H REWARDS HŰSÉGPROGRAM ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (2023 FEBRUÁRJÁTÓL)

  Az alábbi információk célja, hogy áttekintést adjon Önnek az alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatainak feldolgozásáról, és tájékoztassa Önt a GDPR szerinti jogairól:

  • Hűségprogramunkban való tagság keretében (beleértve a taggá válást is).
  • Együttműködő partnerek hűségprogramjában való tagság keretében.
  • A személyes adatok változásainak, helyesbítéseinek dokumentálása keretében.

  I. Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról a következőkre vonatkozóan H Rewards Hűségprogram.

  1. Az adatkezelő

  H Rewards Pte. Ltd.
  11 Penang Lane
  238485, Szingapúr
  Phone: +65 6771 1121
  e-mail: dpo@hworld.com

  H World Holdings Singapore Pte. Ltd. a Steigenberger Hotels GmbH és a Steigenberger Hotels GmbH anyavállalata. H Rewards Pte. Ltd. H Rewards Pte. Ltd. üzemelteti a H Rewards Hűségprogramot.

  2. Az adatvédelmi tisztviselő és az EU képviselő elérhetőségei

  2.1 Adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen érheti el

  Wodianka privacy legal GmbH
  Dockenhudener Straße 12a
  22587 Hamburg, Németország
  e-mail: dpo@hworld.com

  2.2 Az EU képviselőnket a következő címen érheti el

  Steigenberger Hotels GmbH
  Lyoner Strasse 25
  60528 Frankfurt am Main, Németország
  Tel: +49 69 80 88 57 88
  eMail: eu-representative@hrewards.com

  3. Az Ön személyes adatai

  3.1 Tagság a H Rewards Hűségprogramban
  A saját programunkban való tagság keretében H Rewards Hűségprogramban való tagságban a 3.5. pontban felsorolt személyes adatokat gyűjtjük, feldolgozzuk és tároljuk.

  3.2 Tagság egy együttműködő partner hűségprogramjában
  Az egyik együttműködő partnerünk, például a Miles & More vagy a bahn.bonus hűségprogramjában való tagság keretében gyűjtjük, feldolgozzuk és tároljuk a 3.5. pontban felsorolt személyes adatokat.

  3.3 Az ügyfélszámla használata
  Az ügyfélszámla használatához a 3.5. pontban felsorolt személyes adatokat gyűjtjük, feldolgozzuk és tároljuk.

  3.4 A személyes adatok változásainak és helyesbítésének dokumentálása
  Dokumentációs kötelezettségünknek megfelelően feldolgozzuk és tároljuk a 3.5. pontban felsorolt személyes adatok módosításait és helyesbítéseit.

  3.5 Az Ön személyes adatai
  Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és a GDPR-nak megfelelően kezeljük.

  • Elő- és utónév
  • Lakcím és adott esetben különböző számlázási és kommunikációs címek
  • Születési dátum
  • Nem és lakcímforma
  • E-mail cím(ek), ha egynél többet használnak vagy adnak meg
  • Telefonszám(ok), ha egynél többet használnak vagy adnak meg
  • Hűségprogramok tagsági számai
  • Lakhelyi preferenciák és kívánságok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok
  • Jelszó

  Kérjük, olvassa el az alábbi "Az Ön mint érintett jogai" című részt az Ön mint érintett jogairól, beleértve a vonatkozó személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó információkat.

  4. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapja

  Személyes adatait az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), a német szövetségi adatvédelmi törvénynek (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), valamint minden más vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban meghatározott célokra és jogalapon kezeljük:

  (a) Az Ön tagsági számlájának létrehozása, szerkesztése, frissítése és kezelése, valamint az Ön tagsági számláján történő jóváírások és terhelések megfelelő feldolgozása érdekében, továbbá a tagsággal kapcsolatos szolgáltatásaink nyújtása érdekében a H Rewards Hűségprogramban való tagsággal. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

  (b) A bónusz kreditek (pontok, mérföldek stb.) és egyéb szolgáltatások feldolgozásához az együttműködési partnereink hűségprogramjaiban való tagságával kapcsolatban. Ennek jogalapja a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint.

  (c) Az átfogó elismerés érdekében, különösen, ha Ön tagja a mi H Rewards Hűségprogramja, a H World csoporthoz tartozó szállodák és szervezetek valamennyi szolgáltatási kapcsolattartási pontján (személyes és/or digitális), valamint az Ön ismétlődő kívánságainak, preferenciáinak és igényeinek automatikus frissítése, pl. mindig két párna, annak érdekében, hogy mindig a szállodai márkának megfelelő, magas színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk.

  (d) Az Ön megkereséseinek, tájékoztatásának és panaszainak feldolgozása céljából, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Egyéb esetekben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk.

  (e) Anonim adatelemzésen alapuló statisztikák összeállítása a termékek, szolgáltatások és programtartalmak javítása és fejlesztése érdekében a H Rewards Hűségprogramhoz. Ennek jogalapja a <x translate="no%2" jogos érdekünk a továbbfejlesztéshez.2>H Rewards Hűségprogram a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

  (f) Hitelesítési és csalásmegelőzési célokból, különösen a tagsággal kapcsolatban a H Rewards Hűségprogramban vagy együttműködő partnereink, például a Miles & More vagy a bahn.bonus hűségprogramjában való részvételhez. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

  (g) A belföldi hatóság védelme, bűncselekmények megelőzése és felderítése, jogi igények érvényesítése és védelme, valamint jogvitákban való érdekvédelem, az informatikai biztonság és az informatikai működés biztosítása, valamint a hitelkockázatok azonosítása érdekében. Ennek megfelelő jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

  Elsődleges jogos érdekeink abból a kötelezettségünkből fakadnak, hogy biztosítsuk vendégeink biztonságos tartózkodását a szállodában, valamint a vagyoni és nem vagyoni követeléseink érvényesítéséhez, jogaink védelméhez és a jogosulatlan követelésekkel szembeni védekezéshez fűződő érdekünkből. Továbbá a személyes adatok feldolgozása a csalás megelőzéséhez feltétlenül szükséges mértékben szintén jogos érdekünknek minősül a GDPR (47) preambulumbekezdésével összhangban.

  5. Kiskorúak

  Kiskorúak a szülő(k) vagy gyám(ok) beleegyezése nélkül nem adhatnak át nekünk személyes adatokat. Továbbá nem tároljuk a kiskorúak személyes adatait a szülők vagy gyámok hozzájárulása nélkül. Weboldalunkon keresztül nem kezeljük kiskorúak olyan személyes adatait, amelyekhez tudatosan hozzájutunk.

  6. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

  Ha és amennyire a fenti 4. szakaszban meghatározott célok érdekében szükséges, a GDPR 4. cikkének 9. cikkével összhangban a következő címzetteknek vagy címzettkategóriáknak is továbbítjuk az Ön személyes adatait:

  A H World csoporton belül csak azok a szervezetek kapnak hozzáférést az Ön adataihoz (az adott esetben szükséges mértékben), amelyeknek szükségük van azokra a szerződéses és törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez.

  A Steigenberger Hotels GmbH-t ("Steigenberger") adatfeldolgozóként használjuk a következők működtetéséhez H Rewards Hűségprogram (beleértve a vonatkozó weboldal és alkalmazás üzemeltetését). Adatfeldolgozási szerződést kötöttünk az EU szabványos szerződési záradékokkal (Második modul: adatkezelő és adatfeldolgozó közötti adattovábbítás). A Steigenberger feldolgozza és tárolja az Ön személyes adatait a központi vendégadatbázisunkban, különösen belső adminisztratív célokra, például a hozzájárulások és visszavonások kezelése és frissítése, valamint a tagi fiók és más kapcsolódó szolgáltatások kezelése és frissítése céljából. Ebben az összefüggésben az Ön személyes adatait a H World csoporthoz tartozó más szállodáknak is továbbítjuk:/entities, ha Ön a csoporthoz tartozó más szállodákat használja. H Rewards Hűségprogramot a H World csoportunkhoz tartozó/entity szállodánál. A nyilvánosságra hozatalra csak a szükséges mértékben, egy adott cél keretében és csak olyan vállalatokkal szemben kerül sor, amelyek a szállodaüzemeltetők listáján megfelelően fel vannak tüntetve. Továbbá csak az arra felhatalmazott alkalmazottak tekinthetik meg és dolgozhatják fel az Ön személyes adatait a feladatkörükön belül.

  E célokból személyes adatokat szerezhetünk be a szolgáltatóktól (pl. a GDPR 28. cikke szerinti rendelésfeldolgozás keretében) és a megbízottaktól is. Ezek a következő kategóriákba tartozó vállalatok: hitelszolgáltatások és fizetésfeldolgozás, IT-szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, logisztika, nyomdai szolgáltatások, távközlés, követelésbehajtás, tanácsadási és tanácsadói szolgáltatások, valamint értékesítés és marketing. Az érintett szolgáltatók a[ szolgáltatói adatfeldolgozók listáján (/service-providers-processors), amelyet rendszeresen frissítenek, megtekinthetők:].

  Ezen túlmenően az adatok továbbíthatók állami szervek és intézmények részére, ha erre jogi kötelezettség áll fenn (pl. pénzügyi hatóságok, bűnüldöző szervek).

  Egyéb adatátvevők lehetnek azok a szervezetek, amelyek számára Ön hozzájárulását adta az adattovábbításhoz.

  7. Személyes adatok továbbítása harmadik országba

  Személyes adatok továbbítására az Európai Unión kívüli államok (ún. harmadik országok) szervei részére az alábbi esetekben kerül sor

  (a) az az Ön foglalása és a szállodai tartózkodásának lebonyolításához szükséges.

  (b) ez a végrehajtáshoz szükséges, a tagság részeként a H Rewards Hűségprogramban való részvételhez vagy egy együttműködő partnerrel való együttműködéshez.

  (c) azt törvény írja elő.

  (d) Ön beleegyezését adta.

  Amint az a szolgáltatók fent megadott listájából (/processors ) részletesen kiderül, vállalatunk bizonyos feladatok ellátására olyan szolgáltatókat vesz igénybe, amelyek harmadik országban székhellyel rendelkeznek, vagy olyan nemzetközi csoporthoz tartoznak, amelynek vállalatai harmadik országban székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek viszont harmadik országban székhellyel rendelkező szolgáltatókkal működnek együtt. Személyes adatok továbbíthatók ilyen szolgáltatóknak, ha az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az adott harmadik országban megfelelő szintű védelem áll fenn (a GDPR követelményeinek megfelelően). Ha a Bizottság nem hozott ilyen döntést, vállalatunk vagy a szolgáltató csak akkor továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek, ha megfelelő garanciák vannak érvényben, és végrehajtható jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre (GDPR 46. cikk (1) bekezdés). A fent említett eseteken kívül társaságunk nem továbbít személyes adatokat harmadik országbeli szerveknek vagy nemzetközi szervezeteknek.

