DATABESKYTTELSESOPLYSNINGER

Nedenstående information giver dig et overblik over behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med nedenstående services og tjenesteydelser samt information om dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR):

 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med generel kontakt
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med og i direkte forlængelse af et hotelophold
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning i vores lokaler
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med digitale tilbud (nyhedsbrev), reklame til eksisterende kunder og programinformation
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemskab af vores loyalitetsprogram og et loyalitetsprogram fra samarbejdspartnere
 • Forpligtende kommunikation i forbindelse med loyalitetsprogrammet
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med køb af vouchere
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med formidling af tjenesteydelser
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med ordrebehandling
 • Behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af dette website

I. Generelle oplysninger og dine rettigheder som registreret person

1. Ansvarlig for databehandling

2. Ansvarlig for databehandling i henhold til art. 4, nr. 7, i GDPR er

Steigenberger Hotels GmbH Lyoner Straße 25 D-60528 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 66564-460 Fax: +49 69 66564-888 E-mail service@hrewards.com Fuldstændige oplysninger i henhold til § 5 i den tyske lov om telemedier (TMG) Kolofon

3. Kontaktoplysninger vedr. databeskyttelsesansvarlig Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på

TÜV Informationstechnik GmbH Am TÜV 1 D-45307 Essen E-Mail

4. Dine rettigheder som registreret person Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har i henhold til art. 15 i GDPR ret til oplysning fra den ansvarlige om de pågældende personoplysninger, i henhold til art. 16 i GDPR ret til berigtigelse, i henhold til art. 17 i GDPR ret til sletning, i henhold til art. 18 i GDPR ret til begrænsning af behandlingen, i henhold til art. 21 i GDPR ret til indsigelse mod behandlingen og i henhold til art. 20 i GDPR ret til dataportabilitet. Ved retten til oplysning og ved retten til sletning er begrænsningerne i henhold til §§ 34 og 35 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG) desuden gældende.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger beror på et samtykke, som er givet til os, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, uden at den retmæssige behandling foretaget på grundlag af samtykke frem til tilbagekaldelsen berøres heraf.

Derudover har du i henhold til art. 77 i GDPR sammenholdt med § 19 i BDSG ret til at klage hos den ansvarlige databeskyttelsestilsynsmyndighed.

5. Databehandling i forbindelse med mindreårige Mindreårige må ikke sende os personoplysninger uden samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden. I forbindelse med hjemmesiden behandler vi ikke bevidst opnåede personoplysninger om mindreårige.

6. Automatiseret beslutningsproces og profilering Ved begrundelse og udførelse af vores kontraktforhold bliver du i henhold til art. 22 i GDPR ikke udsat for en beslutning, som udelukkende beror på en automatiseret behandling, inkl. profilering, og som udfolder retsvirkninger over for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt.

7. Supplerende oplysninger om din indsigelsesret i henhold til art. 21 i GDPR Af årsager, der vedrører din særlige situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vedrører dig, hvor behandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR (databehandling på grundlag af en interesseafvejning).

Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan dokumentere ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem.

Hvis dine personoplysninger behandles af os med henblik på reklame over for eksisterende kunder, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vedrører dig, med henblik på denne form for reklame. Indsigelsen kan gøres ved at benytte afmeldingsfunktionen i digitale medier, tilsvarende indstillinger i medlemsområdet eller abonnementsområdet, kontaktformularen på websitet eller formløst via de kontaktoplysninger, der er anført under punkt I.

8. Opbevaringsperiode for personoplysninger og kriterier for fastlæggelse af denne periode Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde vores kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser. Hvis dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser, slettes disse regelmæssigt, medmindre en tidsbegrænset viderebehandling af disse er nødvendig på grund af

(a) nationale eller regionale love eller forordninger om anmeldelse på stedet for dataindsamling eller udførelse af kontrakten

(b) nationale handels- og skatteretlige opbevaringsfrister på stedet for dataindsamling eller udførelse af kontrakten

(c) nationale, regionale eller lokale love om skatter og afgifter (som f.eks. kurafgifter, turistskatter osv.) på stedet for dataindsamling eller udførelse af kontrakten

(d) et medlemskab af vores eget loyalitetsprogram H Rewards De heri foreskrevne frister for opbevaring eller dokumentation udgør som regel to til ti år. Du finder yderligere information om opbevaringsperioden for dine personoplysninger under de pågældende afsnit om behandling.

9. Dokumentation af ændringer og berigtigelser af personoplysninger I forbindelse med vores dokumentationspligt behandler og opbevarer vi alle ændringer og berigtigelser af dine personoplysninger såsom

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse og evt. afvigende faktura- og kommunikationsadresser
 • Fødselsdato
 • Køn, tiltale, titel
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Telefonnummer(-numre), hvis der anvendes eller angives flere
 • Pasoplysninger
 • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer
 • Opholdsbaserede præferencer og ønsker
 • Generelle interesser, præferencer og ønsker
 • Adgangskode

10. Pligt til levering af data Pligten til levering af personoplysninger foreligger altid, hvis de er nødvendige for gennemførelsen, eller hvis vi er lovmæssigt forpligtede til at indsamle dem. Dette gælder især for følgende:

 • Gennemførelse af en indkvarteringsaftale
 • Administration af medlemskontoen i vores eget loyalitetsprogram H Rewards
 • Overholdelse af love og standarder på hotellets lokalitet med hensyn til anmeldelse.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke stilles til rådighed, vil vi enten helt eller delvist ikke kunne levere de ydelser, du har anmodet om.

II. Kontakt Generel kontakt via website eller Service Center Du kan kontakte os via kontaktformularen på websitet eller via vores hotline.

1. Behandlede personoplysninger I forbindelse med den generelle kontakt modtager, behandler og opbevarer vi følgende personoplysninger i overensstemmelse med nødvendigheden af anliggendet:

 • For- og efternavn
 • Køn, tiltale, titel
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Telefonnummer(-numre), hvis der anvendes eller angives flere
 • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer
 • Øvrige personoplysninger, som du frivilligt angiver i forbindelse med din forespørgsel
 • Lydoptagelse af opkald i Service Center (udelukkende efter samtykke)

2. Formål og retligt grundlag for behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag: Til behandling af dine forespørgsler, oplysninger og klager, hvis behandlingen er forbundet med opfyldelse af en kontrakt eller med henblik på udførelse af foranstaltninger inden kontraktens indgåelse. Det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR.

I andre tilfælde er det retlige grundlag vores berettigede interesse i en effektiv behandling af forespørgsler, som rettes til os, i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR.

Opkald i Service Center registreres først, når du har givet dit samtykke til dette (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR). Registreringen anvendes kun til uddannelse af medarbejderne ved behandling af forespørgsler.

