H REWARDS LOYALTY PROGRAM TERMS & CONDITIONS, gällande från den 22 februari 2023

  Från och med den 22 februari 2023 , är H Rewards Lojalitetsprogrammet (nedan kallat "Lojalitetsprogrammet") är ett lojalitetsprogram som erbjuds av H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. är bl.a. moderbolag till Steigenberger Hotels GmbH och till H Rewards Pte. Ltd. Dessa företag ingår i H World Group (tidigare Huazhu Group).

  Lojalitetsprogrammet drivs av H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore, och dess dotterbolag (nedan: "Företaget").

  Bolaget driver Lojalitetsprogrammet med avseende på de hotellvarumärken som förvaltas av Bolaget och dess dotterbolag, inklusive men inte begränsat till "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" och "Zleep Hotels".

  Lojalitetsprogrammet drivs enligt de villkor som anges nedan om inte annat uttryckligen anges ("Programvillkoren"). Programvillkoren reglerar företagets förhållande till medlemmarna i lojalitetsprogrammet (kollektivt "Lojalitetsprogrammedlemmar", "medlemmar" och individuellt en "Lojalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), inklusive hur medlemmarna hanterar sina konton, boka bokningar, tjäna och lösa in lojalitetsprogramspoäng ("Poäng") med deltagande hotell och fastigheter (vart och ett ett "Deltagande hotell"), samt med tredjepartsprogram som har en affärsrelation med lojalitetsprogrammet.

  Genom att öppna ett medlemskonto i lojalitetsprogrammet ("Konto" eller "Medlemskonto") och acceptera medlemstjänster i lojalitetsprogrammet godkänner du programvillkoren och tillämpningen av de tillhörande förmånerna för medlemmar, policyer och poängregler som görs tillgängliga för dig från tid till annan.

  I händelse av uppdateringar och/or ändringar av våra programvillkor: Sådana programvillkor ersätter alla tidigare villkor med avseende på lojalitetsprogrammet och medlemskap i detta mellan dig och företaget. Lojalitetsmedlemmar är ansvariga för att hålla sig informerade om Programvillkoren och eventuella ändringar av Programvillkoren och kommer att ombes att godkänna Programvillkoren. Genom att acceptera kommer Programvillkoren uteslutande att styra medlemskapet framöver.

  1 GÅ MED I LOJALITETSPROGRAMMET

  1.1 Behörighet

  1.1.1 Medlemskap i Lojalitetsprogrammet är gratis och tillgängligt för alla personer som:
  (a) har fyllt 18 år och har laglig rätt att godkänna programvillkoren i det land där personen bor;
  (b) är bosatt i en jurisdiktion som lagligen tillåter deltagande i Lojalitetsprogrammet;
  (c) inte är bosatt i territorier och länder som är föremål för omfattande sanktioner utfärdade av det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control;
  (d) tillhandahåller giltig och korrekt personlig information vid anmälan till lojalitetsprogrammet;
  (e) inte redan är medlem i Lojalitetsprogrammet (dvs. inte redan har ett Medlemskonto); och
  (f) inte tidigare har avslutats från Lojalitetsprogrammet eller något liknande lojalitetsprogram som drivs av Bolaget.

  1.1.2 Medlemmar är ansvariga för att läsa och förstå villkoren för lojalitetsprogrammet, kontoutdrag och annan kommunikation från företaget om lojalitetsprogrammet för att förstå sina/her rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet. Om en medlem har några frågor om lojalitetsprogrammet eller dessa programvillkor, ska medlemmen kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagande hotell // H Rewards Kanaler

  1.2.1 "Deltagande hotell" är hotell, resorter och andra boenden för tillfällig vistelse som drivs under de deltagande varumärkena. Deltagande av ett hotell/brand sker efter företagets gottfinnande.

  En fullständig lista över deltagande hotell publiceras på webbplatsen (enligt definitionen nedan) och uppdateras från tid till annan, i synnerhet när nya hotell ansluter sig eller befintliga deltagande hotell lämnar lojalitetsprogrammet.

  1.2. “H Rewards Kanaler" avser H Rewards kommunikationskanaler, i synnerhet den H Rewards officiella webbplatsen (hrewards.com/en, "webbplatsen"), callcenter för bokningar och deltagande hotell.

