H REWARDS LOYALTY PROGRAM FELTÉTELEI és FELTÉTELEI, 2023. február 22-től hatályos

  1. február 22-től** kezdődő hatállyal a H Rewards Hűségprogram (a továbbiakban a "Hűségprogram") egy hűségprogram, amelyet a H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Szingapúr. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. többek között a Steigenberger Hotels GmbH anyavállalata és a H Rewards Pte. Ltd. Ezek a társaságok a H World csoport (korábban Huazhu csoport) részét képezik.

  A hűségprogramot a H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Szingapúr, és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: "Vállalat").

  A Társaság működteti a Hűségprogramot a Társaság és kapcsolt vállalkozásai által kezelt szállodamárkák tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan a "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" és "Zleep Hotels".

  A Hűségprogram az alábbiakban meghatározott feltételek szerint működik, kivéve, ha kifejezetten másképp nem szerepel ("Programfeltételek"). A Programfeltételek szabályozzák a Társaságnak a Hűségprogram tagjaival (együttesen: "Hűségprogram-tagok", "tagok", és egyenként: "Hűségprogram-tag", "tag" vagy "Önök") való kapcsolatát, beleértve azt is, hogy a Tagok hogyan kezelik a számlájukat, foglaljanak foglalásokat, gyűjtsenek és váltsanak be Hűségprogram-pontokat ("pontok") a Hűségprogramban részt vevő szállodákban és ingatlanokban (mindegyik "résztvevő szálloda"), valamint a Hűségprogrammal üzleti kapcsolatban álló harmadik fél programjaiban.

  A Hűségprogram tagsági számlájának ("Fiók" vagy "Tagsági számla") megnyitásával és a Hűségprogram tagsági szolgáltatásainak elfogadásával Ön elfogadja a Programfeltételeket és az Ön számára időről időre elérhetővé tett, a Tagok számára biztosított kapcsolódó előnyök, irányelvek és Pontszabályok alkalmazását.

  A Programfeltételek frissítése és/or módosítása esetén: Az ilyen Programfeltételek az Ön és a Vállalat között a Hűségprogrammal és az abban való tagsággal kapcsolatos minden korábbi feltétel helyébe lépnek. A Hűségtagok felelősek azért, hogy a Programfeltételek és a Programfeltételek bármely módosításának ismeretében maradjanak, és felkérést kapnak a Programfeltételek elfogadására. Elfogadásával a Programfeltételek kizárólag a tagságra vonatkoznak a továbbiakban.

  1 CSATLAKOZZON A HŰSÉGPROGRAMHOZ

  1.1 Jogosultság

  1.1.1 A Hűségprogramban való tagság ingyenes és elérhető minden olyan személy számára, aki:
  (a) betöltötte a 18. életévét, és a lakóhelye szerinti országban rendelkezik a Programfeltételek elfogadásához szükséges törvényes felhatalmazással;
  (b) olyan joghatóságban lakik, amely jogilag lehetővé teszi a Hűségprogramban való részvételt;
  (c) nem az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala által kihirdetett átfogó szankciók hatálya alá tartozó területek és országok lakosa;
  (d) érvényes és pontos személyes adatokat ad meg a Hűségprogramba való jelentkezéskor;
  (e) nem tagja már a Hűségprogramnak (azaz nem rendelkezik már tagsági számlával); és
  (f) korábban nem szűnt meg a Hűségprogramból vagy a Társaság által működtetett hasonló hűségprogramokból.

  1.1.2 A Tagok felelősek azért, hogy elolvassák és megértsék a Hűségprogram Feltételeit, a Számlakivonatokat és a Társaság egyéb, a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeit annak érdekében, hogy megértsék a/her oldalon a Hűségprogrammal kapcsolatos jogait, kötelezettségeit és státuszát. Ha a Tagnak bármilyen kérdése van a Hűségprogrammal vagy a jelen Programfeltételekkel kapcsolatban, a Tagnak kapcsolatba kell lépnie a H Rewards Szolgáltatási Központhoz.

  1.2. Résztvevő szállodák // H Rewards Csatornák

  1.2.1 A "résztvevő szállodák" a részt vevő márkák alatt üzemeltetett szállodák, üdülőhelyek és egyéb átmeneti szálláshelyek. Egy szálloda/brand részvétele a Társaság belátása szerint történik.

  A Résztvevő szállodák teljes listája a Weboldalon (az alábbiakban meghatározottak szerint) kerül közzétételre, és időről időre frissítésre kerül, különösen akkor, ha új szállodák csatlakoznak a Hűségprogramhoz, vagy a meglévő Résztvevő szállodák kilépnek belőle.

  1.2. "H Rewards Csatornák" a következőket jelenti H Rewards kommunikációs csatornákra, különösen a H Rewards a hivatalos weboldal (hrewards.com/en, "Weboldal"), a foglalási telefonközpont(ok) és a résztvevő szállodák.

  1.3 Tagsági szint

  A Hűségprogramban való tagság növekvő sorrendben Star tagságra, Silver tagságra, Prestige tagságra, Gold tagságra, Platinum tagságra és Diamond tagságra oszlik.

  A Silver A Prestige tagság, tagság, Gold tagság, Platinum tagság és Diamond tagság együttesen "magas szintű tagság", az ilyen tagok pedig "magas szintű tagok".

  1.4 Alapvető tagsági előnyök

  A Hűségprogram valamennyi tagsági szintje számára számos kedvezmény áll rendelkezésre ("alap tagsági kedvezmények"). Ezeket az Alapszintű tagsági előnyöket a Társaság saját belátása szerint kínálja, és azok a résztvevő szállodákban rendelkezésre álló helyek függvényében változhatnak.

  A magasabb szintű tagságra vonatkozó előnyöket az alábbi 4. szakasz mutatja be.

  1.4.1 Tagsági kommunikáció. A Hűségprogram Tagjai a Weboldalon hozzáférhetnek a tagszerviz telefonszámaihoz a foglalások, az ügyfélszolgálat és a jutalombeváltási kérelmek tekintetében.

  1.4.2 Magánértékesítés. A Tagok minden szintjének lehetősége lesz arra, hogy a nagyközönség előtt részesüljön különleges akciókból.

  1.4.3 Exkluzív promóciók. A Tagok minden szintje exkluzív ajánlatokat élvezhet a Résztvevő Szállodák foglalásaival kapcsolatban.

  1.4.4 Ingyen palack víz. A Tagok minden szintje élvezheti az ingyenes palack vizet, ha a Résztvevő Szállodákban foglalnak és töltenek el egy Jogosult Éjszakát (lásd alább a 2.1.4. pontban), kivéve a következő helyeken Zleep Hotels.

  1.4.5 _Munkahelyekhez való hozzáférés. A Tagok minden szintje jogosult a Résztvevő Szállodák co-working helyiségeinek használatára, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

  1.5. Beiratkozási feltételek

  1.5.1 A Beiratkozási kérelem kitöltése. A Hűségprogramba való beiratkozásra a magánszemély úgy jelentkezhet, hogy teljes körűen és pontosan kitölti a jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségeken keresztül H Rewards Csatornákon vagy más, a Társaság által biztosított vagy elismert beiratkozási csatornákon keresztül, és adja meg a/her e-mail címét az ellenőrzéshez. A Társaság saját belátása szerint és indoklás nélkül bármely kérelmezőtől megtagadhatja a Hűségprogramban való részvételt.

  1.5.2 Egyéni tagság. A Hűségprogram tagságra kizárólag magánszemélyek jogosultak, és minden magánszemély csak egy tagsági számlát vezethet. Vállalatok, csoportok és a/or társult szervezetek nem jelentkezhetnek Hűségprogram-tagként. Minden Hűségprogram-tagsági számla egyéni számla, és közös számla nem engedélyezett. A Hűségprogram előnyei nem átruházhatók, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

  1.5.3 A tagsági számla hozzárendelése. A Hűségprogramra való jelentkezést követően minden jelentkezőhöz megnyitnak egy Tagsági Számlát, és hozzárendelnek egy Számlaszámot ("Tagsági Szám"). A tagsági szám átvételével az egyén taggá válik, aki jogosult a résztvevő szállodákban pontokat gyűjteni. További részleteket az 1.7. és a 2. szakasz tartalmaz.

  1.5.4 Duplikált számlák. Egy Tagnak a Hűségprogramban egy vagy több kettős Számlája sem lehet. Ha egynél több Hűségprogram-tagsági számot rendelnek egy személyhez a Hűségprogramban, akkor a/she csak egy tagsági számla után kap pontokat. A duplikált tagsági számlák törlésre kerülhetnek.

  1.5.5 Személyi profil. A Tag által megadott információkat a Tagsági Fiókkal együtt egy személyes preferenciaprofilban tartják nyilván. A Tag által a/her személyes profiljában megadott valamennyi információnak érvényesnek és pontosnak kell lennie, és azokat naprakészen kell tartani.

  i. A Tag megváltoztathatja/her mobiltelefonszámát, e-mail címét vagy címét a/her adatainak módosításával a Hűségprogram Weboldalán található Fiókprofilban, vagy kapcsolatba léphet a H Rewards Szolgáltatási Központhoz. Bizonyos esetekben a címváltoztatáshoz igazoló jogi dokumentációra lehet szükség.

  ii. A tagsági számlán történő névváltoztatásnak tartalmaznia kell az ezt alátámasztó jogi dokumentumokat, aláírást, dátumot és tagsági számot. További információ a honlapunkon található.

  1.5.6 A kérelemben gyűjtött információk felhasználása. A Tag által a Hűségprogram alkalmazás kitöltésekor és a Pontok beváltásakor a Társaságnak megadott információkat a nak megfelelően dolgozzuk fel.H Rewards Adatvédelmi irányelvekkel.

  1.6 Tagsági kommunikáció

  1.6.1 A releváns információk közlése fontos a Hűségprogram kezelése és az egyes Tagok számára a tagságból származó előnyök maximális kihasználásának lehetősége. A Tagok a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeket a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon és azokkal összhangban kapják meg.

  1.6.2 A Hűségprogrammal kapcsolatos valamennyi közleményt a Tagnak különböző csatornákon keresztül küldik el, például postai úton vagy e-mailben a Tag fiókjában jelenleg megadott cím(ek)re. A nyilvántartott címre kézbesített közlések a küldést követő egy (1) munkanapon belül kézbesítettnek tekintendők, ha a tag e-mail címére kézbesítették, vagy a küldést követő öt (5) munkanapon belül, ha a megadott postacímre kézbesítették. A tagok kötelesek e-mail és levelezési címüket naprakészen tartani. Sem a Társaság, sem a Hűségprogram nem vállal felelősséget a tévesen címzett vagy elveszett levelekért, illetve ezek következményeiért.

  1.6.3 A Tagok e-mailben kapják meg az új számla egyenlegjelentéseket minden egyes tranzakció után, amikor a pontokat vagy megszerezték, vagy elköltötték. A tagok bármikor leiratkozhatnak erről a szolgáltatásról a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban vagy a H Rewards Szolgáltatási Központtal.

  1.6.4. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerinti szükséges jogi követelmények teljesülnek, a Társaság időről időre promóciókat, ajánlatokat és egyéb közleményeket is küldhet a Tagoknak. amelyek magukban foglalhatják, korlátozás nélkül, harmadik féltől származó tételeket. A harmadik felektől származó tételek a Tag által a Társaságnak megadott információkon és a Társaság által esetlegesen fenntartott további adatokon alapulnak. A tagok bármikor megváltoztathatják személyes adataikat és kommunikációs preferenciáikat a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban, vagy ha kapcsolatba lépnek a H Rewards Szolgáltatóközponthoz fordulva; azonban az 1.5.5. (i) pontban foglaltak szerint a Társaság megkövetelheti a Tagtól, hogy bizonyos módosítások (pl. jogi névváltoztatások) engedélyezése előtt igazoló dokumentumokat küldjön.

  1.6.5 A Tagnak lehetősége lesz a levelezési és egyéb kommunikációs preferenciák meghatározására és módosítására a levelekben vagy a kommunikációban, illetve a Hűségprogram Weboldalán található fiókprofilban megadott mechanizmusokon keresztül, vagy a következő elérhetőségeken keresztül. H Rewards Szolgáltatási Központhoz.

  1.6.6. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a Társaság a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a telefonbeszélgetéseket megfigyelheti vagy rögzítheti, amennyiben a Tag kapcsolatba lép a H Rewards Szolgáltatási Központot.

  1.6.7 A Tag a Hűségprogram Weboldalán a Fiókprofilban megtekintheti a/her pontegyenlegét és tranzakciós előzményeit, valamint frissítheti személyes adatait és preferenciáit.

  1.7 Pontgyűjtés

  A Tagok a 2. szakasznak megfelelően pontokat (a Hűségprogram pénznemét) gyűjthetnek a Résztvevő Szállodákban felmerülő, jogosult díjakért.

  1.7.1 Pontok a program feltételeinek függvényében. Az 1.1.2. pontban meghatározottak szerint a Pontok gyűjtése a Programfeltételek hatálya alá tartozik. Minden Hűségprogram-tag felelős azért, hogy elolvassa a Programfeltételeket, a hírleveleket és a számlakivonatokat annak érdekében, hogy megértse jogait, kötelezettségeit és státuszát a Hűségprogramban, valamint a Prémiumok gyűjtésének struktúráját.

  1.7.2 Adók. A Hűségprogramban való részvétellel szerzett pontok és Díjak adókötelesek lehetnek. A Pontok vagy Díjak megszerzésével vagy felhasználásával kapcsolatos bármilyen adókötelezettség, beleértve a közzétételt is, kizárólag a Tag felelőssége.

  1.7.3 A pontok átruházásának tilalma. A Hűségprogram Tagja által összegyűjtött pontok kizárólag a Tag javát szolgálják, és nem ruházhatók át, nem adhatók el, nem cserélhetők el, nem adhatók bérbe, nem adhatók kölcsön, és nem ajánlhatók fel árverésre senkinek. Minden olyan Pont, amelyet a Hűségprogram úgy ítél meg, hogy a Programfeltételek megsértésével adták át, elkobozható.

  1.7.4 A pontok lejárati szabályzata. A pontok a megszerzésük napjától számított 24 hónapig érvényesek, a 24 hónap letelte után, ha a pontokat nem használják fel az érvényes időszakon belül, a pontok automatikusan lejárnak és érvénytelenné válnak. A Társaság legalább hat (6) hónappal a pontok lejárta előtt értesíti Önt.

  1.7.5 Vesztett vagy törölt pontok. Ha a Pontok egyszer elvesznek vagy törlésre kerülnek, a Pontok nem állíthatók vissza, de a Tag új Pontokat szerezhet, kivéve, ha a Tag fiókját deaktiválták.