3. Kategorier af modtagere af personoplysninger Ved spørgsmål direkte til hotellet, f.eks. vedrørende din reservation, videresendes din forespørgsel direkte til hotellet. Desuden samarbejder vi med en tjenesteudbyder i forbindelse med Service Center med henblik på behandling af dine forespørgsler.
Ved databeskyttelsesretlige forespørgsler, f.eks. anmodning om information, videresendes dit anliggende til den databeskyttelsesansvarlige med henblik på behandling. Øvrige forespørgsler videresendes til de steder, hvor integrationen af disse er nødvendig for at behandle din forespørgsel.

4. Opbevaringsperiode for personoplysninger Hvis du kontakter os, opbevarer vi dine personoplysninger. Opbevaringen anvendes udelukkende til at behandle dit anliggende og til kontakt. Dine kontaktforespørgsler slettes som regel efter 10 år. 5. Videregivelse af data til tredjeland Hvis din forespørgsel vedrører et hotel i et tredjeland, videregives de data, som vi modtager i forbindelse med, at du kontakter os, til det pågældende tredjeland, hvor hotellet er placeret, med henblik på behandling.

III. Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit ophold

Forespørgsel, bestilling/reservation, forberedelse af henrejse, henrejse/check-in, afrejse

1. Behandlede personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med henblik på behandling og administration af forespørgsler om reservation og reservationer samt med henblik på levering af vores tjenesteydelser i forbindelse med indkvarteringsaftalen inkl. afvikling af dit hotelophold og betalingsafvikling. Desuden er hotellerne generelt forpligtede til i forbindelse med hotelophold at indsamle de nævnte personoplysninger inden for rammerne af de til enhver tid gældende love og forordninger om anmeldelse. Derudover behandler og opbevarer vi også præferencer og ønsker, som angives frivilligt, og som enten gælder det særlige ophold eller generelt (tilbagevendende anmodninger, præferencer og ønsker). Derudover er vi i forbindelse med opfyldelse af kontrakten forpligtet til at informere dig om væsentlige ændringer. Til dette anvender vi de foreliggende personoplysninger.

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse og evt. afvigende faktura- og kommunikationsadresser
 • Fødselsdato
 • Betalings- og kreditkortoplysninger Køn, tiltale, titel
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Telefonnummer(-numre), hvis der anvendes eller angives flere
 • Pasoplysninger
 • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer
 • Opholdsbaserede præferencer og ønsker
 • Generelle interesser, præferencer og ønsker

2. Formål og retligt grundlag for behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag:

Med henblik på behandling og administration af forespørgsler om reservation og reservationer samt med henblik på levering af vores tjenesteydelser i forbindelse med indkvarteringsaftalen inkl. afvikling af dit hotelophold og betalingsafvikling (især også for at følge op på din brug af vores ydelser (telefon, bar, spa, betalingspligtige TV-programmer osv.), for at gennemføre check-in (digitalt og på stedet) og administrere adgangen til værelserne). Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR.

I forbindelse med gennemførelse af kontrakten er vi forpligtet til at informere dig om væsentlige ændringer i forbindelse med dit ophold. Kommunikationen sker primært pr. e-mail til den e-mailadresse, som lagres i den centrale gæsteprofil. Hvis denne ikke længere er gyldig, forbeholder vi os ret til at kontakte dig på anden vis, f.eks. pr. post. Det retlige grundlag for dette er gennemførelse af indkvarteringsaftalen med dig i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR.

Med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vores virksomhed som ansvarlig er underlagt (f.eks. på grund af love om anmeldelse, skattelovgivning, regnskabspligt osv.). Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra c), i GDPR. Med henblik på opfyldelse og udformning af dit ophold i overensstemmelse med dine forventninger baseret på allerede opbevarede personoplysninger til genkendelse, til alle tjenesteydelsernes kontaktpunkter (personligt og/eller digitalt), især ved et medlemskab af vores loyalitetsprogram, f.eks. med data videregivet med reservationen, frivilligt meddelte data fra tidligere ophold (stamgæster, tilbagevendende gæster) samt mulige tillægsydelser eller krav til hotelopholdet, f.eks. blomsterbuket på værelset eller to hovedpuder. Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Vores berettigede interesse består i at tilbyde vores kunder den størst mulige service. Med henblik på oprettelse, behandling, administration og opdatering af din medlemskonto og på korrekt afvikling af kreditnotaer og debiteringer på din medlemskonto samt med henblik på levering af vores tjenesteydelser i forbindelse med medlemskab af loyalitetsprogrammet H Rewards. Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR. Med henblik på behandling af bonus-kreditnotaer (point, miles osv.) og andre tjenesteydelser i forbindelse med dit medlemskab af loyalitetsprogrammer fra vores samarbejdspartnere. Det retlige grundlag er opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR.

Med henblik på opretholdelse, sikring og forbedring af kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser, især ved at gennemføre og analysere tilfredshedsundersøgelser og gæstekommentarer, ved at behandle dine personoplysninger i vores centrale gæstedatabase, som giver os mulighed for at genkende dig som tilbagevendende gæst, bedre vurdere dine krav og ønsker, forbedre kvaliteten og individualiseringen af vores kommunikation med dig og for at tilvejebringe skræddersyede tilbud til dig – det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Vores overvejende, berettigede interesser fremgår af den eksisterende indkvarteringsaftale, som vi har med dig, og som er en afgørende og passende relation i henhold til betragtning 47 i GDPR, samt af det forhold, at denne form for databehandling ved internationale hotelkæder er branchetypisk og svarer til den fornuftige forventning fra et overvejende antal gæster. Som en del af den koncern, der styrer de selskaber, som driver hoteller under paraplymærket "Deutsche Hospitality", har vores virksomhed i henhold til betragtning 48 i GDPR desuden en berettiget interesse i at videregive personoplysninger om gæster til interne administrationsformål inden for koncernen.

Med henblik på at varetage husordenen, forhindre og opklare strafbare forhold, gøre retlige krav gældende og afværge disse, varetage interesser ved retlige tvister, sikre IT-sikkerheden og IT-driften samt registrere kreditrisici – det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Vores overvejende, berettigede interesser følger af vores forpligtelse til at garantere et sikkert ophold for vores gæster på hotellet og af vores interesse i at håndhæve vores materielle og immaterielle krav, i at varetage vores rettigheder og i at afværge uberettigede fordringer. Derudover er behandlingen af personoplysninger i et omfang, som er strengt nødvendigt for at forhindre bedrageri, i henhold til betragtning 47 i GDPR også en berettiget interesse for vores virksomhed.