  1.3 Nivå för medlemskap

  Medlemskap i lojalitetsprogrammet delas in i, i stigande ordning, stjärnmedlemskap, Silver -medlemskap, Prestige -medlemskap, Gold -medlemskap, Platinum -medlemskap och Diamond -medlemskap.

  Den Silver Medlemskap, Prestige Medlemskap, Gold Medlemskap, Platinum Medlemskap och Diamond Medlemskap benämns gemensamt "Högre nivå medlemskap" och sådana medlemmar benämns "Högre nivå medlemmar".

  **1.4 Grundläggande medlemsförmåner

  Ett antal förmåner är tillgängliga för alla nivåer av lojalitetsprogrammedlemmar ("grundläggande medlemsförmåner"). Dessa grundläggande medlemsförmåner erbjuds efter företagets gottfinnande och kan vara beroende av tillgängligheten på de deltagande hotellen.

  Förmånerna för medlemskap på högre nivåer presenteras nedan i avsnitt 4.

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmar i Lojalitetsprogrammet kommer att ha tillgång till telefonnummer till Medlemsservice för bokningar, kundservice och förfrågningar om inlösen av priser på Webbplatsen.

  1.4.2 Privat försäljning. Alla nivåer av medlemmar kommer att ha möjlighet att dra nytta av specialkampanjer före allmänheten.

  1.4.3 Exklusiva kampanjer. Alla nivåer av medlemmar kommer att åtnjuta exklusiva erbjudanden för bokningar av de deltagande hotellen.

  1.4.4 Complimentary Bottle Water. Alla nivåer av medlemmar kan njuta av en gratis flaska vatten när de bokar och spenderar en kvalificerande natt (se nedan i avsnitt 2.1.4) på de deltagande hotellen utom vid Zleep Hotels.

  1.4.5 Co-Working Space Access. Alla nivåer av Medlemmar har rätt att använda samarbetsutrymmet på de Deltagande Hotellen, om det finns tillgängligt.

  1.5 Villkor för registrering.

  1.5.1 Complettering av registreringsansökan. En person kan ansöka om att delta i Lojalitetsprogrammet genom att fullständigt och korrekt fylla i en ansökan via H Rewards Kanaler eller via andra registreringskanaler som tillhandahålls eller erkänns av Företaget och tillhandahålla sin e-postadress/her för verifiering. Företaget kan neka medlemskap i lojalitetsprogrammet till alla sökande efter eget gottfinnande och utan att ange några skäl.

  1.5.2 Individuellt medlemskap. Endast enskilda personer är berättigade till medlemskap i Lojalitetsprogrammet, och varje enskild person får endast ha ett Medlemskonto. Företag, grupper och/or associerade enheter kan inte registrera sig som medlemmar i lojalitetsprogrammet. Alla konton för lojalitetsmedlemmar är individuella konton och inga gemensamma konton är tillåtna. Förmåner från lojalitetsprogrammet kan inte överlåtas om inte annat uttryckligen anges.

  1.5.3 Tilldelning av Medlemskonto. Efter ansökan till Lojalitetsprogrammet kommer ett Medlemskonto att öppnas och ett Kontonummer ("Medlemsnummer") kommer att tilldelas varje sökande. Efter att ha fått detta medlemsnummer blir en individ en medlem som är berättigad att tjäna poäng på deltagande hotell. Ytterligare information finns i avsnitt 1.7 och avsnitt 2.

  1.5.4 Duplicerade konton. En Medlem får inte ha ett eller flera duplicerade Konton under Lojalitetsprogrammet vid någon tidpunkt. Om mer än ett Lojalitetsprogram-medlemsnummer tilldelas en person för Lojalitetsprogrammet, kommer han/she endast att få poäng för ett Medlemskonto. Dubbla Medlemskonton kan avslutas.

  1.5.5 Personlig profil. Information som tillhandahålls av en Medlem kommer att upprätthållas i en personlig preferensprofil med Medlemskontot. All information som tillhandahålls av en medlem i hans/her personliga profil måste vara giltig och korrekt och måste hållas aktuell.

  i. En medlem kan ändra sitt/her mobiltelefonnummer, e-postadress eller adress genom att ändra sin/her information på kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller kontakta H Rewards Servicecenter. I vissa fall kan adressändringar kräva stödjande juridisk dokumentation.

  ii. Namnändringar på ett Medlemskonto måste åtföljas av juridisk dokumentation, underskrift, datum och Medlemsnummer. Mer information finns på vår webbplats.

