H REWARDS LOYALTY PROGRAM TERMS & CONDITIONS, gældende fra 22. februar 2023

  Med virkning fra den 22. februar 2023 , Loyalitetsprogrammet H Rewards Loyalitetsprogrammet (herefter "Loyalitetsprogrammet") er et loyalitetsprogram, der tilbydes af H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. er bl.a. moderselskab for Steigenberger Hotels GmbH og for H Rewards Pte. Ltd. Disse selskaber er en del af H World Group (tidligere Huazhu Group).

  Loyalitetsprogrammet drives af H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore, og dets tilknyttede selskaber (herefter: "selskabet").

  Selskabet driver Loyalitetsprogrammet med hensyn til de hotelmærker, der administreres af Selskabet og dets datterselskaber, herunder, men ikke begrænset til "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" og "Zleep Hotels".

  Loyalitetsprogrammet drives i henhold til de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor, medmindre andet udtrykkeligt er angivet ("Programvilkårene"). Programvilkårene regulerer virksomhedens forhold til medlemmer af loyalitetsprogrammet (samlet "Loyalitetsprogrammedlemmer", "Medlemmer" og individuelt et "Loyalitetsprogrammedlem", "Medlem" eller "Du"), herunder hvordan medlemmer administrerer deres konti, booker reservationer, optjener og indløser loyalitetsprogrampoint ("Point") hos deltagende hoteller og ejendomme (hver især et "deltagende hotel") samt hos tredjepartsprogrammer, der har et forretningsforhold til loyalitetsprogrammet.

  Ved at åbne en medlemskonto til loyalitetsprogrammet ("Konto" eller "Medlemskonto") og acceptere loyalitetsprogrammets medlemstjenester accepterer du programbetingelserne og anvendelsen af de tilknyttede fordele for medlemmer, politikker og pointregler, der stilles til rådighed for dig fra tid til anden.

  I tilfælde af opdateringer og/or ændringer af vores programvilkår: Sådanne programvilkår erstatter alle tidligere vilkår og betingelser med hensyn til loyalitetsprogrammet og medlemskab heraf mellem dig og virksomheden. Loyale medlemmer er ansvarlige for at holde sig informeret om programvilkårene og eventuelle ændringer af programvilkårene og vil blive bedt om at acceptere programvilkårene. Ved at acceptere, vil Programvilkårene udelukkende gælde for medlemskabet fremover.

  1 TILMELD DIG LOYALITETSPROGRAMMET

  **1.1 Berettigelse

  1.1.1 Medlemskab af loyalitetsprogrammet er gratis og tilgængeligt for enhver person, der:
  (a) er fyldt 18 år og har juridisk myndighed til at acceptere programbetingelserne i det land, hvor personen bor;
  (b) er bosiddende i en jurisdiktion, der lovligt tillader deltagelse i loyalitetsprogrammet;
  (c) ikke er bosiddende i territorier og lande, der er underlagt omfattende sanktioner udstedt af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control;
  (d) giver gyldige og nøjagtige personlige oplysninger ved tilmelding til loyalitetsprogrammet;
  (e) ikke allerede er medlem af loyalitetsprogrammet (dvs. ikke allerede har en medlemskonto); og
  (f) ikke tidligere er blevet opsagt fra loyalitetsprogrammet eller andre lignende loyalitetsprogrammer, der drives af virksomheden.

  1.1.2 Medlemmer er ansvarlige for at læse og forstå loyalitetsprogrammets vilkår, kontoudtog og anden kommunikation fra virksomheden om loyalitetsprogrammet for at forstå sine/her rettigheder, ansvar og status i loyalitetsprogrammet. Hvis et medlem har spørgsmål om loyalitetsprogrammet eller disse programvilkår, skal medlemmet kontakte .H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagende hoteller // H Rewards Kanaler

  1.2.1 "Deltagende hoteller" er hoteller, resorts og andre ejendomme til midlertidigt ophold, der drives under de deltagende brands. Deltagelse af et hotel/brand er efter virksomhedens skøn.

  En komplet liste over deltagende hoteller offentliggøres på hjemmesiden (som defineret nedenfor) og opdateres fra tid til anden, især når nye hoteller tilmelder sig, eller eksisterende deltagende hoteller forlader loyalitetsprogrammet.

  1.2. “H Rewards Kanaler" henviser til H Rewards kommunikationskanaler, især den H Rewards officielle hjemmeside (hrewards.com/en, "Hjemmeside"), reservationscallcenter(s) og deltagende hoteller.

  1.3 Niveau for medlemskab

  Medlemskab af loyalitetsprogrammet er opdelt i, i stigende rækkefølge, stjernemedlemskab, Silver -medlemskab, Prestige -medlemskab, Gold -medlemskab, Platinum -medlemskab og Diamond -medlemskab.

  Det Silver Medlemskab, Prestige Medlemskab, Gold Medlemskab, Platinum Medlemskab og Diamond Medlemskab betegnes samlet som "Højere niveau-medlemskab", og sådanne medlemmer betegnes som "Højere niveau-medlemmer".

  **1.4 Grundlæggende medlemsfordele

  En række fordele er tilgængelige for alle niveauer af medlemmer af loyalitetsprogrammet ("Grundlæggende medlemsfordele"). Disse grundlæggende medlemsfordele tilbydes efter virksomhedens skøn og kan være afhængige af tilgængeligheden på de deltagende hoteller.

  Fordelene ved medlemskab på et højere niveau introduceres nedenfor i afsnit 4.

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmer af Loyalitetsprogrammet har adgang til telefonnumre til medlemsservice i forbindelse med reservationer, kundeservice og anmodninger om indløsning af præmier på hjemmesiden.

  1.4.2 Privatsalg. Alle niveauer af medlemmer vil have mulighed for at drage fordel af særlige kampagner før den brede offentlighed.

  1.4.3 Eksklusive kampagner. Alle niveauer af medlemmer vil nyde godt af eksklusive tilbud i forbindelse med bookinger på de deltagende hoteller.

  1.4.4 Complimentary Bottle Water. Alle niveauer af medlemmer kan nyde en gratis flaske vand, når de reserverer og tilbringer en kvalificerende nat (se venligst nedenfor i afsnit 2.1.4) på de deltagende hoteller undtagen ved Zleep Hotels.

  1.4.5 Co-Working Space Access. Alle niveauer af medlemmer har ret til at bruge co-working space på de deltagende hoteller, hvis det er tilgængeligt.

  1.5 Betingelser for tilmelding.

  1.5.1 Completing the Enrollment Application. En person kan ansøge om at blive tilmeldt loyalitetsprogrammet ved at udfylde en ansøgning fuldstændigt og nøjagtigt gennem H Rewards Kanaler eller via andre tilmeldingskanaler, der leveres eller anerkendes af Virksomheden, og ved at angive sin/her e-mailadresse til bekræftelse. Virksomheden kan efter eget skøn og uden at angive nogen grund nægte enhver ansøger medlemskab af Loyalitetsprogrammet.

  1.5.2 Individuelt medlemskab. Kun enkeltpersoner er berettigede til medlemskab af loyalitetsprogrammet, og hver enkelt person kan kun have én medlemskonto. Virksomheder, grupper og/or tilknyttede enheder kan ikke tilmelde sig som medlemmer af loyalitetsprogrammet. Alle konti for loyalitetsmedlemmer er individuelle konti, og fælles konti er ikke tilladt. Loyalitetsprogrammets fordele kan ikke overdrages, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

  1.5.3 Tildeling af medlemskonto. Efter tilmelding til loyalitetsprogrammet åbnes en medlemskonto, og der tildeles et kontonummer ("medlemsnummer") til hver ansøger. Når en person modtager dette medlemsnummer, bliver vedkommende medlem og berettiget til at optjene point på deltagende hoteller. Yderligere detaljer er beskrevet i afsnit 1.7 og afsnit 2.

  1.5.4 Dobbeltkonti. Et medlem må ikke have en eller flere dobbelte konti under loyalitetsprogrammet på noget tidspunkt. Hvis mere end ét Loyalitetsprogram-medlemsnummer er tildelt en person til Loyalitetsprogrammet, vil han/she kun modtage point for én Medlemskonto. Dobbelte medlemskonti kan blive annulleret.

  1.5.5 Personlig profil. Oplysninger fra et medlem vil blive opbevaret i en personlig præferenceprofil med medlemskontoen. Alle oplysninger, der gives af et medlem i hans/her personlige profil, skal være gyldige og nøjagtige og skal holdes ajour.

  i. Et medlem kan ændre sit/her mobiltelefonnummer, e-mailadresse eller adresse ved at ændre sine/her oplysninger på kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets websted eller kontakte H Rewards Servicecenter. I visse tilfælde kan adresseændringer kræve understøttende juridisk dokumentation.

  ii. Navneændringer på en medlemskonto skal indeholde juridisk dokumentation, underskrift, dato og medlemsnummer. Flere oplysninger findes på vores hjemmeside.

  1.5.6 Anvendelse af oplysninger indsamlet i ansøgningen. De oplysninger, som et medlem giver til virksomheden, når det udfylder ansøgningen til loyalitetsprogrammet og indløser point, behandles i overensstemmelse med H Rewards Privatlivspolitik.

  1.6 Kommunikation om medlemskab.

  1.6.1 Kommunikation af relevante oplysninger er vigtig for administrationen af loyalitetsprogrammet og for at give hvert medlem mulighed for at maksimere fordelene ved medlemskabet. Medlemmer vil modtage kommunikation om loyalitetsprogrammet som tilladt af og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  1.6.2 Alle loyalitetsmeddelelser vil blive sendt til et medlem via forskellige kanaler, f.eks. pr. post eller e-mail til den eller de adresser, der aktuelt er angivet på medlemmets konto. Kommunikation, der leveres til den registrerede adresse, anses for at være modtaget en (1) arbejdsdag efter afsendelsen, hvis den leveres til medlemmets e-mailadresse, eller fem (5) arbejdsdage efter afsendelsen, hvis den leveres til den angivne postadresse. Medlemmer skal holde deres e-mail- og postadresser opdaterede. Hverken virksomheden eller loyalitetsprogrammet har noget ansvar for fejlrettet eller mistet post eller nogen konsekvenser heraf.

  1.6.3 Medlemmer vil modtage den nye kontos saldorapporter via e-mail efter hver transaktion, når point enten er optjent eller brugt. Medlemmer kan til enhver tid afmelde sig denne service i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets hjemmeside eller ved at kontakte H Rewards Service Center.

  1.6.4 Hvis de nødvendige juridiske krav i henhold til gældende lovgivning er opfyldt, kan virksomheden også sende medlemmer kampagner, tilbud og anden kommunikation fra tid til anden. fra tid til anden, hvilket kan omfatte, uden begrænsning, elementer fra tredjeparter. Elementerne fra tredjeparter er baseret på de oplysninger, som et medlem har givet til virksomheden, og eventuelle yderligere data, som virksomheden måtte have. Medlemmer kan til enhver tid ændre personlige oplysninger og kommunikationspræferencer i Kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets hjemmeside eller ved at kontakte H Rewards Service Center; som anført i afsnit 1.5.5 (i) kan virksomheden dog kræve, at et medlem sender understøttende dokumentation, før visse ændringer tillades (f.eks. juridiske navneændringer).

  1.6.5 Medlemmet vil få mulighed for at definere og ændre mailing- og andre kommunikationspræferencer gennem mekanismer, der er angivet i mails eller kommunikation eller i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets hjemmeside eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.6.6 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan virksomheden overvåge eller optage telefonopkald for at forbedre servicekvaliteten, hvis et medlem kontakter H Rewards Servicecentret.

  1.6.7 Et medlem kan gennemgå sin/her Pointsaldo og transaktionshistorik og opdatere personlige oplysninger og præferencer i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets hjemmeside.

  **1.7 Optjening af point

  Medlemmer kan optjene Point (Loyalitetsprogrammets valuta) for kvalificerede udgifter på et Deltagende Hotel i overensstemmelse med afsnit 2.

  1.7.1 Point underlagt programvilkår. Som anført i afsnit 1.1.2 er akkumulering af Point underlagt Programvilkårene. Hvert medlem af loyalitetsprogrammet er ansvarlig for at læse programbetingelserne, nyhedsbreve og kontoudtog for at forstå sine rettigheder, ansvar og status i loyalitetsprogrammet samt strukturen for optjening af præmier.

  1.7.2 Skatter. Point og Præmier optjent ved deltagelse i Loyalitetsprogrammet kan være skattepligtige. Enhver skattepligt, herunder oplysningspligt, i forbindelse med modtagelse eller brug af Point eller Præmier er alene Medlemmets ansvar.

  1.7.3 Forbud mod overførsel af point. Point optjent af et medlem af Loyalitetsprogrammet er kun til medlemmets fordel og må ikke overføres, sælges, byttes, leases, udlånes eller udbydes på auktion til nogen. Alle Point, som Loyalitetsprogrammet anser for at være blevet overført i strid med Programvilkårene, kan blive konfiskeret.

  1.7.4 Points udløbspolitik. Point er gyldige i 24 måneder fra optjeningsdatoen, efter udløbet af 24 måneder, hvis point ikke bruges inden for den gyldige periode, vil point udløbe og blive ugyldige automatisk. Virksomheden vil underrette dig mindst seks (6) måneder før udløbet af pointene.

