau Pltinum: Ja
  • Diamond statusniveau: Ja

  **Rabat på mad og drikkevarer

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige statusniveau: -
  • Statusniveau Gold: 10%
  • Statusniveau Pltinum: 10%
  • Statusniveau Diamond: 10%

  Drikkevarekupon / 2 gratis morgenmad.

  • Statusniveau Silver: -
  • Statusniveau Prestige: -
  • Statusniveau Gold: 10 € (drikkevarekupon)
  • Statusniveau Pltinum: 2 gratis morgenmad
  • Statusniveau Diamond: 2 gratis morgenmad

  ** Tidlig indtjekning

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige status: Ja
  • Gold statusniveau: Ja
  • Statusniveau Pltinum: Ja
  • Diamond statusniveau: Ja

  Spæt udtjekning

  • Statusniveau Silver: 13:00
  • Statusniveau Prestige: 14:00
  • Statusniveau Gold: 14:00
  • Statusniveau Pltinum: 14:00 hrs
  • Statusniveau Diamond: 16:00

  4.2.1 Silver Medlemskabsfordele. Silver Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonusbelønningspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, optjener medlemmet/she point i henhold til afsnit 2.1.1. Derudover modtager medlemmet 100 % bonusbelønningspoint.
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på seks procent (6 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Sen udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed. Medlemmet kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 13.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.

  4.2.2 Prestige medlemskabsfordele. Prestige Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonuspræmiepoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, optjener medlemmet point i henhold til afsnit 2.1.1. Derudover modtager medlemmet 100 % bonusbelønningspoint.
  • Medlemspriser: Medlemmet får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på Deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Tidlig indtjekning: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Sen udtjekning: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter, der kvalificerer til bonusindløsning, og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.

  4.2.3 Gold medlemskabsfordele. Gold Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonuspræmiepoint: Når et medlem booker%%20 værelser på de deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil/she modtage 1,5 gange Reward-point som en bonus (dvs. 12 point pr. euro).
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she bestiller værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på Deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Tidlig indtjekning: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Sen udtjekning: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstetjek (inklusive skatter og afgifter) på vores restaurant og barer på deltagende hoteller. Et medlem skal identificere sig selv som medlem.
  • Drikkekupon: Et medlem vil modtage 10 € (drikkevarekupon), som ikke har nogen kontant værdi. Voucher kan kun indløses mod bestemte barydelser og kan bruges til delvis betaling af alle drikkevarer. Der kan kun indløses én drinkskupon pr. ophold, herunder mindst én kvalificerende overnatning på deltagende hoteller, og den skal afleveres. På Zleep Hotelsmodtager medlemmet i stedet en voucher til en gratis drink.

  4.2.4 Platinum medlemskabsfordele. Platinum Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonusbelønningspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder websted, callcenter eller hoteller, modtager han/she 1,5 gange belønningspoint som en bonus (dvs. optjen 12 point pr. euro).
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når medlemmet booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskonto via webstederne. Medlemstaksten gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på Deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages inden 72 timer før den planlagte ankomst. Fordelen med garanteret værelse kan dog ikke anvendes på tredjepartsreservationer eller belønningsreservationer og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. særlige begivenheder). Den garanterede værelsesfordel kan ikke bruges i forbindelse med brug af bonus eller nogen form for kampagne- eller rabatpriser.
  • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller under forudsætning af tilgængelighed for hele opholdets længde på tidspunktet for check-in. Hvis den næstbedste kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen foretages i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre udsigt osv.). Opgraderingen gælder kun for kvalifikationsnætter eller nætter til indløsning af præmier og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
  • Tidlig indtjekning: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Sen udtjekning: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstetjek (inklusive skatter og afgifter) på restauranter og barer på deltagende hoteller, selv om han/hun ikke er registreret som gæst på hotellet. Et medlem skal identificere sig selv/herself som medlem.
  • 2 gratis morgenmad: Et medlem får 2 gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver booket kvalificerende overnatning på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmad allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes i stedet et F&B-voucher på 20 euro pr. ophold.