  1.5.6 Användning av information som samlats in i ansökan. Den information som en Medlem lämnar till Företaget när han/hon fyller i Lojalitetsprogrammets ansökan och löser in Poäng behandlas i enlighet med H Rewards Integritetspolicy.

  1.6 Medlemskommunikation

  1.6.1 Kommunikation av relevant information är viktigt för att administrera lojalitetsprogrammet och ge varje medlem möjlighet att maximera fördelarna med medlemskapet. Medlemmar kommer att få lojalitetsprogramskommunikation som tillåts av och i enlighet med tillämplig lag.

  1.6.2 All lojalitetsprogramskommunikation kommer att skickas till en medlem via olika kanaler, t.ex. per post eller e-post till den adress som för närvarande anges i medlemmens konto. Meddelanden som levereras till den registrerade adressen kommer att anses ha mottagits en (1) arbetsdag efter avsändandet om de levereras till medlemmens e-postadress eller fem (5) arbetsdagar efter avsändandet om de levereras till den angivna postadressen. Medlemmar måste hålla sina e-postadresser och postadresser uppdaterade. Varken Företaget eller Lojalitetsprogrammet ska ha något ansvar för feladresserad eller förlorad post eller några konsekvenser därav.

  1.6.3 Medlemmar kommer att få det nya kontots saldorapporter via e-post efter varje transaktion, när poäng antingen har tjänats in eller spenderats. Medlemmar kan när som helst avregistrera sig från denna tjänst i Kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.6.4 Om de nödvändiga rättsliga kraven enligt tillämplig lag uppfylls, kan företaget också skicka kampanjer, erbjudanden och annan kommunikation till medlemmarna från tid till annan från tid till annan, vilket kan inkludera, utan begränsning, objekt från tredje part. Artiklarna från tredje part baseras på den information som en medlem har lämnat till företaget och eventuella ytterligare uppgifter som företaget kan behålla. Medlemmar kan när som helst ändra personuppgifter och kommunikationspreferenser i Kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Service Center; som anges i avsnitt 1.5.5 (i) kan företaget dock kräva att en medlem skickar styrkande dokumentation innan vissa ändringar tillåts (t.ex. juridiska namnändringar).

  1.6.5 Medlemmen kommer att ges möjlighet att definiera och ändra preferenser för utskick och annan kommunikation genom mekanismer som tillhandahålls i utskicken eller kommunikationen eller i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.6.6 I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag kan företaget övervaka eller spela in telefonsamtal för att förbättra servicekvaliteten om en medlem kontaktar H Rewards Servicecenter.

  1.6.7 En medlem kan granska sitt/her poängsaldo och transaktionshistorik och uppdatera personliga uppgifter och preferenser i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats.

  **1.7 Intjäning av poäng

  Medlemmar kan tjäna poäng (lojalitetsprogrammets valuta) för kvalificerade avgifter på ett Deltagande hotell i enlighet med avsnitt 2.

  1.7.1 Poäng som omfattas av programvillkoren. Som anges i avsnitt 1.1.2 är ackumuleringen av Poäng föremål för Programvillkoren. Varje Medlem i Lojalitetsprogrammet är ansvarig för att läsa Programvillkoren, nyhetsbrev och Kontoutdrag för att förstå sina rättigheter, skyldigheter och status i Lojalitetsprogrammet, samt strukturen för intjänande av Bonusar.

  1.7.2 Skatter. Poäng och utmärkelser som intjänas genom deltagande i Lojalitetsprogrammet kan vara föremål för skatteplikt. All skatteplikt, inklusive redovisning, i samband med mottagande eller användning av poäng eller utmärkelser är helt och hållet medlemmens ansvar.

  1.7.3 Förbud mot överföring av Poäng. Poäng som en Medlem i Lojalitetsprogrammet har samlat på sig är endast till för Medlemmen och får inte överföras, säljas, bytas ut, hyras ut, lånas ut eller erbjudas på auktion till någon. Poäng som Lojalitetsprogrammet anser har överförts i strid med Programvillkoren kan komma att konfiskeras.

