IntercityHotel går Brasilien!

    I samband med sitt 30-årsjubileum ingick IntercityHotel GmbH en speciell förbindelse: ett partnerskapsavtal med det brasilianska hotellmärket Intercity Hotels.

    Samarbetet omfattar samarbete inom försäljning och marknadsföring och skapar synergieffekter mellan de nästan likadana partnerna.

    På de två webbplatserna kan alla gäster nu få information om hotellen på den andra kontinenten på båda de nationella språken och upptäcka, boka och upplevaIntercityHotels och Intercity Hotels.

    Brazilian Intercity Hotels har 34 hotell i Brasilien och Uruguay. Är du sugen på Rio? Låt dig smittas av den sydamerikanska livsglädjen och upptäck vår nya partner.