3. Kategorier af modtagere af personoplysninger For så vidt det for de ovenstående formål er nødvendigt, offentliggør vi også dine personoplysninger for følgende modtagere eller kategorier af modtagere i henhold til art. 4, nr. 9, i GDPR: Inden for vores virksomhed er det kun de stillinger, som har brug for dine personoplysninger til at opfylde vores kontraktlige og lovmæssige forpligtelser, som får indsigt i eller adgang til dine data (i det nødvendige omfang). I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger i vores centrale gæstedatabase formidles dataene også til de andre virksomheder, som driver et eller flere hoteller under mærkerne tilhørende "Deutsche Hospitality" (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). De enkelte ejere af de enkelte af disse hoteller fremgår af listen over hotelejere. I denne liste, som opdateres regelmæssigt, er de hoteller, som bruger vores centrale gæstedatabase, særligt markeret. I forbindelse med en kreditnota på point, som du har indsamlet i medlemsprogrammer fra samarbejdspartnere i forbindelse med dit ophold, videregiver vi dine data til den pågældendesamarbejdspartner.

Tjenesteudbydere, som vi har anvendt (f.eks. i forbindelse med en ordrebehandling i henhold til art. 28 i GDPR), og medhjælpere kan også modtage personoplysninger med disse formål. Dette er virksomheder i kategorierne kreditydelser og betalingsafvikling, IT-ydelser, rengøringsydelser, logistik, printydelser, telekommunikation, inkasso, rådgivning og consulting samt salg og marketing. De pågældende tjenesteudbydere fremgår af listen over tjenesteudbydere/ordrebehandlere, som opdateres regelmæssigt. Derudover kan der videregives data til offentlige kontorer og institutioner, hvis der foreligger en lovmæssig forpligtelse (f.eks. skattemyndigheder, påtalemyndigheder, folkeregister). Andre datamodtagere kan være steder, hvor du har givet samtykke til videregivelse af data.

4. Opbevaringsperiode for personoplysninger Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde vores kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser. Hvis dataene for opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser ikke længere er nødvendige, slettes disse regelmæssigt, medmindre en tidsbegrænset viderebehandling af disse er nødvendig på grund af handels- og skatteretlige opbevaringsfrister (bl.a. den tyske handelslov (HGB), den tyske afgiftsordning (AO), den tyske lov om anmeldelse (BMG)). De heri foreskrevne frister for opbevaring eller dokumentation udgør to til ti år.

5. Videregivelse af data til tredjeland Hvis du har bestilt et hotelophold i et land uden for EU (tredjeland), videregives dine data tilsvarende til dette tredjeland, såfremt dette er nødvendigt for at gennemføre dine reservationer og afvikle dit hotelophold. Hvis du er medlem af vores eller en samarbejdspartners loyalitetsprogram, er det nødvendigt for gennemførelsen at videregive dine indsamlede point i forbindelse med medlemskabet.

6. Sammenføring af dine gæsteprofiler Dine personoplysninger indsamles ved forskellige kontaktpunkter (f.eks. medlemskonto, hotel) på forskellig måde (håndskrevet og digitalt). Derved kan det forekomme, at du har flere forskellige gæsteprofiler i vores database med modstridende oplysninger. For at kunne give dig den bedst mulige service og sikre en korrekt behandling af dine personoplysninger har vi fokus på at sammenføre data, som foreligger flere gange, til en entydig profil ved hjælp af entydige kendetegn såsom fornavn, efternavn og adresse. Til sammenføringen af gæsteprofiler anvender vi de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med H Rewards-medlemskabet og hotelopholdet, samt de personoplysninger, som du frivilligt har sendt os på anden vis.

Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Uden denne automatiske og til dels nødvendige, manuelle sammenføring kan vi ikke sikre en korrekt behandling af dine personoplysninger. Heri består vores berettigede interesse.

Behandlingen og sammenføringen sker i den centrale gæstedatabase hos Steigenberger Hotels GmbH.

IV. Andre behandlinger i direkte forlængelse af dit ophold (Poststay-beskeder) Efter dit ophold vil du modtage en såkaldt "Poststay-besked" fra os, såfremt du ikke forinden har frameldt dig denne kommunikation pr. e-mail eller via afmeldingslinket i en Poststay-besked, hvor vi beder dig om at vurdere dit hotelophold (tilfredshedsundersøgelse).

1. Behandlede personoplysninger

 • For- og efternavn
 • Medlemsnummer
 • Køn, tiltale, titel
 • IP-adresse
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Opholdsbaserede præferencer og ønsker
 • Generelle interesser, præferencer og ønsker
 • Data, som du videregiver til os i forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen

2. Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag:

Med henblik på opretholdelse, sikring og forbedring af kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser, især ved at analysere reklamationer, tilfredshedsundersøgelser og gæstekommentarer. Det retlige grundlag for dette er vores berettigede interesse i at tilbyde vores kunder den størst mulige service i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR.

3. Kategorier af modtagere af personoplysninger I forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen inden for Poststay-beskeder samarbejder vi med en tjenesteudbyder, som er modtager af disse data (ordrebehandling)

4. Opbevaringsperiode for personoplysninger Vi opbevarer dataene i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen i 3 år. Din IP-adresse anonymiseres efter 28 dage.

5. Videregivelse af data til tredjeland Vi har ikke til hensigt at videregive data til et tredjeland eller en international organisation.

V. Videoovervågning i vores lokaler i forbindelse med dit ophold Hvis vi gennemfører videoovervågning af det hotel, som du besøger [(selvstændige virksomheder i Steigenberger Hotels GmbH og deres datterselskaber)](/da/legal/operating-company], gælder følgende for den dermed forbundne behandling af personoplysninger:

1. Behandlede personoplysninger

 • Billed- og videooptagelser

2. Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Hvis der er installeret videoovervågningskameraer på det hotel, som du besøger, anvendes disse med henblik på at varetage husordenen, forhindre strafbare forhold (f.eks. materielle skader eller tyveri) og sikre retsforfølgning. Det retlige grundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Vores virksomheds overvejende, berettigede interesser følger af vores forpligtelse om at garantere et sikkert ophold for vores gæster på hotellet og af vores interesse i at håndhæve vores materielle og immaterielle krav, i at varetage vores rettigheder og i at afværge uberettigede fordringer.

3. Kategorier af modtagere af personoplysninger Potentielle modtagere af data er påtalemyndigheder samt personer eller virksomheder, som vi bestiller til at varetage vores rettigheder (f.eks. advokater) eller tjenesteudbydere, som er bestilt til videoovervågning.

4. Videregivelse af data til tredjeland Vi har ikke til hensigt at videregive data til et tredjeland eller en international organisation.

5. Opbevaringsperiode for personoplysninger Såfremt der sker en registrering af overvågningsoptagelser, slettes de pågældende optagelser senest efter 72 timer; efter udløbet af denne opbevaringsperiode opbevares der kun data, som er nødvendige for at opklare konkrete tilfælde eller for at håndhæve krav på grund af en konkret hændelse (f.eks. et strafbart forhold). Disse data slettes ligeledes, når formålet med den fortsatte opbevaring bortfalder.

