A H Rewards hűségprogram feltételei és feltételei

2020. július 1-jétől a H Rewards programot a Huazhu Group Limited és kapcsolt vállalkozásai ("Huazhu Group") hűségprogramként kínálják. A Steigenberger Hotels AG, Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Németország ("Társaság"), a Huazhu Csoport tagja, és a H Rewards programot ("Hűségprogram") a Társaság és a csoporthoz tartozó társaságok által kezelt szállodamárkák, köztük a "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" és "Zleep Hotels", tekintetében Európában és más, Kínán kívüli régiókban (a jelen programfeltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) üzemelteti.

A Hűségprogram az alábbiakban meghatározott feltételek szerint működik ("Programfeltételek"), kivéve, ha kifejezetten másként nem szerepel. A Programfeltételek szabályozzák a Társaság és a Hűségprogram Tagjai (a továbbiakban együttesen "Hűségprogram Tagok", "Tagok" és egyénileg "Hűségprogram Tag", "Tag" vagy "Ön") közötti kapcsolatot, beleértve azt, hogy a Tagok hogyan kezelik tagsági számlájukat, hogyan foglalnak, hogyan gyűjtenek és váltanak be Hűségprogram Pontokat ("Pontok"), mind a Résztvevő Szállodákban, mind a Hűségprogrammal üzleti kapcsolatban álló harmadik fél programjainál.

A Hűségprogram tagsági számla ("Számla" vagy "Tagsági számla") megnyitásával és a Hűségprogram tagsági szolgáltatásainak elfogadásával Ön elfogadja, hogy a Program feltételei és a kapcsolódó tagi előnyök, irányelvek és pontszabályok alkalmazása, amelyeket időről időre az Ön rendelkezésére bocsátanak, kötelező érvényűek.

A jelen Programfeltételek a Hűségprogrammal és a Hűségprogramban való tagsággal kapcsolatos minden korábbi, Ön és a Társaság között fennálló feltétel helyébe lépnek, és a Hűségprogramban való tagság kizárólagos alapját képezik. A Hűségprogram tagjai felelősek azért, hogy megismerjék a Program Általános Szerződési Feltételeit és a Program Általános Szerződési Feltételek bármely változását.

1 CSATLAKOZÁS A HŰSÉGPROGRAMHOZ

1.1 Jogosultság.

1.1.1 A Hűségprogramban való tagság ingyenes, és bármely személy számára elérhető, aki (a) betöltötte a 18. életévét, és a lakóhelye szerinti ország jogi követelményeinek megfelelően rendelkezik a Program Általános Szerződési Feltételeinek elfogadására vonatkozó jogosultsággal;

(b) olyan országban lakik, ahol a Hűségprogramban való részvétel jogilag megengedett;

(c) nem tartózkodik az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala által átfogó szankciók hatálya alá tartozó területeken és országokban;

(d) a Bizalomprogramba való jelentkezéskor teljes és pontos személyes adatokat ad meg;

(e) nem tagja még a Bizalomprogramnak (azaz nem rendelkezik tagsági számlával); és

(f) akiknek a Társaság hűségprogramjában vagy hasonló hűségprogramjaiban való tagságát a Társaság nem szüntette meg.

1.1.2 A Tagok kötelesek gondoskodni arról, hogy elolvassák és megértsék a Hűségprogram feltételeit, a tagi számlakivonatokat és a Társaság egyéb, a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeit annak érdekében, hogy megértsék a Hűségprogramban fennálló jogaikat, kötelezettségeiket és státuszukat. Ha a Tagnak bármilyen kérdése van a Hűségprogrammal vagy a jelen Programszabályzattal és -feltételekkel kapcsolatban, forduljon a H Rewards ügyfélszolgálathoz.

1.2 Résztvevő szállodák és márkák // H Rewards csatornák

1.2.1 "Résztvevő szállodák": a Résztvevő márkák alatt működő szállodák, üdülőhelyek és egyéb átmeneti szálláshelyek, feltéve, hogy ezek az ingatlanok Európában vagy más, Kínán kívüli régiókban találhatók (a jelen Hűségprogram alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével). A résztvevő márkák közé jelenleg a Deutsche Hospitality összes márkája tartozik: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City és Zleep Hotels; a résztvevő márkák a jövőben a Társaság belátása szerint a Huazhu Csoport más márkáival is bővíthetők.

A résztvevő szállodák teljes listáját a weboldalon (az alábbiakban meghatározottak szerint) teszik közzé, a lista időről időre frissül, különösen akkor, ha új szállodák csatlakoznak a Hűségprogramhoz, vagy a meglévő résztvevő szállodák kilépnek a Hűségprogramból.

1.2.2 "H Rewards csatornák": a H Rewards kommunikációs csatornák, különösen a hivatalos weboldal (global.hre).

H Rewards-weboldal (global.hrewards.com, "Weboldal"), a foglalási telefonközpont(ok) és a résztvevő szállodák.

1.3 Tagsági státusz szintek

A hűségprogramban való tagság növekvő sorrendben a következő tagságokra oszlik: Star tagság, ezüst tagság, Prestige tagság, Gold tagság, Platinum tagság és Diamond tagság.

Az Ezüst tagság, Prestige-tagság, Gold-tagság, Platinum-tagság és Diamond-tagság együttesen "Magasabb státuszú tagság", tagjaik pedig "Magasabb státuszú tagok".

1.4 A tagság általános előnyei

A Hűségprogram minden státuszszintjének tagjai számos előnyt élveznek ("Általános tagsági előnyök"). Ezeket az általános tagsági előnyöket a Társaság saját belátása szerint kínálja, és a résztvevő szállodákban a rendelkezésre álló helyek függvénye lehet.

A magasabb státuszszintekhez tartozó tagsági előnyöket a 4. szakasz mutatja be.

1.4.1 Tagsági kommunikáció. A Hűségprogram tagjai a honlapon elérhetik a H Rewards Szolgáltatóközpont telefonszámát, ahol foglalásokat és jutalomfoglalásokat végezhetnek; ezen kívül a H Rewards Szolgáltatóközpont kezeli a Hűségprogramhoz való csatlakozással kapcsolatos összes tagi ügyet.

1.4.2 Magánértékesítés. Minden státuszszintű tagnak lehetősége lesz arra, hogy a nyilvánosság előtt részesüljön különleges ajánlatokból és kampányokból.

1.4.3 Exkluzív promóciók. Minden státuszszintű tagok exkluzív ajánlatokat kapnak a résztvevő szállodákban történő foglalásokra.

1.4.4 Ajándék palack víz. Bármelyik résztvevő szállodában (kivéve a Zleep Hotels honlapot) való tartózkodásuk során a tagok minden státuszszintet figyelembe véve egy üveg vízben részesülnek, ha az adott tartózkodás során legalább egy megfelelő éjszakára foglalnak.

1.4.5 Hozzáférés a közös munkaterületekhez. Minden státuszszintű tag jogosult a résztvevő szállodákban a co-working területek használatára, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

1.5 A nyilvántartásba vétel feltételei

1.5.1 A pályázati űrlap kitöltése. A Hűségprogramban való részvételre a magánszemély a H Rewards vagy bármely más, a Társaság által biztosított vagy jóváhagyott regisztrációs csatornán keresztül történő jelentkezés teljes és helyes kitöltésével, valamint az e-mail címének ellenőrzés céljából történő megadásával jelentkezhet. A Társaság saját belátása szerint és indoklás nélkül bármely kérelmezőtől megtagadhatja a Hűségprogramhoz való csatlakozást.