  1.7.5 Tabte eller annullerede point. Når point er fortabt eller annulleret, kan pointene ikke genindføres, men et medlem kan optjene nye point, medmindre medlemmets konto er blevet deaktiveret.

  1.7.6 Loyalitetspartnerskaber. Enhver samtidig kreditering af miles under frequent flyer-programmer såvel som bonuspoint fra andre kundeloyalitetsprogrammer (såsom Miles & More, BahnBonus osv.) på den ene side, og H Rewards Point på den anden side, er udelukket; efter medlemmets valg, enten miles/bonus point eller H Rewards Point krediteres én gang pr. ophold.

  **1.8 Opsigelse af medlemskab

  1.8.1 Cancelling or Suspending Membership Accounts (Annullering eller suspendering af medlemskonti)

  i. Cancelling by Member. Et medlem kan til enhver tid annullere sit/her medlemskab af loyalitetsprogrammet ved at sende en skriftlig meddelelse (f.eks. via e-mail) om annullering til H Rewards Servicecenter. Alle uindløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus fortabes efter udløbet af seks (6) måneder fra den effektive opsigelsesdato og kan ikke genindføres eller overføres derefter.

  ii. Cancelling or Suspending by the Company. Selskabet kan opsige et medlems konto uden at give en begrundelse med fire ugers varsel (almindelig opsigelse). En almindelig opsigelse (dvs. en opsigelse uden begrundelse) af et medlemskab på et højere niveau fra selskabets side er dog tidligst mulig ved udløbet af medlemmets eksisterende medlemskabsniveau. I tilfælde af en almindelig opsigelse af et medlems konto fra virksomhedens side, vil alle uindløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus gå tabt efter udløbet af seks (6) måneder fra den effektive opsigelsesdato og kan ikke genindføres eller overføres derefter.

  Uanset et medlems medlemsniveau kan virksomheden til enhver tid annullere et medlems konto med øjeblikkelig virkning af alvorlige årsager, herunder, uden begrænsning, hvis medlemmet har:

  a) Undladt at betale en hotelregning eller anden regning til virksomheden eller et deltagende hotel, når den forfalder, på trods af at have modtaget en påmindelse;

  b) Handlet på en upassende, svigagtig, fornærmende eller fjendtlig måde over for medarbejdere, kunder eller partnere i virksomheden eller de deltagende hoteller;

  c) Skyldigt har brudt eller overtrådt nogen af disse programvilkår;

  d) svigagtigt har hævdet at være berettiget til at optjene eller indløse point eller nyde godt af fordele;

  iii. Juridiske skridt. Intet i disse programvilkår begrænser virksomheden i udøvelsen af juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler.

  1.8.2 Virkning af opsigelse af medlemskab.

  i. Hvis virksomheden opsiger sit medlemskab af loyalitetsprogrammet af en alvorlig årsag i henhold til afsnit 1.8.1 (ii.), vil alle uindløste%... Læs mere20Points, indløsningspræmier og kampagnepræmier fortabes uden kompensation, og det pågældende medlem vil ikke længere kunne deltage i loyalitetsprogrammet.

  ii. Hvis virksomheden annullerer et medlems konto af en eller anden grund, kan medlemmet ikke ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen, og enhver konto, der er åbnet i medlemmets navn, og point, indløsningspræmier og kampagnepræmier, der er optjent på denne konto, vil blive fortabt ved opdagelse med tilbagevirkende kraft.

  iii. Hvis et medlem annullerer sin/her -konto, kan medlemmet genansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet på et senere tidspunkt, men ingen point, indløsningsbonusser og kampagnebonusser, der tidligere er fortabt eller udløbet, vil blive genindsat på medlemskontoen.

  iv. Enhver medlemsstatus afsluttes ved annullering af en medlemskonto.

  1.8.3 Ændring af loyalitetsprogrammet. Medmindre andet udtrykkeligt er forbudt eller begrænset af gældende lovgivning, som angivet i afsnit 6, har virksomheden ret til at ændre, begrænse, modificere eller annullere præmierne og præmieniveauerne til enhver tid, selvom sådanne ændringer kan påvirke værdien af point eller muligheden for at opnå visse præmier, forudsat at dette ikke diskriminerer medlemmet i ond tro. Virksomheden kan blandt andet:

  (i.) øge eller reducere antallet af Point, der modtages for et ophold eller kræves for en Præmie;

  (ii.) tilbagekalde, begrænse, ændre eller annullere enhver Præmie;

  (iii.) tilføje blackout-datoer, begrænse værelser, der er tilgængelige for en præmie på et deltagende hotel, eller på anden måde begrænse den fortsatte tilgængelighed af præmier;

  og

  (iv.) ændre programfordele, rejsepartnere, steder, der betjenes af virksomheden eller dens rejsepartnere, betingelser for deltagelse, regler for optjening, indløsning, bevaring eller fortabelse af point eller regler for brug af præmier, må medlemmer ikke stole på den fortsatte tilgængelighed af en præmie eller et præmieniveau og en kategori. Ændringer eller tilføjelser til præmier og præmieniveauer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

  1.8.4 Fordele med forbehold for tilgængelighed og ændringer. Alle Loyalitetsprogrammets fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester er afhængige af tilgængelighed og kan til enhver tid ændres uden varsel, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri.

  1.8.5 Berettigelse til at modtage fordele. Ved at acceptere loyalitetsfordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester, herunder, uden begrænsning, point, indløsningspræmier og kampagnepræmier, anerkender et medlem, at han/she er ansvarlig for at afgøre, om og at han/she er berettiget til at modtage sådanne loyalitetsfordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester (herunder, uden begrænsning, point, indløsningspræmier og kampagnepræmier) i henhold til gældende love, gavepolitikker og incitamentspolitikker.

  1.8.6 Intet salg eller overførsel. Point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele må ikke sælges, byttes, udveksles, leases, udlånes eller udbydes på auktion eller på anden måde overføres (bortset fra af virksomheden eller dens agenter). Ethvert forsøg på overdragelse, salg, bytte, ombytning, udlejning eller auktion vil være ugyldigt, og de respektive point, kampagnepræmier og medlemsfordele vil blive konfiskeret. Virksomheden og dens samarbejdspartnere med hensyn til loyalitetsprogrammet kan nægte at honorere eller anerkende point, indløsningspræmier, salgsfremmende præmier eller medlemsfordele, som virksomheden har grund til at tro kan være blevet overført, solgt eller byttet.

  1.8.7 Bonus. Uanset de foregående bestemmelser i dette afsnit 1.8.6 må indløsningspræmier kun gives væk til tredjepersoner til eget brug, hvis medlemmet personligt har et gensidigt forhold til dem, f.eks. familiemedlemmer, venner og bekendte, men de kan ikke byttes til andre præmier eller kontanter.

  2 OPTJEN POINT

  2.1 Optjeningsmuligheder på deltagende hoteller.

  2.1.1 Et medlem optjener otte (8) point for hver euro eller tilsvarende valuta, som medlemmet afholder og betaler for kvalificerende gebyrer i overensstemmelse med afsnit 2.1.2.

  2.1.2 Kvalificerende gebyrer. "Kvalificerende gebyrer" er gebyrer, der er afholdt under et ophold i et gæsteværelse på et Deltagende Hotel af et Medlem på hans/her folio og op til to (2) yderligere gæsteværelser, herunder, uden begrænsning, gebyrer for:

  i. Kvalificerende priser for kvalificerende nætter (se venligst nedenfor i afsnit 2.1.4);

  ii. Mad og drikkevarer (undtagen alkoholholdige drikkevarer, hvor det er forbudt ved lov) og kan udelukke gebyrer, der er afholdt på forretninger, der ikke administreres eller drives af det deltagende hotel; hvis gebyrerne er afholdt på de deltagende hotellers restauranter og barer uafhængigt af et ophold på det respektive deltagende hotel, er de kvalificerende gebyrer begrænset til 1.000 euro pr. medlem for hvert restaurant- eller barbesøg; i sådanne tilfælde krediteres point kun til medlemmets konto, hvis medlemmet oplyser sit/her medlemsnummer på betalingstidspunktet.

  2.1.3 Ikke-kvalificerende gebyrer. Gebyrer, der ikke kvalificerer til point, omfatter gratis tjenester, pointindløsningspræmier, kampagnepræmier eller andre gebyrer eller afgifter, herunder, uden begrænsning:

  (a) gebyrer for banketter, møder eller andre funktioner;

  (b) andre betalte gebyrer, herunder, uden begrænsning, parkering, businesscenter, detailbutikker og andre tredjepartstjenester;

  og

  (c) værelsesprisrelaterede skatter og servicegebyrer (medmindre sådanne skatter og servicegebyrer er inkluderet i værelsesprisen), drikkepenge, gebyrer (f.eks. gebyr for sen afbestilling eller no-show-gebyr for ikke at tjekke ind til garanterede reservationer, selvom reservationen er betalt fuldt ud), obligatoriske eller automatiske gebyrer (f.eks. resort-gebyrer) og andre gældende gebyrer.

  2.1.4 Kvalificerende nat. En "kvalificerende nat" betyder en nat, som et medlem registrerer sig for og personligt betaler og opholder sig på et deltagende hotel, hvor (i.) værelset faktureres til medlemmet, eller (ii.) gæsteværelset faktureres direkte til den virksomhed, der har arrangeret betaling for medlemmets ophold, som ikke er forbundet med en kongres eller et gruppemøde.

  i. En "kvalificerende nat" er en nat på samme deltagende hotel af et medlem, der:

  (a) oplyser sit/her medlemsnummer på tidspunktet for reservationen eller ved check-in;

  (b) betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for opholdet; og

  (c) opholder sig i et af de reserverede gæsteværelser. Et medlem kan kun optjene point for op til tre (3) gæsteværelser i løbet af en kvalificerende nat, hvis han/she bor i et af de reserverede gæsteværelser og betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for alle gæsteværelserne.

  ii. Medlemmer kan ikke optjene eller modtage fordele på flere deltagende hoteller for den/de samme opholdsdato(er).

  iii. Kun ét medlem pr. gæsteværelse kan optjene point og modtage fordele. Hvis der bor mere end ét medlem på det samme værelse, skal medlemmerne ved check-in beslutte, hvis medlemsnummer der skal anvendes på værelset, forudsat at det er det samme medlem, der betaler regningen.

  2.1.5 Kvalificerende priser. En "kvalificerende pris" er den pris, et medlem betaler for et ophold i et gæsteværelse på et deltagende hotel, som kvalificerer til optjening af point. Kvalificerende priser omfatter alle priser, der kan bookes gennem H Rewards Kanaler uden anvendelse af en rabatkode eller med point, og som ikke er anført nedenfor. Desuden kvalificerer alle priser, der er identificeret i prisbeskrivelsen som "ikke-kvalificerende", ikke til at optjene point. Medmindre andet er specifikt angivet, vil medlemmer modtage deres medlemsfordele under ophold på kvalificerende priser. Priser, der bookes ved hjælp af følgende metoder, er udelukket fra den kvalificerende pris:

  i. Gæsteværelset blev booket gennem et rejsebureau, en online rejseplatform eller en anden tredjepartskanal, herunder, uden begrænsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; dog skal særlige virksomhedspriser, der bookes gennem sådanne kanaler, betragtes som en kvalificerende pris;

  ii. Gæsteværelset blev reserveret til en gruppepris som en del af en begivenhed, et møde, en konference eller en organiseret tur, og medlemmet betaler ikke direkte det deltagende hotel for et sådant værelse;

  iii. Gæsteværelset blev reserveret til en medarbejderpris, særlige priser, der tilbydes til ansatte i rejsebranchen (f.eks. rejsearrangører, grossister, rejsebureauer, rederier, flyselskaber), eller en crew-værelsespris eller -pakke;

  iv. Gæsteværelset var gratis; eller

  v. En voucher eller tredjeparts præmie blev indløst for gæsteværelset.

  2.1.6 Hvis et hotel eller en anden ejendom ophører med at være et deltagende hotel, vil alle ophold efter denne dato ikke være berettiget til at optjene point, uanset hvornår reservationen blev foretaget.

  2.2 Individuel optjening for kvalificerende gebyrer og kvalificerende nætter.

  Ingen anden person end medlemmet kan optjene point på kvalificerende udgifter til sin/her medlemskonto. Point for et værelse, der deles af to medlemmer af Loyalitetsprogrammet, vil kun blive tildelt ét medlem af Loyalitetsprogrammet.

  2.3 Udenlandsk valuta

  Antallet af point, der optjenes på deltagende hoteller, hvor der anvendes en anden valuta end euro, beregnes på baggrund af kvalificerende gebyrer omregnet til euro på datoen for databehandling til den valutakurs, som virksomheden har valgt.

  3 INDLØS POINT

  **3.1 Indløsning af point til præmier

  Et medlem kan indløse point for at opnå visse præmier ("indløsningspræmie"), herunder, uden begrænsning, værelser på deltagende hoteller og andre tjenester og varer. En komplet liste over aktuelle indløsningspræmier er tilgængelig på loyalitetsprogrammets hjemmeside.

  3.1.1 Point og indløsningspræmier kan ikke ombyttes eller indløses af et medlem til kontanter, præmier eller kredit.

  3.1.2 Indløsningspræmier er kun gyldige for individuelle rejser og er ikke gyldige for grupperejser, pakkerejser, kongresser eller andre særlige priser og/or pakkeprogrammer, mad- og drikkekreditter, uforudsete udgifter eller servicegebyrer.