  1.7.4 Poängens giltighetstid. Poängen är giltiga i 24 månader från intjänandedatumet, efter utgången av 24 månader, om poängen inte används inom den giltiga perioden, kommer poängen att förfalla och bli ogiltiga automatiskt. Företaget kommer att meddela dig minst sex (6) månader innan poängen upphör att gälla.

  1.7.5 Förverkade eller annullerade poäng. När poäng har förverkats eller annullerats kan poängen inte återställas, men en medlem kan tjäna nya poäng, såvida inte den medlemmens konto har avaktiverats.

  1.7.6 Loyaltypartnerskap. All samtidig kreditering av miles från bonusprogram samt bonuspoäng från andra kundlojalitetsprogram (såsom Miles & More, BahnBonus etc.) å ena sidan, och H Rewards poäng å andra sidan, är utesluten; enligt medlemmens val, antingen miles/bonus poäng eller H Rewards Poäng krediteras en gång per vistelse.

  **1.8 Uppsägning av medlemskap

  1.8.1 Cancelling or Suspending Membership Accounts (Annullering eller avstängning av medlemskonton)

  i. Cuppsägning av medlem. En medlem kan när som helst säga upp sitt/her medlemskap i lojalitetsprogrammet genom att skicka ett skriftligt meddelande (t.ex. via e-post) om uppsägningen till H Rewards Servicecenter. Alla oinlösta poäng, inlösenpriser och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus kommer att förverkas efter utgången av sex (6) månader från det effektiva datumet för uppsägningen och kan inte återställas eller överföras därefter.

  ii. Cuppsägning eller avstängning av företaget. Företaget kan säga upp en medlems konto utan att ange skäl med fyra veckors uppsägningstid (vanlig uppsägning). En vanlig uppsägning (dvs. en uppsägning utan att ange skäl) av ett medlemskap med högre nivå från företagets sida är dock endast möjlig tidigast när medlemmens befintliga nivå för medlemskap löper ut. Om företaget avslutar en medlems konto kommer alla outlösta poäng, inlösenpriser och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus att förverkas efter utgången av sex (6) månader från det effektiva datumet för uppsägningen och kan inte återställas eller överföras därefter.

  Oavsett vilken medlemsnivå en medlem har, kan företaget säga upp en medlems konto när som helst med omedelbar verkan, av allvarliga skäl inklusive, utan begränsning, om medlemmen har:

  a) Underlåtit att betala någon hotellräkning eller annan räkning till företaget eller ett deltagande hotell, trots att ha fått en påminnelse;

  b) agerat på ett olämpligt, bedrägligt, kränkande eller fientligt sätt mot anställda, kunder eller partners till företaget eller de deltagande hotellen;

  c) På ett skyldigt sätt brutit mot eller överträtt något av dessa programvillkor;

  d) Bedrägligt hävdat att du är berättigad att tjäna eller lösa in poäng eller åtnjuta förmåner;

  iii. Juridiska åtgärder. Ingenting i dessa programvillkor begränsar företaget i utövandet av juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel.

  1.8.2 Effekt av uppsägning av medlemskap.

  i. Om Bolaget av allvarliga skäl säger upp ett medlemskap i Lojalitetsprogrammet i enlighet med punkt 1.8.1 (ii.), kommer alla outlösta%.20Poäng, inlösenpriser och kampanjpriser kommer att förverkas utan ersättning och respektive medlem kommer inte längre att kunna delta i lojalitetsprogrammet.

  ii. Om företaget avslutar en medlems konto av någon anledning, får medlemmen inte ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet igen och alla konton som öppnats i medlemmens namn och poäng, inlösenpriser och kampanjpriser som tjänats in på det kontot kommer att förverkas vid upptäckt med retroaktiv verkan.

  iii. Om en medlem avslutar sitt/her -konto kan medlemmen ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet vid ett senare tillfälle, men inga poäng, inlösenpriser och kampanjpriser som tidigare förverkats eller löpt ut kommer att återställas till medlemskontot.

  iv. All Medlemsstatus avslutas vid uppsägning av ett Medlemskonto.