1.5.2 Egyéni tagság. A Hűségprogramban való tagságra kizárólag természetes személyek jogosultak, és minden személy csak egy tagsági számlát vezethet. Vállalatok, csoportok és/vagy egyesületek nem regisztrálhatnak a Hűségprogram tagjaként. Minden Hűségprogram-tagsági számla személyes számla, közös számla nem engedélyezett. A Hűségprogram előnyei nem átruházhatók, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

1.5.3 Tagi számla átruházása. A Társaság minden egyes Tag számára létrehoz egy Tagszámlát, és minden Taghoz tagsági számot ("Tagszám") rendel. A tagsági szám kézhezvételét követően a tag jogosult pontokat gyűjteni a résztvevő szállodákban. További részletek az 1.7. és a 2. szakaszban találhatók.

1.5.4 Duplikált számlák. Egy Tagnak egyszerre csak egy számlája lehet a Hűségprogram keretében. Ha egy személyhez több Hűségprogram-tagsági számot rendelnek, akkor csak egy tagsági számlához kap pontokat. A duplikált tagi számlákat a Társaság törölheti.

1.5.5 PersonalProfile. A Tag által a Hűségprogramba való beiratkozáskor vagy a tagság során megadott információkat a Tagi fiókon belül egy személyes preferenciaprofilban tároljuk. A Tag által a Személyes profiljában megadott valamennyi információnak érvényesnek és pontosnak kell lennie, és a Tag felelős a Személyes profiljában szereplő információk naprakészen tartásáért.

i. A tag megváltoztathatja mobiltelefonszámát, e-mail címét vagy címét a Hűségprogram weboldalán található személyes profiljában vagy a H Rewards ügyfélszolgálaton keresztül. Bizonyos változásokhoz igazoló dokumentáció benyújtása szükséges lehet.

ii. A Tag számláján történő névváltoztatáshoz jogi igazolás, a Tag aláírása, valamint a dátum és a Tagszám megadása szükséges. További információk a honlapon találhatók.

1.5.6 A kérelemben gyűjtött információk felhasználása. A Tag által a Hűségprogram alkalmazás kitöltése és a pontok beváltása során a Társaságnak megadott adatokat és információkat a H Rewards adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

** 1.6 Tagsági kommunikáció**

1.6.1 A vonatkozó információk közlése fontos a Hűségprogram kezelése szempontjából, és azért, hogy minden tag számára lehetővé tegye a tagságból származó előnyök maximális kihasználását. A tagok a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeket az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően kapják meg.

1.6.2 A Hűségprogrammal kapcsolatos értesítéseket a Tagnak különböző csatornákon keresztül, például postai úton vagy e-mailben küldik el a Tag fiókjában a megfelelő időpontban megadott cím(ek)re. A nyilvántartott (e-mail) címre küldött közlemények a küldést követő egy (1) munkanapon belül kézbesítettnek tekintendők, ha a tag e-mail címére küldik, vagy öt (5) munkanapon belül, ha a megadott postacímre küldik. A tagoknak naprakészen kell tartaniuk e-mail és postai címüket. Sem a Társaság, sem a Hűségprogram nem vállal felelősséget a tévesen kézbesített vagy elveszett levelekért vagy azok következményeiért.

1.6.3 A Tagok minden egyes tranzakció után, amikor a pontokat megszerezték vagy elköltötték, e-mailben megkapják a tagi számla új egyenlegét. A tagok bármikor leiratkozhatnak erről a szolgáltatásról.

1.6.4 Ha a vonatkozó jogszabályok szerinti szükséges jogi követelmények teljesülnek, a Társaság időről időre promóciókat, ajánlatokat és egyéb közleményeket is küldhet a Tagoknak, amelyek többek között harmadik fél által nyújtott előnyöket is tartalmazhatnak. A harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok a Tag által a Társaságnak megadott információkon és minden olyan további adaton alapulnak, amellyel a Társaság megengedhető módon rendelkezik. A tagok bármikor megváltoztathatják személyes adataikat és kommunikációs preferenciáikat a Hűségprogram weboldalán található személyes profiljukban vagy a H Rewards ügyfélszolgálaton keresztül; az 1.5.5. (i) pontban foglaltak szerint azonban a Társaság megkövetelheti a tagtól, hogy bizonyos változások (pl. névváltoztatás) végrehajtása előtt megfelelő dokumentációt nyújtson be.

1.6.5 A Tag meghatározhatja és megváltoztathatja a levelezési és egyéb kommunikációs preferenciákat a vonatkozó e-mailekben vagy közleményekben, illetve a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban vagy a H Rewards ügyfélszolgálati központban megadott módon.

1.6.6 A törvény által megengedett mértékben, a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Társaság a Tag és a H Rewards ügyfélszolgálati központ közötti telefonbeszélgetéseket lehallgathatja vagy rögzítheti.

1.6.7 A Hűségprogram weboldalán a Tag megtekintheti pontegyenlegét és számlaaktivitását a Tagi fiókjában, valamint frissítheti személyes adatait és beállításait a Fiókprofilban.

1.7 Pontgyűjtés.

A tagok a 2. záradékkal összhangban pontokat (a Hűségprogram pénznemét) gyűjthetnek a részt vevő szállodában végrehajtott jogosult tranzakciókért.

1.7.1 A pontokra a Program Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak. Az 1.1.2. pontban meghatározottak szerint a Pontok gyűjtése a Programfeltételek függvénye. A Hűségprogram minden egyes tagja felelős azért, hogy áttanulmányozza a Program Általános Szerződési Feltételeit, a Társaságnak a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeit és a tagi számlájához kapcsolódó számlakivonatokat, hogy tisztában legyen a Hűségprogramban fennálló jogaival, kötelezettségeivel és státuszával, valamint a Jutalmak megszerzésének és beváltásának módjával.

1.7.2 Adók. A Tag által a Hűségprogramban való részvétellel szerzett pontok, jutalmak és egyéb előnyök adókötelesek lehetnek. A Hűségprogramból eredő, a pontok, jutalmak és előnyök megszerzéséből vagy beváltásából eredő adókötelezettségek teljesítése a Tag kizárólagos felelőssége, beleértve az ilyen előnyök bevallási/nyilatkozatadási kötelezettségét is.

1.7.3 A pontok átruházásának tilalma. A Hűségprogram tagja által összegyűjtött pontok kizárólag a tag javát szolgálják, és nem ruházhatók át, nem adhatók el, nem cserélhetők el, nem adhatók bérbe, nem adhatók kölcsön és nem ajánlhatók fel árverésre. A Hűségprogram által a Program Általános Szerződési Feltételeinek megsértésével átadott pontok elveszíthetők.

1.7.4 Pontok lejárati szabályzata. A pontok a jóváírástól számított 24 hónapig érvényesek. 24 hónap elteltével a pontok automatikusan lejárnak és érvénytelenné válnak, ha nem használják fel őket az érvényességi időn belül. A Társaság minden Tagot legalább hat (6) hónappal előre értesít a Pontok közelgő lejáratáról.