  **3.2 Værelser på deltagende hoteller. Et medlem kan indløse point for enkelt- eller dobbeltværelser på deltagende hoteller ("indløsningsaften"). Nogle deltagende brands kan have andre indløsningspolitikker. Indløsning af Point til en Award Redemption Night er afhængig af tilgængelighed på reservationstidspunktet. Forudgående reservationer er påkrævet og skal bookes gennem H Rewards Kanaler.

  3.2.1 Et deltagende hotels standardgaranti- og afbestillingspolitikker gælder for reservationer af bonusindløsningsnætter, herunder, uden begrænsning, alle krav til minimumsopholdslængde, krav til kreditkortgaranti og gebyrer for sen afbestilling, udeblivelse og tidlig udtjekning.

  i. Der kan udstedes en pointrefusion for et ophold, der er kortere end antallet af dage på indløsningspræmien, men medlemmet skal informere det deltagende hotels reception på forhånd om det tidlige check-ud-tidspunkt, for at pointrefusionen kan udstedes til medlemmets konto.

  ii. Hvis et medlem ikke annullerer en garanteret reservation af en indløsningsaften inden for den tilladte annulleringsperiode, bliver den respektive voucher for indløsningsaftenen ugyldig, og ti (10) procent af de point, der blev indløst mod en sådan voucher, vil blive genindbetalt på medlemmets konto.

  3.2.2 Antallet af point, der kræves pr. nat%.20for at få værelser på deltagende hoteller varierer afhængigt af det deltagende hotels kategori og de værelsestyper, der er tilgængelige på det deltagende hotel, opholdets længde og kan også variere afhængigt af årstiden. En liste over deltagende hotelkategorier er tilgængelig på Loyalitetsprogrammets hjemmeside. Virksomheden kan til enhver tid ændre et deltagende hotels kategori.

  3.2.3 Når du indløser point for en præmieindløsningsnat, inkluderer præmieindløsningsnatten prisen for et enkelt- eller dobbelt standardværelse på et deltagende hotel og værelsesskat/service afgifter, hvis nogen. Alle andre gebyrer, herunder småfornødenheder, byskat og resortgebyrer, er medlemmets ansvar og er ikke inkluderet i den præmieindløsende nat.

  i. Standardværelser varierer mellem deltagende hoteller og deltagende brands. Opgraderede værelser, herunder opgraderinger baseret på størrelse, udsigt, service og/or suiter, kan være tilgængelige til en højere pointpris.

  ii. Med en Award Redemption Night kan der anmodes om sengetøj og rygepræferencer, men det er ikke garanteret.

  iii. For alle reservationer på Zleep Hotels, herunder for Award Redemption Nights, kræves der en kreditkortgaranti. I tilfælde af Award Redemption Nights vil gæstens kreditkort kun blive debiteret, hvis den strenge ikkerygerpolitik på værelserne på Zleep Hotels ikke er blevet overholdt. I sådanne tilfælde vil gæstens kreditkort blive opkrævet 1.500 DKK eller 1.500 SEK.

  3.2.4 Medlemmer vil ikke modtage point for den del af deres ophold, der består af en Award Redemption Night.

  3.2.5 Et medlem kan indløse point for op til i alt ni (9) gæsteværelser på det samme deltagende hotel på de samme datoer. Når medlemmet gør dette, indvilliger det i at foretage legitime pointindløsningsreservationer i god tro til brug for medlemmet og hans eller hendes inviterede gæster og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning, videresalg, utilladelig overdragelse eller opslag på tredjepartswebsteder eller spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om efterspørgsel. Virksomheden forbeholder sig ret til at annullere alle reservationer, som den mener er i strid med programbetingelserne.

  3.2.6 Hvis et deltagende hotel af en eller anden grund forlader loyalitetsprogrammet, efter at et medlem har foretaget en reservation af en præmieindløsningsnat, men før medlemmets ophold, vil virksomheden gøre en rimelig indsats for at få et sådant tidligere deltagende hotel til at honorere reservationen eller hjælpe med at arrangere tilsvarende indkvartering i nærheden; virksomheden kan dog ikke garantere, at eventuelle præmier, opgraderinger eller andre fordele, som et medlem måtte optjene under loyalitetsprogrammet, vil blive honoreret. Hvis et medlem under disse omstændigheder ikke er i stand til at gøre brug af sin/her Award Redemption Night, kan medlemmet returnere kuponen til H Rewards Servicecentret, og de indløste point vil blive indsat på det pågældende medlems konto.

  4 MEDLEMSKAB PÅ HØJERE NIVEAU

  **4.1 Krav til opgradering og vedligeholdelse af medlemskabet

  4.1.1 Opgradering af medlemskab. For at opgradere til medlemskabsstatus skal medlemmet opfylde følgende kriterier i skema 1 nedenfor inden for en medlemskabscyklus. En "Medlemskabscyklus" er en periode på tolv (12) måneder, der starter fra den dato, hvor et medlem er tilmeldt det aktuelle medlemsniveau. Efter afslutningen af denne cyklus starter en ny medlemscyklus. Hvis medlemsniveauet ændres i løbet af en medlemscyklus, vil en ny medlemscyklus blive regnet fra datoen for ændringen. Et medlem vil blive opgraderet til det næste niveau af Higher Tier Membership inden for tre (3) dage, når medlemmet opfylder opgraderingskriterierne.

  4.1.2 Bevarelse af medlemskab. Efter at være blevet opgraderet til et nyt Higher Tier-medlemskab, kan et medlem nyde godt af status som Higher Tier-medlem i én medlemscyklus. For at opretholde medlemskabet på det højere niveau i den næste medlemscyklus skal et medlem opfylde følgende kriterier i diagram 1 nedenfor.

  Hvis et Higher Tier-medlem ikke opfylder kriterierne for at opretholde sit/her nuværende medlemskab inden for en medlemscyklus, vil han/she automatisk blive nedgraderet til det medlemsniveau, hvis kriterier han/she opfylder i den foregående cyklus.

  Regler for opgradering og vedligeholdelse af medlemsniveauer

  Betingelser for opgradering til det næste niveau inden for en medlemscyklus.

  • Medlemskabsniveau Star Member - 3 kvalificerende nætter eller 350 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskabsniveau Silver Medlem - 5 kvalificerende nætter eller 500 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskabsniveau Prestige Medlem - 10 kvalificerende nætter eller 1.000 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskabsniveau Gold Medlem - 40 kvalificerende nætter eller 4.000 euro i kvalificerende gebyrer
  • Membership Tier Level Platinum Member - 100 kvalificerende nætter eller 9.000 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskabsniveau Diamond Mitglied - N/A

  **Betingelser for at opretholde det nuværende niveau

  • Medlemskabsniveau Star Member - N/A
  • Membership Tier Level Silver Member - 3 kvalificerende nætter eller 350 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskabsniveau Prestige Medlem - 5 kvalificerende nætter eller mindst 500 euro i kvalificerende gebyrer
  • Medlemskabsniveau Gold Medlem - 5 kvalificerende nætter eller brug mindst 500 euro i kvalificerende gebyrer
  • Niveau for medlemskab <x translate="no%22>Platinum Medlem - 30 kvalificerende nætter eller mindst 3.000 euro i forbrug
  • Medlemskabsniveau Diamond Medlem - 80 kvalificerende nætter eller brug mindst 6.750 euro af kvalificerende gebyrer

  **4.2 Medlemsfordele for medlemskab på et højere niveau

  Medlemmer på højere niveauer vil modtage flere fordele som opsummeret i figur 2 og yderligere beskrevet i afsnit 4.2 nedenfor. Læs og forstå detaljerne for hver fordel, og du kan kontakte H Rewards Servicecenter, hvis du har spørgsmål.

  Medlemsfordele for medlemskab på højere niveau

  Bonus Reward Points via officielle H Rewards ikke-mobile kanaler officiel hjemmeside, callcenter eller hoteller.

  • Medlemskabsniveau Silver x1
  • Medlemskabsniveau Prestige x1
  • Medlemskabsniveau Gold x1,5
  • Medlemskabsniveau Platinx1,5
  • Medlemskabsniveau Diamond x2

  Medlemspriser

  • Medlemskabsniveau Silver 6%
  • Medlemskabsniveau Prestige 10%
  • Medlemskabsniveau Gold 10%
  • Medlemskabsniveau Platinum 10%
  • Medlemskabsniveau Diamond 10%

  Garanteret værelse

  • Medlemskabsniveau Silver -
  • Medlemskabsniveau Prestige -
  • Medlemskabsniveau Gold -
  • Medlemskabsniveau Platinum 72 timer
  • Medlemskabsniveau Diamond 24 timer

  **Opgradering af værelse

  • Medlemskabsniveau Silver - N/A
  • Medlemskabsniveau Prestige - N/A
  • Medlemskabsniveau Gold - N/A
  • Medlemskabsniveau Platinum - Ja
  • Medlemskabsniveau Diamond - Ja

  F&B

  • Medlemskabsniveau Silver - N/A
  • Medlemskabsniveau Prestige - N/A
  • Medlemskabsniveau Gold - 10%
  • Medlemskabsniveau Platinum - 10%
  • Medlemskabsniveau Diamond - 10%

  Drikkevarekupon / 2 gratis morgenmadsretter.

  • Medlemskabsniveau Silver - N/A
  • Medlemskabsniveau Prestige - N/A
  • Medlemskabsniveau Gold - 10 € (drikkekupon)
  • Medlemskabsniveau Platinum - 2 gratis morgenmad
  • Medlemskabsniveau Diamond - 2 gratis morgenmad

  **Tidlig indtjekning

  • Medlemskabsniveau Silver - N/A
  • Medlemskabsniveau Prestige - Ja
  • Medlemskabsniveau Gold - Ja
  • Medlemskabsniveau Platinum - Ja
  • Medlemskabsniveau Diamond - Ja

  Sent Check-out

  • Medlemskabsniveau Silver - 1 p.m.
  • Medlemskabsniveau Prestige - 2 p.m.
  • Medlemskabsniveau Gold - 2 p.m.
  • Medlemskabsniveau Platinum - 2 p.m.
  • Medlemskabsniveau Diamond - kl. 16.00

  4.2.1 Sølv-medlemsfordele. Silver Medlemmer er berettigede til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards Kanaler, herunder hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil han/she optjene point i henhold til afsnit 2.1.1., derudover vil medlemmet modtage hundrede procent (100%) Bonus Reward Points.
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på seks procent (6 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands med en medlemskonto via hjemmesiderne. Medlemsprisen gælder, med forbehold for virksomhedens justeringer fra tid til anden, for bookinger af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Sent check-ud: Denne fordel er baseret på tilgængelighed. Medlemmet kan tjekke ud på deltagende hoteller indtil kl. 13.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.

  4.2.2 Prestige-medlemsfordele. Prestige Medlemmer er berettigede til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder hjemmeside, callcenter eller hoteller, optjener medlemmet point i henhold til afsnit 2.1.1., og derudover vil medlemmet%20modtag hundrede procent (100%) Bonus Reward Points.
  • Medlemspriser: Medlemmet får en rabat på ti procent (10%) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands med en medlemskonto via hjemmesiderne. Medlemsprisen gælder, med forbehold for virksomhedens justeringer fra tid til anden, for bookinger af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Tidlig check-in_: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter, hvor der indløses præmier, og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan checke ud på deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Derudover gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller kvalificerende nætter med præmieindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.

  4.2.3 Guld-medlemsfordele. Gold Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil han/she modtage 1,5 gange Reward Points som en bonus (dvs. 12 Points pr. Euro).
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på ti procent (10%) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands med en medlemskonto via hjemmesiderne. Medlemsprisen gælder, med forbehold for virksomhedens justeringer fra tid til anden, for bookinger af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Tidlig check-in_: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter, hvor der indløses præmier, og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan checke ud på deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstecheck (inklusive skatter og afgifter) i vores restauranter og barer på deltagende hoteller. Et medlem skal identificere sin identitet som medlem.
  • Drink Voucher: Et medlem vil modtage 10 € (Drink Voucher), som ikke har nogen kontant værdi. Voucheren kan kun indløses mod bestemte barydelser og kan bruges til delvis betaling for alle drikkevarer. Der kan kun indløses én drikkekupon pr. ophold, der omfatter mindst én kvalificerende nat på deltagende hoteller, og den skal afleveres. Ved Zleep Hotelsvil medlemmet i stedet modtage en voucher til en gratis drink.

  4.2.4 Platin-medlemsfordele. Platinum Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via H Rewards kanaler, herunder hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil han/she modtage 1,5 gange belønningspoint som bonus (dvs. optjene 12 point pr. euro).
  • Medlemspriser: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når medlemmet booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands med en medlemskonto via hjemmesiderne. Medlemsprisen gælder, med forbehold for virksomhedens justeringer fra tid til anden, for bookinger af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter, og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages inden 72 timer før den planlagte ankomst. Fordelen ved garanteret værelse kan dog ikke anvendes på tredjepartsreservationer eller bonusreservationer og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. særlige begivenheder). Værelsesgarantien kan ikke bruges i forbindelse med bonusrejser eller nogen form for kampagner eller rabatter.
  • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller afhængigt af tilgængeligheden for hele opholdets længde på check-in-tidspunktet. Hvis den næste højere kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen ske i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre udsigt osv.). Opgradering gælder kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er ikke tilgængelig ved Zleep Hotels.
  • tidlig check-in: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Derudover gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan checke ud på deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Derudover gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstecheck (inklusive skatter) på restauranter og barer på deltagende hoteller, selv om man ikke er registreret som gæst på hotellet. Et medlem skal identificere sig på/herself som medlem.
  • To (2) gratis morgenmad: Et medlem vil modtage to (2) gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver reserveret kvalificerende nat på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmad allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes i stedet en voucher på tyve (20) Euro F&B pr. ophold.