  1.7.6 Hűségtámogatási partnerségek. A törzsutasprogramok keretében gyűjtött mérföldek, valamint más ügyfélhűségprogramok (például Miles & More, BahnBonus stb.) bónuszpontjainak egyidejű jóváírása egyrészt, és a H Rewards pontok, másrészt kizárva; a tag választása szerint a mérföldek/bonus pontok vagy H Rewards A pontok tartózkodásonként egyszer kerülnek jóváírásra.

  1.8 A tagság törlése

  1.8.1 A tagsági számlák törlése vagy felfüggesztése

  i. A tag általi felmondás. A Tag bármikor felmondhatja/her tagságát a Hűségprogramban, ha a felmondásról írásban (pl. e-mailben) értesítést küld a következő címre H Rewards Szolgáltatási Központ. A felmondás tényleges időpontjától számított hat (6) hónap elteltével minden be nem váltott pont, beváltási jutalom és promóciós jutalom, valamint az elért tagsági státusz elveszik, és ezt követően nem állítható vissza vagy vihető át.

  ii. A Társaság általi törlés vagy felfüggesztés. A Társaság a tag számláját indoklás nélkül, négyhetes felmondási idővel felmondhatja (rendes felmondás). A magasabb szintű tagság Társaság általi rendes felmondása (azaz indoklás nélküli felmondása) azonban legkorábban a Tag meglévő tagsági szintjének lejártakor lehetséges. Amennyiben a Társaság rendes felmondással szünteti meg a tagsági fiókot, a felmondás tényleges időpontjától számított hat (6) hónap elteltével minden be nem váltott pont, beváltási jutalom és promóciós jutalom, valamint az elért tagsági státusz elveszik, és ezt követően nem állítható vissza vagy vihető át.

  Függetlenül a tagsági szinttől, a Társaság bármikor azonnali hatállyal törölheti a tag számláját, súlyos okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a tag:

  a) nem fizette ki a szállodai vagy egyéb számlákat, amikor azok esedékesek voltak a Társaságnak vagy egy részt vevő szállodának, annak ellenére, hogy felszólítást kapott;

  b) nem megfelelő, csalárd, sértő vagy ellenséges módon viselkedett a Társaság vagy a Résztvevő Szállodák alkalmazottaival, ügyfeleivel vagy partnereivel szemben;

  c) vétkesen megszegte vagy megsértette a jelen Programfeltételek bármelyikét;

  d) csalárd módon hivatkozott a pontok gyűjtésére vagy beváltására, illetve az előnyök igénybevételére való jogosultságra;

  iii. Jogi kereset. A jelen Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Társaságot a jogi vagy méltányos jogok vagy jogorvoslati lehetőségek gyakorlásában.

  1.8.2 A tagság törlésének hatása

  i. A Hűségprogramban való tagságnak a Társaság általi, az 1.8.1. szakasz (ii.) szerinti súlyos okból történő törlésekor az összes be nem váltott Pont, Beváltási Díj és%20 promóciós jutalmak kártérítés nélkül elvesznek, és az érintett tag a továbbiakban nem vehet részt a Hűségprogramban.

  ii. Ha a Társaság bármilyen okból törli a Tag Számláját, a Tag nem jelentkezhet újra a Hűségprogramban való részvételre, és a Tag nevében megnyitott Számla, valamint az azon a Számlán szerzett Pontok, Beváltási Díjak és promóciós Díjak a felfedezéskor visszamenőleges hatállyal elvesznek.

  iii. Ha egy Tag törli a/her Számláját, a Tag egy későbbi időpontban újra jelentkezhet a Hűségprogramban való tagságra, de a korábban elveszített vagy lejárt Pontok, Váltási Díjak és promóciós Díjak nem kerülnek vissza a Tagszámlára.

  iv. A Tagsági státusz megszűnik a Tagsági számla törlésével.

  1.8.3 A Hűségprogram módosítása. Hacsak a vonatkozó jogszabályok kifejezetten nem tiltják vagy korlátozzák, a 6. pontban meghatározottak szerint a Társaságnak joga van bármikor megváltoztatni, korlátozni, módosítani vagy megszüntetni a Díjakat és a Díjszinteket, még akkor is, ha az ilyen változtatások befolyásolhatják a Pontok értékét vagy bizonyos Díjak megszerzésének lehetőségét, feltéve, hogy ez nem jelent rosszhiszemű diszkriminációt a Taggal szemben. A Társaság többek között:

  (i.) növelheti vagy csökkentheti a tartózkodásért kapott vagy a Díjhoz szükséges Pontok számát;

  (ii.) bármely Díjat visszavonhat, korlátozhat, módosíthat vagy törölhet;

  (iii.) kizáró dátumokat adhat hozzá, korlátozhatja a Díjhoz rendelkezésre álló szobákat bármelyik résztvevő szállodában, vagy más módon korlátozhatja a Díjak folyamatos elérhetőségét;

  és

  (iv.) megváltoztatja a program előnyeit, az utazási partnereket, a Társaság vagy annak utazási partnerei által kiszolgált helyszíneket, a részvételi feltételeket, a Pontok gyűjtésére, beváltására, megtartására vagy elvesztésére vonatkozó szabályokat, vagy a Díjak felhasználására vonatkozó szabályokat, a Tagok nem bízhatnak bármely Díj vagy Díjszint és kategória folyamatos elérhetőségében. A Díjak és Díjszintek változásai vagy kiegészítései a Weboldalon kerülnek közzétételre.

  1.8.4 A rendelkezésre állástól és módosítástól függő előnyök. A Hűségprogram valamennyi előnye, kényelmi szolgáltatása, ajánlata, díja és szolgáltatása a rendelkezésre állás függvénye, és bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítható, kivéve, ha a programban kifejezetten másképp szerepel.

  1.8.5 Az előnyök igénybevételére való jogosultság. A Hűségprogram előnyeinek, kényelmi szolgáltatásainak, ajánlatainak, jutalmainak vagy szolgáltatásainak elfogadásával, beleértve, de nem kizárólagosan, a Pontokat, beváltási jutalmakat és promóciós jutalmakat, a Tag elismeri, hogy ő/she felelős annak megállapításáért, hogy jogosult-e és hogy ő/she jogosult-e az ilyen Hűségprogram előnyeinek, kényelmi szolgáltatásainak, ajánlatainak, jutalmainak vagy szolgáltatásainak (beleértve, de nem kizárólagosan, a Pontokat, beváltási jutalmakat és promóciós jutalmakat) igénybevételére az alkalmazandó jogszabályok, ajándékozási irányelvek és ösztönzési irányelvek alapján.

  1.8.6 Nem eladás vagy átruházás. A Pontok, Váltási Díjak, promóciós Díjak és egyéb tagi előnyök nem adhatók el, nem cserélhetők el, nem cserélhetők el, nem adhatók bérbe, nem adhatók kölcsön, nem ajánlhatók fel árverésre vagy más módon nem ruházhatók át (kivéve a Társaság vagy annak ügynökei által). Bármilyen megkísérelt átruházás, eladás, csere, csere, bérbeadás vagy árverés érvénytelen, és a vonatkozó Pontok, promóciós jutalmak és tagi előnyök elkobzásra kerülnek. A Társaság és a Hűségprogrammal kapcsolatos együttműködő partnerei megtagadhatják bármely olyan Pont, beváltási díj, promóciós díj vagy tagi előny elismerését, amelyről a Társaságnak oka van feltételezni, hogy átruházásra, eladásra vagy csereberére került.

  1.8.7 Bónusz. A jelen 1.8.6. pont fenti rendelkezéseitől eltérően a Váltási Díjak csak akkor adhatók át harmadik személyeknek saját használatra, ha a Tag személyesen kölcsönös kapcsolatban áll velük, pl. családtagok, barátok és ismerősök, de nem cserélhetők más Díjakra vagy készpénzre.

  2 PONTGYŰJTÉS

  2.1 Pontgyűjtési lehetőségek a résztvevő szállodákban

  2.1.1 A Tag nyolc (8) pontot szerez minden egyes euróért vagy annak valutában kifejezett ellenértékéért, amely a Tag által a 2.1.2. pontnak megfelelően felmerült és kifizetett Jogosultsági Díjakra vonatkozik.

  2.1.2 Kvalifikáló díjak. "Kvalifikáló Díjak": a Tag által a/her fólióján egy Résztvevő Szállodában egy vendégszobában való tartózkodás során felmerült költségek, valamint legfeljebb két (2) további vendégszoba költségei, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi költségeket:

  i. Jogosultsági árak a Jogosultsági éjszakákért (lásd alább a 2.1.4. pontban);

  ii. Élelmiszerek és italok (kivéve az alkoholtartalmú italokat, amennyiben azt a törvény tiltja), és nem tartalmazhatják a nem a részt vevő szálloda által irányított vagy üzemeltetett helyeken felmerült díjakat; amennyiben a díjak a részt vevő szállodák éttermeiben és bárjaiban merülnek fel, függetlenül az adott részt vevő szállodában való tartózkodástól, a Minősített díjakat tagonként legfeljebb 1 000 euróban korlátozzák minden egyes éttermi vagy bárcsekk után; ilyen esetekben a pontok csak akkor kerülnek jóváírásra a tag számláján, ha a tag a fizetéskor megadja a/her tagsági számát.

  2.1.3 Nem Jogosító Díjak. A Pontok jóváírására nem jogosító díjak közé tartoznak az ingyenes szolgáltatások, a Pontbeváltási jutalmak, a promóciós jutalmak vagy bármely más díj vagy díj, beleértve, de nem kizárólagosan:

  (a) bankettek, találkozók vagy egyéb rendezvények díjai;

  (b) egyéb fizetett díjak, beleértve, korlátozás nélkül, a parkolási, üzleti központ, kiskereskedelmi üzletek és egyéb harmadik féltől származó szolgáltatásokat;

  és

  (c) a szobaárhoz kapcsolódó adók és szolgáltatási díjak (kivéve, ha az ilyen adókat és szolgáltatási díjakat a szobaár tartalmazza), borravaló, díjak (pl. késedelmi lemondási díj vagy meg nem jelenési díj, ha nem jelentkezik be garantált foglalásra, még akkor is, ha a foglalást teljes egészében kifizették), kötelező vagy automatikus díjak (pl. üdülőhelyi díjak) és egyéb alkalmazandó díjak.

  2.1.4 Kvalifikáló éjszaka. A "Jogosultsági éjszaka" az az éjszaka, amikor a Tag regisztrál.rs, és személyesen fizet és tartózkodik bármely olyan résztvevő szállodában, amelyért (i.) a szobát a Tagnak számlázzák, vagy (ii.) a vendégszobát közvetlenül annak a vállalatnak számlázzák, amely a Tag tartózkodásának kifizetését intézte, és amely nem kapcsolódik egy kongresszushoz vagy csoportos találkozóhoz.

  i. "Jogosult éjszaka" az az éjszaka ugyanabban a Résztvevő szállodában, amelyet olyan Tag tölt el, aki:

  (a) a foglaláskor vagy a bejelentkezéskor megadja a/her tagsági számát;

  (b) a tartózkodásért Megfelelő Díjat fizet, vagy Pontbeváltási Díjat vagy promóciós Díjat vált be; és

  (c) a lefoglalt vendégszobák egyikében száll meg. A Tag egy Jogosultsági Éjszaka során legfeljebb három (3) vendégszobáért gyűjthet Pontokat, ha a/she weboldalon a lefoglalt vendégszobák egyikében száll meg, és az összes vendégszobára vonatkozóan Jogosultsági Díjat fizet, vagy Pontbeváltási Díjat vagy promóciós Díjat vált be.

  ii. A tagok nem szerezhetnek vagy kaphatnak előnyöket több Résztvevő szállodában ugyanazon tartózkodás(ok)ra vonatkozóan.

  iii. Vendégszobánként csak egy Tag gyűjthet Pontokat és részesülhet előnyökben. Ha egynél több tag száll meg ugyanabban a vendégszobában, a tagoknak a bejelentkezéskor kell eldönteniük, hogy melyikük tagsági számát alkalmazzák a vendégszobára, feltéve, hogy ugyanaz a tag fizeti a számlát.

  2.1.5 Kvalifikáló árak. A "Megfelelő árfolyam" az az árfolyam, amelyet a Tag a Résztvevő Szállodában egy vendégszobában való tartózkodásért fizet, és amely pontgyűjtésre jogosít. A Jogosult Árak közé tartozik minden olyan ár, amely a következőkön keresztül foglalható le H Rewards Csatornákon kedvezménykód alkalmazása nélkül vagy pontokkal foglalható, és amelyek nem szerepelnek az alábbiakban. Ezen túlmenően az árleírásban "nem minősülő" árként megjelölt valamennyi ár nem alkalmas a Pontok gyűjtésére. Hacsak másként nincs kifejezetten meghatározva, a Tagok a minősített árakon történő tartózkodás során a tagsági szintek előnyeit kapják meg. A következő módszerekkel lefoglalt árak nem tartoznak a minősített árak közé:

  i. A vendégszobát utazási irodán, online utazási platformon vagy más, harmadik féltől származó csatornán keresztül foglalták le, beleértve többek között a booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com oldalakat; azonban az ilyen csatornákon keresztül lefoglalt speciális vállalati árak minősített árnak minősülnek;

  ii. A vendégszobát csoportos áron foglalták le egy rendezvény, találkozó, konferencia vagy szervezett utazás részeként, és a Tag nem fizet közvetlenül a Résztvevő Szállodának a szobáért;

  iii. A vendégszobát alkalmazotti áron, az utazási ágazat alkalmazottainak (pl. utazásszervezők, nagykereskedők, utazási irodák, hajózási társaságok, légitársaságok) kínált speciális áron, vagy a személyzet számára biztosított szobaárakon vagy csomagon foglalták le;

  iv. A vendégszoba ingyenes volt; vagy

  v. A vendégszobára utalványt vagy harmadik féltől származó díjat váltottak be.

  2.1.6 Ha egy szálloda vagy egyéb szálláshely megszűnik Résztvevő Szálloda lenni, az ezt követő összes tartózkodás nem jogosult Pontok gyűjtésére, függetlenül attól, hogy a foglalás mikor történt.

  2.2 Egyéni pontgyűjtés a jogosult díjakért és a jogosult éjszakákért

  A Tagon kívül más személy nem gyűjthet Pontokat a/her tagsági számláján a Jogosultsági díjak után. A két Hűségprogram-tag által megosztott szobáért járó pontok csak az egyik Hűségprogram-tagnak járnak.