  Személyes adatokat továbbítunk a Steigenberger részére a következők alapján adatfeldolgozási megállapodás uniós szabványos szerződési záradékokkal (második modul: adatkezelő és adatfeldolgozó közötti adattovábbítás).

  8. A személyes adatok megőrzésének időtartama és az időtartam meghatározásának kritériumai

  Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Ha az adatokra már nincs szükség a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha ideiglenes további feldolgozásuk szükséges a következők miatt

  (a) az adatgyűjtés vagy a szerződés teljesítésének helyén hatályos nemzeti vagy regionális adatszolgáltatási jogszabályok vagy előírások.

  (b) az adatgyűjtés vagy a szerződés teljesítésének helyén érvényes nemzeti kereskedelmi és adóügyi megőrzési időszakok miatt.

  (c) nemzeti, regionális vagy helyi adótörvénykönyv az adatgyűjtés vagy a szerződés végrehajtásának helyén.

  (d) saját tagsága H Rewards Hűségprogram.

  Az ott meghatározott megőrzési vagy dokumentációs időszakok egytől tíz évig terjednek.

  9. Az Ön mint érintett jogai

  Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy a GDPR 15. cikkével összhangban az adatkezelő hozzáférjen az érintett személyes adatokhoz, a GDPR 16. cikkével összhangban a helyesbítéshez, a GDPR 17. cikkével összhangban a törléshez, a GDPR 18. cikkével összhangban a feldolgozás korlátozásához, a GDPR 21. cikkével összhangban a feldolgozás elleni tiltakozáshoz és a GDPR 20. cikkével összhangban az adattovábbításhoz. A tájékoztatáshoz való jog és a törléshez való jog a BDSG 34. és 35. szakasza szerinti korlátozások hatálya alá tartozik.

  A GDPR 21. cikke szerinti feldolgozás elleni tiltakozáshoz való joggal kapcsolatos további információkat lásd a 12. pontban.

  Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a nekünk adott hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett feldolgozás jogszerűségét befolyásolná.

  Továbbá, a GDPR 77. cikkével összhangban joga van fellebbezni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

  10. Adatszolgáltatási kötelezettség

  A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség mindig fennáll, ha az adatszolgáltatás szükséges egy szerződés teljesítéséhez, vagy ha jogilag kötelesek vagyunk az ilyen adatok feldolgozására; ez különösen vonatkozik a következőkre

  (a) a szerződés elkészítése és a szerződés teljesítése;

  (b) a Tag saját számlájának létrehozására és kezelésére a saját H Rewards törzsvásárlói programjának kezelése;

  (b) a szállodai helyszínen történő regisztrációra vonatkozó törvények és előírások betartása.

  Ha Ön nem adja meg nekünk a szükséges információkat, előfordulhat, hogy nem vagy nem teljes mértékben tudjuk biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.

  11. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

  Szerződéses kapcsolatunk létrehozása és teljesítése során Önt nem vetjük alá olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntésnek, ideértve a GDPR 22. cikke szerinti profilalkotást is, amely Önt érintő joghatásokat eredményez vagy hasonlóan súlyosan érinti.

  12. További információk a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozási jogáról

  Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből fakadó okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (közérdekű adatkezelés) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés) alapján végeznek; ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

  Ha Ön tiltakozást nyújt be, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű, védelemre méltó okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

  Ha az Ön személyes adatait meglévő ügyfelek megszerzése céljából dolgozzuk fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú reklámozás céljából történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a meglévő ügyfelek megszerzéséhez kapcsolódik.

  A tiltakozás a digitális médiában található leiratkozási funkció használatával, a tagsági vagy előfizetői terület megfelelő beállításaival, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával vagy a fent említett elérhetőségekre küldött nem hivatalos levéllel lehetséges.

  II. További információk a weboldalunkon történő adatfeldolgozással kapcsolatban

  1. Tagsági fiók

  Weboldalunkon regisztrálhat tagként a H Rewards Hűségprogram tagjaként (felhasználói fiók:/account) a teljes kereszt- és vezetékneve, jelenlegi lakcíme, születési ideje, preferált e-mail címe és jelszava megadásával. Ezt a regisztrációt a fejlécben található "Bejelentkezés/Register" menüponton keresztül teheti meg, vagy a foglalás során és a személyes adatok megadásakor jelszó megadásával.

  A sikeres bejelentkezés után/registration, automatikusan létrejön az Ön számára egy tagi fiók, amely elérhető a H Rewards Hűségprogram weboldalán és a H World csoporthoz tartozó valamennyi szállodamárka/entities weboldalán elérhető.

  A tagsággal kapcsolatban az Ön adatait továbbítjuk az érintett szolgáltatóknak és az érintett üzemeltetőknek.

  Tagsági fiókjában megtekintheti és módosíthatja személyes adatait. Ezenkívül minden fontos információ megjelenik a tagságával kapcsolatban, például a tagsági státusz. A tagsági területen foglalhat szállodai szállást, módosíthatja vagy törölheti a tagsági fiókja segítségével tett foglalásait.rship adatait, és a számlaegyenlegének megfelelően díjfoglalásokat végezhet.

  Tagságát bármikor felmondhatja. A tagsági fiók a tagság végleges megszűnése után automatikusan törlődik (lásd a részvételi feltételekben a megszűnést). A tagsági fiók létrehozásával és használatával kapcsolatos személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön tagsága a következő feltételek szerint H Rewards Hűségprogramban való részvétele.

  2. Különböző ügyfélprofilok összekapcsolása és szinkronizálása

  Az Ön személyes adatait a különböző kapcsolattartási pontokon (pl. tagi fiók, szálloda, ...) különböző formában (kézzel írott és digitális) gyűjtjük. Ez több ügyfélprofilt és ellentmondásos információkat eredményezhet, különösen a hozzájárulások kezelésével összefüggésben vagy több tagsági szám esetén. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, és biztosítsuk az Ön személyes adatainak helyes feldolgozását, gondosan ügyelünk arra, hogy az egyedi jellemzők, például a keresztnév, a vezetéknév és a cím alapján több adatot kombináljunk, hogy egyedi profilt alkossunk. Az ügyfélprofilok összevonásához felhasználjuk azokat az információkat, amelyeket az Ön tagsága és szállodai tartózkodása során gyűjtünk, valamint azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön önkéntesen, más módon bocsátott rendelkezésünkre.

  Ezen automatizált és bizonyos esetekben szükséges manuális összevonás nélkül nem tudjuk garantálni az Ön személyes adatainak megfelelő feldolgozását, mivel a különböző ügyfélprofilok eltérő beállításokkal rendelkezhetnek. A feldolgozás és az összevonás a feldolgozó Steigenberger központi vendégadatbázisában történik.

  3. Felhasználói fiók/account

  Felhasználói fiókot (fiókot) regisztrálhat weboldalunkon az e-mail címével és egy jelszó megadásával. Ezt a regisztrációt a fejlécben található "Regisztráció" menüponton keresztül teheti meg, vagy a foglaláskor és a személyes adatok megadásakor jelszó hozzáadásával.

  Sikeres regisztráció után automatikusan létrejön az Ön számára egy felhasználói fiók (fiók), amely a H World csoporthoz tartozó valamennyi szállodamárka/entities weboldalán érvényes.

  A felhasználói fiókban megtekintheti és szerkesztheti (pl. lemondhatja vagy módosíthatja) az összes olyan foglalást, amelyet a regisztráció óta végzett, azáltal, hogy felhasználói adatait az adott webhelyek valamelyikén keresztül megadja. Felhasználói fiókját bármikor törölheti.

  A felhasználói fiók létrehozásával és használatával kapcsolatos személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön tagsági szerződése.

  4. Digitális ajánlatok (hírlevél), meglévő ügyfelek megszerzése és programinformációk

  4.1. Reklám (hírlevél)

  Az e-mail hírlevéllel rendszeresen tájékoztatjuk Önt a H World Csoport ajánlatairól és szolgáltatásairól, valamint a tagság keretében a H Rewards Hűségprogramban való részvételről, az Ön által megadott preferenciáknak megfelelően (lásd a szolgáltatók fenti listáját).

  Ha szeretné megkapni az e-mail hírlevelet, szükségünk van az Ön érvényes e-mail címére. A hírlevélre való feliratkozáshoz az ún. double-opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után egy e-mailt küldünk Önnek az Ön által megadott e-mail címre, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg, hogy szeretné megkapni a hírlevelet. Ha két héten belül nem erősíti meg a regisztrációját, az Ön adatait zároljuk, és egy hónap elteltével automatikusan töröljük. Ezenkívül tároljuk az Ön IP-címét, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontját. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy bizonyítani tudjuk a regisztrációját, és szükség esetén tisztázni tudjuk az Ön személyes adataival való esetleges visszaélést.

  Felhívjuk figyelmét, hogy azok a tagok, akik eredetileg marketing hozzájárulást adtak a Steigenberger számára, továbbra is kapnak e-mail marketing üzeneteket a Steigenbergertől, kivéve, ha a további folyamatok tekintetében visszavonják a vonatkozó hozzájárulásukat.

  4.2 Meglévő ügyfelekre vonatkozó reklámok

  4.2.1 A hűségprogramban való tagság keretében a tagoknak szóló reklámozás A következők tekintetében H Rewards Hűségprogrammal kapcsolatban fenntartjuk a jogot, hogy tagjainknak e-mailben tagsági reklámként ajánlatokat küldjünk szolgáltatási kínálatunkból. A meglévő ügyfélszerzés megvalósításához fűződő jogos érdekünk, hogy tagjainkat tájékoztatni tudjuk az aktuális tagsági státuszról, valamint hogy a célcsoportoknak egyedi és exkluzív ajánlatokat tudjunk kínálni. Az Ön személyes adatait, amelyeket a tagi fiókban megadott, vagy amelyeket egy tartózkodás során megadott, a meglévő tagság keretében tagtoborzás céljából kezelhetjük.

  4.2.2. Meglévő ügyfeleknek szóló reklámozás egy tartózkodás keretében. Fenntartjuk a jogot, hogy vendégeinknek a szolgáltatási kínálatunkból ajánlatokat küldjünk reklámként a meglévő ügyfeleink számára e-mailben. A meglévő ügyfélreklámok kivitelezéséhez fűződő jogos érdekünk az, hogy vendégeinknek célcsoportorientáltan egyedi ajánlatokat tudjunk kínálni, amelyek egy korábbi foglaláson (tranzakción) vagy a meglévő ügyfélkapcsolaton alapulnak.

  Az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a foglaláskor megad nekünk, a korábbi tranzakciót követő tizenkét (12) hónapon belül feldolgozhatjuk a meglévő ügyfeleknek szóló reklámok küldése céljából. Ha ezen időszakon belül nem végez újabb foglalást vagy nem hajt végre más tranzakciót, személyes adatait a továbbiakban nem dolgozzuk fel meglévő ügyfelek megszerzése céljából, és ennek megfelelően töröljük, kivéve, ha Ön feliratkozott egy hírlevélre, vagy ha személyes adatait egyéb előírások miatt továbbra is tárolni kell.

