Tryck

Rättsligt meddelande

Steigenberger Hotels AG gör allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt. Inget ansvar eller någon garanti för att informationen är aktuell, korrekt och fullständig kan dock lämnas. Steigenberger Hotels AG ansvarar inte heller för innehållet på webbplatser som länkas externt via hyperlänkar. Steigenberger Hotels AG förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till den information som tillhandahålls utan föregående meddelande.

Innehållet på Steigenberger Hotels AG:s webbplats är upphovsrättsligt skyddat. För att återge information, i synnerhet för att använda texter, delar av texter eller bilder, krävs Steigenberger Hotels AG:s skriftliga förhandstillstånd.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vårt företag deltar för närvarande inte i de alternativa tvistlösningsförfaranden som erbjuds där, och därför kan plattformen för tvistlösning online för närvarande inte användas av företagets kunder.

Steigenberger Hotels AG är inte villigt eller skyldigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Tryck

Ansvarig för innehållet:

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Strasse 25
60528 Frankfurt
Tyskland

Telefon +49 69 66564-01
Fax +49 69 66564-888
E-post

Ordförande i styrelsen:
Prof. Dr. Wilhelm Bender

Direktionen
Oliver Bonke (ordförande), Dr. Ulrich Johannwille

Nummer för identifiering av omsättningsskatt: DE 114216731
Företagets säte: Frankfurt - HR: B 25755
Registerdomstol: Frankfurt am Main Local Court