VI. Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med digitale tilbud (nyhedsbrev), reklame til eksisterende kunder og programinformation

1. Nyhedsbrev Med e-mailnyhedsbrevet informerer vi regelmæssigt i overensstemmelse med dine angivne præferencer om tilbud og ydelser fra hoteller tilhørende "Deutsche Hospitality" (se liste over hotelejere), tilbud og ydelser fra samarbejdspartnere (se liste) samt tilbud i forbindelse med medlemskab af loyalitetsprogrammet H Rewards.

Hvis du gerne vil modtage e-mailnyhedsbrevet, skal du give os en gyldig e-mailadresse. I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi såkaldte double opt in-processer. Det vil sige, at vi efter din tilmelding sender dig en e-mail til den anførte e-mailadresse, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for to uger, vil dine oplysninger blive spærret og slettes automatisk efter en måned. Derudover opbevarer vi hver af dine anvendte IP-adresser og tidspunkter for tilmelding og bekræftelse. Formålet med processen er at kunne dokumentere din tilmelding og evt. afklare et muligt misbrug af dine personoplysninger.

1.1. Behandlede personoplysninger I forbindelse med fremsendelsen af nyhedsbrevet behandler vi følgende personoplysninger:

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse og evt. afvigende faktura- og kommunikationsadresser
 • Fødselsdato
 • IP-adresse
 • Køn, tiltale, titel
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer
 • Generelle interesser, præferencer og ønsker

1.2. Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag:

Med henblik på fremsendelse af vores e-mailnyhedsbrev inkl. administration af dit abonnement på nyhedsbrevet. Det retlige grundlag for dette er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR Som abonnent på e-mailnyhedsbrevet kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om behandling af din e-mailadresse til fremsendelse af e-mailnyhedsbrevet. Tilbagekaldelsen kan ske via det pågældende link i hvert e-mailnyhedsbrev eller pr. e-mail med overskriften "Afmelding" til news@update.hrewards.com.

1.3. Kategorier af modtagere af personoplysninger Vi anvender en ekstern tjenesteudbyder til fremsendelse af nyhedsbreve (ordrebehandler).

1.4. Opbevaringsperiode for personoplysninger Så snart samtykket om modtagelse af nyhedsbreve tilbagekaldes, slettes dine personoplysninger.

1.5. Videregivelse af data til tredjeland Vi har ikke til hensigt at videregive data til et tredjeland eller en international organisation.

1.6. Tracking i forbindelse med fremsendelse af nyhedsbreve Vi anvender tracking-udbydere i forbindelse med fremsendelse af nyhedsbreve for at måle hyppigheden af åbninger og klik i e-mails.

2. Reklame til eksisterende kunder

2.1. Reklame til eksisterende kunder i forbindelse med medlemskab af loyalitetsprogram Vi forbeholder os ret til at fremsende tilbud fra vores udvalg af ydelser som medlemsreklame pr. e-mail til vores medlemmer af loyalitetsprogrammet.

De personoplysninger, som du har angivet på medlemskontoen eller meddeler i forbindelse med et ophold, kan vi behandle til medlemsreklame inden for rammerne af det eksisterende medlemskab.

Til de førnævnte kommunikationsformål anvender vi nedenstående kommunikationsmedier i overensstemmelse med de indstillinger og samtykker, som er lagret i den centrale gæsteprofil:

 • E-mail
 • Telefon
 • Post

2.2. Reklame til eksisterende kunder i forbindelse med et ophold Vi forbeholder os ret til at fremsende tilbud fra vores udvalg af ydelser som reklame til eksisterende kunder pr. e-mail til vores gæster. Vores berettigede interesse i at gennemføre reklame til eksisterende kunder består i målgruppeorienteret at kunne tilbyde vores gæster individuelle tilbud, som udarbejdes på grundlag af en forudgående bestilling (transaktion) eller den eksisterende kunderelation. De personoplysninger, som du meddeler os ved en bestilling, kan vi behandle til fremsendelse af reklame til eksisterende kunder i 12 måneder efter en gennemført transaktion. Hvis du ikke foretager en ny bestilling inden for denne periode eller ikke udfører andre transaktioner, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet med henblik på reklame til eksisterende kunder og slettes tilsvarende, medmindre du har abonneret på et nyhedsbrev, eller dine personoplysninger fortsat skal opbevares på grund af andre bestemmelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse med henblik på fremsendelse af reklame til eksisterende kunder, uden at der opstår andre omkostninger end standardtaksten for formidling. Hvis dine personoplysninger behandles af os med henblik på reklame over for eksisterende kunder, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vedrører dig, med henblik på denne form for reklame.

2.3. Behandlede personoplysninger I forbindelse med reklame til eksisterende kunder indsamler vi følgende personoplysninger:

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse og evt. afvigende faktura- og kommunikationsadresser
 • Fødselsdato
 • Køn, tiltale, titel
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer
 • Generelle interesser, præferencer og ønsker

2.4. Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag:

Med henblik på reklame til eksisterende kunder for vores tilbud og tjenesteydelser – det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Vores berettigede interesse i at gennemføre reklame til eksisterende kunder består i at informere vores medlemmer om den aktuelle medlemsstatus samt målgruppeorienteret at kunne tilbyde vores medlemmer og eksisterende kunder individuelle og eksklusive tilbud.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse med henblik på fremsendelse af reklame til eksisterende kunder samt medlemmer, uden at der opstår andre omkostninger end standardtaksten for at videregive oplysninger. Du finder nærmere information om udøvelsen af din ret til at gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse til direkte reklametiltag inden for disse databeskyttelsesoplysninger.

2.5. Kategorier af modtagere af personoplysninger Ved gennemførelse af reklametiltag til eksisterende kunder bliver dine personoplysninger kun offentliggjort til de pågældende medarbejdere i vores virksomhed, som har indsigt i vores centrale gæstedatabase. Derudover anvender vi en ekstern tjenesteudbyder til fremsendelse af reklame til eksisterende kunder (ordrebehandler).

2.6. Opbevaringsperiode for personoplysninger Hvis du ikke foretager en ny bestilling inden for 12 måneder eller ikke udfører andre transaktioner, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet med henblik på reklame til eksisterende kunder og slettes tilsvarende, medmindre du har abonneret på et nyhedsbrev, er medlem af loyalitetsprogrammet, eller dine personoplysninger fortsat skal opbevares på grund af andre bestemmelser.

2.7. Videregivelse af data til tredjeland Vi har ikke til hensigt at videregive data til et tredjeland eller en international organisation.