  4.2.5 Diamond-medlemsfordele. Diamond Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Når et medlem booker værelser på deltagende hoteller via officielle H Rewards officielle kanaler, herunder officiel hjemmeside, callcenter eller hoteller, vil han/she modtage 2 gange Reward Points som en bonus, dvs. optjene seksten (16) Points per Euro.
  • Medlemspriser: Et medlem vil få en rabat på ti procent (10%) på den bedste tilgængelige pris (BAR), når han/she booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands med en medlemskonto via hjemmesiderne. Medlemsprisen gælder, med forbehold for virksomhedens justeringer fra tid til anden, for bookinger af op til ti (10) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og er ikke gyldig for eksisterende reservationer eller grupper.
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages inden 24 timer før den planlagte ankomst. Fordelen ved garanteret værelse kan dog ikke anvendes på tredjepartsreservationer eller bonusreservationer og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. særlige begivenheder). Værelsesgarantien kan ikke bruges i forbindelse med bonusrejser eller nogen form for kampagner eller rabatter.
  • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller afhængigt af tilgængeligheden for hele opholdets længde på check-in-tidspunktet. Hvis den næste højere kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen ske i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre udsigt osv.). Opgradering gælder kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er ikke tilgængelig ved Zleep Hotels.
  • tidlig check-in: Denne fordel er baseret på tilgængelighed, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendommen og belægningen på de deltagende hoteller. Derudover gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • Late Check-Out: Et medlem kan checke ud på deltagende hoteller indtil kl. 16.00 (kl. 14.00). Zleep Hotels op til kl. 14.00), og tiderne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Desuden gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på ti procent (10 %) på den samlede gæstecheck (inklusive skatter) i vores restaurant og barer på deltagende hoteller, selv om medlemmet ikke er registreret som gæst på hotellet. Et medlem skal identificere sin identitet som medlem.
  • To (2) gratis morgenmad: Et medlem vil modtage to (2) gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver nat af de bookede kvalificerende nætter på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmad allerede er inkluderet i værelsesprisen, tilbydes i stedet en voucher på tredive (30) euro F&B pr. ophold.

  5 INGEN GARANTI FOR SPECIFIKKE FORDELE; BEGRÆNSNING AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNINGER

  5.1 Virksomheden garanterer ikke, at specifikke præmier eller fordele til stadighed er tilgængelige. Virksomheden garanterer ikke for kontinuerlig tilgængelighed af H Rewards kanaler. Alle tjenester under programvilkår leveres som tjenester uden underforståede garantier eller garantier.

  5.2 Virksomhedens eventuelle ansvar under eller i forbindelse med loyalitetsprogrammet skal være som følger:

  5.2.1 Virksomheden er ansvarlig uden begrænsning i tilfælde af

  (i.) skade på krop, liv og helbred forårsaget af forsætlig forseelse eller uagtsomhed fra virksomheden eller dens stedfortrædende agenter;

  (ii.) enhver skade forårsaget af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed fra virksomheden eller dens stedfortrædende agenter; og i tilfælde af

  (iii.) hvor ansvar ikke kan udelukkes i henhold til ufravigelig lovgivning.

  5.2.2 Ansvaret for brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser (som er Virksomhedens forpligtelser, der er væsentlige for Loyalitetsprogrammet, og som Medlemmet stolede på, da det indgik Programvilkårene) ved let uagtsomhed fra Virksomheden eller dens stedfortrædende agenter er begrænset til de skader, der typisk kan forudses i henhold til Programvilkårene.

  5.2.3 ANSVARET FOR ALLE ANDRE TILFÆLDE ER UDELUKKET.

  6 ÆNDRING AF PROGRAMVILKÅR

  6.1 Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre programvilkårene og alle betingelser, der henvises til heri (såsom fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester og pointregler) fra tid til anden i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

  6.1.1 Virksomheden kan altid ændre Programvilkår og betingelser, der henvises til heri, som kun påvirker de generelle betingelser i Programvilkår (f.eks. kontaktoplysninger), nye tekniske udviklinger eller lignende årsager. Det samme gælder for fordele og regler, der henvises til under Programvilkår, hvis ændringenikke er til ulempe for medlemmerne. Virksomheden vil give medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før en sådan ændring træder i kraft.

  6.1.2 Virksomheden kan også ændre Programvilkår og betingelser, der henvises til heri, i tilfælde af en ændring i lovbestemmelser eller i tilfælde af en ændring i retspraksis fra de højeste domstole, der påvirker en eller flere bestemmelser i Programvilkår; i dette tilfælde skal de berørte vilkår justeres på en sådan måde, at de overholder formålet med den ændrede juridiske situation. Virksomheden vil give medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før en sådan ændring træder i kraft, medmindre den er juridisk forpligtet til at implementere ændringen tidligere.

  6.1.3 Virksomheden kan yderligere ændre programvilkår og betingelser, der henvises til heri, ved forudgående meddelelse til medlemmerne, hvis medlemmerne har mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen. I dette tilfælde vil virksomheden underrette medlemmerne om ændringerne via post, e-mail eller enhver anden form, hvor meddelelsen om ændringen vil nå medlemmets indflydelsessfære. Hvis medlemmerne ikke gør skriftlig indsigelse mod brugen af den nye version inden for seks (6) uger, anses medlemmerne for at have givet samtykke til ændringen, og den nye version træder i kraft efter udløbet af indsigelsesperioden. Ved annoncering af ændringer i programvilkår eller betingelser, der henvises til heri, vil virksomheden udtrykkeligt gøre medlemmerne opmærksomme på betydningen af denne adfærd. Hvis et medlem gør indsigelse mod en sådan ændring, kan medlemskabet opsiges (almindelig opsigelse).

  6.1.4 Ved ændring af Programvilkår vil Virksomheden altid tage rimeligt hensyn til Medlemmernes legitime interesser. Ethvert erstatningskrav fra medlemmer på grund af ændringer i programvilkårene er udelukket.

  6.2 Medmindre andet er angivet, vil den opdaterede version af Programvilkårene gælde for Medlemmernes deltagelse i Loyalitetsprogrammet fra og med ikrafttrædelsesdatoen.

  7 OPSIGELSE AF LOYALITETSPROGRAMMET

  7.1 Virksomheden kan opsige loyalitetsprogrammet med seks (6) måneders forudgående varsel til alle aktive loyalitetsmedlemmer. Virksomheden kan efter eget skøn vælge at erstatte Loyalitetsprogrammet med et lignende loyalitetsprogram til enhver tid med øjeblikkelig varsel til aktive Loyalitetsmedlemmer. Et medlem kan ikke akkumulere point eller gøre krav på indløsningspræmier, kampagnepræmier eller loyalitetsprogrammets fordele eller faciliteter efter loyalitetsprogrammets ophør.

  7.2 Virksomheden kan opsige loyalitetsprogrammet helt eller delvist i enhver jurisdiktion med mindre end seks måneders varsel, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

  7.3 Hvis loyalitetsprogrammet afsluttes, vil alle uindløste point blive inddraget uden nogen forpligtelse eller ansvar, og ingen krav på indløsningspræmier eller kampagnepræmier vil blive honoreret efter afslutningen af opsigelsesperioden.

  8 GÆLDENDE LOV; JURISDIKTION

  8.1 Den lov, der gælder for Programvilkårene, er tysk lov uden anvendelse af dens internationale privatret og FN's konvention om salg af varer.

  8.2 Hvis du som forbruger er bosiddende i Den Europæiske Union, og virksomheden retter sine tjenester i forbindelse med programvilkårene til den medlemsstat, hvor du er bosiddende, vil du drage fordel af eventuelle obligatoriske bestemmelser i loven i det land, hvor du er bosiddende. Intet i disse programvilkår påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe sig sådanne obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning.

  8.3 Virksomheden er ikke forpligtet til at deltage i en voldgiftsprocedure, og den tilbyder heller ikke at deltage i en sådan procedure.

  9 DIVERSE

  9.1 Ændring af kontaktoplysninger. Hvert medlem er ansvarlig for at underrette virksomheden om eventuelle ændringer i hans eller hendes kontaktoplysninger.

  9.2 Overvågning af konto. Med forbehold for gældende databeskyttelseslove forbeholder virksomheden sig ret til at overvåge alle medlemmers konti, til enhver tid og uden varsel, for overholdelse af programbetingelserne. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan virksomheden i denne forbindelse gennemgå alle medlemmers point, kvalificerende nætter og transaktionshistorik, herunder, men ikke begrænset til, anmodninger om loyalitetsprogram-priser, kampagnepriser og andre fordele.

  **9.3 Korrektion af point og fordele Virksomheden kan til enhver tid og efter eget skøn og uden varsel korrigere eller annullere

  (i.) opgraderingen af medlemskabets niveau,

  (ii.) mængden af point, der krediteres et medlems konto,

  og

  (iii.) enhver anden fordel, der er blevet krediteret et medlems konto, som ikke er berettiget for et medlem i overensstemmelse med programvilkårene.

  9.4 Skatter. Point, indløsningspræmier, kampagnepræmier og andre medlemsfordele kan være underlagt indkomstskat eller andre skatter. Medlemmet er ansvarlig for at betale alle sådanne skatter og for at give alle relevante oplysninger til tredjeparter, herunder, uden begrænsning, den part, der betalte for den transaktion, som medlemmet optjente point fra. Virksomheden er ikke ansvarlig for skattepligt, told eller andre afgifter i forbindelse med udstedelse af point, indløsningspræmier, salgsfremmende præmier og andre medlemsfordele.

  9.5 Intet partnerskab. Intet i programvilkårene er beregnet til eller skal fortolkes som oprettelse eller etablering af et agentur, partnerskab eller joint venture-forhold mellem virksomheden og medlemmerne.

  9.6 Adskillelighed Hvis et af programvilkårene er ugyldigt, vil andre vilkår ikke blive påvirket. Hvis et af programvilkårene anses for at være ulovligt, ugyldigt eller ikke kan håndhæves, skal denne del anses for at være adskilt fra programvilkårene, uden at det berører gyldigheden og håndhævelsen af alle andre vilkår heri.

  9.7 Hele aftalen. Programvilkårene udgør sammen med eventuelle andre vilkår og betingelser, regler eller bestemmelser, der er indarbejdet heri eller henvist til heri, hele aftalen mellem virksomheden og medlemmerne i forbindelse med loyalitetsprogrammet.

  9.8 Bindende20tekst version. Den tyske version af disse programvilkår er den juridisk bindende.

  Nuværende version: Februar 2023

  Her er et link til H Rewards Privatlivspolitik.


  H REWARDS VILKÅR OG BETINGELSER FOR LOYALITETSPROGRAM

  Gældende fra 1. februar 2024

  Med virkning fra den 1. februar 2024 er H Rewards Loyalitetsprogrammet (herefter "Loyalitetsprogrammet") er et loyalitetsprogram, der tilbydes af H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. er bl.a. moderselskab for Steigenberger Hotels GmbH og for H Rewards Pte. Ltd. Disse selskaber er en del af H World Group (tidligere Huazhu Group).

  Loyalitetsprogrammet drives af H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore (herefter: "Selskabet") og drives sammen med dets tilknyttede selskaber.

  Selskabet driver Loyalitetsprogrammet med hensyn til de hotelmærker, der administreres af Selskabet og dets tilknyttede selskaber, herunder, men ikke begrænset til "Steigenberger Hotels & Resorts", "Steigenberger ICONS", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" og "Zleep Hotels".

  Loyalitetsprogrammet drives i henhold til de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor, medmindre andet udtrykkeligt er angivet ("Programvilkårene"). Programvilkårene regulerer virksomhedens forhold til medlemmer af loyalitetsprogrammet (samlet "medlemmer af loyalitetsprogrammet", "medlemmer" og individuelt et "medlem af loyalitetsprogrammet", "medlem" eller "du"), herunder hvordan medlemmer administrerer deres konti, booker reservationer, optjener og indløser loyalitetsprogrampoint ("point") med deltagende hoteller og ejendomme (hver især et "deltagende hotel") samt med tredjepartsprogrammer, der har et forretningsforhold til loyalitetsprogrammet.

  Ved at åbne en medlemskonto til loyalitetsprogrammet ("konto" eller "medlemskonto") og acceptere loyalitetsprogrammets medlemstjenester accepterer du programbetingelserne og anvendelsen af de tilknyttede fordele for medlemmer, politikker og pointregler, der stilles til rådighed for dig fra tid til anden.