1.7.5 Lejárt vagy törölt pontok. Ha a Pontok lejártak vagy törlésre kerültek, azokat nem lehet újra jóváírni; a Tag új Pontok gyűjtésére való képessége megmarad, kivéve, ha a Tag fiókját deaktiválták.

1.7.6 Kereset két programban. A törzsutasprogramokból származó mérföldek, valamint más ügyfélhűség-rendszerekből (pl. Miles&More, BahnBonus stb.) származó bónuszpontok és a H Rewards pontok egyidejű jóváírása kizárt; a mérföldek/bónuszpontok vagy a H Rewards pontok a tag döntése szerint tartózkodásonként csak egyszer kerülnek jóváírásra.

1.8 A tagság törlése

1.8.1 A tagság megszűnésének feltételei

i. A tag általi felmondás. A Tag bármikor felmondhatja a Hűségprogramban való tagságát a H Rewards ügyfélszolgálati központnak küldött írásbeli felmondással. Minden be nem váltott pont, jutalom és elért tagsági státusz a felmondás tényleges időpontjától számított hat hónap elteltével érvényét veszti, és ezt követően nem aktiválható újra, illetve nem ruházható át.

ii. A Társaság általi felmondás. A Társaság a tag tagságát négyhetes felmondási idővel indoklás nélkül megszüntetheti (rendes felmondás). A magasabb státuszszintű tagság rendes felmondása (azaz indoklás nélküli felmondása) azonban legkorábban a tag meglévő státuszszintjének lejártával lehetséges. A tagság Társaság általi rendes felmondása esetén a felmondás tényleges időpontjától számított hat hónap elteltével valamennyi be nem váltott pont, jutalom és promóciós bónusz, valamint az elért tagsági státusz érvényét veszti, és ezt követően nem aktiválható újra, illetve nem ruházható át.

A tag státuszától függetlenül a Társaság bármikor azonnali hatállyal megszüntetheti a tag tagsági jogviszonyát alapos okból; alapos oknak minősül különösen, ha többek között

a) a tag egy részt vevő szálloda szolgáltatásaiért kiállított számla összegének megfizetésével a felszólítás ellenére késedelembe esik;

b) a tag nem megfelelő, csalárd, sértő vagy más módon ellenséges magatartást tanúsított a vállalat vagy a résztvevő szállodák alkalmazottaival, ügyfeleivel vagy partnereivel szemben;

c) a Tag vétkesen megszegte a jelen Programfeltételeket; vagy

d) a Tag csalárd módon állította jogosultságát a pontok gyűjtésére vagy beváltására, illetve az előnyök igénybevételére.

iii. Jogi lépések. A Társaságnak a Taggal szemben fennálló minden követeléssel kapcsolatos jogát nem érinti és nem korlátozza a jelen Programfeltételek.

1.8.2 A tagság megszűnésének hatásai

i. Abban az esetben, ha a Társaság az 1.8.1. pont (ii) alpontja szerinti okból megszünteti a Hűségprogramban való tagságot, a Tag összes be nem váltott pontja pótlás nélkül érvényét veszti, és az érintett Tag a továbbiakban nem jogosult a Hűségprogramban való részvételre.

ii. Amennyiben a Társaság megszünteti a tag tagságát, az érintett személy nem jelentkezhet újra a Hűségprogramba, és nem regisztrálhat újra tagként a Hűségprogramba. A fenti rendelkezés megsértésével megnyitott tagi számlákat be kell zárni, és az ilyen számlán szerzett pontokat és jutalmakat visszamenőleges hatállyal, pótlás nélkül el kell veszíteni.

iii. Ha a Tag felmondja a Hűségprogramban való tagságát, egy későbbi időpontban újra jelentkezhet a Hűségprogramba; azonban a korábban érvénytelenített vagy elveszített Pontok és Jutalmak nem kerülnek újra jóváírásra az (új) Tag számláján.

iv. A tagsági jogviszony megszűnik, amikor a tagság törlése hatályba lép.

1.8.3 Programváltozás. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten nem tiltják vagy korlátozzák, és a 6. szakasz rendelkezéseire is figyelemmel, a Társaságnak joga van bármikor megváltoztatni, korlátozni, módosítani vagy megszüntetni a Jutalmakat, még akkor is, ha az ilyen változtatások befolyásolhatják a Pontok értékét vagy bizonyos Jutalmak megszerzésének lehetőségét, feltéve, hogy ez nem jelent indokolatlan és rosszhiszemű megkülönböztetést a Taggal szemben. A Társaság többek között a jövőbeni hatállyal (i) növelheti vagy csökkentheti a tartózkodásért jóváírandó vagy a Díjhoz szükséges pontok számát; (ii) visszavonhatja, korlátozhatja, módosíthatja vagy törölheti a Díjat; (iii) korlátozhatja a Díjhoz szükséges szobák elérhetőségét egy résztvevő szállodában, vagy más módon korlátozhatja a Díjak elérhetőségét; és (iv) megváltoztatja a Program előnyeit, a Hűségprogram partnereit, a Társaság vagy partnerei által kínált előnyöket, a részvételi feltételeket, a Pontok gyűjtésére, beváltására, elvesztésére vagy érvényességének elvesztésére vonatkozó szabályokat vagy a Jutalmak felhasználására vonatkozó szabályokat. A tagok nem bízhatnak abban, hogy bármely Jutalom vagy Jutalomkategória folyamatosan elérhető lesz. A Jutalmak bármilyen változását vagy kiegészítését közzétesszük a Weboldalon.

1.8.4 Az ellátások elérhetősége és módosítása. A Hűségprogram keretében nyújtott valamennyi előny, kényelem, ajánlat, jutalom és szolgáltatás a rendelkezésre állás függvénye, és bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatható, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

1.8.5 Jogosultság az ellátásokra. Minden Tag felelős annak meghatározásáért, hogy jogosult-e a Hűségprogram keretében ilyen előnyök, kényelmi szolgáltatások, ajánlatok, jutalmak vagy szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan a pontokat és jutalmakat) igénybevételére, az alkalmazandó jogszabályokkal és a tagra vonatkozó, az előnyök és jutalmak elfogadására vonatkozó szabályzatokkal összhangban. A Társaság nem végez ilyen ellenőrzést.

1.8.6 Nincs eladás vagy átruházás. A pontok, jutalmak és egyéb tagi előnyök nem adhatók el, nem cserélhetők el, nem adhatók bérbe, nem adhatók kölcsön, nem ajánlhatók fel árverésre, és nem ruházhatók át más módon (kivéve a Társaság és ügynökei által). Tilos bármilyen kísérlet az átruházásra, eladásra, cserére, bérbeadásra, lízingre vagy árverésre, és a Társaság a vonatkozó Pontokat, Jutalmakat és Tagsági Előnyöket elkobozza. A Társaság és a Hűségprogrammal kapcsolatban együttműködő partnerei megtagadhatják bármely olyan Pont, Jutalom vagy Tagsági Előny elismerését, amelyről a Társaság okkal feltételezi, hogy jogosulatlanul átruházásra, eladásra vagy cserére került.

1.8.7 Jutalmak. A fentiek ellenére a Jutalmak csak akkor adhatók vagy ruházhatók át harmadik félnek a Tag saját használatára, ha a Tag személyes kapcsolatban áll a harmadik féllel, például családtagokkal, barátokkal és ismerősökkel; az átadott Jutalmak azonban nem válthatók be más Jutalmakra vagy készpénzre.