VII. Medlemskab af loyalitetsprogram, medlemskonto (brugerkonto/konto), kommunikation

1. Medlemskab/brugerkonto Du kan registrere dig som medlem af loyalitetsprogrammet H Rewards (brugerkonto/konto) ved at angive dit fulde navn, tiltale, din aktuelle bopælsadresse, din fødselsdato, din foretrukne e-mailadresse samt tildele en adgangskode i henhold til de gældende betingelser for deltagelse. Denne registrering kan ske på følgende måde:

 • Via H Rewards-appen
 • På H Rewards-websitet
 • Under bestillingsprocessen
 • Før brug af High-Speed wi-fi
 • Efter modtagelse af en invitation til registrering, som sendes af en hotelmedarbejder
 • Ved at scanne en QR-kode for tilmelding.

Når tilmeldingen/registreringen er gennemført, vil du automatisk få oprettet en medlemskonto i henhold til de gældende betingelser for deltagelse. For så vidt erklærer du dig ved tilmeldingen/registreringen med henblik på medlemskab indforstået med, at de data, som du angiver ved registreringen, videregives til de pågældende ejere af mærkerne under "Deutsche Hospitality".

På medlemskontoen kan du se og ændre dine personoplysninger. Derudover får du vist alle vigtige oplysninger om dit medlemskab, som f.eks. medlemsstatus. I medlemsområdet kan du bestille eller annullere hotelovernatninger, som du har foretaget via websitet eller appen under angivelse af dine medlemsdata, samt gennemføre præmiebestillinger i overensstemmelse med din kontosaldo. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Medlemskontoen slettes automatisk efter den endegyldige afslutning af medlemskabet (se opsigelse i betingelser for deltagelse).

1.1 Behandlede personoplysninger I forbindelse med medlemskabet af vores eget loyalitetsprogram behandler vi følgende personoplysninger:

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse og evt. afvigende faktura- og kommunikationsadresser
 • Fødselsdato
 • Køn, tiltale, titel
 • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere
 • Telefonnummer(-numre), hvis der anvendes eller angives flere
 • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer
 • Opholdsbaserede præferencer og ønsker
 • Generelle interesser, præferencer og ønsker
 • Adgangskode
 • Præmieindløsninger

1.2 Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag: Med henblik på gennemførelse og administration af din deltagelse i vores loyalitetsprogram – det retlige grundlag for dette er opfyldelse af aftalen med dig i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR. Det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse af oprettelsen og brugen af din medlemskonto er dit medlemskab i henhold til betingelserne for deltagelse i loyalitetsprogrammet samt art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR.

Med henblik på oprettelse, behandling, administration og opdatering af din medlemskonto og på korrekt afvikling af kreditnotaer og debiteringer på din medlemskonto samt med henblik på levering af vores tjenesteydelser i forbindelse med medlemskab af loyalitetsprogrammet H Rewards. Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR. Med henblik på oprettelse af statistikker baseret på anonymiserede dataanalyser til forbedring og videreudvikling af produkter, services og programindhold i loyalitetsprogrammet H Rewards. Det retlige grundlag for dette er vores berettigede interesse i at videreudvikle vores loyalitetsprogram i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR.

Med henblik på autentificering og forebyggelse af bedrageri i forbindelse med medlemskab af loyalitetsprogrammet H Rewards eller et loyalitetsprogram fra vores samarbejdspartnere som f.eks. Miles & More eller bahn.bonus. Det retlige grundlag for dette er vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR.

Med henblik på omfattende genkendelse, især ved et medlemskab af vores loyalitetsprogram, til alle tjenesteydelsernes kontaktpunkter (personligt og/eller digitalt) i hoteller tilhørende "Deutsche Hospitality" samt automatisk opdatering af dine tilbagevendende ønsker, præferencer og krav, f.eks. altid to hovedpuder, for altid at kunne levere en tjenesteydelse af høj kvalitet, som stemmer overens med hotellets kvalitetsniveau. Det retlige grundlag for dette er vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR i at tilbyde vores kunder den størst mulige service.

1.3 Kategorier af modtagere af personoplysninger I forbindelse med opfyldelsen af medlemskabet er det nødvendigt at videregive dine data til modtagere. Dette er især hoteller under "Deutsche Hospitality" samt samarbejdspartnere.

1.4 Opbevaringsperiode for personoplysninger Oplysningerne om din medlemskonto opbevares indtil opsigelsen af dit medlemskab. Alle ikke-indløste point, præmier samt opnået medlemsstatus mister deres gyldighed efter udløbet af seks måneder fra datoen, hvor opsigelsen træder i kraft.

1.5 Videregivelse af data til tredjeland Hvis du frivilligt angiver dit medlemsnummer ved et ophold på et hotel i et tredjeland, vil dine data blive videregivet til det pågældende hotel med henblik på kreditering af point.

2. Kommunikation i forbindelse med kontraktforhold I forbindelse med gennemførelse af kontrakten er vi lovmæssigt forpligtet til at informere dig om væsentlige ændringer i forbindelse med dit ophold. Kommunikationen sker primært pr. e-mail til den e-mailadresse, som lagres i den centrale kundeprofil. Hvis denne ikke længere er gyldig, forbeholder vi os ret til at kontakte dig på anden vis, f.eks. pr. post.

2.1 Kommunikationsmedier Til de førnævnte kommunikationsformål anvender vi nedenstående kommunikationsmedier i overensstemmelse med de indstillinger og samtykker, som er lagret i den centrale kundeprofil:

 • E-mail
 • Messenger-tjenester
 • Telefon
 • Post

2.2 Forpligtende kommunikation i forbindelse med loyalitetsprogrammet I forbindelse med driften af loyalitetsprogrammet er vi lovmæssigt forpligtet til at informere dig om ændringer af programmet (betingelser for deltagelse). Kommunikationen sker primært pr. e-mail til den e-mailadresse, som lagres på medlemskontoen. Hvis denne ikke længere er gyldig, forbeholder vi os ret til at kontakte dig på anden vis, f.eks. pr. post.

2.3 Kategorier af modtagere af personoplysninger Vi anvender en ekstern tjenesteudbyder til fremsendelse af kommunikation. 2.4 Opbevaringsperiode for personoplysninger I forbindelse med driften af loyalitetsprogrammet er vi lovmæssigt forpligtet til at informere dig om ændringer af programmet.

2.5 Videregivelse af data til tredjeland Vi har ikke til hensigt at videregive data til et tredjeland eller en international organisation.

3. Medlemskab af loyalitetsprogram fra en samarbejdspartner I forbindelse med medlemskab af et loyalitetsprogram fra en af vores samarbejdspartnere som f.eks. Miles & More eller bahn.bonus behandler vi personoplysninger. (Liste over samarbejdspartnere)

3.1 Behandlede personoplysninger • E-mailadresse(r), hvis der anvendes eller angives flere • Medlemsnumre i loyalitetsprogrammer

3.2 Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag:

Med henblik på behandling af bonus-kreditnotaer (point, miles osv.) og andre tjenesteydelser i forbindelse med dit medlemskab af loyalitetsprogrammer fra vores samarbejdspartnere. Det retlige grundlag er vores berettigede interesse i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR.