  4.3 Kötelező kommunikáció

  4.3.1 A tagsággal kapcsolatos kommunikációp A hűségprogram működtetése keretében jogszabályi kötelezettségünk, hogy tájékoztassuk Önt a programban bekövetkezett változásokról (részvételi feltételek). A tájékoztatás kizárólag e-mailben történik a tagi fiókban tárolt e-mail címre. Amennyiben ez már nem érvényes, fenntartjuk a jogot, hogy más módon, pl. postai úton is felvegyük Önnel a kapcsolatot.

  4.3.2 Kommunikációs eszközök A fent említett kommunikációs célokra a központi ügyfélprofilban tárolt beállításoknak és hozzájárulásoknak megfelelően a következő kommunikációs médiumokat használjuk:

  • E-mail
  • Messenger szolgáltatások
  • Telefon
  • Posta

  4.4 A hozzájárulások visszavonása és a tagi hirdetésekkel kapcsolatos kifogások

  4.4.1 A hozzájárulások visszavonása Az e-mail hírlevélre feliratkozóként bármikor visszavonhatja az e-mail címének az e-mail hírlevél küldése céljából történő feldolgozásához adott hozzájárulását. A visszavonás az egyes e-mail hírlevelekben található megfelelő linken keresztül vagy a update@news.hrewards.com címre küldött "Leiratkozás" tárgyú e-mailben tehető meg.

  4.4.2 A tagi hirdetésekkel szembeni kifogások Ön bármikor tiltakozhat e-mail címének a meglévő ügyfelek vagy tagok részére történő reklámküldés céljából történő felhasználása ellen anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie. Az e-mail címének közvetlen marketing célú felhasználása elleni tiltakozási jogának gyakorlásával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a fenti "Az Ön mint érintett jogai" című részt.

  Jelenlegi verzió: február 2023


  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - WEBOLDAL

  Az alábbi információk célja, hogy áttekintést adjon arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait az alább ismertetett szolgáltatásokkal kapcsolatban, és hogy tájékoztassa Önt az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti jogairól:

  • Személyes adatok feldolgozása az általános megkeresésekkel való kapcsolatfelvétel részeként
  • Személyes adatok feldolgozása a bárokban vagy éttermekben történő asztalfoglalással, illetve a gyógyfürdő-látogatásra vonatkozó időpontfoglalással és foglalással összefüggésben.
  • Személyes adatok feldolgozása a szállodáinkban való tartózkodással kapcsolatban és közvetlenül azt követően.
  • Személyes adatok feldolgozása a telephelyünkön végzett videómegfigyelés keretében
  • Személyes adatok feldolgozása a digitális ajánlatokkal (hírlevelek), a meglévő ügyfelek marketingjével és a programinformációkkal kapcsolatban
  • Személyes adatok feldolgozása hűségprogramunkban és együttműködő partnereink hűségprogramjaiban való tagságának részeként
  • Kötelező kommunikáció a hűségprogram részeként
  • Személyes adatok feldolgozása vásárlási utalványok részeként
  • Személyes adatok feldolgozása a szolgáltatások megszervezésének részeként
  • Személyes adatok feldolgozó általi feldolgozása az adatkezelő megbízásából
  • Személyes adatok feldolgozása a weboldal használatával összefüggésben

  I. Általános információk és az Ön mint érintett jogai

  1. Az adatfeldolgozásért felelős fél ("adatkezelő")

  2. A GDPR 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott adatkezelő:

  Steigenberger Hotels GmbH Lyoner Straße 25 60528 Frankfurt am Main, Németország Telefon: +49 (0)69 66564-460 Fax: +49 (0)69 66564-888 E-mail: service@hrewards.com

  A német telemédiatörvény (Telemediengesetz, TMG) 5. szakasza szerinti teljes körű tájékoztatás (Impresszum)

  1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen veheti fel a kapcsolatot

  TÜV Informationstechnik GmbH Am TÜV 1 45307 Essen, Németország E-mail

  4. Az Ön mint érintett jogai

  Minden olyan érintettnek, akinek személyes adatait feldolgozzák, joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon az őt érintő személyes adatokról az Art. 15 GDPR 15. cikke alapján, a helyesbítéshez való jog a GDPR 15. cikke alapján. 16 GDPR 16. cikke alapján, a törléshez való jog a GDPR 16. cikke alapján. 17 GDPR szerinti adatkezelés korlátozásához való jog, a GDPR 17. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog. 18 GDPR szerinti adatkezelés korlátozásához való jog, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a GDPR 18. cikke alapján. 21. cikk szerinti adathordozhatósághoz való jog, valamint a GDPR 21. cikk szerinti adathordozhatósághoz való jog. GDPR 20. CIKKE SZERINTI JOG. Ezenkívül az érintett hozzáférési joga és a törléshez való joga tekintetében a német szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) 34. és 35. szakasza szerinti korlátozások érvényesek.

  Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön által adott hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt.

  Ezenkívül az érintetteknek joguk van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál az Art. 77 GDPR 19. szakaszával összefüggésben a BDSG 19. szakaszával összefüggésben.

  5. Kiskorúak adatainak kezelése

  Kiskorúak a szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése nélkül nem továbbíthatnak személyes adatokat számunkra. Weboldalunkon nem kezelünk kiskorúaktól tudatosan kapott adatokat.

  6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

  Az Önnel való szerződéskötés vagy szerződés teljesítése során Önre nem vonatkozik semmilyen olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés, beleértve a profilalkotást is, amely Önt érintő joghatásokat eredményez, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt, ahogyan azt az Art. GDPR 22. CIKKE SZERINT.

  7. További információk az Ön tiltakozási jogáról az Art. GDPR 21. CIKKE

  Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés).

  Ha tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra, kivéve, ha a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozásra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kerül sor.

  Ha az Ön személyes adatait feldolgozzuk a meglévő ügyfelek marketingje céljából Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz használhatja a digitális médiában található leiratkozási funkciót, kiválaszthatja a megfelelő beállításokat a tagsági vagy előfizetői területen, használhatja a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot, vagy az I. pontban megadott elérhetőségeken tájékoztathat minket tiltakozásáról, anélkül, hogy meghatározott formátumot használna.

  8. Személyes adatok tárolási időszakai és az ezen időszakok meghatározásának kritériumai

  Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig az a szerződéses és jogi kötelezettségeink és kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Ha az adatokra már nincs szükség a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha az adatok ideiglenes további feldolgozása szükséges a következők miatt

  (a) az adatgyűjtés és a/or szerződés teljesítésének helyén érvényes nemzeti vagy regionális nyilvántartási törvények és előírások miatt.

  (b) az adatgyűjtés és a/or szerződés teljesítésének helyén a kereskedelmi vagy adójog szerinti nemzeti megőrzési időszakok miatt.

  (c) nemzeti, regionális vagy helyi adószabályok (például idegenforgalmi adó, idegenforgalmi adó stb.) az adatgyűjtés és a/or szerződés teljesítésének helyén.

  (d) saját tagságunk H Rewards hűségprogramunkban

  Az ezek alapján meghatározott megőrzési és/or dokumentációs időszakok általában kettőtől tíz évig terjednek. Az Ön személyes adatainak tárolási idejével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a különböző típusú feldolgozási módokról szóló vonatkozó szakaszokat.

  9. A személyes adatok módosításának és helyesbítésének dokumentációja

  Dokumentációs kötelezettségünk értelmében feldolgozunk és nyilvántartást vezetünk az Ön személyes adatainak minden módosításáról és helyesbítéséről, mint pl.

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Lakcím, és ha ettől eltérő, számlázási és levelezési címek
  • Születési dátum
  • Nem, megszólítás, cím
  • E-mail cím(ek), ha több címet használnak vagy adnak meg
  • Telefonszám(ok), ha több telefonszámot használnak vagy adnak meg
  • Útlevéladatok
  • Hűségprogram-tagsági számok
  • A tartózkodással kapcsolatos preferenciák és kívánságok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok
  • Jelszó

  10. Adatszolgáltatási kötelezettség

  Ön köteles személyes adatokat szolgáltatni, ha ezekre az adatokra szükség van (szolgáltatásaink nyújtásához), vagy ha törvény kötelez minket ezen adatok gyűjtésére; ez különösen vonatkozik a következőkre

  • a szálláshely-szolgáltatási szerződés teljesítése
  • saját hűségprogramunk tagsági számlájának kezelése, H Rewards
  • a szállodai helyszínre vonatkozó regisztrációs törvényeknek és követelményeknek való megfeleléshez

  Ha nem adja meg nekünk a szükséges információkat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljes mértékben vagy egyáltalán nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat.

  II. Kapcsolatfelvétel velünk Általános kérdésekkel való kapcsolatfelvétel a weboldalunkon vagy a szolgáltató központon keresztül Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk, többek között a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy a szervizközpontunk felhívásával.

  1. Feldolgozott személyes adatok Az általános megkeresések részeként a következő személyes adatokat kapjuk meg, dolgozzuk fel és tároljuk a megkeresés jellegétől függően:

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Nem, megszólítás, cím,
  • E-mail cím(ek), ha több címet használ vagy ad meg
  • Telefonszám(ok), ha több telefonszámot használ vagy ad meg.
  • Hűségprogram-tagsági számok
  • Egyéb személyes adatok, amelyeket Ön önkéntesen ad meg a megkeresése során
  • A szervizközpontba irányuló hívások hangfelvételei (csak az Ön hozzájárulásával)

  2. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai

  Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük: Az Ön megkereséseinek, információkéréseinek és panaszainak feldolgozása, amennyiben az ilyen feldolgozás a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Egyéb esetekben a jogalap a jogos érdekünk, hogy hatékonyan feldolgozzuk a hozzánk beérkező megkereséseket az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. A szervizközpontunkhoz intézett hívásokat csak akkor rögzítjük, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A felvételek kizárólag a munkatársaknak a kérdések kezelésével kapcsolatos képzés céljából készülnek.

  3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

  Ha közvetlenül a szállodához intézett kérdése van, például a foglalásával kapcsolatban, akkor az Ön kérdése közvetlenül a szállodához kerül továbbításra. Szolgáltatóközpontunkban egy szolgáltatóval is együttműködünk, aki támogat bennünket a kérdések kezelésében.
  Ha az Ön kérdése az adatvédelemmel kapcsolatos, például információkérés, akkor azt feldolgozás céljából továbbítjuk az adatvédelmi osztályra. Minden más lekérdezést továbbítunk a/departments azon irodákhoz, amelyek bevonása szükséges az Ön lekérdezésének kezeléséhez.