  2.3 Devizaváltás

  Az olyan Résztvevő Szállodákban szerzett Pontok összege, ahol nem euró pénznemet használnak, az adatfeldolgozás napján a Társaság által kiválasztott árfolyamon euróra átszámított Jogosultsági Díjak alapján kerül kiszámításra.

  3 PONTOK BEVÁLTÁSA

  3.1 Pontok beváltása jutalmakért

  A Tagok pontokat válthatnak be bizonyos jutalmak ("Váltási jutalom") megszerzéséért, beleértve, korlátozás nélkül, a Résztvevő szállodákban található szobákat, valamint egyéb szolgáltatásokat és árukat. Az aktuális Beváltási Díj lehetőségek teljes listája elérhető a Hűségprogram weboldalán.

  3.1.1 A Pontokat és a Váltási Díjakat a Tagok nem válthatják be vagy nem válthatják be készpénzre, nyereményekre vagy hitelre.

  3.1.2 A beváltási jutalmak csak egyéni utazásra érvényesek, és nem érvényesek csoportos utazásokra, szervezett utazásokra, kongresszusokra vagy egyéb különleges árakra és a/or csomagprogramokra, étel- és italkreditekre, járulékos költségekre vagy szolgáltatási díjakra.

  3.2 Szobák a részt vevő szállodákban. A Tagok a Pontokat a Résztvevő Szállodák egy- vagy kétágyas standard szobáira válthatják be ("Jutalom beváltási éjszaka"). Egyes Résztvevő Márkák eltérő beváltási szabályokkal rendelkezhetnek. A Pontok beváltása egy Díjbeváltási Éjszakára a foglalás időpontjában rendelkezésre álló szabad szobák függvénye. Előzetes foglalás szükséges, és azt a következő weboldalon keresztül kell lefoglalni H Rewards Csatornákon keresztül.

  3.2.1 A Résztvevő Szállodák standard garancia- és lemondási szabályai vonatkoznak a Díjbeváltási Éjszakára vonatkozó foglalásokra, beleértve, korlátozás nélkül, a tartózkodás minimális hosszára vonatkozó összes követelményt, a hitelkártya-garanciára vonatkozó követelményeket, valamint a késői lemondás, a meg nem jelenés és a korai kijelentkezés díjait.

  i. Pontvisszatérítés adható olyan tartózkodásra, amely rövidebb, mint a beváltási díjban szereplő napok száma, de a Tagnak a korai kijelentkezés időpontját megelőzően értesítenie kell a résztvevő szálloda recepcióját, hogy a pontvisszatérítést a Tag számlájára utalják.

  ii. Ha a Tag nem mondja le a garantált díjbeváltási éjszakai foglalását a megengedett lemondási időn belül, a díjbeváltási éjszakára vonatkozó voucher érvénytelenné válik, és az ilyen voucher ellenében beváltott Pontok tíz (10) százaléka újra a Tag számlájára kerül.

  3.2.2. A Résztvevő szállodákban a szobák megszerzéséhez éjszakánként szükséges Pontok mennyisége.ng Hotels a résztvevő szálloda kategóriájától és a résztvevő szállodában rendelkezésre álló szobatípusoktól, a tartózkodás hosszától, valamint az évszaktól függően változhat. A résztvevő szállodák kategóriáinak listája a Hűségprogram weboldalán érhető el. A Társaság bármikor megváltoztathatja a résztvevő szálloda kategóriáját.

  3.2.3 Ha a Pontokat egy Díjbeváltási Éjszakára váltja be, a Díjbeváltási Éjszaka magában foglalja a Résztvevő Szállodák egy- vagy kétágyas standard szobájának árát és a szobaadót/service, ha van ilyen. Minden egyéb költség, beleértve a mellékköltségeket, a városi adót és az üdülőhelyi díjakat, a Tag felelőssége, és nem tartoznak a Díjbeváltó Éjszaka összegébe.

  i. A standard szobák a résztvevő szállodák és a résztvevő márkák szerint eltérőek. A korszerűsített szobák, beleértve a méret, kilátás, szolgáltatások és a/or lakosztályok alapján történő korszerűsítéseket, magasabb Pontköltségért vehetők igénybe.

  ii. A díjbeváltási éjszakák esetében ágynemű és dohányzási preferenciák kérhetők, de nem garantáltak.

  iii. Minden foglalás esetén a Zleep Hotels, beleértve a díjbeváltási éjszakákat is, hitelkártya-garancia szükséges. Award Redemption Nights esetén a vendég hitelkártyáját csak akkor terheljük meg, ha a szigorú dohányzási tilalom a szobákban a Zleep Hotels nem tartották be. Ilyen esetben a vendég hitelkártyáját 1 500 DKK vagy 1 500 SEK terheli.

  3.2.4 A tagok nem kapnak pontokat a tartózkodásuk díjbeváltási éjszakai részéért.

  3.2.5 Egy Tag legfeljebb kilenc (9) vendégszobára válthat be Pontokat ugyanabban a Résztvevő Hotelben ugyanazon időpontokban. Ennek során a Tag vállalja, hogy jóhiszeműen, kizárólag a Tag és meghívott vendégei általi felhasználásra jogszerű Pontbeváltási foglalásokat végez, és nem más célokra, így különösen nem viszonteladásra, jogosulatlanul engedményezésre vagy harmadik fél weboldalán való közzétételre, illetve spekulatív, hamis vagy csalárd foglalásokra, illetve keresletet megelőlegező foglalásokra. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a foglalásokat, amelyekről úgy véli, hogy sértik a Programfeltételeket.

  3.2.6 Ha egy résztvevő szálloda bármilyen okból kilép a Hűségprogramból, miután a tag a díjbeváltási éjszakára szóló foglalást megtette, de még a tag tartózkodása előtt, a Társaság ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a korábbi résztvevő szálloda tiszteletben tartsa a foglalást, vagy segítsen a közelben lévő, egyenértékű szállás megszervezésében; a Társaság azonban nem tudja garantálni, hogy a tag által a Hűségprogram keretében szerzett díjak, magasabb kategóriák vagy egyéb előnyök tiszteletben lesznek tartva. Ha ilyen körülmények között a Tag nem tudja felhasználni a/her díjbeváltó éjszakáját, a Tag visszaküldheti az utalványt a weboldalra. H Rewards Szolgáltatóközpontba, és a beváltott Pontokat az adott Tag számlájára visszautalják.

  4 MAGASABB SZINTŰ TAGSÁG

  4.1 A tagsági szintemelés és karbantartás követelményei

  4.1.1 A tagság frissítése. A tagsági státusz felminősítéséhez a Tagnak egy tagsági cikluson belül meg kell felelnie az alábbi 1. ábrán szereplő alábbi kritériumoknak. A "Tagsági ciklus" egy tizenkét (12) hónapos időszakot jelent, amely attól a naptól kezdődik, amikor a Tagot az aktuális tagsági szintre beiratkoztatták. E ciklus lejárta után új tagsági ciklus kezdődik. Ha a tagsági szint a tagsági ciklus alatt megváltozik, a változás időpontjától kezdődően új tagsági ciklus kezdődik. A tagot három (3) napon belül a következő magasabb szintű tagsági szintre emelik, ha a tag megfelel a magasabb szintre emelési kritériumoknak.

  4.1.2 A tagság fenntartása. A magasabb szintű tagságra történő átsorolást követően a tag egy tagsági cikluson keresztül élvezheti a magasabb szintű tagsági státuszt. A magasabb szintű tagság fenntartásához a következő tagsági ciklusban a Tagnak meg kell felelnie az alábbi 1. táblázatban szereplő alábbi kritériumoknak.

  Ha egy magasabb szintű tag egy tagsági cikluson belül nem teljesíti a/her jelenlegi tagságának fenntartásához szükséges kritériumokat, akkor a/she automatikusan visszaminősül arra a tagsági szintre, amelynek a/she kritériumainak az előző ciklusban megfelelt.

  A tagsági szintek felemelésének és fenntartásának szabályai

  A tagsági cikluson belül a következő szintre történő átsorolás feltételei

  • Tagsági szint Star tag - 3 jogosult éjszaka vagy 350 euró jogosult díjfizetés
  • Tagsági szint: Silver Tag - 5 jogosult éjszakát vagy 500 euró jogosult díjat.
  • Tagsági szint Prestige Tag - 10 jogosult éjszaka vagy 1 000 euró jogosult díj.
  • Tagsági szint Gold Tag - 40 jogosult éjszakát vagy 4 000 eurós jogosultsági díjat.
  • Tagsági szint Platinum Tag - 100 jogosult éjszaka vagy 9,000 euró jogosult díj.
  • Tagsági szint Diamond Tag - N/A

  A jelenlegi tagsági szint fenntartásának feltételei

  • Tagsági szint Star Member - N/A
  • Tagsági szint Silver Tag - 3 jogosult éjszakát vagy 350 euró jogosult díjat kell fizetni
  • Tagsági szint Prestige Tag - 5 jogosultsági éjszaka vagy legalább 500 euró jogosultsági díj elköltése.
  • Tagsági szint Gold Tag - 5 jogosult éjszakát vagy legalább 500 euró jogosultsági díj elköltése.
  • Tagsági szint Platinum Tag - 30 kvalifikáló éjszakák vagy legalább 3,000 euró költése
  • Tagsági szint Diamond Tag - 80 jogosultsági éjszaka vagy legalább 6,750 euró jogosultsági díj elköltése.

  4.2 A magasabb szintű tagsággal járó tagsági előnyök

  A magasabb szintű tagok több előnyben részesülnek a 2. ábrán összefoglalt és a 4.2. szakaszban részletezettek szerint. Kérjük, olvassa el és értse meg az egyes juttatások részleteit, és vegye fel a kapcsolatot H Rewards Szolgáltatási Központ, ha bármilyen kérdése van.

  A magasabb szintű tagsággal járó tagsági előnyök

  Bónusz jutalompontok a hivatalos H Rewards nem mobil csatornákon keresztül hivatalos weboldalon, call centerben vagy szállodákban

  • Tagsági szint Silver x1
  • Tagsági szint Prestige x1
  • Tagsági szint Gold x1,5 x1,5
  • Tagsági szint Platinumx1,5
  • Tagsági szint Diamond x2

  Tagsági árak

  • Tagsági szint Silver 6%
  • Tagsági szint Prestige 10%
  • Tagsági szint Gold 10%
  • Tagsági szint Platinum 10%
  • Tagsági szint Diamond 10%

  Garantált szoba

  • Tagsági szint Silver -
  • Tagsági szint Prestige -
  • Tagsági szint Gold -
  • Tagsági szint Platinum 72 óra
  • Tagsági szint Diamond 24 óra

  Room Upgrade

  • Tagsági szint Silver - N/A
  • Tagsági szint Prestige - N/A
  • Tagsági szint Gold - N/A
  • Tagsági szint Platinum - Igen
  • Tagsági szint Diamond - Igen

  F&B

  • Tagsági szint Silver - N/A
  • Tagsági szint Prestige - N/A
  • Tagsági szint Gold - 10%
  • Tagsági szint Platinum - 10%
  • Tagsági szint Diamond - 10%

  ital utalvány / 2 ingyenes reggeli

  • Tagsági szint Silver - N/A
  • Tagsági szint Prestige - N/A
  • Tagsági szint Gold - 10 € (italutalvány)
  • Tagsági szint Platinum - 2 ingyenes reggeli
  • Tagsági szint Diamond - 2 ingyenes reggeli

  Early Check-in

  • Tagsági szint Silver - N/A
  • Tagsági szint Prestige - Ja
  • Tagsági szint Gold - Ja
  • Tagsági szint Platinum - Ja
  • Tagsági szint Diamond - Ja

  Késői kijelentkezés

  • Tagsági szint Silver - 1 p.m.
  • Tagsági szint Prestige - 2 p.m.
  • Tagsági szint Gold - 2 p.m.
  • Tagsági szint Platinum - 2 p.m.
  • Tagsági szint Diamond - 16.00 óra.

  4.2.1 Ezüst tagsági előnyök. Silver A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor a Tag a Résztvevő Szállodákban szobát foglal az alábbi oldalakon keresztül H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a/she pontokat gyűjt a 2.1.1. pont szerint, ezen felül a Tag száz százalékos (100%) Bónusz Jutalompontokat kap.
  • Tagsági árak: A Tag hat százalék (6%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she oldalon keresztül foglal szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál a Weboldalakon keresztül a Tagi fiókkal. A Tagsági Díj a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő Szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Késői kijelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye. A Tag a Résztvevő Szállodákban 13 óráig jelentkezhet ki, az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.

  4.2.2 Prestige tagsági előnyök. Prestige A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor a Tag a Résztvevő Szállodákban szobát foglal a H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a Tag a 2.1.1. pontnak megfelelően pontokat gyűjt, ezen felül a Tag száz százalékos (100%)% -os jutalmat kap.20Bónusz jutalompontok.
  • Tagsági árak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she weboldalon keresztül foglal szobát a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál a Tagsági számlával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, valamint nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye, és az időpontok a részt vevő szállodák ingatlanától és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A Tagok a Résztvevő Szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, és az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltásra Jogosult Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.

  4.2.3 A Gold tagság előnyei. Gold A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor egy Tag a Résztvevő Szállodákban szobát foglal az alábbi oldalakon keresztül H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a/she bónuszként 1,5-szeres Jutalompontokat kap (azaz 12 Pont/euró).
  • Tagsági árak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she oldalon keresztül a Weboldalakon keresztül foglal szobát a Résztvevő szállodákban és a Résztvevő márkáknál a Tagsági számlával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye, és az időpontok a részt vevő szállodák ingatlanától és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A Tagok a Résztvevő Szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, és az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezen kívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltó Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • F&B: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a teljes vendégcsekkből (adókkal együtt) a Résztvevő szállodák éttermeiben és bárjaiban. A Tagnak azonosítania kell magát, mint Tag.
  • italutalvány: A Tag 10 €-t kap (italutalvány), amely nem rendelkezik készpénzértékkel. Az utalvány csak meghatározott bárszolgáltatások ellenében váltható be, és az összes ital részleges kifizetésére használható fel. A résztvevő szállodákban legalább egy kvalifikációs éjszakát tartalmazó tartózkodásonként csak egy Ital Voucher váltható be, és azt át kell adni. A oldalon. Zleep Hotels, a tag egy ingyenes italra szóló utalványt kap helyette.