2 GYŰJTŐPONT

2.1 Gyűjtés a résztvevő szállodákban

2.1.1 A Tag a 2.1.2. pontnak megfelelően minden egyes, a Tag által a 2.1.2. pontnak megfelelően a Jogosult Tranzakciókra kifizetett euró vagy azzal egyenértékű valutaösszeg után nyolc (8) pontot kap.

2.1.2 "Támogatható bevételek": a Tagnak a Résztvevő szállodában való tartózkodása során az adott szállodai szobáról szóló számlán szereplő bevételek, beleértve az adott tartózkodás során legfeljebb két (2) további szállodai szobára vonatkozó bevételeket, beleértve, de nem kizárólagosan a következő bevételekből származó bevételeket is

i. a minősített éjszakák minősített árai; és

ii. Élelmiszerek és italok (kivéve az alkoholtartalmú italokat, ha az alkoholtartalmú italok kiszolgálása az adott szállodában törvényileg tilos), de kivéve a nem a részt vevő szálloda által irányított vagy működtetett bárokban és éttermekben történő értékesítést; azzal a feltétellel, hogy amennyiben a részt vevő szállodák bárjaiban és éttermeiben a tartózkodáshoz kapcsolódóan keletkezik értékesítés, a támogatható értékesítés összege tagonként legfeljebb 1 000 euró lehet minden egyes éttermi vagy bárszámla esetében.

A támogatható forgalom figyelembevételének feltétele, hogy a tag a befizetéskor megadja tagsági számát.

2.1.3 Nem támogatható forgalom. A támogatható értékesítések nem tartalmazzák az ingyenes szolgáltatások, prémium foglalások vagy egyéb díjak/kompenzációk vagy kiadások és költségek értékesítését, beleértve, de nem kizárólagosan (A) bankettek, találkozók vagy egyéb rendezvények kompenzációját; (B) egyéb költségeket és díjakat, mint például. a parkolás, az üzleti központok, a kiskereskedelmi üzletek és egyéb harmadik féltől származó szolgáltatások; és (C) a szobaárhoz kapcsolódó adók és szolgáltatási díjak (kivéve, ha ezeket az adókat és szolgáltatási díjakat a szobaár tartalmazza), borravaló, díjak (pl. késői lemondási díj vagy meg nem jelenési díj), kötelező díjak (pl. üdülőhelyi díjak) és egyéb alkalmazandó díjak.

2.1.4 Kvalifikációs éjszaka. "Jogosult éjszaka" az az éjszaka, amelyet a Tag egy Résztvevő szállodában foglal, ott száll meg és fizet ki magának, és amelyért a szobát (i) a Tag saját magának vagy (ii) közvetlenül egy harmadik félnek számlázzák ki, aki a Tag tartózkodására vonatkozóan átvételi nyilatkozatot adott, kivéve, ha a Tag tartózkodása egy kongresszus vagy csoportos foglalás részeként történik. A "megfelelő éjszakához" tehát a következő feltételeknek kell teljesülniük:

i. Egy éjszakai tartózkodás egy részt vevő szállodában egy olyan tag által, aki (A) a foglalás vagy bejelentkezéskor megadja tagsági számát; (B) a tartózkodásra jogosult árat fizet vagy éjszakai jutalmat vált be; és (C) saját maga száll meg a lefoglalt szobák egyikében. A Tag csak akkor gyűjthet pontokat legfeljebb három (3) Vendégszoba forgalmáért egy Jogosult Éjszaka alatt, ha a három lefoglalt Vendégszoba egyikében saját maga száll meg, és a Jogosult Díjat fizeti ki, vagy az összes Vendégszobára vonatkozóan beváltja az Éjszakai Jutalmat vagy Promóciós Jutalmat.

ii. A tagok nem gyűjthetnek pontokat és/vagy nem részesülhetnek előnyökben egynél több résztvevő szállodában ugyanazon tartózkodás napján.

iii. Szobánként csak egy tag gyűjthet pontokat és részesülhet előnyökben. Ha egynél több tag száll meg ugyanabban a vendégszobában, a tagoknak a bejelentkezéskor kell eldönteniük, hogy melyik tagnak írják jóvá a szoba forgalmáért járó pontokat; ennek a tagnak kell lennie annak a tagnak, aki a számlát fizeti.

2.1.5 Minősített díjak. A "Jogosult ár" a Tag által fizetett ár, amelyet egy résztvevő szálloda szobájában való tartózkodásért fizet, és amely pontok gyűjtésére alkalmas. A minősített díjszabások közé tartozik minden olyan díjszabás, amely nem minősített díjszabásként van megjelölve az alábbiakban vagy a díjszabás leírásában. Hacsak kifejezetten másképp nem határozzák meg, a Tagok a státuszszintjüknek megfelelő előnyöket kapják a Jogosultsági Árakon történő tartózkodás esetén.

Az alábbi módszerekkel lefoglalt árak nem számítanak a megfelelő áraknak:

i. Utazási irodán, online utazási platformon vagy más harmadik féltől származó csatornán keresztül lefoglalt szoba, beleértve, de nem kizárólagosan a booking.com, expedia.com, hrs.co.uk, hotel.co.uk, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; azonban az ilyen csatornákon keresztül lefoglalt, kifejezetten elfogadott vállalati árak minősített áraknak számítanak; vagy

ii. A szobát csoportos áron foglalták le egy rendezvény, értekezlet, konferencia vagy csoportos utazás részeként, és a tag nem közvetlenül a résztvevő szállodának fizeti ki a szobát; vagy

iii. A szobát munkavállalói áron, az utazási ágazatban dolgozóknak (pl. utazásszervezők, nagykereskedők, utazási irodák, hajózási társaságok, légitársaságok) vagy a személyzet számára biztosított szobára vagy egy szervezett utazás részeként foglalták le; vagy

iv. A szoba ingyenes volt; vagy

v. A szobára (többek között egy harmadik féltől származó) utalványt váltottak be.

2.1.6 Ha egy résztvevő szálloda kilép a Hűségprogramból, a kilépés időpontját követően az adott szállodában történő tartózkodásért vagy értékesítésért nem lehet pontokat gyűjteni, függetlenül attól, hogy a foglalás mikor történt.

2.2 Személyi felhalmozás a támogatható eladásokért és minősített éjszakákért

Csak a Tag maga gyűjthet pontokat a saját Tagszámláján a Minősített bevételekért. Az olyan szobáért járó pontok, ahol egynél több hűségprogram-tag tartózkodik egyidejűleg, csak egy hűségprogram-tagnak járnak.

2.3 Deviza

Azokban a résztvevő szállodákban, ahol az eurótól eltérő pénznemet használnak, a tag által gyűjtött pontokat a támogatható eladások alapján számítják ki, amelyek összegét a Társaság által az adatfeldolgozás időpontjában alkalmazott árfolyamon számítják át euróra.

3 BEVÁLTÁSI PONT

3.1 Pontok beváltása jutalmakra

A Tagok az összegyűjtött Pontokat bizonyos jutalmakra ("Jutalmak") válthatják be; a jutalmak közé tartoznak többek között a résztvevő szállodákban eltöltött vendégéjszakák, valamint egyéb szolgáltatások és áruk. A jelenleg kínált jutalmak teljes áttekintése a Hűségprogram weboldalán a "Jutalmak" menüpont alatt érhető el.