  4. A személyes adatok tárolásának időtartama

  Ha kapcsolatba lép velünk, személyes adatait tárolni fogjuk. Az Ön adatainak tárolása kizárólag azért történik, hogy a kérésével foglalkozhassunk és felvehessük Önnel a kapcsolatot. A kapcsolattartási kérelmeit általában 10 év elteltével töröljük.

  5. Adattovábbítás harmadik országokba

  Ha az Ön kérése egy harmadik országban található szállodával kapcsolatos, a kapcsolatfelvételkor kapott adatokat továbbítjuk a szálloda székhelye szerinti harmadik országba, hogy ott kezeljük azokat.

  III. Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön tartózkodásával kapcsolatban

  Kérdések, foglalások/reservations, utazási előkészületek, érkezés/check-in, távozás.

  1. Feldolgozott személyes data

  Az Ön adatait az Ön foglalási kéréseinek és foglalásainak kezelése és menedzselése, valamint a szállásszerződés szerinti szolgáltatásaink nyújtása érdekében kezeljük, beleértve a szállodánkban való tartózkodásának kezelését és a fizetés feldolgozását. Ezen túlmenően a szállodák általában a vonatkozó hatályos nyilvántartási törvények és rendeletek alapján kötelesek a fent említett személyes adatokat a szállodában megszálló vendégektől gyűjteni. Ezen kívül feldolgozzuk és tároljuk az önkéntes alapon velünk közölt preferenciákat és kívánságokat, amelyek vagy az adott látogatásra vonatkoznak, vagy általános jellegűek (ismétlődő követelmények, preferenciák és kívánságok). Az Önnel kötött szerződésünk értelmében arra is kötelesek vagyunk, hogy tájékoztassuk Önt minden jelentős változásról. Az Önről tárolt személyes adatokat erre a célra használjuk fel.

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Lakcím, és ha ettől eltérő, számlázási és levelezési címek
  • Születési dátum
  • Fizetési adatok és hitelkártyaadatok
  • Nem, megszólítás, cím
  • E-mail cím(ek), ha több címet használnak vagy adnak meg
  • Telefonszám(ok), ha több telefonszámot használnak vagy adnak meg
  • Útlevéladatok
  • Hűségprogram-tagsági számok
  • A tartózkodással kapcsolatos preferenciák és kívánságok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok

  2. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai

  Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük:

  Az Ön foglalási kérelmeinek és foglalásainak kezelése és kezelése, valamint a szállásszerződés szerinti szolgáltatásaink nyújtása, beleértve az Ön szállodai tartózkodásának kezelését és a fizetés feldolgozását (különösen a szolgáltatásaink (telefon, bár, spa, fizetős TV-csatornák stb.) igénybevételének nyomon követése, a bejelentkezési tevékenységek elvégzése (digitálisan és a helyszínen), valamint a szobákhoz való hozzáférés kezelése céljából is). Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

  A szerződésszerű teljesítés részeként kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt minden olyan jelentős változásról, amely az Ön tartózkodása alatt történik. Ezt az információt lehetőleg e-mailben, a központi vendégprofilban tárolt e-mail címre küldjük. Ha ez már nem érvényes, fenntartjuk a jogot, hogy más módon, például postai úton is felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ennek jogalapja az Önnel kötött szállásadási szerződésünk teljesítése az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján.

  Olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely cégünkre adatkezelőként vonatkozik (pl. nyilvántartási törvények, adójogszabályok, nyilvántartási kötelezettség stb. miatt). Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Annak biztosítása érdekében, hogy a nálunk töltött tartózkodása megfeleljen az Ön igényeinek és elvárásainak a rendszerünkben már tárolt személyes adatai alapján, amelyek segítségével minden szolgáltatási kapcsolattartási ponton (személyesen és a/or digitálisan) felismerhetjük Önt, különösen, ha Ön hűségprogramunk tagja, pl. a foglalással átadott adatok, a korábbi látogatások során önkéntesen megadott adatok (törzsvendégek, visszatérő vendégek), valamint az Ön látogatásához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások vagy követelmények, pl. virágcsokor a szobába, két párna. Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy vendégeinknek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk.

  Az Ön tagsági számlájának létrehozása, szerkesztése, kezelése és frissítése, valamint a tagsági számláján történő jóváírások és terhelések helyes kezelése, valamint az Ön tagságának részeként nyújtott szolgáltatásaink nyújtása érdekében a H Rewards hűségprogramunkhoz. Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A bónusz kreditek (pontok, mérföldek stb.) és egyéb, a együttműködő partnereink hűségprogramjaiban való tagságának részeként nyújtott szolgáltatások feldolgozása. Ennek jogalapja a szerződés teljesítése az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Termékeink és szolgáltatásaink minőségének fenntartása, biztosítása és javítása, különösen a vendégek elégedettségi felméréseinek és észrevételeinek elvégzésével és elemzésével, az Ön személyes adatainak központi vendégadatbázisunkban történő feldolgozásával, amely lehetővé teszi számunkra, hogy Önt visszatérő vendégként felismerjük, hogy jobban felmérjük az Ön igényeit és kívánságait, hogy javítsuk az Önnel folytatott kommunikáció minőségét és személyes jellegét, valamint hogy az Önre szabott ajánlatokat hozzunk létre - ennek jogalapja a GDPR Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Elsődleges jogos érdekeink az Önnel kötött szállásadási szerződésből erednek, amely a GDPR (47) preambulumbekezdése értelmében releváns és megfelelő kapcsolatnak minősül, valamint abból, hogy az ilyen típusú adatfeldolgozás a nemzetközi szállodaláncoknál megszokott és a vendégek többségének ésszerű elvárásainak megfelelő. Egy vállalatcsoport részeként, amely a Deutsche Hospitality ernyőmárka alatt szállodákat üzemeltető vállalkozásokat foglal magában, vállalatunknak a GDPR (48) preambulumbekezdése értelmében jogos érdeke is fűződik ahhoz, hogy a vendégek személyes adatait a vállalatcsoporton belül belső adminisztratív célokra továbbítsa.

  A házirend betartása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése és kivizsgálása, jogi igények érvényesítése és jogi igényekkel szembeni védelem, valamint jogvitákban való érdekképviselet, az informatikai biztonság biztosítása és az informatikai műveletek fenntartása, a hitelképességgel kapcsolatos kockázatok azonosítása - ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Elsődleges jogos érdekeink abból a kötelezettségünkből fakadnak, hogy biztosítsuk vendégeink biztonságos tartózkodását a szállodában, valamint abból az érdekünkből, hogy anyagi és nem anyagi követeléseinket érvényesítsük, jogainkat gyakoroljuk, és megvédjük magunkat a jogosulatlan követelésekkel szemben. Ezen túlmenően társaságunk jogos érdeke az is, hogy a GDPR (47) preambulumbekezdése szerinti csalás megelőzése érdekében a személyes adatokat a feltétlenül szükséges mértékben kezeljük.

  3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

  Ha és amennyiben nea fent említett célokból szükséges, az Ön személyes adatait az alábbi címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak is továbbítjuk, a következő, az Adatkezelési Szabályzat 1. cikkében meghatározott címzettek vagy címzettek kategóriái számára. GDPR 4. CIKKÉNEK (9) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT KATEGÓRIÁK ÉS KATEGÓRIÁK: Vállalatunkon belül csak azok a/departments irodák tekinthetik meg az Ön személyes adatait vagy férhetnek hozzá azokhoz (a szükséges mértékben), amelyeknek szükségük van az Ön személyes adataira ahhoz, hogy szerződéses és jogi kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

  Amennyiben az Ön személyes adatait a központi vendégadatbázisunkban kezeljük, azokat más olyan vállalatoknak is továbbítjuk, amelyek a Deutsche Hospitality weboldalhoz tartozó márkák egy vagy több szállodáját üzemeltetik (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). Az egyes szállodák üzemeltetői a oldalon találhatók a szállodaüzemeltetők listáján. Ezt a listát rendszeresen frissítjük, és minden olyan szállodát, amely a központi vendégadatbázisunkat használja, külön jelölünk itt. Az Ön által az együttműködési partnerek tagsági programjaiban az Ön látogatása során összegyűjtött pontok jóváírásakor az Ön adatait továbbítjuk az érintett együttműködési partnereknek.

  Az általunk igénybe vett szolgáltatók (pl. a GDPR 28. cikkében meghatározott, a nevünkben történő adatfeldolgozás céljából) és a megbízottak szintén kaphatnak személyes adatokat e célból. Ezek olyan vállalatok, amelyek a hitelszolgáltatások és a fizetésfeldolgozás, az IT-szolgáltatások, a takarítási szolgáltatások, a logisztika, a nyomdai szolgáltatások, a távközlés, a követelésbehajtás, a tanácsadás, valamint az értékesítés és marketing kategóriájába tartoznak. Az érintett szolgáltatókat a A szolgáltatók listája/processors mutatja be, amelyet rendszeresen frissítünk. Ezen túlmenően az adatok hivatalos szervek és intézmények részére is továbbíthatók, ha erre jogi kötelezettségünk van (pl. adóhatóságok, bűnüldöző hatóságok, nyilvántartó hatóságok). Az adatok egyéb címzettjei lehetnek azok a szervek és intézmények, amelyeknek Ön hozzájárulását adta az adattovábbításhoz.

  4. A személyes adatok tárolásának időtartama

  Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az a szerződéses és jogi kötelezettségeink és kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Amikor az adatokra már nincs szükség a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha az adatok ideiglenes további feldolgozása a kereskedelmi és adójogszabályokban (ideértve a német kereskedelmi törvénykönyvet (Handelsgesetzbuch, HGB), a német adótörvénykönyvet (Abgabenordnung, AO), a német szövetségi nyilvántartási törvényt (Bundesmeldegesetz, BMG)) meghatározott megőrzési idők miatt szükséges. Az ezekben meghatározott megőrzési időszakok és a/or dokumentáció két és tíz év között van.

  5. Adattovábbítás harmadik országokba

  Ha Ön az Európai Unión kívüli országban (harmadik ország) foglalt szállást egy szállodában, az Ön adatai továbbításra kerülnek ebbe a harmadik országba, amennyiben ez szükséges a foglaláshoz és a szállodai tartózkodás kezeléséhez. Ha Ön tagja hűségprogramunknak vagy valamelyik együttműködő partnerünknek, akkor az Ön által felhalmozott pontok átadása szükséges a partner számára a tagsági program keretében nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez.

  6. Vendégprofiljainak összevonása

  Az Ön személyes adatait a különböző kapcsolattartási pontokon (pl. tagsági fiók, szálloda) különböző módon (írásban és digitálisan) gyűjtjük. Ezért előfordulhat, hogy adatbázisunkban több különböző vendégprofil is létezik, amelyek ellentmondásos információkat tartalmaznak. Mivel arra törekszünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, és biztosítani kívánjuk az Ön személyes adatainak helyes feldolgozását, arra törekszünk, hogy a többszörösen másolt adatokat egyetlen egyedi profilba egyesítsük, egyedi jellemzők, például keresztnév, vezetéknév és cím segítségével. A vendégprofilok összevonásához a gyűjtött információkat az Ön H Rewards tagságának és a szállodánkban való tartózkodásának keretében, valamint azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön önkéntes alapon más módon közölt velünk.

  Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ezen automatizált és néha szükséges manuális összevonás nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy az Ön személyes adatait megfelelően és helyesen dolgozzuk fel. Ezért jogos érdekünk fűződik az adatok összevonásához.

  A feldolgozás és az összevonás a Steigenberger Hotels GmbH központi vendégadatbázisában történik.

  IV. Egyéb feldolgozás közvetlenül az Ön tartózkodása után (tartózkodást követő üzenetek)

  A tartózkodását követően egy olyan üzenetet kap tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy értékelje a szállodánkban eltöltött tartózkodását (elégedettségi felmérés), kivéve, ha korábban e-mailben vagy a tartózkodás utáni üzenetben található leiratkozási link használatával leiratkozott erről a kommunikációról.

  1. Feldolgozott személyes adatok

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Tagsági szám
  • Nem, megszólítás, cím
  • IP-cím
  • E-mail cím(ek), ha több címet használnak vagy adnak meg
  • A tartózkodással kapcsolatos preferenciák és kívánságok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok
  • Az Ön által egy elégedettségi felmérés során átadott adatok

  2. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai

  Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük:

  Termékeink és szolgáltatásaink minőségének fenntartása, biztosítása és javítása, különösen a panaszok, elégedettségi felmérések és a vendégek észrevételeinek elemzése révén. A jogalap erres jogos érdekünk, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

  3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

  A tartózkodás utáni üzenetekben szereplő ügyfél-elégedettségi felmérés keretében egy szolgáltatóval dolgozunk együtt, aki ezen adatok címzettje (adatfeldolgozó).

  4. A személyes adatok tárolásának időtartama

  Az ügyfél-elégedettségi felmérés során gyűjtött adatokat 3 évig tároljuk. Az Ön IP-címét 28 nap után anonimizáljuk.

  5. Adattovábbítás harmadik országokba

  Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

  V. Videófelügyelet a telephelyünkön az Ön tartózkodása alatt

  Videófelügyelet

  VI. Személyes adatok feldolgozása digitális ajánlatokkal (hírlevél), meglévő ügyfelek marketingjével és programinformációkkal kapcsolatban

  1. Hírlevél E-mailes hírlevelünk rendszeresen és az Ön által megadott preferenciáknak megfelelően tájékoztatja Önt a Deutsche Hospitality (lásd a szállodaüzemeltetők listáját) szállodáinak ajánlatairól és szolgáltatásairól, a (lásd a listát) együttműködő partnereink ajánlatairól és szolgáltatásairól, valamint az Ön tagságához kapcsolódó ajánlatokról. H Rewards hűségprogramban való részvételhez kapcsolódóan.

  Ha szeretné megkapni az e-mailes hírlevelet, szükségünk van arra, hogy megadja érvényes e-mail címét. A hírlevelünkre való feliratkozáshoz a double-opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után a megadott e-mail címre küldünk egy e-mailt, amelyben megkérjük, hogy erősítse meg, hogy szeretne hírlevelet kapni. Ha két héten belül nem erősíti meg a feliratkozást, az adatait zároljuk, és egy hónap elteltével automatikusan töröljük. Minden esetben tároljuk az Ön által használt IP-címet, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontját is. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy bizonyítani tudjuk az Ön regisztrációját, és szükség esetén kivizsgálhassuk az Ön személyes adataival való visszaélést.

  1.1. Feldolgozott személyes adatok Hírlevelünk küldésével kapcsolatban a következő személyes adatokat kezeljük:

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Lakcím, és ha ettől eltérő, számlázási és levelezési címek
  • Születési dátum
  • IP-cím
  • Nem, megszólítás, cím
  • E-mail cím(ek), ha több címet használnak vagy adnak meg
  • Hűségprogram-tagsági számok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok

  1.2. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük:

  E-mailes hírlevelünk küldése Önnek, beleértve a hírlevélre való feliratkozásának adminisztrációját. Ennek jogalapja az Ön hozzájárulása az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. E-mail hírlevelünk feliratkozójaként Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását ahhoz, hogy e-mail hírlevelünk küldése céljából feldolgozzuk az Ön adatait. Hozzájárulásának visszavonásához használhatja a minden e-mail hírlevélben található megfelelő linket, vagy küldhet egy e-mailt a news@update.hrewards.com címre, a tárgysorba az "Abmelden" (leiratkozás) megjelöléssel.

  1.3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái Külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) veszünk igénybe hírleveleink feliratkozóknak történő kiküldéséhez. 1.4. A személyes adatok tárolásának időtartama Amint Ön visszavonja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását, személyes adatait töröljük. 1.5. Adattovábbítás harmadik országokba Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

  1.6. A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos nyomon követés Hírlevél-szolgáltatásunkkal kapcsolatban nyomkövető szolgáltatókat veszünk igénybe, hogy mérni tudjuk az e-mailek megnyitási és kattintási arányát.

  1. Meglévő ügyfelek marketingje 2.1. Meglévő ügyfelek marketingje a hűségprogram-tagsággal összefüggésben Fenntartjuk a jogot, hogy hűségprogramunk tagjainak tagsági marketingként e-maileket küldjünk szolgáltatási kínálatunk ajánlataival. Az Ön tagsága lehetővé teszi számunkra, hogy a tagsági fiókjában vagy valamelyik szállodánkban tett látogatása során megadott személyes adatait tagi marketing céljából kezeljük. Az Önnel való, fentiekben leírt kommunikáció céljából a központi vendégprofilban tárolt beállításoknak és jogosultságoknak megfelelően a következő kommunikációs eszközöket használjuk:
  • E-mail
  • Telefon
  • Posta

  2.2. Meglévő ügyfelek marketingje Fenntartjuk a jogot, hogy meglévő ügyfélmarketingként e-mailben küldjünk vendégeinknek ajánlatokat a szolgáltatási kínálatunkból. A meglévő ügyfélmarketingben való részvételhez fűződő jogos érdekünk az, hogy vendégeinknek célzott, egyedi ajánlatokat tudjunk kínálni, amelyeket egy korábbi foglalás (tranzakció) vagy meglévő ügyfélkapcsolat alapján készítettünk. A foglalás során megadott személyes adatait a tranzakciót követő 12 hónapig kezelhetjük annak érdekében, hogy marketingüzeneteket küldjünk meglévő ügyfeleinknek. Ha ezen időszakon belül nem kerül sor újabb foglalásra vagy egyéb tranzakcióra, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük a meglévő ügyfelek marketingje céljából, és ezért törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön hírlevélre van feliratkozva, vagy ha az Ön személyes adatait más rendelkezések miatt hosszabb ideig kell megőrizni. Ön bármikor tiltakozhat e-mail címének a meglévő ügyfelek számára történő marketing célú felhasználása ellen, anélkül, hogy az alapdíjas átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie. Ha az Ön személyes adatait meglévő ügyfelek marketingje céljából dolgozzuk fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen.

  2.3. Feldolgozott személyes adatok A következő személyes adatokat gyűjtjüknális adatokat a meglévő ügyfelek marketingjével kapcsolatban:

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Lakcím, és ha ettől eltérő, számlázási és levelezési címek
  • Születési dátum
  • Nem, megszólítás, cím
  • E-mail cím(ek), ha több címet használnak vagy adtak meg
  • Hűségprogram-tagsági számok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok

  2.4. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük:

  Ajánlatainkról és szolgáltatásainkról szóló marketingüzenetek küldése meglévő ügyfeleinknek - ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A meglévő ügyfelek marketingtevékenységével kapcsolatos jogos érdekünk az, hogy tájékoztassuk tagjainkat aktuális tagsági státuszukról, és célzott, egyedi, exkluzív ajánlatokat küldjünk tagjainknak és meglévő ügyfeleinknek.

  Ön bármikor tiltakozhat e-mail címének a meglévő ügyfeleknek vagy tagoknak történő marketingküldés céljából történő felhasználása ellen, anélkül, hogy az alapdíjas átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie. Az e-mail címének közvetlen marketing célú felhasználása elleni tiltakozási jogának gyakorlásával kapcsolatos részletesebb információk az Adatvédelmi szabályzatban találhatók.

  2.5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái Amikor meglévő ügyfélmarketing-intézkedéseket hajtunk végre, az Ön személyes adatait csak vállalatunk azon alkalmazottai számára adjuk ki, akik betekinthetnek a központi vendégadatbázisunkba. Ezenkívül külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) veszünk igénybe a meglévő ügyfeleinknek szóló marketingüzenetek küldésére.

  2.6. A személyes adatok tárolásának időtartama Ha 12 hónapon belül nem történik újabb foglalás vagy egyéb tranzakció, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük a meglévő ügyfelek marketingje céljából, és ezért törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön hírlevélre van feliratkozva, hűségprogram tagja, vagy ha az Ön személyes adatait egyéb intézkedések miatt hosszabb ideig kell megőrizni.

  2.7. Adattovábbítás harmadik országokba Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

  VII. Hűségprogram-tagság, tagsági fiók (felhasználói fiók / fiók), kommunikáció

  1. Tagság/user fiók Tagként regisztrálhat a H Rewards hűségprogram (felhasználói fiók / számla) tagjává a vonatkozó tagsági feltételeknek megfelelően a teljes kereszt- és vezetékneve, a megszólítás, az aktuális lakcíme, a születési ideje, a preferált e-mail címe megadásával és egy jelszó megadásával. Regisztrálni a következő módokon lehet:
  • a H Rewards app
  • a H Rewards a weboldalon
  • a foglalási folyamat során
  • a nagysebességű Wi-Fi használata előtt vagy
  • a szálloda alkalmazottja által küldött regisztrációs meghívó kézhezvételét követően.
  • a regisztrációs QR-kód beolvasásával

  A sikeres regisztrációt követően a tagsági fiók automatikusan létrejön a vonatkozó tagsági feltételek alapján. A tagságra történő regisztrációval Ön úgy tekintendő, hogy beleegyezett a regisztráció során megadott adatainak a Deutsche Hospitality márkák megfelelő üzemeltetői részére történő továbbításába.

  A tagsági fiókban megtekintheti és módosíthatja személyes adatait. A tagsággal kapcsolatos minden fontos információ, például a tagsági státusz, szintén itt jelenik meg. A tagsági területen foglalhat szállodai szállást, illetve törölheti a weboldalon vagy az alkalmazásban a tagsági adatainak megadásával tett foglalásait, valamint a fiók státuszának megfelelő jutalmakat válthat be. Tagságát bármikor felmondhatja. A tagsági fiók a tagság végleges felmondása után automatikusan törlődik (lásd a felmondást a tagsági feltételeknél).