  4.2.4 Platina tagság előnyei. Platinum A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor egy Tag a Résztvevő Szállodákban szobát foglal a H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a/she 1,5-szeres jutalompontokat kap bónuszként (azaz 12 Pontot szerezhet egy Euróért).
  • Tagsági árak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a Tag a Weboldalakon keresztül foglal szobákat a Résztvevő szállodákban és a Résztvevő márkáknál a Tagszámlájával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Garantált szoba: A Résztvevő szállodákban a szobafoglalás garantált, ha a foglalás a tervezett érkezés előtt 72 órával történik. A Garantált szoba kedvezmény azonban nem alkalmazható a harmadik féltől származó foglalásokra vagy jutalomfoglalásra, és előfordulhat, hogy bizonyos korlátozott időpontokban (pl. különleges események) nem áll rendelkezésre. A Garantált szoba kedvezmény nem használható fel jutalom felhasználásával vagy bármilyen típusú promóciós vagy kedvezményes árral együtt.
  • Room Upgrade: A Tag a következő legjobb elérhető szobakategóriára (kivéve a lakosztályokat vagy speciális szobákat) kap ingyenes szobafokozatot a Résztvevő szállodákban, a bejelentkezés időpontjában a tartózkodás teljes időtartamára vonatkozó szabad helyek függvényében. Ha a következő magasabb kategória nem áll rendelkezésre, akkor a magasabb kategóriában (pl. magasabb emelet, jobb kilátás stb.) kell a szobát feljebb sorolni. A frissítés csak a kvalifikációs éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és nem vehető igénybe a következő időpontokban Zleep Hotels.
  • Early Check-In: Ez a kedvezmény a rendelkezésre álláson alapul, és az időpontok a részt vevő szállodák ingatlanától és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Minősített Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A Tagok a Résztvevő Szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, és az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezen kívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltó Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • F&%3C/x>B: A tagok tíz százalék (10%) kedvezményt kapnak a résztvevő szállodák éttermeiben és bárjaiban a teljes vendégcsekkből (adókkal együtt), még akkor is, ha nem regisztrált vendég a szállodában. A tagnak a/herself oldalon kell magát tagként azonosítania.
  • Két (2) ingyenes reggeli: A Tag két (2) ingyenes reggelit kap. Ez a juttatás a résztvevő szállodákban lefoglalt minden egyes jogosult éjszakára vonatkozik egy- és kétágyas elhelyezés esetén. Azokban a résztvevő szállodákban, ahol a szobaár már tartalmazza a reggelit, helyette egy húsz (20) eurós F&B utalványt kínálunk tartózkodásonként.

  4.2.5 Diamant tagsági előnyök. Diamond A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor a Tag a Résztvevő szállodákban a hivatalos H Rewards csatornákon keresztül, beleértve a hivatalos honlapot, a call centert vagy a szállodákat, a/she kétszeres Jutalompontokat kap bónuszként, azaz tizenhat (16) Pontot szerez eurónként.
  • Tagsági árak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she oldalon keresztül a Weboldalakon keresztül foglal szobát a Résztvevő szállodákban és a Résztvevő márkáknál a Tagszámlájával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Garantált szoba: A Résztvevő szállodákban a szobafoglalás garantált, ha a foglalás a tervezett érkezés előtt 24 órával történik. A Garantált szoba kedvezmény azonban nem alkalmazható a harmadik féltől származó foglalásokra vagy jutalomfoglalásra, és előfordulhat, hogy bizonyos korlátozott időpontokban (pl. különleges események) nem áll rendelkezésre. A Garantált szoba kedvezmény nem használható fel jutalom felhasználásával vagy bármilyen típusú promóciós vagy kedvezményes árral együtt.
  • Room Upgrade: A Tag a következő legjobb elérhető szobakategóriára (kivéve a lakosztályokat vagy speciális szobákat) kap ingyenes szobafokozatot a Résztvevő szállodákban, a bejelentkezés időpontjában a tartózkodás teljes időtartamára vonatkozó szabad helyek függvényében. Ha a következő magasabb kategória nem áll rendelkezésre, akkor a magasabb kategóriában (pl. magasabb emelet, jobb kilátás stb.) kell a szobát feljebb sorolni. A frissítés csak a kvalifikációs éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és nem vehető igénybe a következő időpontokban Zleep Hotels.
  • Early Check-In: Ez a kedvezmény a rendelkezésre álláson alapul, és az időpontok a részt vevő szállodák ingatlanától és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Minősített Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A tagok a résztvevő szállodákban 16 óráig kijelentkezhetnek (az alábbi időpontokban) Zleep Hotels 14 óráig), az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • F&B: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a teljes vendégcsekkből (adókkal együtt) a Résztvevő szállodák éttermeiben és bárjaiban, még akkor is, ha nem regisztrált vendég a szállodában. A Tagnak azonosítania kell magát, mint Tag.
  • Két (2) ingyenes reggeli: A Tag két (2) ingyenes reggelit kap. Ez a juttatás a Résztvevő szállodákban lefoglalt Jogosult Éjszakák minden egyes éjszakájára egy- és kétágyas elhelyezés esetén érvényes. Azokban a Résztvevő Szállodákban, ahol a szobaár már tartalmazza a reggelit, ehelyett egy harminc (30) eurós F&B utalványt kínálunk tartózkodásonként.

  5 NEM GARANTÁLJUK A KONKRÉT ELŐNYÖKET; A SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  5.1 A Társaság nem szavatolja és nem garantálja, hogy bizonyos jutalmak vagy juttatások folyamatosan rendelkezésre állnak. A Társaság nem szavatolja és nem garantálja a következők folyamatos elérhetőségét H Rewards csatornák. A program feltételei szerinti bármely szolgáltatás hallgatólagos szavatosság vagy garancia nélküli szolgáltatásként kerül nyújtásra.

  5.2 A Társaságnak a Hűségprogram keretében vagy azzal kapcsolatban fennálló felelőssége a következő:

  5.2.1 A Társaság korlátlanul felel az alábbi esetekben

  (i.) a Társaság vagy annak megbízottjai szándékos vagy hanyagsága által okozott testi, élet- és egészségkárosodásért;

  (ii.) a Társaság vagy annak megbízottjai szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága által okozott károkért; valamint az olyan esetekben, amikor

  (iii.) ahol a felelősség nem zárható ki a kötelező jog alapján.

  5.2.2. A felelősség a Társaság vagy annak közreműködőinek könnyű gondatlansága miatt a lényeges szerződéses kötelezettségek (a Társaságnak a Hűségprogram szempontjából lényeges kötelezettségei, amelyekre a Tag a Programfeltételek megkötésekor támaszkodott) megszegéséért a Programfeltételek alapján jellemzően előre látható károkra korlátozódik.

  5.2.3 A FELELŐSSÉG MINDEN EGYÉB ESETBEN KIZÁRT.

  6 A PROGRAMFELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

  6.1 A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Programfeltételeket és az azokban hivatkozott valamennyi feltételt (például előnyöket, kényelmi szolgáltatásokat, ajánlatokat, jutalmakat és szolgáltatásokat, valamint a Pontozási szabályokat) időről időre az alábbi rendelkezéseknek megfelelően módosítsa:

  6.1.1 A Társaság bármikor módosíthatja a Programfeltételeket és az itt említett feltételeket, amelyek csak a Programfeltételek általános feltételeit (pl. elérhetőségi adatok), új technikai fejlesztéseket vagy hasonló okokat érintenek. Ugyanez vonatkozik a Programfeltételekben említett előnyökre és szabályokra is, amennyiben a módosítások nem járnak hátrányos következményekkel a Tagok számára.%20A Társaság legalább hat (6) héttel a változás hatályba lépése előtt értesíti a tagokat.

  6.1.2. A Társaság az itt hivatkozott Programfeltételeket jogszabályi változások vagy a legfelsőbb bíróságok ítélkezési gyakorlatának olyan változása esetén is módosíthatja, amely a Programfeltételek egy vagy több rendelkezését érinti; ebben az esetben az érintett feltételeket úgy kell módosítani, hogy azok megfeleljenek a megváltozott jogi helyzet céljának. A Vállalat legalább hat (6) héttel az ilyen módosítás hatálybalépése előtt értesíti a Tagokat, kivéve, ha jogszabályi kötelessége a módosítást hamarabb végrehajtani.

  6.1.3. A Társaság a Tagok előzetes értesítésével a Tagok számára további módosításokat eszközölhet az itt említett Programfeltételekben, amennyiben a Tagoknak lehetőségük van a módosítással szemben kifogást emelni. Ebben az esetben a Társaság a változásokról a Tagokat postai úton, e-mailben vagy bármely más olyan formában értesíti, ahol a változásról szóló értesítés eljut a Tagok befolyási körébe. Amennyiben a Tagok hat (6) héten belül nem tiltakoznak írásban az új változat használata ellen, úgy kell tekinteni, hogy a Tagok hozzájárultak a módosításhoz, és az új változat a tiltakozási határidő lejártát követően lép hatályba. A Programfeltételek vagy az itt hivatkozott bármely feltétel módosításának bejelentésekor a Társaság kifejezetten felhívja a Tagok figyelmét e magatartás jelentőségére. Amennyiben a Tag tiltakozik a módosítás ellen, a Tagság megszüntethető (rendes felmondás).

  6.1.4 A Programfeltételek módosításakor a Társaság mindig ésszerűen figyelembe veszi a Tagok jogos érdekeit. A Programfeltételek módosítása miatt a Tagok kártérítési igényei kizártak.

  6.2 Eltérő rendelkezés hiányában a Programfeltételek frissített változata a Tagok Hűségprogramban való részvételére annak hatálybalépésének napjától kezdve alkalmazandó.

  7 A HŰSÉGPROGRAM MEGSZÜNTETÉSE

  7.1 A Vállalat a Hűségprogramot hat (6) hónapos előzetes értesítéssel megszüntetheti az összes aktív Hűségprogramtag számára. A Vállalat saját belátása szerint bármikor dönthet úgy, hogy a Hűségprogramot egy hasonló hűségprogrammal helyettesíti, az aktív Hűségtagok azonnali értesítésével. A Hűségprogram megszűnése után a Tag nem gyűjthet Pontokat, nem igényelhet beváltási jutalmakat, promóciós jutalmakat, illetve a Hűségprogram előnyeit vagy kényelmi szolgáltatásait.

  7.2 A Vállalat bármely joghatóságban hat hónapnál rövidebb felmondási idővel megszüntetheti a Hűségprogramot részben vagy egészben, ha a vonatkozó jogszabályok ezt megkövetelik.

  7.3 Ha a Hűségprogram megszűnik, az összes be nem váltott Pont minden kötelezettség vagy felelősség nélkül elveszik, és a felmondási idő lejárta után semmilyen beváltási díjigényt vagy promóciós díjigényt nem teljesít.

  8 IRÁNYADÓ JOG; JOGHATÓSÁG

  8.1 A Programfeltételekre alkalmazandó jog a német jog, annak nemzetközi magánjogának és az ENSZ áruk adásvételéről szóló egyezményének alkalmazása nélkül.

  8.2 Ha Ön fogyasztóként az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, és a Vállalat a Programfeltételekkel kapcsolatos szolgáltatásait az Ön lakóhelye szerinti tagállamba irányítja, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre. A jelen Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem érinti az Ön mint fogyasztó azon jogát, hogy a helyi jog ilyen kötelező rendelkezéseire hivatkozzon.

  8.3 A Társaság nem köteles részt venni választottbírósági eljárásban, és nem is ajánlja fel, hogy részt vegyen ilyen eljárásban.

  9 EGYÉB

  9.1 Az elérhetőségek megváltozása. Minden Tag felelős azért, hogy tájékoztassa a Társaságot az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról.

  9.2 Számla figyelése. Az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartásával a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül ellenőrizze valamennyi Tag számláját a Programfeltételek betartása érdekében. Amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi törvények megengedik, a Társaság ezzel összefüggésben felülvizsgálhatja a Tagok összes Pontját, a Jogosultsági Éjszakák számát és tranzakciós előzményeit, beleértve, de nem kizárólagosan, a Hűségprogram Díjakra, promóciós Díjakra és egyéb juttatásokra vonatkozó kérelmeket.

  9.3 A pontok és előnyök korrekciója. A Társaság bármikor, saját belátása szerint és értesítés nélkül a Társaság korrigálhatja vagy törölheti

  (i.) a tagsági szintek szintjének emelését,

  (ii.) a Tag számláján jóváírt Pontok mennyiségét,

  és

  (iii.) bármely más, a Tag számláján jóváírt olyan juttatás, amelyre a Programfeltételek szerint a Tag nem jogosult.

  9.4 Adók. A pontok, a beváltási jutalmak, a promóciós jutalmak és egyéb tagi juttatások jövedelemadó vagy egyéb adókötelesek lehetnek. A Tag felelős az összes ilyen adó megfizetéséért és a harmadik felekkel szembeni minden vonatkozó tájékoztatásért, beleértve, de nem kizárólagosan, azt a felet, aki fizetett a tranzakcióért, amellyel a Tag Pontokat szerzett. A Vállalat nem felel a Pontok, beváltási jutalmak, promóciós jutalmak és egyéb tagi juttatások kiadásával kapcsolatos adókötelezettségekért, illetékekért vagy egyéb díjakért.

  9.5 Nincs partnerség. A Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem irányul, és nem értelmezhető úgy, hogy a Társaság és a Tagok között bármilyen ügynöki, partnerségi vagy közös vállalkozási kapcsolatot hoz létre vagy hoz létre.

  9.6 Elválaszthatóság. Ha a Programfeltételek valamelyike érvénytelen, az nem érinti a többi feltételt. Ha a Programfeltételek valamelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, az adott rész a Programfeltételekből leválasztottnak tekintendő, a többi feltétel érvényességének és végrehajthatóságának sérelme nélkül.

  9.7 Teljes megállapodás. A Programfeltételek, valamint az ide beépített vagy itt hivatkozott egyéb feltételek, szabályok vagy előírások képezik a Társaság és a Tagok közötti teljes megállapodást a Hűségprogrammal kapcsolatban.

  9.8 Kötelező szöveges változat. A német nyelvű verA jelen Programfeltételek jogilag kötelező érvényűek.

  Jelenlegi változat: február 2023

  Itt egy link a H Rewards Adatvédelmi szabályzat.


  H Rewards Hűségprogram feltételei

  Frissítve: 2020. június 30.

  1. július 1-től kezdődően a H Rewards program a Huazhu Group Limited és kapcsolt vállalkozásai ("Huazhu Group") által kínált hűségprogram. A Steigenberger Hotels AG, amelynek székhelye a Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban: "Társaság"), a Huazhu Group vállalatainak tagja. A Társaság a következőket működteti H Rewards programot a Társaság és leányvállalatai által kezelt szállodamárkák tekintetében, beleértve a "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" és "Zleep Hotels", Európában és a Kínai Népköztársaság szárazföldi részén kívüli egyéb régiókban (a jelen programfeltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) (a továbbiakban: "Hűségprogram").