  4.2.5 Diamond Medlemskabsfordele. Diamond Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemskabsfordele:

  • Bonus belønningspoint: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via officielle H Rewards kanaler, herunder det officielle websted, callcenter eller hoteller, modtager han/she 2 gange Reward Points som en bonus, dvs. optjener 16 Points pr. Euro.
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han<x translate="no">/hun booker værelser på deltagende hoteller og deltagende mærker med medlemskontoen via webstederne. Medlemspris gælder, med forbehold af selskabets justeringer fra tid til anden, for bookinger på op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages inden 24 timer før den planlagte ankomst. Fordelen med garanteret værelse kan dog ikke anvendes på tredjepartsreservationer eller belønningsreservationer og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. særlige begivenheder). Den garanterede værelsesfordel kan ikke bruges i forbindelse med brug af bonus eller nogen form for kampagne- eller rabatpriser.
  • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller under forudsætning af tilgængelighed for hele opholdets længde på tidspunktet for check-in. Hvis den næstbedste kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen foretages i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre udsigt osv.). Opgraderingen gælder kun for kvalifikationsnætter eller nætter til indløsning af præmier og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
  • Tidlig indtjekning: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter til indløsning af præmier og er muligvis ikke tilgængelig i visse regioner.
  • Sen udtjekning: Et medlem kan tjekke ud på de deltagende hoteller indtil kl. 16.00 (kl. Zleep Hotels op til kl. 14.00), og tidspunkterne kan variere afhængigt af overnatningssted og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstetjek (inklusive skatter og afgifter) på vores restaurant og barer på deltagende hoteller, selv om han/hun ikke er registreret gæst på hotellet. Et medlem skal identificere sin identitet som medlem.
  • 2 gratis morgenmad: Et medlem modtager 2 gratis morgenmad: Et medlem vil modtage 2 gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver nat i de bookede kvalificerende nætter på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmaden allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes i stedet en F&B-kupon på 30 euro pr. ophold.

  5 Ingen garanti for specifikke fordele; begrænsning af garantier; begrænsning af ansvar

  5.1. Selskabet garanterer ikke eller garanterer ikke, at specifikke præmier eller fordele er kontinuerligt tilgængelige. Selskabet garanterer eller garanterer ikke den kontinuerlige tilgængelighed af h belønningskanaler. Alle tjenester i henhold til programvilkårene leveres som tjenester uden underforståede garantier eller garantier.

  5.2 Virksomhedens eventuelle ansvar i henhold til eller i forbindelse med loyalitetsprogrammet er som følger:

  5.2.1 Selskabet er ubegrænset ansvarligt i tilfælde af (i) skade på legeme, liv og helbred forårsaget af forsætlig forsømmelse eller uagtsomhed fra selskabets eller dets stedfortræderes side; (ii) enhver skade forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra selskabets eller dets stedfortræderes side; og i tilfælde (iii) hvor ansvar ikke kan udelukkes i henhold til ufravigelig lov.

  5.2.2.2 Ansvaret for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (dvs. selskabets forpligtelser, som er væsentlige for loyalitetsprogrammet, og som medlemmet stolede på, da det indgik programvilkårene) ved lettere uagtsomhed fra selskabets eller dets stedfortræderes side er begrænset til den skade, der typisk kan forudses i henhold til programvilkårene.

  5.2.3 ANSVARET FOR ALLE ANDRE TILFÆLDE ER UDELUKKET.

  6 Ændring af programvilkårene

  6.1 Selskabet forbeholder sig ret til at ændre programvilkårene og alle betingelser, der henvises til heri (såsom fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester samt pointregler) fra tid til anden i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

  6.1.1 Selskabet kan altid ændre programvilkår og betingelser, der er nævnt heri, som kun påvirker de generelle betingelser for programvilkår (f.eks. kontaktoplysninger), ny teknisk udvikling eller lignende årsager. Det samme gælder for fordele og regler, der henvises til under Programvilkårene, hvis ændringerne ikke er til ulempe for medlemmerne. Selskabet giver medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før en sådan ændring træder i kraft.

  6.1.2 Selskabet kan også ændre Programvilkår og betingelser, som der henvises til heri, i tilfælde af en ændring i lovbestemmelser eller i tilfælde af en ændring i højeste domstoles retspraksis, som påvirker en eller flere bestemmelser i Programvilkårene; i dette tilfælde skal de berørte vilkår tilpasses på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med formålet med den ændrede retstilstand. Selskabet giver medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før en sådan ændring træder i kraft, medmindre det er lovmæssigt forpligtet til at gennemføre ændringen tidligere.

  6.1.3 Selskabet kan yderligere ændre programvilkår og betingelser, der er nævnt i dette bilag, ved forudgående meddelelse til medlemmerne, hvis medlemmerne har mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen. I dette tilfælde vil selskabet underrette medlemmerne om ændringerne via post, e-mail eller enhver anden form, hvor meddelelse om ændringen vil nå frem til medlemmets indflydelsessfære. Hvis du ikke skriftligt gør indsigelse mod brugen af den nye version inden for seks (6) uger, anses du for at have givet dit samtykke til ændringen, og den nye version træder i kraft efter udløbet af indsigelsesperioden. Når selskabet annoncerer ændringer af programvilkår eller betingelser, som der henvises til heri, vil selskabet udtrykkeligt gøre dig opmærksom på betydningen af denne adfærd. Hvis et medlem gør indsigelse mod%20en sådan ændring kan medlemskabet opsiges (almindelig opsigelse).

  6.1.4 Ved ændring af programvilkårene vil selskabet altid med rimelighed tage hensyn til dine legitime interesser. Eventuelle erstatningskrav fra medlemmer som følge af ændringer i programvilkårene er udelukket.

