Tryck

  Rättsligt meddelande

  Steigenberger Hotels GmbH gör allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt. Inget ansvar eller någon garanti för att informationen är aktuell, korrekt och fullständig kan dock lämnas. Steigenberger Hotels GmbH ansvarar inte heller för innehållet på webbplatser som länkas externt via hyperlänkar. Steigenberger Hotels GmbH förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till den information som tillhandahålls utan föregående meddelande.

  Innehållet på Steigenberger Hotels GmbH:s webbplats är upphovsrättsligt skyddat. För att återge information, i synnerhet för att använda texter, delar av texter eller bilder, krävs Steigenberger Hotels GmbH:s skriftliga förhandstillstånd.

  Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vårt företag deltar för närvarande inte i de alternativa tvistlösningsförfaranden som erbjuds där, och därför kan plattformen för tvistlösning online för närvarande inte användas av företagets kunder.

  Steigenberger Hotels GmbH är inte villigt eller skyldigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

  Tryck

  Ansvarig för innehållet:

  Steigenberger Hotels GmbH
  Lyoner Strasse 25
  60528 Frankfurt
  Tyskland

  Telefon +49 69 66564-01
  Fax +49 69 66564-888
  E-post

  Ordförande i styrelsen:
  Prof. Dr. Wilhelm Bender

  Direktionen
  Oliver Bonke, Choon Wah Wong

  Nummer för identifiering av omsättningsskatt: DE 114216731
  Företagets säte: Frankfurt - HR: B 129131
  Registerdomstol: Frankfurt am Main Local Court