  A Hűségprogram az alábbiakban meghatározott feltételek szerint működik, kivéve, ha kifejezetten másképp nem szerepel ("Programfeltételek"). A Programfeltételek szabályozzák a Vállalat és a Hűségprogram tagjai (együttesen "Hűségprogram-tagok", "Tagok", illetve egyenként "Hűségprogram-tag", "Tag" vagy "Ön") közötti kapcsolatot, beleértve azt, hogy a Tagok hogyan kezelik számlájukat, hogyan foglalnak foglalásokat, hogyan gyűjtenek és váltanak be Hűségprogram pontokat ("Pontok") a Hűségprogramban részt vevő szállodákkal és ingatlanokkal (mindegyik "Résztvevő szálloda"), valamint a Hűségprogrammal üzleti kapcsolatban álló harmadik fél programokkal.

  A Hűségprogram tagsági számlájának ("Fiók" vagy "Tagsági számla") megnyitásával és a Hűségprogram tagsági szolgáltatásainak elfogadásával Ön elfogadja a Program feltételeit, valamint az Ön számára időről időre elérhetővé tett, a Tagok számára biztosított kapcsolódó előnyök, irányelvek és Pontszabályok alkalmazását.

  A jelen Programfeltételek az Ön és a Vállalat között a Hűségprogrammal és az abban való tagsággal kapcsolatos minden korábbi feltétel helyébe lépnek. A Hűségprogram-tagok felelősek azért, hogy a Programfeltételek és a Programfeltételek bármely módosításának ismeretében maradjanak, és felkérést kapnak a Programfeltételek elfogadására. Elfogadásával a Programfeltételek kizárólag a tagságra vonatkoznak a továbbiakban.

  1 CSATLAKOZZON A HŰSÉGPROGRAMHOZ

  1.1 Jogosultság.

  1.1.1 A Hűségprogramban való tagság ingyenes és elérhető minden olyan személy számára, aki:
  (a) betöltötte a 18. életévét, és a lakóhelye szerinti országban rendelkezik a Programfeltételek elfogadásához szükséges törvényes felhatalmazással;
  (b) olyan joghatóságban lakik, amely jogilag lehetővé teszi a Hűségprogramban való részvételt;
  (c) nem az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala által kihirdetett átfogó szankciók hatálya alá tartozó területek és országok lakosa;
  (d) érvényes és pontos személyes adatokat ad meg a Hűségprogramba való jelentkezéskor;
  (e) nem tagja már a Hűségprogramnak (azaz nem rendelkezik már tagsági számlával); és
  (f) korábban nem szűnt meg a Hűségprogramból vagy a Társaság által működtetett hasonló hűségprogramokból.

  1.1.2 A Tagok felelősek azért, hogy elolvassák és megértsék a Hűségprogram Feltételeit, a Számlakivonatokat és a Társaság egyéb, a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeit annak érdekében, hogy megértsék a/her oldalon a Hűségprogrammal kapcsolatos jogait, kötelezettségeit és státuszát. Ha a Tagnak bármilyen kérdése van a Hűségprogrammal vagy a jelen Programfeltételekkel kapcsolatban, a Tagnak kapcsolatba kell lépnie a H Rewards Szolgáltatási Központhoz.

  1.2. Résztvevő szállodák és márkák // H Rewards Csatornák

  1.2.1 "Résztvevő szállodák": a Résztvevő márkák alatt üzemeltetett szállodák, üdülőhelyek és egyéb, átmeneti tartózkodásra alkalmas szálláshelyek, feltéve, hogy ezek a szálláshelyek Európában vagy a Kínai Népköztársaság szárazföldi részén kívüli bármely más régióban találhatók (a jelen Hűségprogram alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével). A Résztvevő márkák jelenleg a Deutsche Hospitality összes márkáját magukban foglalják: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City és Zleep Hotels, és a Társaság belátása szerint a jövőben a Huazhu Csoport más márkáira is kiterjeszthető.

  A résztvevő szállodák teljes listája a honlapon (az alábbiakban meghatározottak szerint) kerül közzétételre, és időről időre frissítésre kerül, különösen akkor, ha új szállodák csatlakoznak a Hűségprogramhoz, vagy a meglévő résztvevő szállodák kilépnek belőle.

  1.2. "H Rewards A "csatornák" a következőket jelenti H Rewards kommunikációs csatornák, különösen a H Rewards a hivatalos weboldal (global.hrewards.com, "weboldal"), a foglalási telefonközpont(ok) és a résztvevő szállodák.

  1.3 Tagsági szint

  A Hűségprogram tagsága%-ban a következők szerint oszlik meg20sorrendben: Csillag tagság, Silver tagság, Prestige tagság, Gold tagság, Platinum tagság és Diamond tagság.

  A Silver tagság, Prestige tagság, Gold tagság, Platinum tagság és Diamond tagság együttesen "magasabb szintű tagságnak", az ilyen tagok pedig "magasabb szintű tagoknak" nevezhetők.

  1.4 Alapvető tagsági előnyök

  A Hűségprogram valamennyi tagsági szintje számára számos kedvezmény áll rendelkezésre ("Alap tagsági kedvezmények"). Ezeket az Alapszintű tagsági előnyöket a Társaság saját belátása szerint kínálja, és a résztvevő szállodákban való rendelkezésre állástól függhetnek.

  A magasabb szintű tagságra vonatkozó előnyöket az alábbi 4. szakasz mutatja be.

  1.4.1 Tagok kommunikációja. A Hűségprogram Tagjai a Weboldalon hozzáférhetnek a tagszerviz telefonszámaihoz a foglalások, az ügyfélszolgálat és a jutalombeváltási kérelmek tekintetében.

  1.4.2 Zártkörű értékesítés. 1.4.1. A Tagok minden szintje számára lehetőség nyílik arra, hogy a nagyközönség előtt részesüljenek különleges akciókból.

  1.4.3 Exkluzív akciók.A Tagok minden szintje exkluzív ajánlatokat élvezhet a Résztvevő Szállodák foglalásaival kapcsolatban.

  1.4.4 Ingyen palack víz.A Tagok minden szintje élvezheti az ingyenes palack vizet, ha a Résztvevő Szállodákban foglalnak és töltenek el egy Jogosult Éjszakát, kivéve a következőket Zleep Hotels.

  1.4.5 Co-Working Space hozzáférés. A tagok minden szintje jogosult a részt vevő szállodákban található co-working helyiségek használatára, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

  1.5. A csatlakozás feltételei

  1.5.1 A Beiratkozási kérelem kitöltése. A Hűségprogramba való beiratkozásra az alábbi elérhetőségeken keresztül lehet jelentkezni a kérelem teljes körű és pontos kitöltésével H Rewards Csatornákon vagy más, a Társaság által biztosított vagy elismert beiratkozási csatornán keresztül, és adja meg a/her e-mail címét az ellenőrzéshez. A Társaság saját belátása szerint és indoklás nélkül bármely kérelmezőtől megtagadhatja a Hűségprogramban való részvételt.

  1.5.2 Egyéni tagság. A Hűségprogram tagságra kizárólag magánszemélyek jogosultak, és minden magánszemély csak egy tagsági számlát vezethet. Vállalatok, csoportok és a/or társult szervezetek nem jelentkezhetnek Hűségprogram-tagként. Minden Hűségprogram-tagsági számla egyéni számla, közös számla nem megengedett. A Hűségprogram előnyei nem átruházhatók, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

  1.5.3 A tagsági számla átruházása. A Hűségprogramra való jelentkezést követően minden jelentkezőhöz megnyitják a Tagsági Számlát, és hozzárendelnek egy Számlaszámot ("Tagsági Szám"). A tagsági szám átvételével az egyén taggá válik, aki jogosult a résztvevő szállodákban pontokat gyűjteni. További részleteket az 1.7. és a 2. szakasz tartalmaz.

  1.5.4 Duplikált számlák. Egy Tagnak a Hűségprogramban egy vagy több kettős számlája sem lehet. Ha egynél több Hűségprogram-tagsági számot rendelnek egy személyhez a Hűségprogramban, akkor a/she csak egy tagsági számla után kaphat Pontokat. A duplikált tagsági számlák törlésre kerülhetnek.

  1.5.5 Személyes profil. A Tag által megadott információkat a Tagsági Fiókkal együtt egy személyes preferenciaprofilban tartják nyilván. A Tag által a/her személyes profiljában megadott valamennyi információnak érvényesnek és pontosnak kell lennie, és naprakésznek kell lennie. i. A Tag megváltoztathatja/her mobiltelefonszámát, e-mail címét vagy címét a/her adatainak módosításával a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban, vagy kapcsolatba léphet a H Rewards Bizonyos esetekben a címváltoztatáshoz jogi dokumentumokra lehet szükség. ii. A tagsági számlán történő névváltoztatásoknak tartalmazniuk kell az ezt alátámasztó jogi dokumentumokat, aláírást, dátumot és a tagsági számot. További információ a Weboldalunkon található.

  1.5.6 Az igénylés során gyűjtött információk felhasználása: A Tag által a Hűségprogram igénylésének kitöltésekor és a Pontok beváltásakor a Vállalatnak megadott információkat az alábbiak szerint kezeljük. H Rewards Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

  1.6 Tagsági kommunikáció

  1.6.1 A releváns információk közlése fontos a Hűségprogram kezeléséhez és ahhoz, hogy minden tagnak lehetőséget biztosítsunk a tagságból származó előnyök maximális kihasználására. A Tagok a Hűségprogrammal kapcsolatos közleményeket a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon és azokkal összhangban kapják meg.

  1.6.2 A Hűségprogrammal kapcsolatos valamennyi közleményt a Tagnak különböző csatornákon keresztül küldik el, például postai úton vagy e-mailben a Tag fiókjában jelenleg megadott cím(ek)re. A nyilvántartott címre kézbesített közlések a küldést követő egy (1) munkanapon belül kézbesítettnek tekintendők, ha a tag e-mail címére kézbesítették, vagy a küldést követő öt (5) munkanapon belül, ha a megadott postacímre kézbesítették. A tagok kötelesek e-mail és levelezési címüket naprakészen tartani. Sem a Társaság, sem a Hűségprogram nem vállal felelősséget a tévesen címzett vagy elveszett levelekért, illetve ezek következményeiért.

  1.6.3 A Tagok e-mailben kapják meg az új számla egyenlegjelentéseket minden egyes tranzakció után, amikor a pontokat vagy megszerezték, vagy elköltötték. A tagok bármikor leiratkozhatnak erről a szolgáltatásról a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban, vagy a H Rewards ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján.

  1.6.4 Ha a szükséges jogi követelményeA Társaság időről időre promóciókat, ajánlatokat és egyéb közleményeket is küldhet a tagoknak, amelyek többek között harmadik féltől származó termékeket is tartalmazhatnak. A harmadik féltől származó tételek a Tag által a Társaságnak megadott információkon és a Társaság által esetlegesen fenntartott további adatokon alapulnak. A Tagok bármikor megváltoztathatják személyes adataikat és kommunikációs preferenciáikat a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban vagy a H Rewards Szolgáltatási Központhoz fordulva; azonban az 1.5.5. (i) pontban foglaltak szerint a Társaság megkövetelheti a Tagtól, hogy bizonyos változások (pl. jogi névváltoztatások) engedélyezése előtt igazoló dokumentumokat küldjön.

  1.6.5 A Tagnak lehetősége lesz a levelezési és egyéb kommunikációs preferenciák meghatározására és módosítására a levelekben vagy a kommunikációban, illetve a Hűségprogram weboldalán található fiókprofilban megadott mechanizmusokon keresztül, vagy a következő elérhetőségeken keresztül H Rewards Szolgáltatási Központhoz.

  1.6.6 Amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, a Társaság a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a telefonbeszélgetéseket megfigyelheti vagy rögzítheti, amennyiben a Tag kapcsolatba lép aH Rewards Szolgáltatóközponttal.

  1.6.7 A Tag a/her pontegyenlegét és tranzakciós előzményeit megtekintheti, valamint személyes adatait és preferenciáit frissítheti a Hűségprogram Weboldalán található Fiókprofilban.

  1.7 Pontgyűjtés.

  A Tagok a 2. szakasznak megfelelően pontokat (a Hűségprogram pénznemét) gyűjthetnek a Résztvevő Szállodákban felmerülő, jogosult díjakért.

  1.7.1 A pontok a program feltételeinek függvényében. Az 1.1.2. pontban meghatározottak szerint a Pontok gyűjtése a Programfeltételek függvénye. Minden Hűségprogram-tag felelős azért, hogy elolvassa a Programfeltételeket, a hírleveleket és a számlakivonatokat annak érdekében, hogy megértse jogait, kötelezettségeit és státuszát a Hűségprogramban, valamint a Prémiumok gyűjtésének struktúráját.

  1.7.2 Adók. A Hűségprogramban való részvétellel szerzett pontok és jutalmak adókötelesek lehetnek. A Pontok vagy Díjak átvételével vagy felhasználásával kapcsolatos bármilyen adókötelezettség, beleértve a közzétételt is, kizárólag a Tag felelőssége.

  1.7.3 A pontok átruházásának tilalma. A Hűségprogram Tagja által összegyűjtött Pontok kizárólag a Tag javára szolgálnak, és nem ruházhatók át, nem adhatók el, nem cserélhetők el, nem adhatók bérbe, nem adhatók kölcsön, és nem ajánlhatók fel árverésre senkinek. Bármely olyan Pont, amelyet a Hűségprogram úgy ítél meg, hogy a Programfeltételek megsértésével adták át, elkobozható.

  1.7.4 A pontok lejárati szabályzata. A pontok a megszerzésük napjától számított 24 hónapig érvényesek, a 24 hónap letelte után, ha a pontokat nem használják fel az érvényes időszakon belül, a pontok automatikusan lejárnak és érvénytelenné válnak. A vállalat legalább hat (6) hónappal a pontok lejárta előtt értesíti Önt.

  1.7.5 Elveszett vagy törölt pontok. Ha a Pontok egyszer már elvesztek vagy töröltek, a Pontok nem állíthatók vissza, de a Tag új Pontokat szerezhet, kivéve, ha a Tag fiókját deaktiválták.

  1.7.6 Hűségtársulások. A törzsutas-programok szerinti mérföldek, valamint más ügyfélhűségprogramok (mint például Miles&More, BahnBonus stb.) bónuszpontjainak egyidejű jóváírása egyrészt, és H Rewards Pontok, másrészt kizárt; a Tag választása szerint vagy a mérföldek/bonus pontok vagy a H Rewards A pontok tartózkodásonként egyszer kerülnek jóváírásra.