3.1.1 A pontok és jutalmak nem válthatók be, illetve nem válthatók készpénzre vagy készpénzjóváírásra.

3.1.2 A jutalmak csak egyéni utazásokra érvényesek, csoportos utazásokra, szervezett utazásokra, kongresszusokra vagy egyéb különleges viteldíjakra és/vagy csomagprogramokra, étel- és italkreditekre, mellékköltségekre vagy szolgáltatási díjakra nem.

3.2 Szobák a résztvevő szállodákban

Hacsak egyedi esetben másképp nem rendelkezik, a Tagok pontjaikat a Résztvevő szállodákban standard egyágyas vagy standard kétágyas szobákban eltöltött vendégéjszakákért válthatják be ("Díjas vendégéjszaka"). A jutaloméjszakáért járó pontok beváltása attól függ, hogy a résztvevő szállodában a foglalás időpontjában rendelkezésre állnak-e a megfelelő szobák, és előzetes foglalás szükséges a H Rewards weboldalon keresztül. A jutaloméjszakák nem használhatók fel meglévő foglalásokra.

3.2.1 A díjnyertes éjszakákra vonatkozó foglalásokra az adott részt vevő szálloda lemondási szabályzata vonatkozik, beleértve, de nem kizárólagosan, az előírt minimális tartózkodási időt, a hitelkártya garanciát és a késedelmes lemondás, a szolgáltatás lemondás nélküli igénybevételének elmulasztása vagy a korai távozás esetén fizetendő díjakat.

i. Ha a Tag a lefoglalt Prémium-éjszakák lejárta előtt fejezi be tartózkodását, a Tag számláján jóváírják a fel nem használt Prémium-éjszakákért járó pontokat, amennyiben a Tag a korai távozás időpontját megelőzően értesíti a résztvevő szálloda recepcióját.

ii. Ha egy Tag nem mondja le egy garantált Prémiuméjszaka-foglalást a vonatkozó lemondási időszakon belül, a megfelelő Prémiuméjszaka-utalvány érvénytelenné válik, és az utalványért beváltott Pontok 10%-át írják vissza a Tag számlájára.

3.2.2 A Jutaloméjszakához szükséges pontok száma a résztvevő szálloda kategóriájától és a résztvevő szállodában elérhető szobatípusoktól, a tartózkodás hosszától és az éjszaka időpontjától függően változik. A résztvevő szállodák kategóriáinak áttekintése a Hűségprogram weboldalán érhető el. A Társaság bármikor megváltoztathatja a Hűségprogramban részt vevő szállodák kategóriáját.

3.2.3 A Jutalom-éjszakai tartózkodásért járó pontok beváltása esetén a Jutalom egy Résztvevő szállodában egy standard egyágyas vagy standard kétágyas szoba árát, valamint adott esetben az adókat és a szolgáltatási díjakat fedezi. Minden egyéb díjat, beleértve a járulékos díjakat, önkormányzati díjakat és adókat (például kulturális promóciós illeték, ágyadó stb.), valamint az idegenforgalmi adót, a Tagnak külön kell megfizetnie, és azok nem számítanak bele a Díjas vendégéjszakába.

i. A standard szobák mérete, elhelyezkedése és felszereltsége a résztvevő szállodák és a résztvevő márkák szerint változik. A magasabb kategóriájú szobák, beleértve az upgrade-eket és/vagy lakosztályokat is, magasabb pontáron vehetők igénybe.

ii. A szobatípusra vonatkozó preferenciák (pl. dohányzó/nemdohányzó szobák) a díjnyertes éjszakai tartózkodáskor megadhatók, de nem garantáltak.

iii. A Zleep Hotels weboldalon történő minden foglaláshoz hitelkártya-garancia szükséges, beleértve a díjnyertes éjszakákat is. A prémium éjszakák esetében a vendég hitelkártyáját csak akkor terheljük meg, ha a Zleep Hotels weboldalon található, minden szobára érvényes szigorú dohányzási tilalmat a tag vagy kísérői nem tartották be. Ebben az esetben a vendég hitelkártyáját 1 500 DKK vagy 1 500 SEK terheli.

3.2.4 A tagok nem kapnak pontokat a résztvevő szállodában való tartózkodásuk azon részéért, amely jutaloméjszakákra vonatkozik.

3.2.5 Egy Tag legfeljebb kilenc (9) szobára válthat be Pontokat ugyanabban a Résztvevő Hotelben, ugyanazon időpontokban. Ennek során a Tag vállalja, hogy a Jutaloméjszakából kizárólag saját maga, valamint vendégei és kísérői számára foglal, és semmilyen más céllal, például viszonteladás, jogosulatlan átruházás vagy átruházás, harmadik fél weboldalán való közzététel, illetve spekulatív, hamis vagy csalárd foglalások megtétele céljából nem végezhet foglalásokat. A Társaság fenntartja a jogot, hogy törölje a Jutaloméjszaka-foglalásokat, ha úgy ítéli meg, hogy azok sértik a program feltételeit.

3.2.6 Ha egy részt vevő szálloda bármilyen okból kilép a Hűségprogramból, miután a Tag lefoglalt egy Prémiuméjszakát az adott szállodában, de még a Tag érkezése előtt, a Társaság minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érintett szálloda ennek ellenére teljesítse a foglalást, vagy segítsen a közelben lévő egyenértékű szállás megszervezésében; ilyen esetekben azonban a Társaság nem tudja garantálni, hogy a Hűségprogram keretében a Tagot megillető jutalmak, magasabb kategóriájú utazások vagy egyéb előnyök az érintett szállodában ténylegesen meg is kaphatók. Ha a Tag emiatt nem tudja felhasználni a Jutaloméjszakát, a Jutalmat visszaadhatja. A prémium éjszakai tartózkodásért beváltott pontokat a tag számláján írják jóvá.

4 Tagság magasabb státuszú szinteken

4.1 A következő státuszszintre való előrelépés és a magasabb státuszszinten maradás feltételei

4.1.1 A következő státuszszintre való előrelépés. A következő státuszszintre való előrelépéshez a tagnak egy tagsági cikluson belül meg kell felelnie az 1. táblázatban meghatározott alábbi kritériumoknak. A "tagsági ciklus" a tag aktuális státuszszintjének elérésétől számított tizenkét (12) hónapos időszak. A ciklus végén új tagsági ciklus kezdődik. Ha a státuszszint egy tagsági ciklus alatt változik, a változás időpontjában új tagsági ciklus kezdődik.

A tag az előléptetési kritériumoknak való megfelelést követő három (3) napon belül előléptetik a következő státuszszintre.

4.1.2 A státuszszint megtartása. Egy magasabb státuszszintre való felemelkedés esetén a tag egy tagsági cikluson keresztül megtarthatja tagságát a magasabb státuszszinten. Ahhoz, hogy egy tag a következő tagsági ciklusban is megmaradjon a magasabb státuszszinten, az 1. táblázatban meghatározott alábbi kritériumoknak kell megfelelnie.

