Videófelügyelet a helyszínen az Ön tartózkodása alatt Ha videómegfigyelést végzünk abban a szállodában, ahol Ön foglalást tett , a következők vonatkoznak az ezzel a megfigyeléssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozására:

  1. Feldolgozott személyes adatok
  • Kép- és videofelvételek
  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai Ha az Ön által meglátogatott szállodában CCTV kamerákat telepítettünk, akkor azokat a házirend betartatása, a bűncselekmények és szabálysértések (pl. tulajdon elleni károkozás vagy lopás) megelőzése és a büntetőeljárás biztosítása céljából használjuk. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Vállalatunk nyomós jogos érdeke a vendégeink biztonságos tartózkodásának biztosítására vonatkozó kötelezettségünkből, valamint a vagyoni és nem vagyoni követeléseink érvényesítéséhez és jogaink gyakorlásához, illetve a jogosulatlan követelésekkel szembeni védekezéshez fűződő érdekünkből ered.
  2. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái Az adatok lehetséges címzettjei a bűnüldöző hatóságok és a jogaink gyakorlásában részt vevő személyek vagy cégek (például ügyvédek), illetve a videómegfigyelés elvégzésére szerződött szolgáltatók.
  3. Adattovábbítás harmadik országoknak Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.
  4. A személyes adatok tárolásának időtartama Ha a megfigyelési felvételek rögzítésre kerülnek, ezeket a felvételeket legkésőbb 72 óra elteltével töröljük; a megőrzési időszak lejárta után csak olyan adatokat tárolunk, amelyek konkrét események kivizsgálásához vagy konkrét eseményen (pl. bűncselekmény vagy szabálysértés) alapuló követelések érvényesítéséhez szükségesek. Az ilyen adatokat is törlik, ha a hosszabb megőrzés oka megszűnik.