3.3 Kategorier af modtagere af personoplysninger For at kunne oprette en bonus-kreditnota er det nødvendigt at videregive dine data til de pågældende samarbejdspartnere.

3.4 Opbevaringsperiode for personoplysninger Dine data opbevares hos os i 10 år.

3.5 Videregivelse af data til tredjeland En videregivelse af data til et tredjeland sker kun i de tilfælde, hvor den pågældende samarbejdspartner befinder sig i et tredjeland, eller du angiver et medlemsnummer i forbindelse med bestilling af et hotel i et tredjeland. I dette tilfælde sker videregivelsen på grundlag af art. 49, stk. 1, litra b), i GDPR.

VIII. Køb af vouchere Via voucher-shoppen har du mulighed for at købe værdivouchere og hotelspecifikke vouchere.

1. Behandlede personoplysninger I forbindelse med køb af vouchere behandler vi følgende personoplysninger:

 • Tiltale, titel
 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Betalingsoplysninger

2. Formål og retligt grundlag for behandling af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og på følgende retlige grundlag: Med henblik på afvikling af købet af en voucher – det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR.

3. Opbevaringsperiode for personoplysninger Data, som vi har modtaget fra dig i forbindelse med køb af vouchere, opbevarer vi i 10 år.

4. Kategorier af modtagere af personoplysninger For at kunne sende dig voucheren videregiver vi dine data til en tjenesteudbyder. Til købet anvender vi ligeledes forskellige tjenesteudbydere, afhængigt af betalingsformen.

5. Videregivelse af data til tredjeland Hvis du køber en voucher til et hotel i et tredjeland, videregives de data, som vi modtager i forbindelse med dit køb af voucher, til det pågældende tredjeland, hvor hotellet er placeret, med henblik på behandling.

IX. Formidling af hotelbestillinger

Steigenberger Hotels GmbH formidler hotelovernatninger for tredjeparts hotelejere via websitet (se liste over hotelejere). Indkvarteringsaftalen indgås mellem dig og den pågældende hotelejers selskab. I forbindelse med denne formidling er det nødvendigt, at de data, som er nødvendige for opfyldelse af kontrakten (f.eks. for- og efternavn på gæsten, bestillingsperiode, e-mailadresse), videregives til den pågældende hotelejer. Det retlige grundlag for dette er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. I tilfælde af en formidling til et hotel i et tredjeland beror den pågældende videregivelse på art. 49, stk. 1, litra b), i GDPR.

X. Information om anvendelse af cookies og betalingstjenesteudbydere på dette website

1. Videregivelse til tredjelande Såfremt du giver samtykke til anvendelse af cookies, giver du i henhold til art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR samtidig udtrykkeligt samtykke til, at dine personoplysninger videregives til et usikkert tredjeland. Især USA betragtes af EU-Domstolen som et land med et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der er risiko for, at dine data behandles af amerikanske myndigheder med henblik på kontrol og overvågning, uden at du har effektive muligheder for retlig beskyttelse.

Som det fremgår af detaljerne under Liste over tjenesteudbydere/ordrebehandlere, bruger vores virksomhed til bestemte opgaver tjenesteudbydere, som har hjemsted i et tredjeland, eller som tilhører en international koncern med selskaber i tredjelande, eller som fra deres side samarbejder med tjenesteudbydere med hjemsted i et tredjeland. Det er tilladt at videregive personoplysninger til sådanne tjenesteudbydere, hvis Europa-Kommissionen har besluttet, at der er et passende beskyttelsesniveau i det pågældende tredjeland (art. 45 i GDPR). Hvis Europa-Kommissionen ikke har truffet en sådan beslutning, må vores virksomhed eller tjenesteudbyderen kun videregive personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, hvis der er planlagt passende garantier, og effektive retsmidler samt rettigheder, som kan håndhæves, er til rådighed (art. 46, stk. 1, i GDPR). Hvis der hverken foreligger en afgørelse om tilstrækkelighed i henhold til art. 45, stk. 3, i GDPR eller passende garantier i henhold til art. 46 i GDPR, er det bl.a. tilladt at videregive dine personoplysninger til et tredjeland under en af de følgende betingelser:

 • Du har udtrykkeligt givet samtykke til den foreslåede videregivelse af data, efter at du er blevet informeret om dine mulige risici ved sådanne videregivelser af data, uden at der foreligger en afgørelse om tilstrækkelighed og uden passende garantier
 • Videregivelsen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og den ansvarlige eller for at udføre foranstaltninger forud for kontrakten

2. Integration af betalingstjenesteudbydere ved onlinebetalinger

Til afviklingen af onlinebetalinger anvender vi følgende eksterne betalingstjenesteudbydere, hvis platforme du efter eget valg kan anvende til betalingstransaktioner:

 • Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Tyskland, tlf. +49 (0)69 79220)
 • American Express Payment Service Limited (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt/Main, Tyskland)
 • Paypal S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg)
 • Computop Paygate GmbH (Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Tyskland)
 • PPro & Nets Hvis du vil foretage en onlinebetaling, kan dette både ske integreret i bestillingsprocessen eller processen for køb af vouchere og via en e-mailadresse, som du angiver, ved at fremsende det pågældende link. Hvis et link som dette benyttes, vil du blive videresendt til siderne for den pågældende betalingsplatform. Du finder yderligere detaljer om håndtering af dine personoplysninger i den forbindelse her.

3. Cookies

3.1 Information om cookies Vi anvender cookies på vores website. I den forbindelse er der tale om små filer, som din browser opretter automatisk, og som lagres på din enhed (laptop, tablet, smartphone el.lign.), når du besøger vores website. Cookies gør ingen skade på din enhed, indeholder ikke virus, trojanere eller anden skadelig software. I cookien lagres der oplysninger, som altid viser sig i forbindelse med den specifikt anvendte enhed. Dette betyder dog ikke, at vi dermed umiddelbart får viden om din identitet. Anvendelsen af cookies tjener på den ene side til at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig; på den anden side anvender vi cookies for statistisk at registrere brugen af vores website samt for at analysere vores tilbud til dig med henblik på optimering. Vi anvender i den forbindelse cookies med nedenstående formål:

 • Nødvendige funktioner:
  Disse cookies bidrager i høj grad til at forbedre din surf- og bookingoplevelse på vores websted. Grundlæggende funktioner og applikationer som f.eks. indkøbsvogne eller elektroniske faktureringsprocedurer optimeres, og deres brug bliver muliggjort. Disse cookies indsamler ikke oplysninger om dig, der kan bruges til markedsføringskampagner eller statistiske analyser. Disse cookies er nødvendige for brugen af hjemmesiden, retsgrundlaget for disse cookies er art. 6 stk. 1 lit. b) DS-GVO og § 25 stk. 2 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG).