Ha egy magasabb szintű tag egy tagsági cikluson belül nem teljesíti a jelenlegi státuszszintjének fenntartásához szükséges kritériumokat, automatikusan visszaminősül arra a státuszszintre, amelynek az előző ciklusban megfelelt.

táblázat: A következő magasabb státuszszintre való előléptetés és az adott státuszszinten való maradás szabályai

**A tagsági cikluson belül a következő magasabb státuszszintre való előrelépés feltételei Csillag...

 • Star státusz szint: 3 jogosult éjszaka vagy 350 EUR jóváírható forgalom
 • Ezüst státuszszint: 5 jogosult éjszaka vagy 500 EUR jóváírható forgalom
 • Prestige státuszszint: 10 jogosult éjszaka vagy 1000 EUR jóváírható forgalom
 • Arany státuszszint: 40 jogosult éjszaka vagy 4000 EUR jóváírható forgalom
 • Platina státuszszint: 100 jogosult éjszaka vagy 9000 EUR támogatható forgalom
 • Állapotszint Gyémánt: --

A státusz szinten maradás feltételei

 • Csillag státusz szint: --
 • Ezüst státuszszint: 3 jogosult éjszaka vagy 350 EUR jóváírható forgalom
 • Prestige státuszszint: 5 jogosult éjszaka vagy 500 EUR jóváírható forgalom
 • Arany státuszszint: 5 jogosult éjszaka vagy 500 EUR jóváírható forgalom
 • Pltinum státuszszint: 30 jogosult vendégéjszaka vagy 3000 EUR jóváírható forgalom
 • Diamond státuszszint: 80 jogosult vendégéjszaka vagy 6750 EUR jóváírható forgalom

4.2 Előnyök a magasabb státuszú tagok számára

A magasabb státuszszintű tagok a 2. táblázatban felsorolt előnyökben is részesülnek, amelyeket részletesebben a 4.2. pont ismertet.

 1. táblázat: A magasabb státuszú tagok juttatásai

**Bónuszpontok a hivatalos, nem mobil H Rewards csatornákon, a hivatalos weboldalon, a call centerben vagy a szállodákban történt foglalásokért **.

 • Ezüst státuszszint: x1
 • Presztízs státuszszint: x1
 • Arany státusz szint: x1.5
 • Platina státuszszint: x1.5
 • Állapotszint Gyémánt: x2

Tagsági díj (kedvezmény)

 • Ezüst státuszszint: 6%
 • státuszszint presztízs: 10%
 • Arany státuszszint: 10%
 • Állapotszint Pltinum: 10%
 • Gyémánt státuszszint: 10%

Szobagarancia

 • Állapotszint Ezüst: -
 • Státuszszint Presztízs: -
 • Arany státuszszint: -
 • Státuszszint Platinum: 72 órával előre
 • Gyémánt státusz: 24 órával előre

**Szobafelújítás

 • Állapotszint Ezüst: -
 • Presztízs státuszszint: -
 • Arany státuszszint: -
 • Platina státusz: Igen
 • Gyémánt státusz: Igen

Kedvezmény az ételekre és italokra

 • Állapotszint Ezüst: -
 • Presztízs státusz: -
 • Arany státuszszint: 10%
 • Állapotszint Pltinum: 10%
 • Állapotszint Gyémánt: 10%

italutalvány / 2 ingyenes reggeli

 • Állapotszint Ezüst: -
 • Státuszszint Presztízs: -
 • Arany státuszszint: 10 € (italutalvány)
 • Platina státuszszint: 2 ingyenes reggeli
 • Diamond státusz: 2 ingyenes reggeli

Korai bejelentkezés

 • Állapotszint Ezüst: -
 • státuszszint Presztízs: Igen
 • Arany státuszszint: Igen
 • Állapotszint Pltinum: Igen
 • Gyémánt státusz: Igen

Késői kijelentkezés

 • Ezüst státusz: 13:00
 • Presztízs státusz: 14:00
 • Arany státusz: 14:00
 • Állapotszint Pltinum: 14:00 óra
 • Állapotszint Gyémánt: 16:00

4.2.1 A Silver státusz előnyei. A Silver státuszú tagok az általános tagsági jogviszonyon felül a következő juttatásokra jogosultak:

 • Bónusz pontok: Ha a tag a H Rewards weboldalon, call centerben vagy a szállodai oldalon keresztül foglal szobát a résztvevő szállodákban, a 2.1.1. szerinti pontokon felül a pontok 100%-át bónuszként kapja meg.
 • Tagdíjak: A Tagok hat százalék (6%) kedvezményt kapnak a napi legjobb árból, amikor bejelentkeznek a tagi fiókjukba, és a Weboldalon keresztül foglalnak szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál. A Tagsági díj a Társaság által időről időre történő módosítás függvényében legfeljebb tíz (10) szobára szóló foglalásokra érvényes a résztvevő szállodákban, nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
 • Késői kijelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában az indulás napján rendelkezésre álló helyek függvénye. A tagok a résztvevő szállodákban 13:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.

4.2.2 A Prestige státusz előnyei. A Prestige státuszú tagok az általános tagsági jogviszonyon felül a következő juttatásokra jogosultak:

 • Bónusz pontok: Ha a Tag a H Rewards weboldalon, call centerben vagy a szállodákban foglal szobát a résztvevő szállodákban, a 2.1.1. pontok mellett a pontok 100%-át bónuszként kapja meg.
 • Tagdíjak: A Tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a napi legjobb árból, amikor bejelentkeznek a tagi fiókjukba, és a Weboldalon keresztül foglalnak szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál. A Tagsági díj a Társaság által időről időre történő módosítás függvényében legfeljebb tíz (10) szobára szóló foglalásokra érvényes a résztvevő szállodákban, nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
 • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában az érkezéskor rendelkezésre álló helyek függvénye, és az időpontok szállodánként és foglaltságonként változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Későbbi kijelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában az indulás napján rendelkezésre álló helyek függvénye. A tagok a résztvevő szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.

4.2.3 A Gold státusz előnyei. A Gold státuszú tagok az általános tagsági jogviszonyon felül a következő juttatásokra jogosultak:

 • Bónusz pontok: Ha a tag a H Rewards weboldalon, call centerben vagy a szállodákban foglal szobát a résztvevő szállodákban, akkor a pontok másfélszeresét kapja (azaz 12 pont/euró).
 • Tagdíjak: A Tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a napi legjobb árból, amikor bejelentkeznek a tagi fiókjukba, és a Weboldalon keresztül foglalnak szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál. A Tagsági díj a Társaság által időről időre történő módosítás függvényében legfeljebb tíz (10) szobára szóló foglalásokra érvényes a résztvevő szállodákban, nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
 • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában érkezéskor rendelkezésre álló helyek függvénye, és az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Későbbi kijelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában az indulás napján rendelkezésre álló helyek függvénye. A tagok a résztvevő szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Étkezés és italok: A tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a teljes számlából (adóval együtt) a részt vevő szállodai éttermekben és bárokban, ha tagként azonosítják magukat.
 • Italutalvány: A tagok 10 EUR értékű italutalványt kapnak, amely készpénzben nem fizethető ki. Az utalvány csak a részt vevő szállodák bizonyos bárszolgáltatásaira váltható be, és az összes italszámla részleges kifizetésére használható fel. Tartózkodásonként csak egy italutalvány váltható be, amelynek tartalmaznia kell legalább egy megfelelő éjszakát a részt vevő szállodában, és amelyet a kiszolgáló képviselőnek kell átadni. A Zleep Hotelben a tag a 10 eurós italutalvány helyett egy ingyenes italra szóló utalványt kap.