  I tilfælde af opdateringer og/or ændringer af vores programvilkår: Disse programvilkår erstatter alle tidligere vilkår og betingelser med hensyn til loyalitetsprogrammet og medlemskab heraf mellem dig og virksomheden. Medlemmer af loyalitetsprogrammet er ansvarlige for at holde sig informeret om programvilkårene og eventuelle ændringer af programvilkårene.

  1 TILMELDING TIL LOYALITETSPROGRAMMET

  **1.1 Berettigelse 1.1.1 Medlemskab af loyalitetsprogrammet er gratis og tilgængeligt for enhver person, der: (a) er fyldt 18 år og har juridisk myndighed til at acceptere Programvilkårene i det land, hvor personen bor; (b) er bosiddende i en jurisdiktion, der lovligt tillader deltagelse i loyalitetsprogrammet; (c) ikke er bosiddende i territorier og lande, der er underlagt omfattende sanktioner udstedt af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control; (d) giver gyldige og nøjagtige personlige oplysninger ved tilmelding til loyalitetsprogrammet; (e) ikke allerede er medlem af loyalitetsprogrammet (dvs. ikke allerede har en medlemskonto); og (f) ikke tidligere er blevet opsagt fra loyalitetsprogrammet eller andre lignende loyalitetsprogrammer, der drives af virksomheden.

  1.1.2 Medlemmer er ansvarlige for at læse og forstå Loyalitetsprogrammets vilkår og betingelser, kontoudtog og anden kommunikation fra virksomheden om Loyalitetsprogrammet for at forstå sine/her rettigheder, ansvar og status i Loyalitetsprogrammet. Hvis et medlem har spørgsmål om loyalitetsprogrammet eller disse programvilkår, skal medlemmet kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagende hoteller // H Rewards Kanaler 1.2.1 "Deltagende hoteller" er hoteller, resorts og andre midlertidige overnatningssteder, der drives under de deltagende brands, og som kan bookes gennem H Rewards Kanaler (se afsnit 1.2.2) . Deltagelse af et hotel/brand i Loyalitetsprogrammet og accept af nye hoteller/brands i Loyalitetsprogrammet sker efter virksomhedens eget skøn.

  1.2.2 "H Rewards Kanaler" henviser til H Rewards kommunikationskanaler, især den H Rewards officielle hjemmeside (hrewards.com, "Hjemmesiden"), appen H Rewards App, reservations-callcenter(s) og Deltagende hoteller.

  1.3 Niveau for medlemskab Medlemskab af loyalitetsprogrammet er opdelt i, i stigende rækkefølge, Stjernemedlemskab, Silver Medlemskab, Gold Medlemskab og <x translate%.3D"no">Platin Medlemskab. Silver Medlemskab, Gold Medlemskab og Platinum Medlemskab betegnes samlet som "Medlemskab på højere niveau", og sådanne medlemmer betegnes som "Medlemmer på højere niveau".

  **1.4 Grundlæggende medlemsfordele En række fordele er tilgængelige for alle niveauer af medlemmer af loyalitetsprogrammet ("grundlæggende medlemsfordele"). Disse grundlæggende medlemsfordele tilbydes efter virksomhedens skøn og kan være afhængige af tilgængelighed på de deltagende hoteller. De grundlæggende medlemsfordele, der henvises til i afsnit 1.4.1 til 1.4.3, gives uafhængigt af en statusnat som defineret i afsnit 2.1.4; alle andre grundlæggende medlemsfordele gives kun som en del af en statusnat. Fordelene ved Higher Tier Membership er beskrevet i afsnit 4.

  Følgende fordele gives til alle medlemmer af Loyalitetsprogrammet:

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmer af Loyalitetsprogrammet har adgang til telefonnumre til medlemsservice i forbindelse med reservationer, kundeservice og anmodninger om indløsning af præmier på hjemmesiden.

  1.4.2 Privat salg. Alle niveauer af medlemmer vil have mulighed for at drage fordel af særlige tilbud og kampagner før den brede offentlighed.

  1.4.3 Eksklusive kampagner. Alle niveauer af medlemmer vil nyde godt af eksklusive tilbud på bookinger af de deltagende hoteller.

  1.4.4 Gratis flaske vand. Alle niveauer af medlemmer kan nyde en gratis flaske vand, når de reserverer og tilbringer mindst en statusnat på de deltagende hoteller undtagen ved Zleep Hotels.

  1.4.5 Sen udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlemmet kan tjekke ud på deltagende hoteller indtil kl. 12.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Bemærk venligst, at denne fordel kun er tilgængelig for Status Nights eller Award Redemption Nights.

  1.4.6 Højhastighedsadgang WiFi. Alle medlemmer har adgang til vores trådløse højhastighedsinternet for hotelgæster (hvis det er tilgængeligt på det pågældende hotel), når de registrerer sig med deres e-mailadresse og adgangskode.

  1.4.7 FreeCityTicket. På udvalgte IntercityHoteller modtager medlemmer og deres ledsagere på den pågældende reservation billetter til gratis brug af offentlig transport [öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV].

  1.4.8 (Medlemsrabat). Alle medlemmer modtager en rabat på mindst to procent (2%) på den fleksible pris, hvis de booker overnatninger på deltagende hoteller via deres medlemskonto og H Rewards Kanaler (f.eks. H Rewards hjemmeside, appen H Rewards App og andre bookingkanaler). Bookingrabatterne for medlemmer på højere niveauer er angivet i afsnit 4.2.

  1.5 Betingelser for tilmelding. 1.5.1 Udfyldelse af tilmeldingsansøgningen. En person kan ansøge om at tilmelde sig loyalitetsprogrammet og opretholde en medlemskonto ved fuldt ud og nøjagtigt at udfylde en ansøgning gennem H Rewards Kanaler eller via andre tilmeldingskanaler, der leveres eller anerkendes af Virksomheden, og ved at angive sin/her e-mailadresse til bekræftelse. Virksomheden kan efter eget skøn og uden at angive nogen grund nægte enhver ansøger medlemskab af loyalitetsprogrammet.

  1.5.2 Individuelt medlemskab. Kun enkeltpersoner er berettigede til medlemskab af loyalitetsprogrammet, og hver enkelt person må kun have én medlemskonto. Virksomheder, grupper og/or tilknyttede enheder kan ikke tilmelde sig som medlemmer af loyalitetsprogrammet. Alle konti til loyalitetsmedlemskab er individuelle konti, og fælles konti er ikke tilladt. Loyalitetsprogrammets fordele kan ikke overdrages, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

  1.5.3 Overdragelse af medlemskonto. Efter tilmelding til loyalitetsprogrammet åbnes en medlemskonto, og der tildeles et medlemsnummer ("medlemsnummer") til hver ansøger. Når en person modtager dette medlemsnummer, bliver vedkommende medlem og berettiget til at optjene point på deltagende hoteller. Yderligere detaljer er beskrevet i afsnit 1.7 og afsnit 2.

  1.5.4 Duplikatkonti. Et medlem må ikke have en eller flere dobbelte konti under Loyalitetsprogrammet på noget tidspunkt. Hvis mere end ét Loyalitetsprogram-medlemsnummer er tildelt en person til Loyalitetsprogrammet, vil han/she kun modtage point for én medlemskonto. Dobbelte medlemskonti kan blive annulleret.

  1.5.5 Personlig profil. Oplysninger, der gives af et medlem ved tilmelding til loyalitetsprogrammet, vil blive opbevaret i en personlig præferenceprofil på medlemskontoen. Alle oplysninger, der gives af et medlem i hans/her personlige profil, skal være gyldige og nøjagtige og skal holdes ajour. i. Et medlem kan ændre sit/her telefonnummer eller sin adresse ved at ændre sine/her oplysninger på kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller app eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter. I visse tilfælde kan adresseændringer kræve understøttende juridisk dokumentation. ii. Navneændringer på en medlemskonto skal indeholde juridisk dokumentation, medlemmets underskrift samt dato og medlemsnummer.

  1.5.6 Brug af oplysninger indsamlet i ansøgningen. De oplysninger, som et medlem giver til virksomheden, når det udfylder ansøgningen til loyalitetsprogrammet og indløser point, behandles i overensstemmelse med H Rewards Privatlivspolitik.

  **1.6 Medlemskab%20Kommunikation 1.6.1 Kommunikation af relevante oplysninger er vigtig for administrationen af loyalitetsprogrammet og for at give hvert medlem mulighed for at maksimere fordelene ved medlemskabet. Medlemmer vil modtage kommunikation om loyalitetsprogrammet som tilladt af og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  1.6.2 Alle loyalitetsmeddelelser vil blive sendt til et medlem via forskellige kanaler, f.eks. pr. post eller e-mail til den eller de adresser, der aktuelt er angivet på medlemmets konto. Kommunikation, der leveres til den registrerede adresse, anses for at være modtaget en (1) arbejdsdag efter afsendelsen, hvis den leveres til medlemmets e-mailadresse, eller fem (5) arbejdsdage efter afsendelsen, hvis den leveres til den angivne postadresse. Medlemmer skal holde deres e-mail- og postadresser opdaterede. Hverken virksomheden eller loyalitetsprogrammet har noget ansvar for fejlrettet eller mistet post eller nogen konsekvenser heraf.

  1.6.3 Medlemmer vil blive informeret om den nye saldo på deres medlemskonto via e-mail efter hver transaktion, når point enten er blevet optjent eller brugt. Medlemmer kan til enhver tid afmelde sig denne service i Kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets hjemmeside eller ved at kontakte H Rewards Servicecenter.

  1.6.4 Hvis de nødvendige juridiske krav i henhold til gældende lov er opfyldt, kan virksomheden også sende medlemmer kampagner, tilbud og anden kommunikation fra tid til anden, herunder, uden begrænsning, i forhold til tjenester fra tredjeparter. Sådanne tilbud om tjenester fra tredjeparter er baseret på de oplysninger, som et medlem har givet til virksomheden, og eventuelle yderligere data, som virksomheden lovligt kan gemme. Medlemmer kan til enhver tid ændre personlige oplysninger og kommunikationspræferencer i Kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets hjemmeside eller ved at kontakte H Rewards Servicecenteret; som anført i afsnit 1.5.5 (i) kan Virksomheden dog kræve, at et Medlem i overensstemmelse med H Rewards Privatlivspolitik om at sende understøttende dokumentation, før visse ændringer tillades (f.eks. juridiske navneændringer).

  1.6.5 Medlemmet vil få mulighed for at definere og ændre mailing- og andre kommunikationspræferencer gennem mekanismer, der er angivet i e-mails eller kommunikation eller i kontoprofilen på loyalitetsprogrammets websted eller ved at kontakte H Rewards Servicecentret.

  1.6.6 Så vidt det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan virksomheden overvåge eller optage telefonopkald for at forbedre servicekvaliteten, hvis et medlem kontakter H Rewards Servicecentret.

  1.6.7 Et Medlem kan gennemgå sin/her Pointsaldo og transaktionshistorik og opdatere personlige oplysninger og præferencer i Kontoprofilen på Loyalitetsprogrammets Hjemmeside eller App.

  **1.7 Optjening af point Medlemmer kan optjene Point (Loyalitetsprogrammets valuta) for Kvalificerende Forbrug på et Deltagende Hotel i overensstemmelse med afsnit 2.

  1.7.1 Point underlagt programmets vilkår. Som beskrevet i afsnit 1.1.2 er akkumulering af point underlagt programbetingelserne. Hvert medlem af loyalitetsprogrammet er ansvarlig for at læse programbetingelserne, meddelelser fra virksomheden om loyalitetsprogrammet og kontoudtog for sin/her medlemskonto for at forstå hans eller hendes rettigheder, ansvar og status i loyalitetsprogrammet samt strukturen for optjening og indløsning af præmier. Eventuelle manglende point skal gøres gældende inden for tre (3) måneder efter afrejse ved at kontakte H Rewards Service Center.

  1.7.2 Skatter. Point, præmier og andre fordele, der optjenes gennem deltagelse i loyalitetsprogrammet, kan være skattepligtige. Overholdelse af alle skatteforpligtelser, der opstår for et medlem fra loyalitetsprogrammet på grund af hans eller hendes modtagelse eller brug af point, præmier eller andre fordele, herunder forpligtelsen til at erklære/disclose sådanne fordele, er alene medlemmets ansvar.

  1.7.3 Forbud mod overførsel af point. Point optjent af et medlem af loyalitetsprogrammet er kun til medlemmets fordel og må ikke overføres, sælges, byttes, leases, udlånes eller udbydes på auktion til nogen. Alle Point, som Loyalitetsprogrammet anser for at være blevet overført i strid med Programvilkårene, kan blive konfiskeret.

  1.7.4 Politik for points udløb. Point er gyldige i 24 måneder fra datoen for optjeningen. Hvis de ikke indløses inden for denne gyldighedsperiode, udløber pointene automatisk og bliver ugyldige. Antallet af Point, der udløber inden for de næste 30 dage, vises til enhver tid på Medlemskontoen (App/Web).

  1.7.5 Fortabte eller annullerede Point. Når point er mistet eller annulleret, kan pointene ikke genindsættes, men et medlem kan optjene nye point, medmindre medlemmets konto er blevet deaktiveret.