  1.8 A tagság törlése

  1.8.1 Tagsági fiók törlése vagy felfüggesztése i. Lemondás a Tag által.A Tag bármikor felmondhatja a/her oldalon a Hűségprogramban való tagságát, ha a felmondásról írásban értesítést küld az alábbi címre H Rewards Szolgáltatási Központ. A felmondás tényleges időpontjától számított hat hónap elteltével minden be nem váltott Pont, Beváltási Díj és promóciós Díj, valamint az elért tagsági státusz elveszik, és ezt követően nem állítható vissza vagy vihető át. ii. Törlés vagy felfüggesztés a Társaság által. A Társaság a tag számláját indoklás nélkül, négyhetes felmondási idővel felmondhatja (rendes felmondás). A magasabb szintű tagság Társaság általi rendes felmondása (azaz indoklás nélküli felmondása) azonban legkorábban a Tag meglévő tagsági szintjének lejártakor lehetséges. Amennyiben a Társaság rendes felmondással megszünteti a tagsági fiókot, a felmondás tényleges időpontjától számított hat hónap elteltével minden be nem váltott pont, beváltási jutalom és promóciós jutalom, valamint az elért tagsági státusz elveszik, és ezt követően nem állítható vissza vagy vihető át.

  Függetlenül a tagsági szinttől, a Társaság bármikor azonnali hatállyal törölheti a tag számláját, súlyos okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a tag:

  a) nem fizette ki a szállodai vagy egyéb számlákat, amikor azok esedékesek voltak a Társaságnak vagy egy részt vevő szállodának, annak ellenére, hogy felszólítást kapott;

  b) nem megfelelő, csalárd, sértő vagy ellenséges módon viselkedett a Társaság vagy a Résztvevő Szállodák alkalmazottaival, ügyfeleivel vagy partnereivel szemben;

  c) vétkesen megszegte vagy megsértette a jelen Programfeltételek bármelyikét;

  d) csalárd módon hivatkozott a pontok gyűjtésére vagy beváltására, illetve az előnyök igénybevételére való jogosultságra;

  iii. Jogi lépések. A jelen Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Vállalatot a jogi vagy méltányossági jogok vagy jogorvoslatok gyakorlásában.

  1.8.2 A tagság törlésének hatása

  i. A Hűségprogramban való tagságnak a Társaság általi, az 1.8.1. szakasz (ii) pontja szerinti súlyos okból történő törlésekor minden be nem váltott pont, beváltási jutalom és promóciós jutalom kártalanítás nélkül elvész. és az érintett Tag a továbbiakban nem vehet részt a Hűségprogramban.

  ii. Ha a Társaság bármilyen okból törli a Tag Számláját, a Tag nem jelentkezhet újra a Hűségprogramban való részvételre, és a Tag nevére nyitott bármely Számla, valamint az adott Számlán szerzett Pontok, Beváltási Díjak és promóciós Díjak a felfedezéskor visszamenőleges hatállyal elvesznek. iii. Ha egy Tag törli a/her Számláját, a Tag egy későbbi időpontban újra jelentkezhet a Hűségprogramban való tagságra, de a korábban elveszített vagy lejárt Pontok, Váltási Díjak és promóciós Díjak nem kerülnek vissza a Tagszámlára. iv. A tagsági státusz megszűnik a tagsági számla törlésével.

  1.8.3 A Hűségprogram módosítása: Hacsak a vonatkozó jogszabályok kifejezetten nem tiltják vagy korlátozzák, a 6. pontban foglaltak szerint a Társaságnak jogában áll bármikor megváltoztatni, korlátozni, módosítani vagy megszüntetni a Díjakat és a Díjszinteket, még akkor is, ha az ilyen változtatások hatással lehetnek a Pontok értékére vagy bizonyos Díjak megszerzésének lehetőségére, feltéve, hogy ez nem jelent rosszhiszemű diszkriminációt a Taggal szemben. A Társaság többek között: (i) növelheti vagy csökkentheti a tartózkodásért kapott vagy a Díjhoz szükséges Pontok számát; (ii) visszavonhat, korlátozhat, módosíthat vagy törölhet bármilyen Díjat; (iii) kizárási dátumokat adhat hozzá, korlátozhatja a Díjhoz rendelkezésre álló szobákat bármely résztvevő szállodában, vagy más módon korlátozhatja a Díjak folyamatos elérhetőségét; és (iv) megváltoztathatja a program előnyeit, az utazási partnereket, a Társaság vagy annak utazási partnerei által kiszolgált helyszíneket, a részvételi feltételeket, a Pontok gyűjtésének, beváltásának, megtartásának vagy elvesztésének szabályait, vagy a Díjak felhasználására vonatkozó szabályokat, a Tagok nem bízhatnak bármely Díj vagy Díjszint és kategória folyamatos elérhetőségében. A Díjak és Díjszintek változásai vagy kiegészítései a Weboldalon kerülnek közzétételre.

  1.8.4 A rendelkezésre állás és a módosítás függvényében nyújtott előnyök: A Hűségprogram valamennyi előnye, kényelmi szolgáltatása, ajánlata, díja és szolgáltatása a rendelkezésre állás függvénye, és bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítható, kivéve, ha a programban kifejezetten másképp szerepel.

  1.8.5 Jogosultság az előnyök igénybevételére. A Hűségprogram előnyeinek, kényelmi szolgáltatásainak, ajánlatainak, jutalmainak vagy szolgáltatásainak elfogadásával, beleértve, de nem kizárólagosan, a Pontokat, beváltási jutalmakat és promóciós jutalmakat, a Tag elismeri, hogy ő/she felelős annak megállapításáért, hogy ő/she jogosult-e, és hogy ő/she jogosult-e az ilyen Hűségprogram előnyeinek, kényelmi szolgáltatásainak, ajánlatainak, jutalmainak vagy szolgáltatásainak (beleértve, de nem kizárólagosan, a Pontokat, beváltási jutalmakat és promóciós jutalmakat) elfogadására a vonatkozó jogszabályok, ajándékozási irányelvek és ösztönzési irányelvek alapján.

  1.8.6 Nincs eladás vagy átruházás: A Pontok, a Beváltási Díjak, a promóciós Díjak és egyéb tagi előnyök nem adhatók el, nem cserélhetők, nem adhatók bérbe, nem adhatók kölcsön, nem ajánlhatók fel árverésre vagy más módon nem ruházhatók át (kivéve a Vállalat vagy annak ügynökei által). Bármilyen megkísérelt átruházás, eladás, csere, csere, bérbeadás vagy árverés érvénytelen, és a vonatkozó Pontok, promóciós jutalmak és tagi előnyök elkobzásra kerülnek. A Társaság és a Hűségprogrammal kapcsolatos együttműködő partnerei megtagadhatják bármely olyan Pont, beváltási díj, promóciós díj vagy tagi előny elismerését, amelyről a Társaságnak oka van feltételezni, hogy átruházásra, eladásra vagy csereberére került.

  A jelen 1.8.6. pont fenti rendelkezéseitől eltérően a Váltási Díjak csak akkor adhatók át harmadik személyeknek saját használatra, ha a Tag személyesen kölcsönös kapcsolatban áll velük, pl. családtagok, barátok és ismerősök, de nem cserélhetők más Díjakra vagy készpénzre.

  2 PONTGYŰJTÉS

  2.1 Pontgyűjtési lehetőségek a résztvevő szállodákban

  2.1.1 A Tag nyolc (8) pontot kap minden egyes euróért, vagy annak valutában kifejezett ellenértékéért, amely a Tag által a 2.1.2. pontnak megfelelően felmerült és kifizetett jogosult díjakra vonatkozik; és

  2.1.2 Minősített díjak. "Jogosultsági díjak": a Tag által a/her fólióján egy részt vevő szállodában egy vendégszobában való tartózkodás során felmerült költségek, valamint legfeljebb két (2) további vendégszoba költségei, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi költségeket:

  i. Minősített árak a minősített éjszakákért;

  ii. Élelmiszerek és italok (kivéve az alkoholtartalmú italokat, amennyiben azt a törvény tiltja), és nem tartalmazhatják a nem a Résztvevő szálloda által üzemeltetett vagy irányított helyeken felmerült díjakat; ha a díjak a Résztvevő szállodák éttermeiben és bárjaiban merülnek fel, függetlenül az adott Résztvevő szállodában való tartózkodástól, a Minősített díjakat tagonként legfeljebb 1 000 euróra korlátozzák minden egyes éttermi vagy bárcsekken; ilyen esetekben a pontok csak akkor kerülnek jóváírásra a tag számláján, ha a tag a fizetéskor megadja a/her tagsági számát.

  2.1.3 Nem Jogosító Díjak. A Pontok jóváírására nem jogosító díjak közé tartoznak az ingyenes szolgáltatások, a Pontbeváltási Díjak, a promóciós Díjak vagy bármely más díj vagy díj, beleértve, de nem kizárólagosan: (A) a bankettek, értekezletek vagy egyéb rendezvények díjai; (B) egyéb fizetett díjak, beleértve, de nem kizárólagosan, a parkolási, üzleti központ, kiskereskedelmi üzletek és egyéb harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat; és (C) a szobaárhoz kapcsolódó adók és szolgáltatási díjak (kivéve, ha ezeket az adókat és szolgáltatási díjakat a szobaár tartalmazza), borravaló, díjak (pl.pl. késedelmi lemondási díj vagy meg nem jelenési díj a garantált foglalásra való bejelentkezés elmulasztásáért, még akkor is, ha a foglalást teljes egészében kifizették), kötelező vagy automatikus díjak (pl., üdülőhelyi díjak) és egyéb alkalmazandó díjak.

  2.1.4 Minősített éjszaka. A "Jogosult éjszaka" olyan éjszakát jelent, amelyre a Tag regisztrál, és amelyet személyesen fizet ki és tölt el bármelyik Résztvevő szállodában, és amelyre (i) a szobát a Tagnak kiszámlázzák%2C, vagy ii) a vendégszobát közvetlenül annak a társaságnak számlázzák ki, amely a tag tartózkodásának kifizetését intézte, és amely nem kapcsolódik kongresszushoz vagy csoportos találkozóhoz.

  i. "Jogosult éjszaka" az olyan tag által ugyanabban a részt vevő szállodában eltöltött éjszaka, aki: (A) a foglaláskor vagy a bejelentkezéskor megadja a/her tagsági számát; (B) a tartózkodásra jogosult díjat fizet, vagy pontbeváltási díjat vagy promóciós díjat vált be; és (C) a lefoglalt szobák egyikében száll meg. A Tag csak akkor gyűjthet Pontokat legfeljebb három (3) vendégszobáért egy Jogosult Éjszaka alatt, ha a/she weboldalon a lefoglalt vendégszobák egyikében száll meg, és az összes vendégszobára vonatkozóan Jogosult Díjat fizet, vagy Pontbeváltási Díjat vagy promóciós Díjat vált be.

  ii. A tagok nem szerezhetnek vagy kaphatnak előnyöket több Résztvevő szállodában ugyanazon tartózkodás(ok)ra vonatkozóan.

  iii. Vendégszobánként csak egy Tag gyűjthet Pontokat és részesülhet előnyökben. Ha egynél több tag száll meg ugyanabban a vendégszobában, a tagoknak a bejelentkezéskor kell eldönteniük, hogy melyikük tagsági számát alkalmazzák a vendégszobára, feltéve, hogy ugyanaz a tag fizeti a számlát.

  2.1.5 Jogosultsági árak. A "Megfelelő ár" az az ár, amelyet a Tag a Részvételben résztvevő szállodában egy olyan vendégszobában való tartózkodásért fizet, amely pontgyűjtésre jogosít. A Minősített Árak közé tartozik minden olyan ár, amely a következőkön keresztül foglalható le H Rewards Csatornákon kedvezménykód alkalmazása nélkül vagy pontokkal foglalható, és amelyek nem szerepelnek az alábbiakban. Ezen túlmenően az árleírásban "nem minősülő" árként megjelölt valamennyi ár nem alkalmas a Pontok gyűjtésére. Hacsak másként nincs kifejezetten meghatározva, a Tagok a minősített árakon történő tartózkodás során a tagsági szintek előnyeit kapják meg. A következő módszerekkel lefoglalt árak nem tartoznak a minősített árak közé:

  i. A vendégszobát utazási irodán, online utazási platformon vagy más, harmadik féltől származó csatornán keresztül foglalták le, beleértve többek között a booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com oldalakat; azonban az ilyen csatornákon keresztül lefoglalt speciális vállalati árak minősített árnak minősülnek;

  ii. A vendégszobát csoportos áron foglalták le egy rendezvény, találkozó, konferencia vagy szervezett utazás részeként, és a Tag nem közvetlenül a Résztvevő Szállodának fizet a szobáért;

  iii. A vendégszobát alkalmazotti áron, az utazási ágazat alkalmazottainak (pl. utazásszervezők, nagykereskedők, utazási irodák, hajózási társaságok, légitársaságok) kínált speciális áron, vagy a személyzet számára biztosított szobaárakon vagy csomagon foglalták le;

  iv. A vendégszoba ingyenes volt; vagy v. A vendégszobára utalványt vagy harmadik féltől származó díjat váltottak be.

  2.1.6 Ha egy szálloda vagy egyéb szálláshely megszűnik Résztvevő Szálloda lenni, az ezt követő összes tartózkodás nem jogosult Pontok gyűjtésére, függetlenül attól, hogy a foglalás mikor történt.

  2.2 Egyéni pontgyűjtés a Jogosult díjakért és a Jogosult éjszakákért

  A Tagon kívül más személy nem gyűjthet Pontokat a/her tagsági számláján a Jogosultsági Díjak után. A két Hűségprogram-tag által megosztott szobáért járó pontok csak az egyik Hűségprogram-tagnak járnak.

  2.3 Devizaváltás.

  Az olyan Résztvevő Szállodákban szerzett Pontok összege, ahol nem euró pénznemet használnak, az adatfeldolgozás napján a Társaság által kiválasztott átváltási árfolyamon euróra átszámított Jogosultsági Díjak alapján kerül kiszámításra.

  3 PONTOK BEVÁLTÁSA

  3.1 Pontok beváltása jutalmakra.

  A Tagok pontokat válthatnak be bizonyos jutalmak ("Beváltási jutalom") megszerzéséért, beleértve, korlátozás nélkül, a Résztvevő szállodákban található szobákat, valamint egyéb szolgáltatásokat és árukat. A Hűségprogram weboldalán elérhető az aktuális Beváltási Díj lehetőségek teljes listája.