 • Statistisk analyse:
  Statistisk analyse er behandling og præsentation af data om brugerhandlinger og interaktioner på websteder og apps (f.eks. antal sidebesøg, antal unikke besøgende, antal tilbagevendende besøgende, indgangs- og udgangssider, tidsforbrug, afvisningsprocent, klik på knapper, booking eller kuponbestilling) og, hvis det er relevant, klassificering af brugere i grupper baseret på tekniske data om de anvendte softwareindstillinger (f.eks. browsertype, operativsystem, sprogindstilling, skærmopløsning). Retsgrundlaget for disse cookies er samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a), DS-GVO og § 25, stk. 1, TTDSG.

 • Personaliseret reklame:
  Visse funktioner på websteder og apps bruges til at vise personligt tilpasset reklamemateriale (annoncer eller reklamer) til brugere i andre sammenhænge, f.eks. på andre websteder, platforme eller apps. Til dette formål drages der konklusioner om brugernes interesser ud fra demografiske oplysninger, anvendte søgetermer, kontekstuelt indhold, brugeradfærd på websteder og i apps eller ud fra brugernes placering. På baggrund af disse interesser vil reklamematerialer blive udvalgt og vist på onlineindhold fra andre udbydere i fremtiden. Retsgrundlaget for disse cookies er samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) DS-GVO og § 25, stk. 1 TTDSG.

 • Personaliseret reklame inkl. dataoverførsel til andre lande:
  Visse funktioner på hjemmesider og apps bruges til at vise personligt tilpasset reklamemateriale (annoncer eller reklamer) til brugere i andre sammenhænge, f.eks. på andre hjemmesider, platforme eller apps. Til dette formål drages der konklusioner om brugernes interesser ud fra demografiske oplysninger, anvendte søgetermer, kontekstuelt indhold, brugeradfærd på websteder og i apps eller ud fra brugernes placering. På baggrund af disse interesser vil reklamematerialer blive udvalgt og vist hos andre udbydere af onlineindhold i fremtiden. Retsgrundlaget for disse cookies er samtykke i henhold til art. 6 (1) a) DS-GVO og § 25 (1) TTDSG. Derudover giver du udtrykkeligt samtykke til overførsel af dine personlige data til andre lande (USA) i henhold til art. 49 stk. 1 lit. a) DSGVO. I de anførte lande er der ikke et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og der er ingen passende garantier for beskyttelsen af dine personoplysninger (f.eks. manglende håndhævelse af de registreredes rettigheder og mulige, uhensigtsmæssige adgang til dine personoplysninger fra statslige myndigheders side). Dit samtykke til overførsel af dine personlige data til tredjelande er frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes via vores privatlivspolitik. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, herunder overførsel til tredjelande, kan også findes i vores privatlivspolitik.

3.2 Indstilling af cookies via vores Cookie Consent Tool Du kan til enhver tid anvende vores Cookie Consent Tool til at tilpasse dine cookieindstillinger. Klik på knappen i nederste venstre hjørne af din skærm for at åbne værktøjet og vælge dine indstillinger for de ovennævnte kategorier af cookies ved at give eller nægte dit samtykke til brugen af disse cookies i din browser. Inden for disse databeskyttelsesbestemmelser kan du se, hvilke partnervirksomheder og eksterne udbydere, der anvender cookies på vores website, og hvilke kategorier disse er tildelt.

Consent Tool

3.3 Indstilling af cookies via browseren I din browser kan du indstille, at der kun skal lagres cookies, hvis du giver samtykke til dette. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser, således at der ikke lagres cookies på din computer eller altid vises en meddelelse, før der lagres en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan benytte alle funktioner på vores website. Hvis du kun vil acceptere Steigenberger-cookies, men ikke cookies fra partnere, skal du vælge "Bloker cookies fra eksterne udbydere" i din browser. I menulinjen i din webbrowser får du via hjælpefunktionen vist, hvordan du kan afvise nye cookies og deaktivere modtagne cookies. Vi anbefaler, at du ved brug af fælles computere, som accepterer cookies og såkaldte flash-cookies, altid logger helt ud efter afslutning.

3.4 Anvendte udbydere af cookies Udbyder/værktøj Kategori Opbevaringsperiode Formål

AWIN AG Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland Nødvendige funktioner 90 dage Afregningsformål

Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig Personlig reklame 13 måneder Reklame

Dailypoint: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH Augustenstr. 79, 80333 München, Tyskland Personlig reklame Maks. 90 dage Oprettelse af profil, reklame

DerbySoft (Hong Kong) Limited 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Nødvendige funktioner 30 dage / 24 måneder Afregningsformål

Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA. USA Personlig reklame 28 dage Reklame

Mapp Intelligence: Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland Statistisk analyse 6 måneder Analyse

Google Ads: Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Personlig reklame Maks. 24 måneder Reklame

Microsoft Advertising / Bing Ads: Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Personlig reklame 13 måneder Reklame

LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Personaliseret reklame, 180 dages opbevaringsperiode, reklameformål

TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA Personlig reklame Maks. 24 måneder Reklame

zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Tyskland Statistisk analyse Maks. 24 måneder Analyse Yderligere information om udbydere af cookies