  1.1 Feldolgozott személyes adatok Saját hűségprogramunkban való tagságának részeként a következő személyes adatokat kezeljük:

  • Kereszt- és vezetéknév
  • Lakcím, és ha ettől eltér, számlázási és kommunikációs címek
  • Születési dátum
  • Nem, megszólítás, cím
  • E-mail cím(ek), ha több címet használ vagy ad meg
  • Telefonszám(ok), ha több telefonszámot használnak vagy adnak meg
  • Hűségprogram tagsági száma
  • A tartózkodással kapcsolatos preferenciák és kívánságok
  • Általános érdeklődési kör, preferenciák és kívánságok
  • Jelszó
  • Jutalom beváltások

  1.2 A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük: Hűségprogramunkban való tagságának végrehajtása és kezelése - ennek jogalapja az Önnel kötött szerződésünk teljesítése az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján. A tagsági fiók létrehozásával és használatával kapcsolatos személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön tagsága a hűségprogram Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően, valamint a GDPR Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az Ön tagsági számlájának létrehozása, szerkesztése, kezelése és frissítése, valamint a tagsági számláján történő jóváírások és terhelések megfelelő kezelése, valamint az Ön tagságának részeként nyújtott szolgáltatásaink nyújtása érdekében a H Rewards hűségprogramunkban való részvételünkhöz. Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Anonimizált adatelemzéseken alapuló statisztikák készítése a termékek, szolgáltatások és a tartalom javítása és fejlesztése érdekében. H Rewards hűségprogram tartalmát. Ennek jogalapja a hűségprogramunk fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk a GDPR Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az Ön tagságával kapcsolatos hitelesítés és csalásmegelőzés céljából. a H Rewards hűségprogram vagy valamelyik együttműködő partnerünk hűségprogramja, például a Miles & More vagy a bahn.bonus. Ennek jogalapja a jogos érdekünk az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

  Annak érdekében, hogy a Deutsche Hospitality szállodáinkhoz tartozó szállodákban minden (személyes és a/or digitális) szolgáltatási kapcsolattartási ponton (személyesen és a oldalon) átfogó felismerést biztosítsunk, különösen a hűségprogramunk tagjainak, valamint hogy az Ön visszatérő kívánságait, preferenciáit és igényeit (pl. mindig két párna) automatikusan frissítsük annak érdekében, hogy a szállodai márkának megfelelő, magas színvonalú szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Ennek jogalapja a jogos érdekünk az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, hogy ügyfeleinknek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk.

  1.3 A személyes adatok címzettjeinek kategóriái A tagsági követelmények teljesítésével összefüggésben szükséges, hogy az Ön adatait különböző címzetteknek továbbítsuk. Ezek különösen a Deutsche Hospitality szállodái és együttműködő partnereink. 1.4 A személyes adatok tárolásának időtartama Az Ön tagsági fiókjának adatait a tagság megszűnéséig tároljuk. A be nem váltott pontok, jutalmak és az elért tagsági státusz a felmondás hatálybalépésétől számított hat hónap elteltével érvénytelenné válnak. 1.5 Adattovábbítás harmadik országokba Ha Ön önként adja meg tagsági számát egy harmadik országban található szállodában való tartózkodáshoz, az Ön adatait továbbítjuk az adott szállodának, hogy a pontokat jóváírhassuk.

  2. Szerződés keretében történő közlés Az Önnel kötött szerződés teljesítésének részeként a törvény értelmében kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt minden olyan jelentős változásról, amely az Ön tartózkodása során történik. Ezt a tájékoztatást elsősorban a központi ügyfélprofilban tárolt e-mail címre küldött e-mailben biztosítjuk. Ha ez már nem érvényes, fenntartjuk a jogot, hogy más módon, például postai úton is felvegyük Önnel a kapcsolatot.

  2.1 Kommunikációs eszközök Az Önnel való, fentiekben leírt kommunikáció céljából a központi ügyfélprofilban tárolt beállításoknak és jogosultságoknak megfelelően a következő kommunikációs médiumokat használjuk:

  • E-mail
  • Messenger-szolgáltatások
  • Telefon
  • Posta

  2.2 Kötelező kommunikáció a hűségprogram részeként A hűségprogram működtetésének részeként törvényi kötelezettségünk, hogy tájékoztassuk Önt a programmal kapcsolatos változásokról (Tagsági feltételek). Ezt a tájékoztatást általában e-mailben küldjük a tagsági fiókban tárolt e-mail címre. Ha ez már nem érvényes, fenntartjuk a jogot, hogy más módon, például postai úton is felvegyük Önnel a kapcsolatot. 2.3 A személyes adatok címzettjeinek kategóriái Kommunikációink kiküldéséhez külső szolgáltatót veszünk igénybe. 2.4 A személyes adatok tárolásának időtartama A hűségprogram működtetésének részeként törvényi kötelezettségünk, hogy tájékoztassuk Önt a programban bekövetkező változásokról. 2.5 Adattovábbítás harmadik országokba Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

  3. Tagság egy együttműködő partner hűségprogramjában Személyes adatokat kezelünk az Ön valamelyik együttműködő partnerünk, például a Miles & More vagy a bahn.bonus hűségprogramjában való tagságával kapcsolatban. [(Együttműködési partnerek listája)]/en/partner

  3.1 Feldolgozott személyes adatok

  • E-mail cím(ek), ha több címet használ vagy ad meg
  • Hűségprogram-tagsági számok

  3.2 A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük:

  Együttműködő partnereink hűségprogramjaiban való tagságának részeként nyújtott bónuszkreditek (pontok, mérföldek stb.) és egyéb szolgáltatások feldolgozása. A jogalap a jogos érdekünk az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

  3.3 A személyes adatok címzettjeinek kategóriái Az Ön adatainak továbbítása szükséges az adott együttműködő partner felé, hogy a bónusz jóváírásra kerülhessen. 3.4 A személyes adatok tárolásának időtartama Az Ön adatait 10 évig tároljuk. 3.5 Adattovábbítás harmadik országokba Az adatokat csak abban az esetben továbbítjuk harmadik országba, ha az adott együttműködő partner harmadik országban található, vagy ha Ön egy harmadik országban található szállodában történő foglaláskor megadta tagsági számát. Ezekben az esetekben az adatok továbbítására a következő cikk alapján kerül sor: Art. GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik.

  VIII. Vásárlási utalványok Az utalványboltban általános utalványokat és szállodaspecifikus utalványokat vásárolhat.

  1. Feldolgozott személyes adatok Az utalványok vásárlásával kapcsolatban a következő személyes adatokat kezeljük:
  • Megszólítás, cím
  • Kereszt- és vezetéknév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Születési dátum
  • Cím
  • Fizetési adatok
  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük: Az utalványok vásárlásának lebonyolítása - ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

  2. A személyes adatok tárolásának időtartama Az Öntől az utalványok vásárlásakor kapott adatokat 10 évig tároljuk.

  3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái Az Ön adatait továbbítjuk egy szolgáltatónak, hogy az utalványt elküldhessük Önnek. A tranzakció lebonyolításához a fizetés típusától függően különböző szolgáltatókat is igénybe veszünk.

  4. Adattovábbítás harmadik országokba Ha Ön egy harmadik országban található szállodára szóló utalványt vásárol, az utalvány megvásárlásakor Öntől kapott adatokat feldolgozás céljából továbbítjuk abba a harmadik országba, ahol a szálloda található.

  IX.%09Szállodafoglalások közvetítése A Steigenberger Hotels GmbH weboldalán a (lásd a szállodaüzemeltetők listáját) harmadik fél szállodaüzemeltetők szállodáiban történő szállásfoglalás közvetítőjeként működik. A szállásszerződést kötő felek Ön és az adott szállodaüzemeltető. E közvetítői szolgáltatás részeként szükséges, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat (pl. a vendég kereszt- és vezetékneve, foglalási időszak, e-mail cím) továbbítsuk az adott szállodaüzemeltetőnek. Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Ha a közvetítői szolgáltatás egy harmadik országban lévő szállodában történő foglaláshoz nyújtják, a kapcsolódó adattovábbítás alapja az Art. GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik.

  X. Asztalfoglalás bárokban vagy éttermekben vagy gyógyfürdő-látogatások ütemezése és foglalása A Steigenberger Hotels GmbH a weboldalon és az alkalmazáson keresztül lehetőséget biztosít a szállodáiban a bárokban vagy éttermekben történő asztalfoglalásra, valamint a gyógyfürdő-látogatások ütemezésére és lefoglalására. Erre a célra a RESERViSiON foglalási eszköz szolgál. A RESERViSiON-on keresztül történő asztalfoglaláshoz kapcsolódó adatfeldolgozás: Az Ön személyes adatait a RESERViSiON-on keresztül a foglalás és az étteremlátogatás előkészítése céljából dolgozzuk fel (jogalap Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO vagy önkéntes tájékoztatás céljából Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO). A RESERViSiON az Ön adatait e célból a mi nevünkben bocsátja rendelkezésünkre. Az étteremben tett látogatását követően az Ön személyes adatai törlésre kerülnek a RESERViSiON-ból, kivéve, ha az Ön hozzájárulásával felhasználói profilt hozott létre a RESERViSiON-nál, hogy a jövőbeni foglalásokat megkönnyítsük. A következő adatokat tároljuk itt: Megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím és telefonszám. Ha Ön önkéntesen további adatokat ad meg, ezeket is tárolja a RESERViSiON: cím, cég, költséghely, utca, házszám, cím utótag, irányítószám, település, ÁFA-azonosítószám, allergiák, ok. A RESERViSiON-ban lévő felhasználói profilját bármikor törölheti a RESERViSiON-nak küldött e-mailben, és visszavonhatja hozzájárulását (datenschutz@reservision.de). Az étteremben tett látogatása után küldünk Önnek egy e-mailt, amellyel értékelhet minket. Ha nem kíván ilyen e-mailt kapni, bármikor tiltakozhat ellene a foglalás visszaigazolásában található megfelelő linkre kattintva. Értékelésével Ön segít nekünk abban, hogy javíthassuk szolgáltatásainkat és minőségünket. A beküldött értékeléseket kizárólag az Ön személyére való hivatkozás nélkül (anonimizálva) tesszük közzé. Adatkezelés a RESERViSiON-on keresztül történő fürdőlátogatások ütemezéséhez és foglalásához: Az Ön személyes adatait a RESERViSiON-on keresztül kezeljük a foglalás elvégzése és a fürdőnkben tett látogatásának előkészítése érdekében (jogalap Art. 6 bek. 1 p. 1 lit. b DSGVO vagy önkéntes tájékoztatás céljából Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO). A RESERViSiON az Ön adatait e célból a mi nevünkben bocsátja rendelkezésünkre. A fürdőben tett látogatását követően az Ön személyes adatai törlésre kerülnek a RESERViSiON-ról, kivéve, ha Ön az Ön hozzájárulásával felhasználói profilt hozott létre a RESERViSiON-on, hogy a jövőbeni foglalásokat megkönnyítsük. Itt csak a következő adatokat tároljuk: Megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím és telefonszám. Ha Ön önkéntesen további adatokat ad meg, ezeket is tárolja a RESERViSiON: cím, cég, költséghely, utca, házszám, cím utótag, irányítószám, település, ÁFA-azonosítószám, allergiák, ok. A RESERViSiON-ban lévő felhasználói profilját bármikor törölheti a RESERViSiON-nak küldött e-mailben, és visszavonhatja hozzájárulását (datenschutz@reservision.de). A fürdőben tett látogatása után küldünk Önnek egy e-mailt, amellyel értékelhet minket. Ha nem kíván ilyen e-mailt kapni, bármikor tiltakozhat ellene a foglalás visszaigazolásában található megfelelő linkre kattintva. Értékelésével segít nekünk szolgáltatásaink és minőségünk javításában. A beküldött értékeléseket kizárólag az Ön személyére való hivatkozás nélkül (anonimizálva) tesszük közzé.