  3.1.1 A Pontokat és a Váltási Díjakat a Tag nem válthatja be vagy válthatja be készpénzre, nyereményekre vagy hitelre.

  3.1.2 A beváltási jutalmak csak egyéni utazásra érvényesek, és nem érvényesek csoportos utazásokra, szervezett utazásokra, kongresszusokra vagy egyéb különleges árakra és a/or csomagprogramokra, étel- és italkreditekre, járulékos költségekre vagy szolgáltatási díjakra.

  3.2 Szobák a részt vevő szállodákban.

  A Tagok a Pontokat beválthatják a Résztvevő Szállodák egy- vagy kétágyas standard szobáira ("Díjbeváltási éjszaka"). Egyes Résztvevő Márkák eltérő beváltási szabályokkal rendelkezhetnek. A Pontok beváltása a díjbeváltási éjszakára a foglalás időpontjában rendelkezésre álló szabad szobák függvénye. Előzetes foglalás szükséges, és azt a következő weboldalon keresztül kell lefoglalni H Rewards Csatornákon keresztül.

  3.2.1 A Résztvevő Szállodák standard garancia- és lemondási szabályai vonatkoznak a Díjbeváltási Éjszakára vonatkozó foglalásokra, beleértve, korlátozás nélkül, a tartózkodás minimális hosszára vonatkozó összes követelményt, a hitelkártya-garanciára vonatkozó követelményeket, valamint a késői lemondás, a meg nem jelenés és a korai kijelentkezés díjait.

  i. Pontvisszatérítés adható olyan tartózkodásra, amely rövidebb, mint a beváltási díjban szereplő napok száma, de a Tagnak a korai kijelentkezés időpontját megelőzően értesítenie kell a résztvevő szálloda recepcióját, hogy a pontvisszatérítést a Tag számlájára utalják.

  ii. Ha a Tag nem mondja le a garantált díjbeváltási éjszakára szóló foglalását az engedélyezett lemondási időszakon belül, a díjbeváltási éjszakára vonatkozó voucher érvénytelenné válik, és az ilyen voucher ellenében beváltott Pontok 10 százaléka újra a Tag számlájára kerül.

  3.2.2 A Résztvevő szállodákban a szobák megszerzéséhez éjszakánként szükséges Pontok mennyisége a Résztvevő szálloda kategóriájától és a Résztvevő szállodában elérhető szobatípusoktól, a tartózkodás hosszától, valamint az évszaktól függően is változhat.%.20A Részt vevő szállodai kategóriák listája elérhető a Hűségprogram weboldalain. A Vállalat bármikor megváltoztathatja a Résztvevő Szállodák kategóriáját.

  3.2.3 Amikor a Pontokat egy Díjbeváltó Éjszakára váltja be, a Díjbeváltó Éjszaka magában foglalja egy Résztvevő Hotelben található egy- vagy kétágyas standard szoba árát és a szobaadót/service, ha van ilyen. Minden egyéb költség, beleértve a mellékköltségeket, a városi adót és az üdülőhelyi díjakat, a Tag felelőssége, és nem tartoznak a Díjbeváltó Éjszaka összegébe.

  i. A standard szobák a résztvevő szállodák és a résztvevő márkák szerint eltérőek. A korszerűsített szobák, beleértve a méret, kilátás, szolgáltatások és a/or lakosztályok alapján történő korszerűsítéseket, magasabb Pontköltségért vehetők igénybe.

  ii. A díjbeváltási éjszakák esetében ágynemű és dohányzási preferenciák kérhetők, de nem garantáltak.

  iii. Minden foglalás esetén a Zleep Hotels, beleértve a díjbeváltási éjszakákat is, hitelkártya-garancia szükséges. Award Redemption Nights esetén a vendég hitelkártyáját csak akkor terheljük meg, ha a szigorú dohányzási tilalom a szobákban a Zleep Hotels nem tartották be. Ilyen esetben a vendég hitelkártyáját 1 500 DKK vagy 1 500 SEK terheli.

  3.2.4 A tagok nem kapnak pontokat a tartózkodásuk díjbeváltási éjszakai részéért.

  3.2.5 Egy Tag legfeljebb kilenc (9) vendégszobára válthat be Pontokat ugyanabban a Résztvevő Hotelben ugyanazon időpontokban. Ennek során a Tag vállalja, hogy jóhiszeműen, kizárólag a Tag és meghívott vendégei általi felhasználásra jogszerű Pontbeváltási foglalásokat tesz, és nem más célokra, így különösen nem viszonteladásra, jogosulatlanul engedményezésre vagy harmadik fél weboldalán való közzétételre, illetve spekulatív, hamis vagy csalárd foglalásokra, illetve keresletet megelőlegező foglalásokra. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a foglalásokat, amelyekről úgy véli, hogy sértik a Programfeltételeket.

  3.2.6 Ha egy résztvevő szálloda bármilyen okból kilép a Hűségprogramból, miután a tag a díjbeváltási éjszakára szóló foglalást megtette, de még a tag tartózkodása előtt, a Társaság ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a korábbi résztvevő szálloda tiszteletben tartsa a foglalást, vagy segítsen a közelben lévő, egyenértékű szállás megszervezésében; a Társaság azonban nem tudja garantálni, hogy a tag által a Hűségprogram keretében szerzett díjak, magasabb kategóriák vagy egyéb előnyök tiszteletben lesznek tartva. Ha ilyen körülmények között a Tag nem tudja felhasználni a/her díjbeváltó éjszakáját, a Tag visszaküldheti az utalványt a weboldalra. H Rewards Szolgáltatóközpontba, és a beváltott Pontokat az adott Tag számlájára visszautalják.

  4 MAGASABB SZINTŰ TAGSÁG

  4.1 A tagsági szintemelés és fenntartási követelmények

  4.1.1 A tagság frissítése. A tagsági státuszba való felminősítéshez a Tagnak egy tagsági cikluson belül meg kell felelnie az alábbi 1. ábrán szereplő alábbi kritériumoknak. A "tagsági ciklus" egy tizenkét (12) hónapos időszakot jelent, amely attól a naptól kezdődik, amikor a Tagot az aktuális tagsági szintre beiratkoztatták. E ciklus lejárta után új tagsági ciklus kezdődik. Ha a tagsági szint a tagsági ciklus alatt megváltozik, a változás időpontjától kezdődően új tagsági ciklus kezdődik.

  A tagot három (3) napon belül a következő, magasabb szintű tagsági szintre emelik, ha a tag megfelel a magasabb szintre emelési kritériumoknak.

  4.1.2 A tagság fenntartása. A magasabb szintű tagságra történő átsorolást követően a tag egy tagsági cikluson keresztül élvezheti a magasabb szintű tagsági státuszt. A magasabb szintű tagság fenntartásához a következő tagsági ciklusban a tagnak meg kell felelnie az alábbi 1. ábrán szereplő kritériumoknak.

  Ha egy magasabb szintű tag egy tagsági cikluson belül nem teljesíti a/her jelenlegi tagságának fenntartásához szükséges kritériumokat, akkor a/she automatikusan visszaminősül arra a tagsági szintre, amelynek a/she kritériumainak az előző ciklusban megfelelt.

  ábra: A tagsági szintre való felemelés és fenntartás szabályai

  A tagsági cikluson belül a következő magasabb státuszszintre való előléptetés feltételei Csillag

  • Star státuszszint: 3 jogosult vendégéjszaka vagy 350 EUR támogatható bevétel
  • státuszszint Silver: 5 jogosult éjszaka vagy 500 EUR támogatható bevétel.
  • Státuszszint Prestige: 10 jogosult éjszaka vagy 1000 EUR elszámolható bevétel.
  • Státuszszint Gold: 40 jogosult éjszaka vagy 4000 EUR elszámolható bevétel.
  • Státuszszint Platinum: 100 jogosult éjszaka vagy 9000 EUR elszámolható bevétel.
  • státuszszint Diamond: --

  A státusz szinten maradás feltételei.

  • Star státuszszint: --
  • Státuszszint Silver: 3 jogosult vendégéjszaka vagy 350 EUR támogatható bevétel.
  • Státuszszint Prestige: 5 jogosult éjszaka vagy 500 EUR támogatható bevétel.
  • Státuszszint Gold: 5 jogosult vendégéjszaka vagy 500 EUR jóváírható árbevétel.
  • Pltinum státuszszint: 30 jogosult vendégéjszaka vagy 3000 EUR elszámolható árbevétel.
  • Státuszszint Diamond: 80 jogosult vendégéjszaka vagy 6750 EUR elszámolható árbevétel.

  4.2 A magasabb szintű tagsággal járó tagsági előnyök

  A magasabb szintű tagok több előnyben részesülnek a 2. ábrán összefoglalt és a 4.2. szakaszban részletezettek szerint. Kérjük, olvassa el és értse meg az egyes kedvezmények részleteit, és vegye fel a kapcsolatot a következőkkel H Rewards Szolgáltatási Központhoz, ha egyy kérdések.

  1. ábra: A magasabb szintű tagsággal járó tagsági előnyök

  **Bónuszpontok a hivatalos, nem mobilon keresztül történő foglalásokért. H Rewards csatornákon, hivatalos weboldalon, call centerben vagy szállodákban **.

  • Silver státuszszint: x1
  • Prestige státuszszint: x1
  • Gold státuszszint: x1.5
  • Pltinum állapota: x1.5
  • Állapotszint Diamond: x2

  Tagsági díj (kedvezmény)

  • Státuszszint Silver: 6%
  • Státuszszint Prestige: 10%
  • Státuszszint Gold: 10%
  • Pltinum státuszszint: 10%
  • Diamond státuszszint: 10%

  Szobagarancia

  • Státuszszint Silver: -
  • Prestige státuszszint: -
  • Státuszszint Gold: -
  • státuszszint Pltinum: 72 órával előre
  • Diamond státusz: 24 órával előre

  Szobafeltöltés

  • Státuszszint Silver: -
  • Prestige státuszszint: -
  • Gold státusz szint: -
  • Státuszszint Pltinum: Igen
  • Diamond státuszszint: Igen

  **Kedvezmény az ételekre és italokra

  • Státuszszint Silver: -
  • Prestige státuszszint: -
  • Státuszszint Gold: 10%
  • Pltinum státuszszint: 10%
  • Státuszszint Diamond: 10%

  ital utalvány / 2 ingyenes reggeli.

  • Státuszszint Silver: -
  • Státuszszint Prestige: -
  • Státuszszint Gold: 10 € (italutalvány)
  • Pltinum státuszszint: 2 ingyenes reggeli
  • Státuszszint Diamond: 2 ingyenes reggeli

  **Korai bejelentkezés

  • Státuszszint Silver: -
  • Prestige státusz: Igen
  • Gold státuszszint: Igen
  • Állapotszint Pltinum: Igen
  • Diamond státuszszint: Igen

  Késői kijelentkezés

  • Státuszszint Silver: 13:00
  • Státuszszint Prestige: 14:00 óra
  • Státuszszint Gold: 14:00
  • Állapot szint Pltinum: 14:00 óra
  • Státuszszint Diamond: 16:00

  4.2.1 Silver Tagsági előnyök. Silver A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor a Tag a Résztvevő szállodákban a következő oldalakon keresztül foglal szobákat H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a/she pontokat gyűjt a 2.1.1. pont szerint, ezen felül a Tag 100 százalékos Bónusz Jutalompontokat kap.
  • Tagdíjak: A Tag hat százalék (6%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she oldalon keresztül a Weboldalakon keresztül foglal szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál a Tagsági számlával. A Tagsági Díj a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő Szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Késői kijelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye. A Tag a Résztvevő Szállodákban 13 óráig jelentkezhet ki, az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.

  4.2.2 Prestige tagsági előnyök. Prestige A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz Jutalompontok: Amikor egy Tag a Résztvevő Szállodákban szobát foglal a H Rewards Csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a Tag a 2.1.1. pontnak megfelelően pontokat gyűjt, ezen felül a Tag 100 százalékos Bónusz Jutalompontokat kap.
  • Tagdíjak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she oldalon keresztül a Weboldalakon keresztül foglal szobákat a Résztvevő szállodákban és a Résztvevő márkáknál a Tagszámlával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, valamint nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye, és az időpontok a részt vevő szállodák ingatlanától és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A Tagok a Résztvevő Szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezen kívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltásra Jogosító Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.

  4.2.3 Gold tagsági előnyök. Gold A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz Jutalompontok: Amikor egy tag lefoglalja%20 szoba a résztvevő szállodákban a H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a/she 1,5-szeres Jutalompontokat kap bónuszként (azaz 12 Pont/euró).
  • Tagsági árak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a/she weboldalon keresztül foglal szobát a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál a tagi számlával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye, és az időpontok az ingatlanoktól és a résztvevő szállodák foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a jogosult éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A Tagok a Résztvevő Szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ez a kedvezmény kizárólag a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • F&B: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a teljes vendégcsekkből (adókkal együtt) a Résztvevő szállodák éttermeiben és bárjaiban. A Tagnak azonosítania kell magát, mint Tag.
  • Italutalvány: A Tag 10 €-t kap (italutalvány), amely nem rendelkezik készpénzértékkel. Az utalvány csak meghatározott bárszolgáltatások ellenében váltható be, és valamennyi ital részleges kifizetésére használható fel. A résztvevő szállodákban legalább egy kvalifikációs éjszakát magában foglaló tartózkodásonként csak egy Drink Voucher váltható be, és azt át kell adni. A oldalon. Zleep Hotels, a Tag helyette egy ingyenes italra szóló utalványt kap.