Zenloop Modtager: zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Tyskland Funktionsmåde: Marketingværktøjer til personlig reklame fungerer teknisk set alle på samme måde, derfor henvises der i den følgende tekst til ovenstående udbydere overordnet for denne funktionsmåde. Udbydere af personlig reklame anvender teknologier som "cookies", "tracking-pixels" og "device fingerprinting" for at vise relevante annoncer for brugerne og for at forbedre rapporter om kampagnernes effektivitet. Ved hjælp af disse udbydere kan der vises interessebaserede reklameannoncer på udbydernes websites og på vores website. Derved behandles der også oplysninger, som er opbevaret på brugernes enheder. Udbyderne stiller i den forbindelse funktioner til rådighed, som generelt betegnes som "remarketing". Med remarketing kan brugere af websites genkendes på andre websites inden for udbyderens reklamenetværk og få præsenteret reklameannoncer, som er skræddersyet til deres interesser. Reklameannoncerne kan også vedrøre produkter og tjenesteydelser, som brugerne allerede har set på vores website. Derfor analyseres brugernes interaktion på vores website, f.eks. hvilke tilbud der interesserer brugerne, for også at kunne vise brugerne målrettet reklame på andre sider efter besøget på vores website. Når en bruger besøger vores website, lagrer den pågældende udbyder en "cookie" på brugerens enhed. Ved hjælp af "cookies" og "tracking-pixels" behandler udbyderen de oplysninger, som genereres af brugerens enhed, om brugen af vores website og om interaktioner med vores website samt adgangsdata, især IP-adressen, browseroplysninger, det tidligere besøgte website samt dato og klokkeslæt for serverforespørgslen, med henblik på visning og analyse af personlige reklameannoncer. Derudover anvender de anførte udbydere også funktionen "conversion" for ved hjælp af reklamemidler på eksterne websites at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud. I forbindelse med data fra reklamekampagnerne kan vi registrere, hvor stor succes de enkelte reklametiltag har. Disse reklamemidler leveres af udbyderne via såkaldte "ad servere". Til dette formål bruger vi "ad server-cookies", som kan måle bestemte parametre til måling af rækkevidde – f.eks. visning af annoncer, varigheden af visningen eller brugernes klik. Derved behandles der også oplysninger, som er opbevaret på brugernes enheder. Hvis en bruger kommer ind på vores website via en udbyders annonce, lagrer udbyderen en "cookie" på brugerens enhed. Ved hjælp af "cookies" og "tracking-pixels" behandler udbyderen de oplysninger, som genereres af brugerens enhed, om interaktioner med vores reklamemidler (åbning af en bestemt hjemmeside eller klik på et reklamemiddel) samt adgangsdata for brugeren, især IP-adressen, browseroplysninger, det tidligere besøgte website samt dato og klokkeslæt for serverforespørgslen, med henblik på analyse og visualisering af målingen af rækkevidde for vores reklameannoncer. På grundlag af det anvendte marketingværktøj etablerer brugerens browser automatisk en direkte forbindelse med udbyderens server.

Derbysoft Modtager: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Funktionsmåde: Derbysoft er en webtjeneste til måling af rækkevidde og klassisk "conversion tracking". Til dette formål anvender Derbysoft teknologier som "cookies" og "tracking pixels" for at forstå en bestemt brugeradfærd på vores reklamepartneres websites. Ved hjælp af "cookies" og "tracking-pixels" behandler Derbysoft de oplysninger, som genereres af brugerens enhed, om interaktioner med vores reklamemidler (åbning af en bestemt hjemmeside eller klik på et reklamemiddel) samt adgangsdata for brugeren, især IP-adressen, browseroplysninger, det tidligere besøgte website samt dato og klokkeslæt for serverforespørgslen, med henblik på analyse og visualisering af målingen af rækkevidde for vores reklameannoncer. På grundlag af det anvendte marketingværktøj etablerer brugerens browser automatisk en direkte forbindelse med udbyderens server.

Mapp Intelligence Dette website anvender Mapp Intelligence, en webanalysetjeneste fra Webtrekk GmbH med hjemsted i Berlin, Tyskland.
Modtager: Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland Funktionsmåde: Webanalysetjenesten "Mapp Intelligence" anvender teknologier såsom "cookies", "tracking-pixels" og "device fingerprinting" for at forstå en bestemt brugeradfærd på websites og overføre information om dette til en server hos Mapp i Nürnberg, Tyskland, hvor den opbevares. Derved behandles der også oplysninger, som opbevares på brugernes enheder. Ved hjælp af de "tracking-pixels", som er integreret i websites, og de "cookies", som er lagret på brugernes enheder, behandler "Mapp Intelligence" de genererede oplysninger om brugen af vores website via brugernes enheder – f.eks. at et bestemt website er blevet åbnet – og adgangsdata med henblik på statistisk analyse af brugen af websitet. Under adgangsdata hører især IP-adressen, browseroplysninger, det tidligere besøgte website samt dato og klokkeslæt for serverforespørgslen. IP-adresserne anonymiseres og slettes straks i forbindelse med forbehandlingen i henhold til oplysninger fra "Mapp". På vegne af operatøren af dette website anvender Mapp de oplysninger, som indsamles af Mapp Intelligence, til at analysere, hvordan du anvender websitet, til at sammensætte rapporter om aktiviteter på websitet og til over for operatøren af websitet at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af websitet og af internettet. Du finder yderligere information om brugerbetingelser og databeskyttelse hos Mapp på https://docs.mapp.com/display/CDBD/Allgemeine+Nutzungsbedingungen eller på https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

3.5 Lokal opbevaring af data For at sikre en optimal visning af websitet indsamles følgende data, som gemmes lokalt på din enhed (f.eks. i browseren). Udbyder/værktøj Kategori Opbevaringsperiode Formål www.hrewards.com Nødvendige funktioner 365 dage Login Token Cat-UID Member Level Currency

3.6 Integration af tjenester og indhold fra eksterne udbydere (registrering af IP-adresse via eksterne udbyderes tjenester) Der er inden for hjemmesiden integreret indhold fra tredjemand (i det følgende benævnt "eksterne udbydere"). For at bruge dette indhold er det teknisk nødvendigt at overføre brugerens IP-adresse til den pågældende eksterne udbyder. For uden IP-adressen ville de eksterne udbydere ikke kunne sende det indhold, som er integreret i websitet, til den pågældende brugers browser. Vi har ingen indflydelse på, om en ekstern udbyder opbevarer IP-adressen eller anvender den på anden vis, f.eks. til statistiske formål. Vi anvender følgende eksterne udbydere på vores website:

Ekstern udbyder Funktionsbeskrivelse Formål MapTiler AG Höfnerstrasse 98 Unterägeri, Zug 6314 Schweiz Visning af kort på websites Opretholdelse, sikring og forbedring af kvaliteten af produkter og tjenesteydelser, især med henblik på forbedring af brugeroplevelsen Monotype Imaging Holdings, Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA Myfonts.com - visning af tekster på websites Opretholdelse, sikring og forbedring af kvaliteten af produkter og tjenesteydelser, især med henblik på forbedring af brugeroplevelsen zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Tyskland Business-to-Business Software-as-a-Service platform til evaluering af kundefeedback på forskellige touchpoints Kunde- og produktvurderinger til kvalitetsstyring og til forbedring af kundeoplevelsen

Version og opdatering af databeskyttelsesoplysninger Disse databeskyttelsesoplysninger gælder fra den 16.08.2022. Vi vil fra tid til anden opdatere disse databeskyttelsesoplysninger ved relevante ændringer af vores website, af behandlingen af personoplysninger eller ved ændringer af lovmæssige bestemmelser. Den reviderede udgave gælder fra den offentliggjorte dato for ikrafttræden. Ved væsentlige ændringer af disse databeskyttelsesoplysninger vil du blive informeret rettidigt med en meddelelse på vores website, før ændringerne træder i kraft. Vi vil eventuelt også pr. e-mail eller på anden vis informere vores gæster om ændringerne.