  1.7.6 Optjening af point på mere end ét loyalitetsprogram. Enhver samtidig kreditering af miles under frequent flyer-programmer såvel som bonuspoint fra andre kundeloyalitetsprogrammer (såsom Miles & More, BahnBonus osv.) på den ene side, og H Rewards Point på den anden side, er udelukket; efter medlemmets valg, enten miles/bonus point eller H Rewards Point krediteres én gang pr. ophold (ved check-out). Hvis et medlem vælger at få miles/bonus point krediteret til en anden kundes loeller belønningsprogram, vil han/she hverken blive krediteret sine/her H Rewards Point, og hans eller hendes "Kvalificerende udgifter" og "Statusnat(ter)" vil heller ikke blive registreret for det pågældende ophold. Hvis der bruges tjenester på deltagende hoteller baseret på niveauspecifikke medlemspriser, giver dette ikke ret til at blive krediteret bonuspoint i et andet kundeloyalitets- eller belønningsprogram.

  **1.8 Annullering af medlemskab 1.8.1 Annullering eller suspendering af medlemskonti i. Opsigelse af medlem. Et medlem kan til enhver tid annullere sit/her medlemskab af loyalitetsprogrammet ved at sende en skriftlig meddelelse (f.eks. via e-mail) om annullering til H Rewards Servicecenter. Hans eller hendes medlemskab og den opnåede medlemskabsstatus ophører på den dato, hvor opsigelsen træder i kraft. Alle Point, der ikke er indløst inden da, bliver ugyldige på den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, og kan ikke genindsættes eller overføres derefter. Vouchere til præmier, der allerede er udstedt, forbliver dog gyldige (indtil den dato, der er angivet på den respektive voucher). ii. Annullering eller suspendering af virksomheden. Virksomheden kan opsige et medlems konto uden at give en begrundelse med fire ugers varsel (almindelig opsigelse). En almindelig opsigelse (dvs. opsigelse uden begrundelse) af et medlemskab på et højere niveau fra selskabets side er dog tidligst mulig ved udløbet af medlemmets eksisterende medlemskabsniveau. I tilfælde af en almindelig opsigelse af et medlems konto fra virksomhedens side, vil alle uindløste point, indløsningspræmier og kampagnepræmier samt opnået medlemsstatus gå tabt efter udløbet af seks (6) måneder fra den effektive opsigelsesdato og kan ikke genindføres eller overføres derefter. Uanset et medlems medlemsniveau kan virksomheden til enhver tid annullere et medlems konto med øjeblikkelig virkning af en årsag, herunder, uden begrænsning, hvis medlemmet har: a) undladt at betale et skyldigt fakturabeløb for tjenester fra et Deltagende Hotel, på trods af at have modtaget en påmindelse; b) handlet på en upassende, svigagtig, fornærmende eller fjendtlig måde over for medarbejdere, kunder eller partnere i virksomheden eller de deltagende hoteller; c) på skyldig vis har brudt eller overtrådt nogen af disse programvilkår; eller d) svigagtigt har hævdet at være berettiget til at optjene eller indløse Point eller nyde godt af fordele; iii. Retssager. Alle virksomhedens rettigheder til at fremsætte krav mod medlemmet forbliver upåvirkede og vil ikke blive begrænset af disse programvilkår på nogen måde.

  1.8.2 Effekt af annullering af medlemskab i. Hvis virksomheden annullerer medlemskabet af loyalitetsprogrammet af en årsag i henhold til afsnit 1.8.1 (ii.), fortabes alle medlemmets uindløste point uden kompensation, og det pågældende medlem vil ikke længere kunne deltage i loyalitetsprogrammet. ii. Hvis virksomheden annullerer et medlems konto, kan medlemmet ikke ansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet igen, og enhver konto, der er åbnet i medlemmets navn, og point og indløsningspræmier, der er optjent på denne konto, fortabes ved opdagelse med tilbagevirkende kraft. iii. Hvis et medlem annullerer sin/her -konto i loyalitetsprogrammet, kan medlemmet genansøge om medlemskab af loyalitetsprogrammet på et senere tidspunkt, men ingen point eller indløsningspræmier, der tidligere er fortabt eller udløbet, vil blive genindsat på medlemskontoen. iv. Enhver medlemsstatus afsluttes ved annullering af en medlemskonto.

  1.8.3 Ændring af loyalitetsprogrammet. Medmindre andet udtrykkeligt er forbudt eller begrænset af gældende love, som angivet i afsnit 6, har virksomheden ret til at ændre, begrænse, modificere eller annullere præmierne og præmieniveauerne til enhver tid, selvom sådanne ændringer kan påvirke værdien af point eller muligheden for at opnå visse præmier, forudsat at dette ikke diskriminerer medlemmet urimeligt eller i ond tro. Med virkning for fremtiden kan virksomheden blandt andet (i) øge eller reducere antallet af point, der modtages for et ophold eller kræves for en præmie; (ii) trække, begrænse, ændre eller annullere enhver præmie; (iii) tilføje blackout-datoer, begrænse værelser, der er tilgængelige for enhver præmie på ethvert deltagende hotel eller på anden måde begrænse den fortsatte tilgængelighed af præmier; og (iv) ændre programfordele, partnere i loyalitetsprogrammet, steder, der betjenes af virksomheden eller dens rejsepartnere, betingelser for deltagelse, regler for optjening, indløsning, bevaring eller fortabelse af point eller regler for brug af præmier, kan medlemmer ikke stole på den fortsatte tilgængelighed af en præmie eller et præmieniveau og en kategori. Ændringer eller tilføjelser til præmier og præmieniveauer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

  1.8.4 Fordele med forbehold for tilgængelighed og ændringer. Alle Loyalitetsprogrammets fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester er afhængige af tilgængelighed og kan til enhver tid ændres uden varsel, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri (f.eks. under afsnit 6).

  1.8.5 Berettigelse til at modtage fordele. Hvert medlem er ansvarlig for at kontrollere, at han eller hun overholder de gældende love og eventuelle retningslinjer, der er relevante for medlemmet for accept af fordele og tilladelser til at modtage sådanne fordele, faciliteter, tilbud, præmier eller tjenester under loyalitetsprogrammet (herunder, men ikke begrænset til point og indløsningspræmier). Virksomheden vil ikke verificere dette.

  1.8.6 Intet salg eller overførsel. Point, indløsningspræmier og andre medlemsfordele må ikke sælges, byttes, udveksles, udlejes, udlånes eller udbydes til auktion eller på anden måde overføres (undtagen af virksomheden eller dens agenter). Ethvert forsøg på overførsel, salg, bytte, ombytning, udlejning eller auktion vil være ugyldigt, og de respektive point, indløsningspræmier og andre medlemsfordele vil være ugyldige.d Medlemsfordele vil blive konfiskeret. Virksomheden og dens samarbejdspartnere med hensyn til loyalitetsprogrammet kan nægte at honorere eller anerkende point, indløsningspræmier eller medlemsfordele, som virksomheden har grund til at tro kan være blevet overført, solgt eller byttet.

  1.8.7 Indløsningspræmier. Uanset ovenstående bestemmelser må indløsningspræmier kun gives væk til tredjepersoner til eget brug, hvis medlemmet personligt har et personligt forhold til dem, f.eks. familiemedlemmer, venner og bekendte, men de kan ikke byttes til andre præmier eller kontanter.

  2 OPTJENING AF POINT

  **2.1 Optjeningsmuligheder på deltagende hoteller 2.1.1 Hvert medlem modtager mindst otte (8) point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), medlemmet bruger i overensstemmelse med afsnit 2.1.2 på kvalificerende gebyrer ("Base Reward Points"). Medlemmer på højere niveauer modtager point i overensstemmelse med afsnit 4.

  2.1.2 "Kvalificerende gebyrer" er gebyrer, der afholdes under et ophold i et gæsteværelse på et deltagende hotel af et medlem på hans/her folio og op til to (2) ekstra gæsteværelser, herunder, uden begrænsning, gebyrer for: i. Kvalificerende priser for statusnætter og ii. mad og drikkevarer (undtagen alkoholiske drikkevarer, hvor det er forbudt ved lov) og kan udelukke gebyrer, der er afholdt på steder, der ikke administreres eller drives af det deltagende hotel; hvis gebyrerne er afholdt på de deltagende hotellers restauranter og barer uafhængigt af et ophold på det respektive deltagende hotel, er de kvalificerende gebyrer begrænset til 1.000 euro pr. medlem for hvert restaurant- eller barbesøg; i sådanne tilfælde krediteres point kun til medlemmets konto, hvis medlemmet oplyser sit/her medlemsnummer på betalingstidspunktet. En (1) euro i Kvalificerende Gebyrer svarer til et statuspoint ("Statuspoint").

  2.1.3 Ikke-kvalificerende gebyrer. Gebyrer, der ikke kvalificerer til point, omfatter gratis tjenester, pointindløsningspræmier eller andre gebyrer eller afgifter, herunder, uden begrænsning: (A) gebyrer for banketter, møder eller andre funktioner; (B) andre betalte gebyrer, herunder, uden begrænsning, parkering, businesscenter, detailbutikker og andre tredjepartstjenester; og (C) værelsesprisrelaterede skatter og serviceafgifter (medmindre sådanne skatter og serviceafgifter er inkluderet i værelsesprisen), drikkepenge, gebyrer (f.eks. gebyr for sen afbestilling eller no-show-gebyrer), obligatoriske afgifter (f.eks, resortgebyrer) og andre gældende gebyrer. (D) rabatterede gebyrer/prices (f.eks. i tilfælde af rabatter til besætninger og personale osv.), undtagen rabatter, der gives til medlemmer af loyalitetsprogrammet (f.eks. rabatterede priser på mad og drikkevarer til Hither Tier-medlemmer).

  2.1.4 Kvalificerende aften / statusaften. En "kvalificerende nat" (også kaldet "statusnat") betyder en nat, som et medlem registrerer sig for og personligt betaler og overnatter på et deltagende hotel, hvor (i) værelset faktureres til medlemmet, eller (ii) gæsteværelset faktureres direkte til en tredjepart, som har forpligtet sig til at betale omkostningerne for medlemmets ophold, medmindre medlemmets ophold er forbundet med en kongres eller et gruppemøde. Med andre ord skal følgende kriterier være opfyldt, for at en nat kan kvalificere sig som "Status Night": i. Det skal være en nat, hvor et medlem bor på et deltagende hotel, og hvor medlemmet (A) oplyser sit/her medlemsnummer på reservationstidspunktet eller ved check-in; (B) betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie for opholdet; og (C) bor i et af de reserverede gæsteværelser. Et medlem kan kun optjene point for op til tre (3) gæsteværelser i løbet af en statusnat, hvis han/she bor i et af de reserverede gæsteværelser og betaler en kvalificerende pris eller indløser en pointindløsningspræmie eller en kampagnepræmie for alle gæsteværelserne. ii. Medlemmer kan ikke optjene eller modtage fordele på flere deltagende hoteller for samme opholdsdato(er). iii. Kun ét medlem pr. gæsteværelse kan optjene point og modtage fordele. Hvis der bor mere end ét medlem på det samme værelse, skal medlemmerne ved check-in beslutte, hvilket medlem der skal krediteres point og modtage fordele for værelsesudgifterne, og det skal være det medlem, der betaler regningen.

  2.1.5 Kvalificerende priser. En "kvalificerende pris" er den pris, et medlem betaler for et ophold i et gæsteværelse på et deltagende hotel, som er kvalificeret til at optjene point. Kvalificerende priser omfatter alle priser, der ikke er anført nedenfor eller i beskrivelsen af priser som ikke-kvalificerende priser. Medmindre andet er specifikt angivet, vil medlemmer modtage deres medlemsniveaufordele under ophold på kvalificerende priser. Priser, der bookes ved hjælp af følgende metoder, tæller ikke som kvalificerende priser: i. Gæsteværelset blev booket gennem et rejsebureau, en online rejseplatform eller en anden tredjepartskanal, herunder, uden begrænsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; dog skal særligt aftalte virksomhedspriser booket gennem sådanne kanaler betragtes som en Kvalificerende pris; ii. Gæsteværelset blev booket til en gruppepris som en del af en begivenhed, et møde, en konference eller en organiseret tur, eller iii. Gæsteværelset blev booket til en medarbejderpris, særlige priser, der tilbydes til ansatte i rejsebranchen (f.eks. rejsearrangører, grossister, rejsebureauer, rederier, flyselskaber), eller en crew-værelsespris eller -pakke; eller iv. Gæsteværelset var gratis for gæsten; eller v. En voucher fra en tredjepartsudbyder blev indløst for gæsteværelset, eller vi. Gæsteværelset blev booket til en særlig pris for en del af gæsterne.virksomheder, f.eks. via portalerne corporate-benefits.de eller mitarbeitervorteile.de.

  2.1.6. Hvis et hotel eller en anden ejendom ophører med at være et deltagende hotel, vil alle ophold efter denne dato ikke være berettiget til at optjene point, uanset hvornår reservationen blev foretaget.

  2.2 Individuel optjening for kvalificerende udgifter og statusnætter. Ingen anden person end medlemmet kan optjene point på kvalificerende udgifter til sin/her medlemskonto. Point for et værelse, der deles af to eller flere medlemmer af Loyalitetsprogrammet, vil kun blive tildelt ét medlem af Loyalitetsprogrammet.

  2.3 Udenlandsk valuta. Antallet af point, der optjenes på deltagende hoteller, hvor der anvendes en anden valuta end euro, beregnes på grundlag af kvalificerende gebyrer omregnet til euro til den valutakurs, der anvendes af virksomheden på datoen for databehandling.