4.2.4 A Platinum státusz előnyei. A Platinum státuszú tagok az általános tagsági jogviszonyon felül a következő juttatásokra jogosultak:

 • Bónusz pontok: Ha a tag a H Rewards weboldalon, call centerben vagy a szállodákban foglal szobát a résztvevő szállodákban, a pontok másfélszeresét kapja (azaz 12 pont/euró).
 • Tagdíjak: A Tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a napi legjobb árból, amikor bejelentkeznek a tagi fiókjukba, és a Weboldalon keresztül foglalnak szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál. A Tagsági díj a Társaság által időről időre történő módosítás függvényében legfeljebb tíz (10) szobára szóló foglalásokra érvényes a résztvevő szállodákban, nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
 • Szobagarancia: A résztvevő szállodákban a szobafoglalás garantált, ha a foglalás a tervezett érkezés előtt 72 órával történik. A "Szobagarancia" kedvezmény azonban nem alkalmazható harmadik fél által végzett foglalásokra vagy díjnyertes éjszakákra szóló foglalásokra, és bizonyos korlátozott időpontokban (pl. vásárok, rendezvények stb.) nem áll rendelkezésre. A szobagarancia-kedvezmény nem kombinálható jutalmak beváltásával vagy bármilyen promóciós vagy kedvezményes árképzéssel.
 • Szobafeltöltés: A tagok a résztvevő szállodákban a bejelentkezéskor a tartózkodás teljes időtartamára ingyenes szobafeltöltést kapnak a következő legjobb elérhető szobakategóriába (kivéve a lakosztályokat és a tematikus szobákat), a megfelelő szobák rendelkezésre állásának függvényében. Ha a következő magasabb kategória nem áll rendelkezésre, a magasabb kategóriát a lefoglalt kategóriában kell feljebb sorolni (pl. magasabb emelet, jobb elhelyezkedés/kilátás stb.). A frissítés csak a jogosult éjszakákra vagy a jutaloméjszakákra érvényes, és nem érhető el a Zleep Hotels weboldalon.
 • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában érkezéskor rendelkezésre álló helyek függvénye, és az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Későbbi kijelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában az indulás napján rendelkezésre álló helyek függvénye. A tagok a résztvevő szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Étkezés és italok: A tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a teljes számlából (adóval együtt) a részt vevő szállodai éttermekben és bárokban, ha tagként azonosítják magukat.
 • Két ingyenes reggeli: Egy tag két ingyenes reggelit kap. Ez a kedvezmény egy- és kétágyas elhelyezésre vonatkozik a résztvevő szállodákban lefoglalt minden egyes jogosult éjszakára. Azokban a résztvevő szállodákban, ahol a reggelit alapvetően már tartalmazza a szobaár, helyette egy 20 EUR értékű F&B étel- és italutalványt kínálnak.

4.2.5 A Diamond státusz előnyei. A Diamond-státusú tagok az általános tagsági jogviszonyon felül a következő juttatásokra jogosultak:

 • Bónusz pontok: Ha egy tag a H Rewards weboldalon, call centerben vagy a szállodákban foglal szobát a résztvevő szállodákban, dupla pontokat kap bónuszként (azaz 16 pont/euró).
 • Tagdíjak: A Tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a napi legjobb árból, amikor bejelentkeznek a tagi fiókjukba, és a Weboldalakon keresztül foglalnak szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál. A Tagsági díj a Társaság által időről időre történő módosítás függvényében legfeljebb tíz (10) szobára szóló foglalásokra érvényes a résztvevő szállodákban, nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
 • Szobagarancia: A résztvevő szállodákban a szobafoglalás garantált, ha a foglalás a tervezett érkezés előtt 24 órával történik. A "Szobagarancia" kedvezmény azonban nem alkalmazható harmadik fél által végzett foglalásokra vagy díjnyertes éjszakákra szóló foglalásokra, és bizonyos korlátozott időpontokban (pl. vásárok, rendezvények stb.) nem áll rendelkezésre. A szobagarancia-kedvezmény nem kombinálható a Jutalmak beváltásával vagy bármilyen promóciós vagy kedvezményes árképzéssel.
 • Szobafeltöltés: A tagok a résztvevő szállodákban a bejelentkezéskor a tartózkodás teljes időtartamára ingyenes szobafeltöltést kapnak a következő legjobb elérhető szobakategóriába (kivéve a lakosztályokat és a tematikus szobákat), a megfelelő szobák rendelkezésre állásának függvényében. Ha a következő magasabb kategória nem áll rendelkezésre, a magasabb kategóriát a lefoglalt kategóriában kell feljebb sorolni (pl. magasabb emelet, jobb elhelyezkedés/kilátás stb.). A frissítés csak a jogosult éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra érvényes, és nem érhető el a Zleep Hotels weboldalon.
 • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában érkezéskor rendelkezésre álló helyek függvénye, és az időpontok a szállodától és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Későbbi kijelentkezés: Ez a kedvezmény a résztvevő szállodában az indulás napján rendelkezésre álló helyek függvénye. A tagok a résztvevő szállodákban 16:00 óráig (14:00 óráig a Zleep Hotels oldalon) jelentkezhetnek ki, az időpontok szállodánként és foglaltságonként változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy jutaloméjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
 • Étkezés és italok: A tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a teljes számlából (adóval együtt) a részt vevő szállodai éttermekben és bárokban, ha tagként azonosítják magukat.
 • Két ingyenes reggeli: Egy tag két ingyenes reggelit kap. Ez a kedvezmény egy- és kétágyas elhelyezésre vonatkozik a résztvevő szállodákban lefoglalt minden egyes jogosult éjszakára. Azokban a részt vevő szállodákban, ahol a reggelit általában már tartalmazza a szobaár, helyette egy 30 EUR értékű étel- és italutalványt kínálnak fel tartózkodásonként.

5 Nincs garancia meghatározott szolgáltatásokra; felelősségkorlátozás

5.1 A Társaság nem garantálja és nem szavatolja, hogy bizonyos jutalmak vagy előnyök folyamatosan rendelkezésre állnak, illetve a H Rewards csatornák megszakítás nélkül elérhetők.

5.2 A Társaság felelőssége az alábbiak szerint korlátozott:

5.2.1 A Társaság korlátlan felelősséggel tartozik (i) a Társaság vagy megbízottjai szándékosságából vagy gondatlanságából eredő élet-, testi épség- vagy egészségkárokért; (ii) a Társaság vagy megbízottjai szándékosságából vagy súlyos gondatlanságából eredő károk esetén; valamint (iii) azokban az esetekben, amikor a felelősség a kötelező jog alapján nem zárható ki.

5.2.2 A Társaság vagy megbízottjai által elkövetett, a Társaság vagy megbízottjai által elkövetett, a Társaság vagy megbízottjai által elkövetett, a Hűségprogram szempontjából lényeges szerződéses kötelezettségek (azaz a Társaságnak a Hűségprogram szempontjából lényeges kötelezettségei, amelyekre a Tag a Programfeltételek elfogadásakor támaszkodott) megszegéséért való felelősség a Programfeltételek alapján jellemzően előre látható károkra korlátozódik.

