Videoovervågning på vores område under dit ophold. Hvis vi udfører videoovervågning på det hotel, hvor du har foretaget en reservation, gælder følgende for enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med denne overvågning:

  1. Behandlede personoplysninger
  • Billed- og videooptagelser
  1. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger Hvis der er installeret CCTV-kameraer på det hotel, du besøger, bruges de til at håndhæve husordenen, forhindre forbrydelser og lovovertrædelser (f.eks. skade på ejendom eller tyveri) og sikre strafferetlig forfølgelse. Retsgrundlaget for behandling af disse data er Art. 6 (1) (f) i GDPR. Vores virksomheds overordnede legitime interesser stammer fra vores forpligtelse til at sikre vores gæsters trygge og sikre ophold på hotellet og fra vores interesse i at hævde vores materielle og immaterielle krav og udøve vores rettigheder og forsvare os mod uberettigede krav.
  2. Kategorier af modtagere af personoplysninger Potentielle modtagere af oplysningerne er de retshåndhævende myndigheder og personer eller virksomheder, der er involveret i udøvelsen af vores rettigheder (f.eks. advokater), eller tjenesteudbydere, der er kontraheret til at udføre videoovervågning.
  3. Overførsel af data til tredjelande Vi har ikke til hensigt at overføre disse data til et tredjeland eller en international organisation.
  4. Varighed af opbevaring af personoplysninger Hvis der optages overvågningsbilleder, slettes disse optagelser senest efter 72 timer; efter opbevaringsperioden er udløbet, opbevares kun de data, der er nødvendige for en undersøgelse af specifikke hændelser eller for at gøre krav gældende baseret på en specifik begivenhed (f.eks. en forbrydelse eller lovovertrædelse). Sådanne data vil også blive slettet, når årsagen til den forlængede opbevaring ophører med at eksistere.