OPLYSNINGSPLIGT FACEBOOK

  Konferencen af de uafhængige databeskyttelsesmyndigheder i forbund og delstater (Datenschutzkonferenz - DSK) har påpeget, at Facebook er forpligtet til at indhente et effektivt samtykke til brug af data fra alle besøgende på sin Facebook-side. Operatørerne af en Facebook-fanside er på den anden side forpligtet til at indhente de nødvendige oplysninger om brugen af data fra Facebook. Disse krav er nu opfyldt.

  Når du besøger vores fanside, indsamler Facebook personoplysninger om brugerne inden for rammerne af deres ansvarsområde og omfang. En sådan dataindsamling fra Facebook kan også finde sted for besøgende på denne side, som ikke er logget ind på Facebook eller registreret som medlemmer. Oplysninger om Facebooks dataindsamling og videre behandling af data samt oplysninger om gennemførelsen af dine rettigheder og muligheder for at træffe beslutninger kan findes i Facebooks privatlivspolitik.

  Vi har ingen indflydelse på omfanget og ingen fuld adgang til de indsamlede data eller dine profildata. Du bestemmer selv, hvilke oplysninger vi modtager inden for Facebooks eksklusive ansvarsområde med dine Facebook-indstillinger eller dine browserindstillinger, når du besøger en offentligt tilgængelig side. Desuden har du mulighed for i dine Facebook-indstillinger at skjule dine "likes" aktivt eller ikke længere følge fansiden. Derefter vil din profil ikke længere blive vist på listen over fans på denne fanside.

  Vi modtager anonyme statistikker fra Facebook om brugen og anvendelsen af fansiden. Her gives f.eks. følgende oplysninger (såkaldte indsigtsdata): Følgere: Antal personer, der følger vores fanside - herunder vækst og udvikling over en defineret tidsramme. Rækkevidde: Antallet af personer, der ser et bestemt opslag på vores fanside, og antallet af interaktioner på et opslag. Annonceydelse: Antallet af personer, der har set en annonce. Demografiske data: Gennemsnitlig alder for besøgende, køn, sted, sprog.

  Vi bruger disse statistikker, som vi ikke kan drage nogen konklusioner om individuelle brugere ud fra, til løbende at forbedre vores onlinetilbud på Facebook og til bedre at imødekomme vores brugeres interesser. Vi kan ikke sammenkæde de statistiske data med vores fans' profildata. Du kan via dine Facebook-indstillinger bestemme, i hvilken form målrettede reklamer skal vises for dig.

  Vi modtager personoplysninger via Facebook, hvis du aktivt meddeler os disse oplysninger via en personlig besked på Facebook, eller hvis du bruger en formular til at overføre oplysningerne til os og aktivt sender oplysningerne til os ved at klikke på en knap. Vi bruger de oplysninger, du giver os (f.eks. fornavn, efternavn), til at besvare din anmodning i vores kundeservice, hvis det er nødvendigt. Dine data vil blive gemt i vores CRM-system til dette formål. Hvis det er nødvendigt, bruger vi de oplysninger, du har givet os, til at retsforfølge strafbare handlinger eller til at håndhæve vores eller de registreredes legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c, d og f i DSGVO.