  3 INDLØSNING AF POINT

  **3.1 Indløsning af point til præmier Et medlem kan indløse de point, han eller hun har optjent, for at få visse præmier ("indløsningspræmie"), herunder, uden begrænsning, værelser på deltagende hoteller og andre tjenester og merchandise. En komplet liste over de indløsningspræmier, der i øjeblikket tilbydes, og yderligere muligheder for at indløse point er tilgængelig på H Rewards appen og i medlemsområdet på loyalitetsprogrammets hjemmeside.

  3.1.1 Point og præmier kan ikke ombyttes eller indløses til kontanter eller kreditter.

  3.1.2 Indløsningspræmier er kun gyldige for individuelle rejser og er ikke gyldige for grupperejser, pakkerejser, kongresser eller andre særlige priser og/or pakkeprogrammer, mad- og drikkekreditter, uforudsete udgifter eller servicegebyrer.

  3.1.3 "Upgrade"- og "Suite Upgrade"-præmier kan kun indløses i forbindelse med en normal reservation, der er foretaget gennem H Rewards kanaler.

  **3.2 Værelser på deltagende hoteller Medmindre andet er fastsat i det enkelte tilfælde, kan et medlem indløse point til vouchere for overnatninger i et enkelt- eller dobbelt standardværelse på deltagende hoteller ("Award Redemption Night"). Indløsning af vouchere til præmieindløsningsnætter er afhængig af tilgængelighed af kvalificerede værelser på reservationstidspunktet. Forudgående reservationer er påkrævet og skal bookes gennem H Rewards Kanaler. Når reservationen foretages, skal medlemmet angive, at reservationen er for en "Award Redemption Night" og skal specificere voucher-nummeret. Vouchere til Award Redemption Nights kan ikke bruges til eksisterende reservationer.

  3.2.1 Et deltagende hotels standardgaranti- og afbestillingspolitikker gælder for reservationer af bonusindløsningsnætter, herunder, uden begrænsning, alle krav til minimumslængde af ophold, krav til kreditkortgaranti og gebyrer for sen afbestilling, udeblivelse og tidlig udtjekning. i. Der kan udstedes en pointrefusion for et ophold, der er kortere end antallet af dage på indløsningspræmien, forudsat at medlemmet informerer det deltagende hotels reception mindst 24 timer i forvejen om det tidlige check-ud-tidspunkt. ii. Hvis et medlem ikke annullerer en garanteret reservation af en indløsningspræmie inden for den tilladte annulleringsperiode, bliver den respektive voucher for indløsningspræmien ugyldig, og ti (10) procent af de point, der blev indløst mod en sådan voucher, vil blive genindbetalt på medlemmets konto.

  3.2.2 Antallet af point, der kræves for en voucher for en præmieindløsningsnat, varierer afhængigt af det deltagende hotels kategori og de værelsestyper, der er tilgængelige på det deltagende hotel, opholdets længde og kan også variere afhængigt af årstiden. En liste over deltagende hotelkategorier er tilgængelig på loyalitetsprogrammets hjemmeside. Virksomheden kan til enhver tid ændre et deltagende hotels kategori i loyalitetsprogrammet.

  3.2.3 Når der indløses point til en voucher for en præmieindløsningsnat, inkluderer præmieindløsningsnatten prisen for et enkelt- eller dobbelt standardværelse på et deltagende hotel og værelsesskat/service afgifter, hvis nogen. Alle andre gebyrer, inklusiv småfornødenheder, kommunale afgifter og skatter (f.eks. kulturskat, byskat osv.) skal betales separat af medlemmet og er ikke inkluderet i den præmieindløsende nat. i. Standardværelsernes størrelse, beliggenhed og faciliteter varierer mellem deltagende hoteller og deltagende brands. Opgraderede værelser, herunder opgraderinger baseret på størrelse, udsigt, service og/or suiter, kan være tilgængelige til en højere pointpris. ii. Præferencer vedrørende værelsestype (f.eks. sengetøj og rygepræferencer) kan anmodes om med en Award Redemption Night, men er ikke garanteret. iii. For alle reservationer på Zleep Hotels, herunder for Award Redemption Nights, kræves der en kreditkortgaranti. I tilfælde af Award Redemption Nights vil gæstens kreditkort kun blive debiteret, hvis den strenge ikkerygerpolitik på værelserne i Zleep Hotels ikke er blevet overholdt af medlemmet eller hans/her ledsagere. I sådanne tilfælde vil gæstens kreditkort blive opkrævet 1.500 DKK eller 1.500 SEK.

  3.2.4 Medlemmer vil ikke modtage point for den del af deres ophold på et deltagende hotel, der består af bonusindløsningsnætter.

  3.2.5 Et medlem kan indløse point for op til i alt ni (9) gæsteværelser på det samme deltagende hotel på de samme datoer. Når medlemmet gør dette, accepterer medlemmet at foretage legitime reservationer for præmieindløsningsnætter i god tro til brug for medlemmet og hans eller hendes inviterede gæster og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning, videresalg, utilladelig overdragelse eller opslag på tredjepartswebsteder.eller foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer, eller enhver reservation i forventning om efterspørgsel. Virksomheden forbeholder sig ret til at annullere alle reservationer til præmieindløsningsnætter, som den mener er i strid med programbetingelserne.

  3.2.6 Hvis et deltagende hotel af en eller anden grund forlader loyalitetsprogrammet, efter at et medlem har foretaget en reservation til en præmieindløsningsaften, men før medlemmets ophold, vil virksomheden gøre en rimelig indsats for at få det tidligere deltagende hotel til at honorere reservationen eller hjælpe med at arrangere tilsvarende indkvartering i nærheden; virksomheden kan dog ikke garantere, at eventuelle præmier, opgraderinger eller andre fordele, som et medlem måtte optjene under loyalitetsprogrammet, vil blive honoreret af det pågældende hotel. Hvis dette er årsagen til, at et medlem ikke bruger sin Award Redemption Night, kan han eller hun returnere sin Award. De point, der er indløst for bonusindløsningsnatten, vil derefter blive genindsat på hans eller hendes medlemskonto.

  4 MEDLEMSKAB PÅ HØJERE NIVEAU

  **4.1 Krav til opgradering og vedligeholdelse af medlemskab

  4.1.1 Opgradering af medlemskab. For at opgradere sit medlemskab til det næste højere niveau skal medlemmet opfylde følgende kriterier i skema 1 nedenfor inden for en medlemscyklus. En "medlemscyklus" betyder en periode på tolv (12) måneder, der starter fra den dato, hvor et medlem er tilmeldt det aktuelle medlemsniveau. Efter afslutningen af denne cyklus starter en ny medlemscyklus. Hvis medlemsniveauet ændres i løbet af en medlemscyklus, vil en ny medlemscyklus blive regnet fra datoen for ændringen. Et medlem vil blive opgraderet til det næste højere medlemsniveau inden for tre (3) dage efter opfyldelse af kriterierne for opgraderingen.

  4.1.2 Opretholdelse af medlemskabsniveau. Efter at være blevet opgraderet til et højere medlemsniveau, kan et medlem opretholde sit medlemskab på dette højere niveau i én medlemscyklus. For at opretholde sit medlemskab på dette højere niveau i den næste medlemscyklus skal et medlem opfylde følgende kriterier, som er defineret i tabel 1 nedenfor. Hvis et medlem på et højere niveau ikke opfylder kriterierne for at opretholde sit/her nuværende medlemsniveau i løbet af en medlemscyklus, vil han/she automatisk blive nedgraderet til det medlemsniveau, som han/she opfyldte kriterierne for i den foregående cyklus.

  Tabel 1: Regler for opgradering til og opretholdelse af det næste højere medlemsniveau.

  MedlemskabsniveauSilver Betingelser for opgradering til næste niveau inden for en medlemscyklus: 3 statusnætter eller 350 EUR i kvalificerende gebyrer Betingelser for at opretholde det nuværende niveau: 3 statusnætter eller 350 EUR i kvalificerende gebyrer

  MedlemskabsniveauGold Betingelser for opgradering til næste niveau inden for en medlemscyklus: 22 statusnætter eller 2.150 EUR i kvalificerende gebyrer Betingelser for at opretholde det nuværende niveau: 5 statusnætter eller 500 EUR i kvalificerende gebyrer

  MedlemskabsniveauPlatinum Betingelser for opgradering til næste niveau inden for en medlemscyklus: 35 statusnætter eller 3.500 EUR i kvalificerende gebyrer Betingelser for at opretholde det nuværende niveau: 30 statusnætter eller 3.000 EUR i kvalificerende gebyrer

  **4.2 Medlemsfordele for medlemskab på et højere niveau

  Medlemmer på et højere niveau modtager følgende yderligere fordele, som der henvises til i tabel 2, og som er forklaret mere detaljeret i afsnit 4.2. De fordele, der gives til medlemmer på et højere niveau på deltagende hoteller på det kinesiske fastland (i forbindelse med disse programvilkår undtagen Hong Kong, Macau og Taiwan), kan dog være anderledes. De fordele, der gives til Higher Tier-medlemmer, afhænger af deres medlemsniveau på ankomsttidspunktet og ikke af deres medlemsniveau på det tidspunkt, hvor de foretog reservationen. Hvis deres medlemskab blev nedgraderet i perioden mellem reservationen og deres ankomst, skal fordelene tilpasses til det lavere niveau.

  Tabel 2: Medlemsfordele for medlemskab på højere niveau.

  MedlemskabsniveauSilver Point i henhold til afsnit 2.1.1 ("Base Reward Points") 8 Bonus Reward Points plus Base Reward Points i henhold til afsnit 2.1.1 8 12 20 Yderligere bonuspoint for bookinger via digitale H Rewards bookingkanaler (f.eks. hjemmesiden H Rewards hjemmeside og H Rewards App) 8 Medlemspriser (rabat på den fleksible pris))* 8 %. Sen udtjekning kl. 13.00

  MedlemskabsniveauGold Point iht. afsnit 2.1.1 ("Base Reward Points") 8 Bonus Reward Points plus Base Reward Points i henhold til afsnit 2.1.1 20 Yderligere bonuspoint for bookinger via digitale H Rewards bookingkanaler (f.eks. hjemmesiden H Rewards hjemmeside og H Rewards App) 12 Medlemspriser (rabat på den fleksible pris))* 12 %. Rabat på mad og drikkevarer 10 %. Gratis morgenmad - 1 gratis morgenmad eller 10 EUR F&B voucher Tidlig indtjekning** Ja Sen udtjekning kl. 14.00

  Medlemskabsniveau Platinum Point iht. afsnit 2.1.1 ("Base Reward Points") 8 Bonus Reward Points plus Base Reward Points i henhold til afsnit 2.1.1 20 Yderligere bonuspoint for bookinger via digitale H Rewards bookingkanaler (f.eks. hjemmesiden H Rewards hjemmeside og H Rewards App) 12 Medlemspriser (rabat på den fleksible pris))* 15 % Garanteret værelse 48 timer i forvejen Opgradering af værelse Ja Rabat på mad og drikkevarer 10 Gratis morgenmad 2 gratis morgenmad eller 25 EUR F&B voucher Tidlig indtjekning** Ja Sen udtjekning kl. 15.00

  *For all-inclusive, fuldpension eller halvpension er rabatten for Higher Tier-medlemmer mindst to procent (2 %) og kan være op til fem procent (5 %). ** Tidlig check-in er ikke tilgængelig på Zleep Hotels og på deltagende hoteller på det kinesiske fastland.

  4.2.1 Silver Medlemsfordele. Silver Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward-point: Silver Medlemmer modtager de grundlæggende bonuspoint i henhold til afsnit 2.1.1 plus otte (8) ekstra point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), som medlemmet bruger i overensstemmelse med afsnit 2.1.2 på kvalificerende gebyrer.
  • Yderligere bonuspoint: Hvis et Silver -medlem booker et værelse på Deltagende Hoteller via digitale H Rewards bookingkanaler (f.eks. H Rewards hjemmeside og H Rewards App), modtager han eller hun de førnævnte Bonus Reward-point plus otte (8) point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), som medlemmet bruger i henhold til afsnit 2.1.2 om kvalificerende gebyrer.
  • Medlemspriser (bookingrabat): Et medlem får en rabat på otte procent (8 %) på den fleksible pris, hvis han eller hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands via hjemmesiden. Medlemsprisen gælder, med forbehold for justeringer fra virksomheden fra tid til anden, for bookinger af op til ni (9) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller grupper. For all-inclusive, fuldpension eller halvpension er rabatten mindst to procent (2%) og kan være op til fem procent (5%).
  • Sen udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlemmet kan tjekke ud på deltagende hoteller indtil kl. 13.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Denne fordel er også kun tilgængelig for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter.