  XI. Tájékoztatás a sütik és a fizetési szolgáltatók használatáról ezen a weboldalon

  1. Harmadik országokba történő továbbítás Ha Ön hozzájárul a cookie-k használatához , akkor egyúttal kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a GDPR 49. (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbításához egy nem biztonságos harmadik országba. Az Európai Unió Bírósága különösen az Egyesült Államokat tekinti olyan országnak, amely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Fennáll a veszélye annak, hogy az Ön adatait az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és felügyeleti céllal feldolgozzák, és Ön nem rendelkezik hatékony jogorvoslati lehetőségekkel ezzel kapcsolatban.

  Amint az konkrétan a [A szolgáltatók / adatfeldolgozók listája] (/en/service-providers-processors) alapján látható, vállalatunk bizonyos feladatok ellátására olyan szolgáltatókat vesz igénybe, amelyek székhelye harmadik országban található, vagy amelyek olyan nemzetközi csoporthoz tartoznak, amelynek vállalatai harmadik országban találhatóak, vagy amelyek maguk is harmadik országban található szolgáltatókkal dolgoznak. A személyes adatok ilyen szolgáltatóknak történő továbbítása akkor engedélyezett, ha az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az adott harmadik ország megfelelő szintű védelmet biztosít (GDPR 45. cikk). Ilyen határozat hiányában vállalatunk vagy a szolgáltató csak akkor továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek, ha megfelelő garanciákról rendelkeznek, és ha végrehajtható jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre (GDPR 46. cikk (1) bekezdés). Ha sem a megfelelőségi határozat az Art. 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelő garanciákat, sem a GDPR 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelő garanciákat. 46. GDPR, az Ön személyes adatainak harmadik országba történő továbbítása csak az alábbi feltételek valamelyike mellett megengedett:

  • Ön kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, miután tájékoztatták%20 az ilyen átadások lehetséges kockázatai az Ön számára a megfelelőségi határozat és a megfelelő biztosítékok hiánya miatt
  • Az adattovábbítás az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.
  1. A pénzforgalmi szolgáltatók integrálása az online fizetésekhez Az online fizetések feldolgozásához az alábbi külső szolgáltatókat használjuk, amelyek platformjai közül Ön szabadon választhat a fizetés feldolgozásához:
  • Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Németország, Tel. +49 (0)69 79220)
  • American Express Payment Service Limited (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt/Main, Németország)
  • Paypal S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg)
  • Computop Paygate GmbH (Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Németország)
  • PPro & Nets Ha online kíván fizetni, akkor ezt a foglalási vagy utalványvásárlási folyamatba integrálhatja, vagy az Ön által megadott e-mail címre küldött megfelelő linken keresztül teheti meg. Ha egy ilyen linkre kattint, akkor a fizetési platformra kerül továbbításra. Az Ön személyes adatainak ezzel kapcsolatos kezelésével kapcsolatos további részletek ott találhatók.

  3. Sütik 3.1 A sütikre vonatkozó információk Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik olyan kis fájlok, amelyeket az Ön böngészője automatikusan hoz létre, és az Ön eszközén (laptop, táblagép, okostelefon vagy hasonló) tárolnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. A sütik nem okoznak kárt az Ön készülékében, és nem tartalmaznak vírusokat, trójaiakat vagy más rosszindulatú programokat. Céljuk az Ön által használt konkrét eszközzel kapcsolatban kapott információk tárolása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy közvetlen tudomást szerzünk az Ön személyazonosságáról. A cookie-k használatának kettős célja van: Egyrészt szeretnénk kényelmesebbé tenni az Ön számára weboldalunk használatát, másrészt pedig statisztikákat szeretnénk gyűjteni weboldalunk használatáról, és ezeket elemezni azzal a céllal, hogy optimalizáljuk az Önnek nyújtott szolgáltatásokat. Ennek érdekében a következő célokra használunk sütiket:

  Szükséges funkciók:
  Ezek a sütik jelentősen hozzájárulnak a weboldalunkon való böngészés és foglalás élményének javításához. Optimalizálják az alapvető funkciókat és alkalmazásokat, mint például a bevásárlókosarak vagy az elektronikus számlázási eljárások, és lehetővé teszik használatukat. Ezek a sütik nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amelyek marketingkampányokhoz vagy statisztikai elemzéshez felhasználhatók. Ezek a sütik a weboldal használatához szükségesek, a sütik jogalapja a Art. 6 para. 1 lit. b) DS-GVO és a Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG) 25. § (2) bekezdése.

  • Statisztikai elemzés:
   A statisztikai elemzés a felhasználói műveletekre és interakciókra vonatkozó adatok feldolgozása és bemutatása a weboldalakon és alkalmazásokban (pl. az oldallátogatások száma, az egyedi látogatók száma, a visszatérő látogatók száma, a belépő és kilépő oldalak, a töltött idő, a visszafordulási arány, a gombokra való kattintás, a foglalás vagy az utalványrendelés), valamint adott esetben a felhasználók csoportba sorolása a használt szoftverbeállításokra vonatkozó technikai adatok alapján (pl. böngésző típusa, operációs rendszer, nyelvi beállítás, képernyőfelbontás). Ezen sütik jogalapja a hozzájárulás a következő cikkek szerint: hozzájárulás. DS-GVO 6. § (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján.

  • Személyre szabott reklám:
   A weboldalak és alkalmazások bizonyos funkcióit arra használják, hogy más kontextusban, például más weboldalakon, platformokon vagy alkalmazásokban személyre szabott reklámanyagokat (hirdetéseket vagy reklámokat) jelenítsenek meg a felhasználók számára. Ebből a célból a felhasználók érdeklődési körére vonatkozó következtetéseket a demográfiai adatokból, a használt keresőkifejezésekből, a kontextuális tartalmakból, a weboldalakon és az alkalmazásokban tanúsított felhasználói magatartásból vagy a felhasználók tartózkodási helyéből vonnak le. Ezen érdeklődési körök alapján kerülnek kiválasztásra és a jövőben más szolgáltatók online tartalmain megjelenítésre reklámanyagok. Ezeknek a sütiknek a jogalapja a hozzájárulás az Art. 6. § (1) a) DS-GVO és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján.

  • Személyre szabott reklám, beleértve az adatok más országokba történő továbbítását:
   A weboldalak és alkalmazások bizonyos funkcióit arra használják, hogy más kontextusban, például más weboldalakon, platformokon vagy alkalmazásokban személyre szabott reklámanyagokat (hirdetéseket vagy reklámokat) jelenítsenek meg a felhasználók számára. Ebből a célból a felhasználók érdeklődési körére vonatkozó következtetéseket vonnak le a demográfiai adatokból, a használt keresőkifejezésekből, a kontextuális tartalmakból, a felhasználói viselkedésből a webhelyeken és az alkalmazásokban, illetve a felhasználók tartózkodási helyéből. Ezen érdeklődési körök alapján a jövőben más online tartalomszolgáltatóknál reklámanyagok kerülnek kiválasztásra és megjelenítésre. Ezeknek a sütiknek a jogalapja a hozzájárulás az Art. DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése. Ezen túlmenően Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak más országokba (USA) történő továbbításához az Art. 49 para. 1 lit. a) DSGVO értelmében. A felsorolt országokban nincs megfelelő szintű adatvédelem és nincsenek megfelelő garanciák az Ön személyes adatainak védelmére (például az érintettek jogainak érvényesítésének hiánya és az állami hatóságok esetleges, nem megfelelő hozzáférése az Ön személyes adataihoz). Az Ön hozzájárulása személyes adatainak harmadik országokba történő továbbításához önkéntes, és bármikor visszavonható az Adatvédelmi szabályzatunkon keresztül. Az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó további információk, beleértve a harmadik országokba történő továbbítást is, az Adatvédelmi szabályzatunkban találhatók.

  3.2 A cookie-khoz való hozzájárulás eszköz használata a cookie-beállítások meghatározásához A cookie-k hozzájárulási eszközzel bármikor módosíthatja a cookie-beállításait. Kattintson a képernyő bal alsó sarkában található gombra az eszköz megnyitásához, és válassza ki a fent említett sütikategóriákra vonatkozó beállításait, megadva vagy megtagadva a böngészőjében a sütik használatához való hozzájárulását. Ebben az adatvédelmi szabályzatban tájékoztatást talál a partnercégekről és harmadik fél szolgáltatókról, akik cookie-kat helyeznek el a weboldalunkon, és arról, hogy milyen kategóriákba tartoznak ase sütik tartoznak.

  Hozzájárulási eszköz

  3.3 A böngésző használata a sütibeállítások megadásához Böngészőjében megadhatja, hogy a cookie-kat csak az Ön hozzájárulásával lehessen tárolni. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Böngészőjét azonban átkonfigurálhatja úgy, hogy ne tárolódjanak sütik a számítógépén, vagy hogy egy új süti létrehozása előtt figyelmeztetés jelenjen meg. Ha azonban az összes cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját. Ha csak a Steigenberger cookie-kat szeretné elfogadni, a partnereinktől származó cookie-kat nem, akkor kérjük, válassza a "Harmadik féltől származó cookie-k blokkolása" opciót a böngészőjében. Ha szeretné megtudni, hogyan utasíthatja vissza az új cookie-kat, és hogyan deaktiválhatja a meglévőket, keresse fel a Súgó funkciót a webböngészője menüsorában. Ha olyan megosztott számítógépeket használ, amelyek elfogadják a cookie-kat és a flash cookie-kat, javasoljuk, hogy a munkamenet végén mindig jelentkezzen ki teljesen.