  6.2 Medmindre andet er angivet, gælder den opdaterede version af programvilkårene for din deltagelse i loyalitetsprogrammet fra og med ikrafttrædelsesdatoen.

  7 Ophør af loyalitetsprogrammet

  7.1 Selskabet kan opsige loyalitetsprogrammet med seks (6) måneders varsel til alle aktive loyalitetsmedlemmer. Selskabet kan efter eget skøn vælge at erstatte Loyalitetsprogrammet med et lignende loyalitetsprogram til enhver tid med øjeblikkelig varsel til aktive loyalitetsmedlemmer. Et medlem kan ikke akkumulere point eller gøre krav på indløsningspræmier, kampagnepræmier eller loyalitetsprogrammets fordele eller goder efter loyalitetsprogrammets ophør.

  7.2 Selskabet kan opsige Loyalitetsprogrammet helt eller delvist i enhver jurisdiktion med mindre end seks måneders varsel, hvis dette kræves i henhold til gældende lovgivning.

  7.3 Hvis Loyalitetsprogrammet opsiges, vil alle ikke-indløste point blive fortabt uden nogen forpligtelse eller ansvar, og ingen krav på indløsningspræmier eller reklamepræmier vil blive honoreret efter udløbet af opsigelsesperioden.

  8 Fortrolighed

  8.1 Selskabet respekterer dit privatliv og værdsætter den tillid, du giver Selskabet, når du deler dine personlige oplysninger med os. Læs venligst omhyggeligt selskabets H Rewards privatlivspolitik, som beskriver, hvordan selskabet behandler dine personoplysninger. Hvis et medlem har spørgsmål om den H Rewards privatlivspolitik eller om indsamling, brug eller videregivelse af et medlems data, skal medlemmet kontakte selskabets databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i H Rewards privatlivspolitik.

  9 Gældende lov; jurisdiktion

  9.1 Den lov, der gælder for programvilkårene, er tysk lov uden anvendelse af dens internationale lov om beskyttelse af privatlivets fred og FN's konvention om køb af varer.

  9.2 Hvis du som forbruger er bosiddende i Den Europæiske Union, og virksomheden retter sine tjenester i forbindelse med programvilkårene mod den medlemsstat, hvor du er bosiddende, vil du som forbruger være omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Intet i disse programvilkår påvirker din ret som forbruger til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning.

  9.3 Virksomheden er ikke forpligtet til at deltage i en voldgiftsprocedure og tilbyder heller ikke at deltage i en sådan procedure.

  10 Diverse

  10.1 Ændring af kontaktoplysninger.

  Hvert medlem er ansvarlig for at underrette selskabet om eventuelle ændringer af hans eller hendes kontaktoplysninger.

  10.2 Overvågningskonto. Med forbehold af de gældende databeskyttelseslove forbeholder Selskabet sig ret til at overvåge alle Medlemmers konti til enhver tid og uden varsel for at sikre overholdelse af Programvilkårene. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan selskabet i denne forbindelse gennemgå alle medlemmers point, kvalificerende nætter og transaktionshistorik, herunder, uden begrænsning, anmodninger om loyalitetsprogrampræmier, kampagnepræmier og andre fordele.

  10.3 Korrektion af point og fordele. Selskabet kan til enhver tid og efter selskabets eget skøn og uden varsel korrigere eller annullere (i) opgraderingen af medlemsniveauet, (ii) mængden af point, der er krediteret et medlems konto, og (iii) enhver anden fordel, der er krediteret et medlems konto, som ikke er berettiget for et medlem i overensstemmelse med programvilkårene.

  10.4 Skatter. Point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele kan være underlagt indkomstskat eller andre skatter. Medlemmet er ansvarligt for at betale alle sådanne skatter og for at foretage alle relevante oplysninger til tredjeparter, herunder, uden begrænsning, den part, der har betalt for den transaktion, hvorfra medlemmet har optjent point. Selskabet er ikke ansvarligt for skatteforpligtelser, afgifter eller andre gebyrer i forbindelse med udstedelse af point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele.

  10.5 Intet partnerskab. Intet i programvilkårene har til hensigt at skabe eller skal fortolkes således, at der skabes eller etableres et agentur-, partnerskabs- eller joint venture-forhold mellem selskabet og medlemmerne.

  10.6 Adskillelighed. Hvis en af programvilkårene er ugyldig, vil de andre vilkår ikke blive påvirket. Hvis en af programvilkårene anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende del anses for at være adskilt fra programvilkårene, uden at det berører gyldigheden og håndhævelsen af alle andre vilkår i dette dokument.

  10.7 Hele aftalen. Programvilkårene udgør sammen med alle andre vilkår og betingelser, regler eller bestemmelser, der er indarbejdet heri eller som der henvises til heri, hele aftalen mellem selskabet og medlemmerne vedrørende loyalitetsprogrammet.

  10.8 Bindende tekstversion. Den tyske version af disse programvilkår er den juridisk bindende version.