  4.2.4 Platinum tagsági előnyök. Platinum A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor a Tag a Résztvevő szállodákban a következő oldalakon keresztül foglal szobákat H Rewards csatornákon, beleértve a Weboldalt, a call centert vagy a szállodákat, a/she 1,5-szeres jutalompontokat kap bónuszként (azaz 12 pontot szerezhet egy euróért).
  • Tagdíjak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), amikor a Tag a Weboldalakon keresztül foglal szobákat a Résztvevő szállodákban és a Résztvevő márkáknál a Tagszámlájával. A Tagi ár a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, valamint nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Garantált szoba: A Résztvevő szállodákban a szobafoglalás garantált, ha a foglalás a tervezett érkezés előtt 72 órával történik. A Garantált szoba kedvezmény azonban nem alkalmazható a harmadik féltől származó foglalásokra vagy jutalomfoglalásra, és előfordulhat, hogy bizonyos korlátozott időpontokban (pl. különleges események) nem áll rendelkezésre. A Garantált szoba kedvezmény nem használható fel jutalom felhasználásával vagy bármilyen típusú promóciós vagy kedvezményes árral együtt.
  • Szobafeltöltés: A Tag a következő legjobb elérhető szobakategóriára (kivéve a lakosztályokat vagy speciális szobákat) kap ingyenes szobafokozatot a Résztvevő szállodákban, a bejelentkezés időpontjában a tartózkodás teljes időtartamára vonatkozó szabad helyek függvényében. Ha a következő magasabb kategória nem áll rendelkezésre, akkor a szobát ugyanabban a kategóriában (pl. magasabb emelet, jobb kilátás stb.) kell feljebb sorolni. A frissítés csak a kvalifikációs éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és nem vehető igénybe a következő időpontokban Zleep Hotels.
  • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye, és az időpontok a részt vevő szállodák szálláshelyétől és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A Tagok a Résztvevő Szállodákban 14:00 óráig jelentkezhetnek ki, az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezen kívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltó Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • F&B: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a Résztvevő Szállodák éttermeiben és bárjaiban a teljes vendégcsekkből (adókkal együtt), még akkor is, ha nem regisztrált vendég a szállodában. A tagnak a/herself oldalon kell magát tagként azonosítania.
  • 2 ingyenes reggeli: A Tag 2 ingyenes reggelit kap. Ez a kedvezmény egy- és kétágyas elhelyezés esetén érvényes minden egyes lefoglalt, a résztvevő szállodákban eltöltött jogosult éjszakára. Azokban a résztvevő szállodákban, ahol a szobaár már tartalmazza a reggelit, helyette egy 20 eurós F&B utalványt kínálunk tartózkodásonként.

  4.2.5 Diamond Tagsági előnyök. Diamond A tagok az összes alaptagsági előnyön felül a következő előnyökre jogosultak:

  • Bónusz jutalompontok: Amikor a Tag a Résztvevő Szállodákban a hivatalos H Rewards csatornákon keresztül, beleértve a hivatalos honlapot, a call centert vagy a szállodákat, a/she kétszeres Jutalompontokat kap bónuszként, azaz 16 Pontot szerezhet egy Eurónként.
  • Tagdíjak: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a legjobb elérhető árból (BAR), ha<x lefordítja a következőket="no">a oldalon keresztül foglal szobákat a résztvevő szállodákban és a résztvevő márkáknál a tagi számlával a Weboldalakon keresztül. A Tagsági díj a Társaság időről időre történő módosításának függvényében legfeljebb tíz (10) szobára vonatkozó foglalásokra vonatkozik a Résztvevő szállodákban, és nem kombinálható más kiválasztott promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, valamint nem érvényes meglévő foglalásokra vagy csoportokra.
  • Garantált szoba: A Résztvevő szállodákban a szobafoglalás garantált, ha a foglalás a tervezett érkezés előtt 24 órával történik. A Garantált szoba kedvezmény azonban nem alkalmazható a harmadik féltől származó foglalásokra vagy jutalomfoglalásra, és előfordulhat, hogy bizonyos korlátozott időpontokban (pl. különleges események) nem áll rendelkezésre. A Garantált szoba kedvezmény nem használható fel jutalom felhasználásával vagy bármilyen típusú promóciós vagy kedvezményes árral együtt.
  • Szobafeltöltés: A Tag a következő legjobb elérhető szobakategóriára (kivéve a lakosztályokat vagy speciális szobákat) kap ingyenes szobafokozatot a Résztvevő szállodákban, a bejelentkezés időpontjában a tartózkodás teljes időtartamára vonatkozó szabad helyek függvényében. Ha a következő magasabb kategória nem áll rendelkezésre, akkor a szobát ugyanabban a kategóriában (pl. magasabb emelet, jobb kilátás stb.) kell feljebb sorolni. A frissítés csak a kvalifikációs éjszakákra vagy a díjbeváltási éjszakákra vonatkozik, és nem vehető igénybe a következő időpontokban Zleep Hotels.
  • Korai bejelentkezés: Ez a kedvezmény a rendelkezésre állás függvénye, és az időpontok a részt vevő szállodák szálláshelyétől és foglaltságától függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • Késői kijelentkezés: A tagok a résztvevő szállodákban 16:00 óráig kijelentkezhetnek (a Zleep Hotels 14 óráig), az időpontok a szálláshelytől és a foglaltságtól függően változhatnak. Ezenkívül ez a kedvezmény csak a Jogosult Éjszakákra vagy a Díjbeváltási Éjszakákra vonatkozik, és előfordulhat, hogy egyes régiókban nem érhető el.
  • F&B: A Tag tíz százalék (10%) kedvezményt kap a teljes vendégcsekkből (adókkal együtt) a résztvevő szállodák éttermeiben és bárjaiban, még akkor is, ha nem regisztrált vendég a szállodában. A Tagnak azonosítania kell magát, mint Tag.
  • 2 ingyenes reggeli: A Tag 2 ingyenes reggelit kap. Ez a juttatás a Résztvevő szállodákban lefoglalt Jogosult Éjszakák minden egyes éjszakájára egy- és kétágyas elhelyezés esetén érvényes. Azokban a résztvevő szállodákban, ahol a szobaár már tartalmazza a reggelit, ehelyett egy 30 eurós F&B utalványt kínálunk tartózkodásonként.

  5 Nem garantáljuk a konkrét előnyöket; a szavatosság korlátozása; a felelősség korlátozása.

  5.1 A vállalat nem szavatolja és nem garantálja, hogy bizonyos jutalmak vagy előnyök folyamatosan rendelkezésre állnak. A vállalat nem szavatolja és nem garantálja a h jutalmazási csatornák folyamatos elérhetőségét. A program feltételei szerinti bármely szolgáltatás hallgatólagos szavatosság vagy garancia nélküli szolgáltatásként kerül nyújtásra.

  5.2 A Társaságnak a Hűségprogram alapján vagy azzal kapcsolatban fennálló felelőssége a következő:

  5.2.1 A Társaság korlátlanul felel (i) a Társaság vagy annak közreműködői szándékos vagy gondatlan magatartása által okozott testi, élet- és egészségkárosodásért; (ii) a Társaság vagy annak közreműködői szándékos vagy súlyos gondatlansága által okozott bármely kárért; valamint azokban az esetekben (iii), amikor a felelősség a kötelező jog alapján nem zárható ki.

  5.2.2. A Társaság vagy annak közreműködőinek könnyű gondatlansága által okozott lényeges szerződéses kötelezettségek (a Társaságnak a Hűségprogram szempontjából lényeges kötelezettségei, amelyekre a Tag a Programfeltételek megkötésekor támaszkodott) megszegéséért való felelősség a Programfeltételek alapján jellemzően előre látható károkra korlátozódik.

  5.2.3 A FELELŐSSÉG MINDEN EGYÉB ESETBEN KIZÁRT.

  6 A Programfeltételek módosítása

  6.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Programfeltételeket és minden, az alábbi rendelkezéseknek megfelelően időről időre módosítsa (például az előnyöket, kényelmi szolgáltatásokat, ajánlatokat, jutalmakat és szolgáltatásokat, valamint a Pontszabályokat):

  6.1.1 A Társaság bármikor módosíthatja a Programfeltételeket és az itt említett feltételeket, amelyek csak a Programfeltételek általános feltételeit (pl. elérhetőségi adatok), új technikai fejlesztéseket vagy hasonló okokat érintenek. Ugyanez vonatkozik a Programfeltételekben említett előnyökre és szabályokra is, amennyiben a módosítások nem járnak hátrányos következményekkel a Tagok számára. A Társaság legalább hat (6) héttel az ilyen módosítás hatálybalépése előtt értesíti a Tagokat.

  6.1.2. A Társaság a Programfeltételeket és az itt hivatkozott feltételeket a jogszabályok változása vagy a legfelsőbb bíróságok ítélkezési gyakorlatának olyan változása esetén is módosíthatja, amely a Programfeltételek egy vagy több rendelkezését érinti; ebben az esetben az érintett feltételeket úgy kell módosítani, hogy azok megfeleljenek a megváltozott jogi helyzet céljának. A Vállalat legalább hat (6) héttel az ilyen módosítás hatálybalépése előtt értesíti a Tagokat, kivéve, ha jogszabályi kötelessége a módosítást hamarabb végrehajtani.

  6.1.3. A Társaság a Tagok előzetes értesítésével a Tagok számára további módosításokat eszközölhet az itt említett Programfeltételekben, amennyiben a Tagoknak lehetőségük van a módosítással szemben kifogást emelni. Ebben az esetben a Társaság a változásokról a Tagokat postai úton, e-mailben vagy bármely más olyan formában értesíti, ahol a változásról szóló értesítés eljut a Tagok befolyási körébe. Amennyiben a tagok hat (6) héten belül nem tiltakoznak írásban az új változat használata ellen, úgy kell tekinteni, hogy a tagok hozzájárultak a módosításhoz, és az új változat a tiltakozási határidő lejártát követően lép hatályba. A Programfeltételek vagy az itt hivatkozott bármely feltétel módosításának bejelentésekor a Társaság kifejezetten felhívja az Ön figyelmét e magatartás jelentőségére. Ha egy Tag kifogást emel%20minden ilyen változás esetén a tagság megszüntethető (rendes felmondás).

  6.1.4 A Programfeltételek módosításakor a Társaság mindig ésszerűen figyelembe veszi az Ön jogos érdekeit. A Programfeltételek változása miatt a Tagok kártérítési igényei kizártak.

  6.2. Eltérő rendelkezés hiányában a Programfeltételek frissített változata a Hűségprogramban való részvételére annak hatálybalépésének napjától kezdődően alkalmazandó.

  7 A Hűségprogram megszüntetése

  7.1 A Társaság a Hűségprogramot az összes aktív Hűségprogramtag hat (6) hónapos előzetes értesítésével megszüntetheti. A Vállalat saját belátása szerint bármikor dönthet úgy, hogy a Hűségprogramot egy hasonló hűségprogrammal helyettesíti, az aktív Hűségtagok értesítését követően azonnal. A Hűségprogram megszűnése után a Tag nem gyűjthet Pontokat, nem igényelhet beváltási jutalmakat, promóciós jutalmakat, illetve a Hűségprogram előnyeit vagy kényelmi szolgáltatásait.

  7.2 A Vállalat bármely joghatóságban hat hónapnál rövidebb felmondási idővel megszüntetheti a Hűségprogramot részben vagy egészben, ha a vonatkozó jogszabályok ezt megkövetelik.

  7.3 Ha a Hűségprogram megszűnik, az összes be nem váltott Pont minden kötelezettség vagy felelősség nélkül elveszik, és a felmondási idő lejárta után semmilyen beváltási díjigényt vagy promóciós díjigényt nem teljesít.

  8 Adatvédelem

  8.1 A Társaság tiszteletben tartja az Ön magánéletét, és nagyra értékeli az Ön bizalmát, amikor személyes adatait megosztja velünk. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Társaság H Rewards Adatvédelmi szabályzatát, amely leírja, hogy a Társaság hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Ha egy tagnak bármilyen kérdése van a H Rewards Adatvédelmi szabályzatról vagy a tag adatainak gyűjtéséről, felhasználásáról vagy nyilvánosságra hozataláról, a tagnak a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez kell fordulnia, akit az alábbiakban neveztek meg H Rewards Adatvédelmi Szabályzathoz.

  9 Irányadó jog; joghatóság

  9.1 A Programfeltételekre alkalmazandó jog a német jog, a nemzetközi adatvédelmi jog és az ENSZ Áruk adásvételéről szóló egyezményének alkalmazása nélkül.

  9.2 Ha Ön fogyasztóként az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, és a Vállalat a Programfeltételekkel kapcsolatos szolgáltatásait az Ön lakóhelye szerinti tagállamba irányítja, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre. A jelen Programfeltételekben semmi sem érinti az Ön mint fogyasztó azon jogát, hogy a helyi jog ilyen kötelező rendelkezéseire hivatkozzon.

  9.3 A Társaság nem köteles részt venni választottbírósági eljárásban, és nem is ajánlja fel, hogy részt vegyen ilyen eljárásban.

  10 Egyéb

  10.1 Az elérhetőségek megváltozása.

  Minden Tag felelős azért, hogy tájékoztassa a Társaságot az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról.

  10.2 Monitoring számla. A vonatkozó adatvédelmi törvények betartásával a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül ellenőrizze valamennyi Tag Számláját a Programfeltételeknek való megfelelés szempontjából. Amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi törvények lehetővé teszik, a Társaság ezzel összefüggésben felülvizsgálhatja a Tagok összes Pontját, a Jogosultsági Éjszakák számát és tranzakciós előzményeit, beleértve, korlátozás nélkül, a Hűségprogram Díjakra, promóciós Díjakra és egyéb juttatásokra vonatkozó kérelmeket.

  10.3 A pontok és előnyök korrekciója. A Társaság bármikor, saját belátása szerint és értesítés nélkül korrigálhatja vagy törölheti (i) a tagsági szint emelését, (ii) a Tag számláján jóváírt Pontok összegét, és (iii) bármely más, a Tag számláján jóváírt juttatást, amely a Programfeltételek szerint nem jogosult a Tag számára.

  10.4 Adók. A Pontok, a Beváltási Díjak, a promóciós Díjak és egyéb tagi juttatások jövedelemadó vagy egyéb adókötelesek lehetnek. A Tag felelős az összes ilyen adó megfizetéséért és a harmadik felekkel szembeni minden vonatkozó tájékoztatásért, beleértve - korlátozás nélkül - azt a felet is, aki fizetett a tranzakcióért, amellyel a Tag Pontokat szerzett. A Vállalat nem felel a Pontok, beváltási jutalmak, promóciós jutalmak és egyéb tagi juttatások kiadásával kapcsolatos adókötelezettségekért, illetékekért vagy egyéb díjakért.

  10.5 Nincs partnerség. A Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem irányul, és nem értelmezhető úgy, hogy a Társaság és a Tagok között bármilyen ügynöki, partnerségi vagy közös vállalkozási kapcsolatot hoz létre vagy hoz létre.

  10.6 Elválaszthatóság. Ha a Programfeltételek valamelyike érvénytelen, az nem érinti a többi feltételt. Ha a Programfeltételek valamelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, az adott rész a Programfeltételekből leválasztottnak tekintendő, az összes többi feltétel érvényességének és végrehajthatóságának sérelme nélkül.

  10.7 Teljes megállapodás. A Programfeltételek, valamint az ide beépített vagy itt hivatkozott egyéb feltételek, szabályok vagy előírások képezik a Társaság és a Tagok közötti teljes megállapodást a Hűségprogrammal kapcsolatban.

  10.8 Kötelező szöveges változat. A jelen Programfeltételek német nyelvű változata a jogilag kötelező érvényű.