  4.2.2 Gold medlemsfordele. Gold Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Gold Medlemmer modtager de grundlæggende bonuspoint i henhold til afsnit 2.1.1 plus yderligere tolv (12) point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), som medlemmet bruger i overensstemmelse med afsnit 2.1.2 på kvalificerende gebyrer.
  • Yderligere bonuspoint: Hvis et Gold -medlem booker et værelse på Deltagende Hoteller via digitale H Rewards bookingkanaler (f.eks. H Rewards hjemmeside og H Rewards App), modtager han eller hun de førnævnte Bonus Reward-point plus tolv (12) point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), som medlemmet bruger i henhold til afsnit 2.1.2 om kvalificerende gebyrer.
  • Medlemspriser (bookingrabat): Et medlem får en rabat på tolv procent (12 %) på den fleksible pris, hvis han eller hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands via hjemmesiden. Medlemsprisen gælder, med forbehold for justeringer fra virksomheden fra tid til anden, for bookinger af op til ni (9) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller grupper. For all-inclusive, fuldpension eller halvpension er rabatten mindst to procent (2%) og kan være op til fem procent (5%).
  • Tidlig indtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på ankomstdagen, og tiderne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Denne fordel gælder også kun for kvalificerende nætter eller nætter med bonusindløsning og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • Sen udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlemmet kan tjekke ud på deltagende hoteller indtil kl. 14.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af hotellet og belægningen. Denne fordel er også kun tilgængelig for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter.
  • F&B: Et medlem får en rabat på mindst ti procent (10%) på den samlede gæstecheck (inklusive skatter) på restauranter og barer på deltagende hoteller, hvis han eller hun identificerer sig/herself som et medlem. Rabatten gives ikke på mad og drikkevarer, der er bestilt på forhånd, eller på mad og drikkevarer, der er inkluderet i værelsesprisen.
  • Gratis morgenmad: Medlemmer modtager en (1) gratis morgenmad for hver kvalificerende nat, der bookes på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmaden altid er inkluderet i værelsesprisen, eller hvis et medlems booking er baseret på en pris, der allerede inkluderer prisen for morgenmaden, gives der 10 % rabat.20(10) euro F&B voucher pr. ophold tilbydes i stedet.

  4.2.3 Platinum medlemsfordele. Platinum Medlemmer er berettiget til at modtage følgende fordele ud over alle de grundlæggende medlemsfordele:

  • Bonus Reward Points: Platinum Medlemmer modtager de grundlæggende bonuspoint i henhold til afsnit 2.1.1 plus tyve (20) ekstra point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), som medlemmet bruger i overensstemmelse med afsnit 2.1.2 på kvalificerende gebyrer.
  • Yderligere bonuspoint: Hvis et Platinum -medlem booker et værelse på Deltagende Hoteller via digitale H Rewards bookingkanaler (f.eks. H Rewards hjemmeside og H Rewards App), modtager han eller hun de førnævnte Bonus Reward-point plus tolv (12) point for hver euro (eller den tilsvarende lokale valuta omregnet til euro i henhold til regelmæssigt opdaterede valutaomregningskurser), som medlemmet bruger i henhold til afsnit 2.1.2 om kvalificerende gebyrer.
  • Medlemspriser (bookingrabat): Et medlem får en rabat på femten procent (15 %) på den fleksible pris, hvis han eller hun logger ind på sin medlemskonto og booker værelser på deltagende hoteller og deltagende brands via hjemmesiden. Medlemsprisen gælder, med forbehold for justeringer fra virksomheden fra tid til anden, for bookinger af op til ni (9) værelser på deltagende hoteller og kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller grupper. For all-inclusive, fuldpension eller halvpension er rabatten mindst to procent (2 %) og kan være op til fem procent (5 %).
  • Garanteret værelse: En værelsesreservation på deltagende hoteller vil være garanteret, når reservationen foretages 48 timer før den planlagte ankomst. Fordelen "Garanteret værelse" kan dog ikke anvendes på bookinger foretaget gennem tredjeparter eller på reservationer til bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig på visse begrænsede datoer (f.eks. under messer, begivenheder osv.). Fordelen "Garanteret værelse" kan ikke bruges i forbindelse med indløsning af point til præmier eller nogen form for salgsfremmende eller nedsatte priser. Medlemmer har ikke ret til at få tildelt et bestemt værelse eller et værelse i en bestemt værelseskategori, og det er ikke muligt at booke til medlemspriser.
  • Opgradering af værelse: Et medlem vil modtage en gratis opgradering til den næstbedste tilgængelige værelseskategori (undtagen suiter eller specialværelser) på deltagende hoteller afhængigt af tilgængelighed for hele opholdets længde på tidspunktet for check-in. Hvis den næste højere kategori ikke er tilgængelig, skal opgraderingen ske i samme kategori (f.eks. højere etage, bedre beliggenhed/view osv.). Denne opgradering gælder kun for Qualifying Nights eller Award Redemption Nights og er ikke tilgængelig på Zleep Hotels.
  • Tidlig check-in: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på ankomstdagen, og tiderne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Derudover gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • Sen udtjekning: Denne fordel er afhængig af tilgængelighed på det deltagende hotel på afrejsedagen. Medlemmet kan tjekke ud på deltagende hoteller indtil kl. 15.00, og tidspunkterne kan variere afhængigt af ejendom og belægning. Derudover gælder denne fordel kun for kvalificerende nætter eller bonusindløsningsnætter og er muligvis ikke tilgængelig i nogle regioner.
  • F&B: Et medlem får en rabat på mindst ti procent (10%) på den samlede gæstecheck (inklusive skatter) på restauranter og barer på deltagende hoteller, hvis han eller hun identificerer sig/herself som medlem. Rabatten gives ikke på mad og drikkevarer, der er bestilt på forhånd, eller på mad og drikkevarer, der er inkluderet i værelsesprisen.
  • To (2) gratis morgenmad: Et medlem vil modtage to (2) gratis morgenmad. Denne fordel gælder for enkelt- og dobbeltværelser for hver reserveret kvalificerende nat på deltagende hoteller. På deltagende hoteller, hvor morgenmaden altid er inkluderet i værelsesprisen, eller hvis et medlems booking er baseret på en pris, der allerede inkluderer prisen for morgenmaden, tilbydes i stedet en ti (25) euro F&B voucher pr. ophold.

  5 INGEN GARANTI FOR SPECIFIKKE FORDELE; ANSVARSBEGRÆNSNINGER

  5.1 Virksomheden garanterer ikke den kontinuerlige tilgængelighed af specifikke priser eller fordele, eller den kontinuerlige tilgængelighed af H Rewards Kanaler.

  5.2 Virksomhedens erstatningsansvar er begrænset som følger:

  5.2.1 Virksomheden er ansvarlig uden begrænsning i tilfælde af (i) skade på krop, liv og helbred forårsaget af forsætlig forseelse eller uagtsomhed fra Virksomheden eller dens stedfortrædende agenter; (ii) enhver skade forårsaget af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed fra Virksomheden eller dens stedfortrædende agenter; og i tilfælde (iii), hvor ansvar ikke kan udelukkes i henhold til ufravigelig lovgivning.

  5.2.2 Ansvaret for brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser (som er Virksomhedens forpligtelser, der er væsentlige for Loyalitetsprogrammet, og som Medlemmet stolede på, da det indgik Programvilkårene) som følge af let uagtsomhed fra Virksomheden eller dens stedfortrædende agenter er begrænset til de skader, der typisk kan forudses i henhold til Programvilkårene.

  5.2.3 Virksomhedens ansvar i alle andre tilfælde er udelukket.

  6 ÆNDRING AF PROGRAMVILKÅR

  6.1 Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre programvilkårene og alle betingelser, der henvises til heri (såsom fordele, faciliteter, tilbud, præmier og tjenester og pointregler) fra tid til anden i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

  6.1.1 Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre Programvilkårene til enhver tid, hvis dette bliver nødvendigt på grund af faktuelle ændringer (f.eks. af kontaktoplysninger) eller på grund af ny udvikling inden for teknologi eller lignende omstændigheder. Virksomheden vil give medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før sådanne ændringer træder i kraft.

  6.1.2 Virksomheden kan også ændre de heri anførte programvilkår i tilfælde af en ændring i lovbestemmelserne eller i tilfælde af en ændring i retspraksis, der påvirker en eller flere bestemmelser i programvilkårene; i dette tilfælde skal de pågældende vilkår justeres for at overholde den nye juridiske situation. Virksomheden vil give medlemmerne mindst seks (6) ugers varsel, før sådanne ændringer træder i kraft, medmindre det er påkrævet ved lov eller af juridiske årsager at implementere ændringen tidligere.

  6.1.3 Derudover kan virksomheden ændre programbetingelserne (herunder præmier, fordele og andre bestemmelser, der henvises til i programbetingelserne), hvis sådanne ændringer ikke stiller medlemmerne dårligere i strid med god tro, og medlemmerne har mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen. I dette tilfælde vil virksomheden underrette medlemmerne om ændringerne i tekstform via post, e-mail eller på anden måde. Hvis et medlem ikke gør indsigelse mod sådanne ændringer i tekstform inden for seks (6) uger, betragtes dette som samtykke, og ændringen træder i kraft efter udløbet af indsigelsesperioden. Virksomheden vil ved varsling af kommende ændringer udtrykkeligt gøre medlemmerne opmærksomme på denne konsekvens af at undlade at gøre indsigelse. Hvis et medlem gør indsigelse mod en sådan ændring, kan hans eller hendes medlemskab bringes til ophør (ved opsigelse for nemheds skyld).

  6.1.4 Når virksomheden foretager ændringer i programvilkårene, vil den altid tage behørigt hensyn til medlemmernes legitime interesser. Ethvert erstatningskrav fra medlemmer på grund af ændringer i programvilkårene er udelukket.

  6.2 Medmindre andet er angivet, vil den opdaterede version af Programvilkårene gælde for Medlemmernes deltagelse i Loyalitetsprogrammet fra og med ikrafttrædelsesdatoen.

  7 OPSIGELSE AF LOYALITETSPROGRAMMET

  7.1 Virksomheden kan efter eget skøn og med seks (6) måneders varsel opsige loyalitetsprogrammet for alle aktive medlemmer eller erstatte det med et lignende loyalitetsprogram. Når opsigelsen af loyalitetsprogrammet er trådt i kraft, kan medlemmerne ikke længere samle point eller gøre krav på indløsningspræmier eller fordele eller faciliteter i loyalitetsprogrammet.

  7.2 Virksomheden kan opsige Loyalitetsprogrammet helt eller delvist i enhver jurisdiktion med mindre end seks måneders varsel, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

  7.3 Når loyalitetsprogrammet ophører, bortfalder alle uindløste point og uafhentede præmier uden nogen forpligtelse for virksomheden til at yde kompensation eller erstatning og uden noget ansvar for virksomheden.

  8 GÆLDENDE LOV

  8.1 Den lov, der gælder for Programvilkårene, er tysk lov uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser og FN's salgskonvention (CISG).

  8.2 Hvis du som forbruger er bosiddende i Den Europæiske Union, og virksomheden leverer sine tjenester i forbindelse med programvilkårene i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, vil du drage fordel af alle obligatoriske bestemmelser i loven i det land, hvor du er bosiddende. Intet i disse programvilkår påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe sig sådanne obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning.

  8.3 Virksomheden er ikke forpligtet til at deltage i en voldgiftsprocedure, og den tilbyder heller ikke at deltage i en sådan procedure.

  9 DIVERSE

  9.1 Ændring af kontaktoplysninger. Hvert medlem er ansvarlig for at underrette virksomheden om eventuelle ændringer i hans eller hendes kontaktoplysninger.

  9.2 Kontrol af medlemskonto. I overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove forbeholder virksomheden sig ret til at kontrollere alle medlemmers konti, til enhver tid og uden forudgående varsel, for overholdelse af programvilkårene. Virksomheden kan gennemgå alle medlemmers point og kvalificerende nætter og deres transaktionshistorik, herunder, men ikke begrænset til, deres brug af loyalitetsprogrammets præmier og andre fordele.

  9.3 Korrektion af point og fordele. Virksomheden kan til enhver tid og efter eget skøn og uden forudgående varsel korrigere eller annullere (i) opgraderingen af medlemsniveauet, (ii) antallet af point, der er krediteret et medlems konto, og (iii) enhver anden fordel, der er krediteret et medlems konto, og som et medlem ikke er berettiget til i henhold til programvilkårene.

  9.4 Skatter. Point, indløsningspræmier og andre medlemsfordele kan være underlagt indkomstskat eller andre skatter. Medlemmet er selv ansvarlig for at betale alle sådanne skatter og for at give alle relevante oplysninger til tredjeparter, herunder, uden begrænsning, den part, der betalte for den transaktion, som medlemmet optjente point fra. Virksomheden er ikke ansvarlig for skattepligt, told eller andre afgifter i forbindelse med tildeling af point, indløsningspræmier og andre medlemsfordele.

  9.5 Intet partnerskab. Intet i disse programvilkår er beregnet til eller skal fortolkes som oprettelse eller opretholdelse af noget selskabsforhold, partnerskab, joint venture-forhold eller lignende forhold mellem virksomheden og medlemmerne.

  9.6 Adskillelighed. Hvis nogle af Programvilkårene er eller bliver ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige vilkår. Hvis nogle af Programvilkårene anses for at være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende del anses for at være adskilt fra Programvilkårene, uden at det berører gyldigheden og håndhævelsen af alle andre vilkår i denne Aftale.

  9.7 Hele aftalen. Disse Programvilkår%20sammen med alle bestemmelser, regler eller krav, der henvises til i disse programvilkår, udgør de hele aftalen mellem virksomheden og medlemmerne vedrørende loyalitetsprogrammet.

  9.8 Autoritativ version. Den tyske version af disse Programvilkår er den juridisk bindende.