  3.4. A használt sütik szolgáltatói

  Kategória Időtartam Cél

  AWIN AG Eichhornstraße 3 10785 Berlin, Németország Szükséges funkciók 90 nap Számlázási célok

  Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország Személyre szabott reklám 13 hónap Reklám

  Dailypoint: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH Augustenstr. 79, 80333, München, Németország Személyre szabott reklám max. 90 nap. Profilalkotás, reklám

  DerbySoft (Hong Kong) Limited 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Szükséges funkciók 30 nap/24 hónap Számlázási célokra

  Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA. USA Személyre szabott reklám 28 nap Reklám

  Mapp Intelligence: Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Németország Statisztikai elemzés 6 hónap Elemzés

  Google Ads: Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország Személyre szabott hirdetések max. 24 hónap. Hirdetés

  Microsoft reklám/Bing Hirdetések: Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Személyre szabott reklám 13 hónap Reklám

  TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA Személyre szabott reklám max. 24 hónap Hirdetés

  Wingify Software Pvt. Ltd. (VWO) 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India Személyre szabott reklám, 10 éves tárolási időszak, A cél/B Tesztelés

  LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Írország; Személyre szabott hirdetés, 180 napos tárolási idő, reklámcél

  zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Németország Statisztikai elemzés max. 24 hónap. Elemzés

  További információk a sütik szolgáltatóiról

  zenloop Címzett: zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Németország Folyamat: A személyre szabott reklámozás marketingeszközei mind hasonlóak a technikai funkcióikat tekintve, ezért a következő szövegben a fent említett szolgáltatók tekintetében az összes fent említett szolgáltatóra vonatkozóan erre a folyamatra történik utalás. A személyre szabott hirdetések szolgáltatói olyan technológiákat használnak, mint a cookie-k, a nyomkövető pixelek és az eszköz-ujjlenyomatok, hogy a felhasználók számára releváns hirdetéseket jelenítsenek meg, és javítsák a kampányok teljesítményéről szóló jelentéseket. Ezek a szolgáltatók lehetővé teszik számunkra, hogy érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsünk meg a szolgáltatók weboldalain és a mi weboldalunkon. Ez a folyamat magában foglalja a felhasználók eszközein tárolt információk feldolgozását is. A szolgáltatók erre a célra olyan funkciókat kínálnak, amelyeket általában remarketingnek neveznek. A remarketing lehetővé teszi, hogy a weboldal felhasználóit a szolgáltató hirdetési hálózatán belüli más weboldalakon felismerjék, és érdeklődési körükre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg számukra. A hirdetések kapcsolódhatnak olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz is, amelyeket a felhasználó már megnézett a weboldalunkon. Ezt a weboldalunkon történő felhasználói interakciók elemzése teszi lehetővé, pl. milyen ajánlatok érdeklik a felhasználókat, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg nekik más weboldalakon, még azután is, hogy elhagyják a weboldalunkat. Amikor egy felhasználó meglátogatja weboldalunkat, az érintett szolgáltató cookie-t helyez el a felhasználó eszközén. A szolgáltató ezután cookie-k vagy nyomkövető pixelek segítségével feldolgozza a felhasználók eszközei által generált információkat a weboldalunk használatáról és az azzal való interakcióról, valamint a hozzáférési adatokat, különösen az IP-címet, a böngésző adatait, az aktuális weboldal előtt meglátogatott weboldalt, valamint a szerverkérés dátumát és időpontját a személyre szabott hirdetések megjelenítése és elemzése érdekében. A fent említett szolgáltatók a konverziós funkciót arra is használják, hogy külső webhelyeken megjelenő reklámanyagok segítségével felhívják a figyelmet vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adatai alapján meg tudjuk állapítani, hogy az egyes kampányok mennyire sikeresek. A szolgáltatók reklámkiszolgálókat használnak e reklámanyagok eljuttatásához. Erre a célra hirdetési szerver sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra bizonyos paraméterek mérését az elérés méréséhez - pl. a hirdetések beillesztése, a hirdetések megtekintésével töltött idő vagy a felhasználók által végrehajtott kattintások. Ez a folyamat magában foglalja a felhasználók eszközein tárolt információk feldolgozását is. Ha egy felhasználó a szolgáltató egyik hirdetése révén jut el a weboldalunkra, a szolgáltató cookie-t helyez el a felhasználó eszközén. A szolgáltató cookie-kat vagy nyomkövető pixeleket használ a felhasználók eszközei által generált, a reklámanyagainkkal való interakcióra (bizonyos weboldalak elérésére vagy egy hirdetésre való kattintásra) vonatkozó információk, valamint a felhasználók hozzáférési adatai, különösen az IP-címük, a böngésző információi, a jelenlegi weboldal előtt meglátogatott weboldal, valamint a szerverkérés dátuma és időpontja feldolgozására, hogy elemezni és megjeleníteni tudja a hirdetéseink mért elérését. Az alkalmazott marketingeszközök alapján a felhasználók böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a%20szolgáltató szervere.

  Derbysoft Címzett: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA. Folyamat: A Derbysoft egy webes szolgáltatás az elérés mérésére, valamint a klasszikus konverziókövetésre. A Derbysoft ezért olyan technológiákat használ, mint a cookie-k és a nyomkövető pixelek, hogy nyomon követhesse a felhasználó konkrét viselkedését a hirdetési partnereink weboldalain. A Derbysoft cookie-kat vagy nyomkövető pixeleket használ a felhasználók eszközei által generált információk feldolgozására a reklámanyagainkkal való interakciókról (bizonyos internetes oldalak elérése vagy egy hirdetésre való kattintás), valamint a felhasználók hozzáférési adatai, különösen az IP-címük, a böngésző információi, a jelenlegi weboldal előtt meglátogatott weboldal, valamint a szerverkérés dátuma és időpontja, annak érdekében, hogy elemezze és megjelenítse a hirdetéseink mért elérését. Az alkalmazott marketingeszközök alapján a felhasználók böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a szolgáltató szerverével.

  Mapp Intelligence Ez a weboldal a Mapp Intelligence-t használja, a Webtrekk GmbH webelemző szolgáltatását, amelynek székhelye Berlinben, Németországban található.
  Címzett: Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Németország. Folyamat: A Mapp Intelligence webelemző szolgáltatás olyan technológiákat használ, mint a cookie-k, nyomkövető pixelek és eszköz-ujjlenyomatok, hogy nyomon követhesse a felhasználók konkrét viselkedését a webhelyeken, és ezért információkat továbbít a Mapp egyik szerverére, amely Nürnbergben, Németországban található, ahol ezeket az információkat tárolják. Ez a folyamat magában foglalja a felhasználók eszközein tárolt információk feldolgozását is. A Mapp Intelligence a weboldalakba ágyazott nyomkövető pixelek és a felhasználók eszközein elhelyezett cookie-k segítségével a weboldalunknak a felhasználók eszközei által történő használatáról generált információkat, például azt, hogy egy adott weboldalt megnyitottak, valamint a felhasználók hozzáférési adatait a weboldal használatának statisztikai elemzése céljából dolgozza fel. A hozzáférési adatok közé tartozik különösen az IP-cím, a böngésző információi, az aktuális weboldal előtt meglátogatott weboldal, valamint a szerverkérés dátuma és időpontja. A Mapp információi szerint az IP-címeket az előfeldolgozás során anonimizálják és azonnal törlik. A Mapp a weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Mapp Intelligence által gyűjtött információkat a weboldal használatának elemzésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések elkészítésére, valamint a weboldal üzemeltetőjének a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására használja fel. A Mapp felhasználási feltételeiről és az adatvédelemről szóló további információkért kérjük, látogasson el a https://docs.mapp.com/display/CDBD/Allgemeine+Nutzungsbedingungen vagy a https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html weboldalra.

  Wingify Weboldalaink a Visual Website Optimizer-t, egy A/B tesztelési eszközt/web analitikai szolgáltatást használnak, amelyet a Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India (a továbbiakban "Wingify") biztosít. A Wingify sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldalaink Ön általi használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat és az Ön IP-címét a Wingify egy belgiumi szerverére továbbítják és ott tárolják. A használt sütikről további információkat ezen a linken talál:. A Wingify a mi megbízásunkból ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje a weboldal Ön általi használatát, és ennek alapján optimalizálja weboldalainkat. A Wingify tárolja az Ön adatait, és ezeket rendszeresen törli. Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását, vagy törölheti azokat. A cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) összegyűjtése ellen is tiltakozhat a Wingify-nál, valamint ezen adatok feldolgozása ellen összességében a link alatt. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részleteket a következő linken találja.

  3.5 Az adatok helyi tárolása Weboldalunk kialakításának optimalizálása érdekében a következő adatokat gyűjtjük és helyileg tároljuk az Ön eszközén (pl. a böngészőben). Szolgáltató/toolKategória Időtartam Cél www.hrewards.com Szükséges funkciók 365 nap Bejelentkezés Token Cat UID Tagsági szint Pénznem

  3.6. Harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásainak és tartalmának integrációja (IP-címek rögzítése harmadik fél szolgáltatásai által)

  Harmadik felek (a továbbiakban "harmadik fél szolgáltatók") tartalma be van ágyazva online jelenlétünkbe. Az ilyen tartalmak használatához technikailag szükséges a felhasználó IP-címének átadása az adott harmadik fél szolgáltatónak. Ennek oka, hogy az IP-cím nélkül a harmadik fél szolgáltatók nem tudnák elküldeni a weboldalba ágyazott tartalmat az adott felhasználó böngészőjének. Nincs befolyásunk arra, hogy a harmadik fél szolgáltató elmentse-e az IP-címet, például statisztikai célokra, vagy más módon használja-e fel. Weboldalunkon a következő harmadik fél szolgáltatókat használjuk:

  Harmadik fél szolgáltató

  MapTiler AG Höfnerstrasse 98 Unterägeri, Zug 6314 Svájc Funkció Térképek megjelenítése weboldalakon Cél A termékek és szolgáltatások minőségének fenntartása, biztosítása és javítása, különösen a felhasználói élmény javítása.

  Monotype Imaging Holdings, Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA Myfonts.com Funkció szöveg megjelenítése weboldalakon Cél A termékek és a szolgáltatás minőségének fenntartása, biztosítása és javítása.s, különösen a felhasználói élmény javítása.

  zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Németország Funkció B2B Software-as-a-Service platform az ügyfelek különböző érintkezési pontokon adott visszajelzéseinek értékelésére. Cél Ügyfél- és termékértékelések a minőségirányítás és az ügyfélélmény javítása érdekében.

  Az adatvédelmi szabályzat állapota és frissítései Ez az adatvédelmi szabályzat 2023. április 27-től érvényes. Az Adatvédelmi szabályzatot időről időre frissítjük, ha a weboldalunkon, a személyes adatok feldolgozásának módjában vagy a jogszabályokban bekövetkező releváns változások történnek. A frissített változat a közzétételétől kezdve lesz érvényes. A jelen Adatvédelmi szabályzat jelentős módosításai esetén Önt a módosítások hatálybalépése előtt időben értesítjük a weboldalunkon található megfelelő értesítéssel. Vendégeinket e-mailben vagy más módon is értesíthetjük a változásokról.