5.2.3 Minden más tekintetben a Társaság felelőssége kizárt.

6 A program feltételeinek módosítása

6.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az alábbi rendelkezéseknek megfelelően módosítsa a Program Általános Szerződési Feltételeit és az itt hivatkozott feltételeket (például az előnyöket, kényelmi szolgáltatásokat, ajánlatokat, jutalmakat és szolgáltatásokat, valamint a pontozási szabályokat):

6.1.1 A Társaság bármikor megváltoztathatja a Programfeltételeket, ha a tényleges változások (pl. elérhetőségek), új technikai fejlesztések vagy hasonló körülmények miatt szükséges. A Társaság legalább hat (6) héttel az ilyen változások hatályba lépése előtt értesíti a Tagokat.

6.1.2. A Társaság az itt hivatkozott Programfeltételeket jogszabályi változás vagy a Programfeltételek egy vagy több rendelkezését érintő joggyakorlat változása esetén is módosíthatja, amely esetben az érintett feltételeket a megváltozott jogi helyzetnek megfelelően módosítani kell. A Társaság köteles értesíteni a tagokat legalább hat (6) héttel az ilyen módosítás hatálybalépése előtt, kivéve, ha törvény vagy joghatóság előírja, hogy a módosítást korábban kell végrehajtani.

6.1.3 A Társaság egyébként módosíthatja a Rendszerfeltételeket (beleértve a Rendszerfeltételekben említett jutalmakat, juttatásokat és egyéb megállapodásokat), ha a módosítások nem érintik hátrányosan a tagokat jóhiszeműen, és a tagoknak lehetőségük van a módosítás ellen kifogást emelni. Ebben az esetben a Társaság a változásokról a Tagokat postai úton, e-mailben vagy más módon, szöveges formában értesíti. Ha a tag hat (6) héten belül nem emel kifogást a szöveges formában történő módosítások ellen, ez beleegyezésnek minősül, és a módosítás a kifogásolási határidő lejárta után lép hatályba. A változások bejelentésekor a vállalat kifejezetten felhívja a figyelmet a tiltakozás elmulasztásának erre a következményére. Ha egy tag tiltakozik a változás ellen, tagsága rendes felmondással megszüntethető.

6.1.4. A programfeltételek módosítása esetén a társaság minden esetben kellően figyelembe veszi a tagok jogos érdekeit. A tagok kártérítési igényei a program feltételeinek megváltozása miatt kizártak.

6.2 Eltérő rendelkezés hiányában a program feltételeinek frissített változata a Hűségprogramban való részvételére a hatálybalépés napjától kezdve alkalmazandó.

7 A Hűségprogram megszüntetése

7.1 A Társaság az összes aktív Tagnak küldött hat (6) hónapos előzetes értesítéssel saját belátása szerint megszüntetheti a Hűségprogramot, vagy azt egy hasonló hűségprogrammal helyettesítheti. A Tag a Hűségprogram megszűnésének tényleges időpontját követően nem gyűjthet pontokat, nem igényelhet jutalmakat, előnyöket vagy kényelmi szolgáltatásokat a Hűségprogram keretében.

7.2 A Társaság bármely joghatóságban hat hónapnál rövidebb felmondási idővel részben vagy egészben megszüntetheti a Hűségprogramot, ha a vonatkozó jogszabályok ezt előírják.

7.3 A Hűségprogram megszűnésekor minden be nem váltott Pont és be nem váltott Jutalom elveszik, a Társaság részéről semmilyen kártérítési vagy pótlási kötelezettség vagy felelősség nélkül.

8 Adatvédelem

8.1 A Társaság tiszteletben tartja a Tagok magánéletét, és nagyra értékeli a Tagok bizalmát a Társaság iránt, amikor személyes adataikat a Társaság rendelkezésére bocsátják. Kérjük, olvassa el a Társaság H Rewards-Adatvédelmi szabályzatát, amely leírja, hogy a Társaság hogyan kezeli gondosan az Ön személyes adatait. Ha a Tagoknak bármilyen kérdésük van a H Rewards adatvédelmi irányelvekkel vagy a Társaságnak a Hűségprogram keretében történő adatgyűjtésével, felhasználásával, közzétételével vagy egyéb adatfeldolgozásával kapcsolatban, a Tagok a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak, akit a H Rewards adatvédelmi irányelvekben jelölnek meg.

9 Alkalmazandó jog

9.1 Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával a német jog alkalmazandó.

9.2 Ha Ön az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, és a Társaság a Programfeltételekkel kapcsolatos szolgáltatásait az Ön lakóhelye szerinti tagállamban nyújtja, akkor Ön mint fogyasztó a lakóhelye szerinti ország jogának valamennyi kötelező rendelkezését élvezheti. A jelen Programfeltételek semmilyen módon nem korlátozzák az Ön mint fogyasztó azon jogát, hogy a helyi jog ilyen kötelező rendelkezéseire hivatkozzon.

9.3 A Társaság nem köteles és nem ajánlja fel, hogy részt vegyen bármilyen vitarendezési eljárásban.

10 Egyéb

10.1 Kapcsolattartási adatok változása. Minden Tag felelős azért, hogy értesítse a Társaságot az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról.

10.2 A tagi számla ellenőrzése. Az alkalmazandó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül ellenőrizze a Tagok tagi számláit a Programfeltételeknek való megfelelés szempontjából. A Társaság jogosult a Tagok pontjait, a jogosult éjszakákat és a tranzakciós előzményeket felülvizsgálni, beleértve többek között a következőket

többek között a jutalmak és egyéb juttatások igénybevétele.

10.3 Pontok és előnyök korrekciója. A Vállalat bármikor, saját belátása szerint és értesítés nélkül korrigálhatja vagy törölheti (i) bármely státuszszint-emelést, (ii) a Tag számláján jóváírt Pontok összegét, és (iii) bármely más, a Tag számláján jóváírt olyan előnyt, amelyre a Tag a Programfeltételek szerint nem jogosult.

10.4 Adók. A Pontok, Jutalmak és egyéb tagi juttatások jövedelemadó vagy egyéb adókötelesek lehetnek. A Tag felelőssége, hogy megfizessen minden ilyen alkalmazandó adót, és hogy az ezzel kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást megadjon bármely harmadik félnek, beleértve azt a felet is, aki a tranzakciót, amelyért a Tag Pontokat szerzett, kifizette. A Társaság nem felel semmilyen adókötelezettségért, illetékért vagy egyéb díjért a pontok, jutalmak és egyéb juttatások nyújtásával kapcsolatban.

10.5 Nincs partnerség. A jelen Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem irányul, illetve nem értelmezhető úgy, hogy a Társaság és a Tagok között bármilyen társasági, partnerségi, közös vállalat vagy hasonló kapcsolat jön létre vagy marad fenn.

10.6 Elválaszthatósági záradék. Ha a Program bármelyik feltétele érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

10.7 Teljes megállapodás. A jelen Programfeltételek, beleértve a Programfeltételekben hivatkozott bármely rendelkezést, szabályt vagy rendeletet, a Társaság és a Tagok közötti teljes megállapodást képezik a Hűségprogrammal kapcsolatban.

10.8 Megbízható szöveges változat. A jelen programfeltételek német nyelvű változata az irányadó.