  1.8.3 Modifiering av lojalitetsprogrammet. Om inte annat uttryckligen förbjuds eller begränsas av tillämpliga lagar, enligt vad som anges i avsnitt 6, har företaget rätt att när som helst ändra, begränsa, modifiera eller avbryta tilldelningarna och tilldelningsnivåerna, även om sådana ändringar kan påverka värdet av poäng eller möjligheten att erhålla vissa tilldelningar, förutsatt att detta inte diskriminerar medlemmen i ond tro. Företaget kan, bland annat:

  (i.) öka eller minska antalet Poäng som erhålls för en vistelse eller som krävs för en Tilldelning;

  (ii.) dra tillbaka, begränsa, modifiera eller annullera en Tilldelning;

  (iii.) lägga till spärrdatum, begränsa antalet rum som är tillgängliga för en Bonus på ett Deltagande hotell eller på annat sätt begränsa den fortsatta tillgängligheten av Bonusar;

  och

  (iv.) ändra programförmåner, resepartner, platser som betjänas av företaget eller dess resepartner, villkor för deltagande, regler för att tjäna, lösa in, behålla eller förverka poäng, eller regler som styr användningen av Awards, får medlemmar inte förlita sig på den fortsatta tillgängligheten av någon Award eller Award-nivå och kategori. Ändringar eller tillägg till Awards och Awards-nivåer kommer att publiceras på webbplatsen.

  1.8.4 Förmåner med förbehåll för tillgänglighet och modifiering. Alla Lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser och tjänster är beroende av tillgänglighet och kan ändras när som helst utan föregående meddelande, om inte annat uttryckligen anges i Lojalitetsprogrammet.

  1.8.5 Rätt att erhålla förmåner. Genom att acceptera lojalitetsprogramförmåner, bekvämligheter, erbjudanden, priser eller tjänster, inklusive, utan begränsning, poäng, inlösenpriser och kampanjpriser, bekräftar en medlem att han/she är ansvarig för att avgöra om och att han/she är berättigad att ta emot sådana lojalitetsprogramförmåner, bekvämligheter, erbjudanden, priser eller tjänster (inklusive, utan begränsning, poäng, inlösenpriser och kampanjpriser) enligt tillämpliga lagar, presentpolicyer och incitamentspolicyer.

  1.8.6 Ingen försäljning eller överföring. Poäng, inlösenpriser, kampanjpriser och andra medlemsförmåner får inte säljas, byteshandlas, bytas ut, leasas, lånas ut eller erbjudas på auktion eller på annat sätt överföras (annat än av företaget eller dess ombud). Alla försök till överföring, försäljning, byteshandel, utbyte, uthyrning eller auktion kommer att vara ogiltiga och respektive poäng, kampanjpriser och medlemsförmåner kommer att konfiskeras. Företaget och dess samarbetspartners med avseende på Lojalitetsprogrammet kan vägra att hedra eller erkänna Poäng, Inlösenpriser, kampanjpriser eller Medlemsförmåner som Företaget har anledning att tro kan ha överförts, sålts eller bytts ut.

  1.8.7 Bonus. Oaktat de föregående bestämmelserna i detta avsnitt 1.8.6 får inlösenpriser endast ges bort till tredje person för eget bruk, om medlemmen personligen har en ömsesidig relation med dem, t.ex. familjemedlemmar, vänner och bekanta, men kan inte bytas ut mot andra priser eller kontanter.

  2 TJÄNA POÄNG

  2.1 Intjäningsmöjligheter på deltagande hotell

  2.1.1 En medlem tjänar åtta (8) poäng för varje euro, eller motsvarande valuta, som uppkommer och betalas av medlemmen för kvalificerande avgifter i enlighet med avsnitt 2.1.2.

  2.1.2 Kvalificerande avgifter. "Kvalificerande avgifter" är avgifter som uppkommer under en vistelse i ett gästrum på ett Deltagande hotell av en Medlem på dennes/her folio och upp till två (2) ytterligare gästrum, inklusive, utan begränsning, avgifter för:

  i. Kvalificerade priser för Kvalificerade nätter (se nedan i avsnitt 2.1.4);

  ii. Mat och dryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) och kan utesluta avgifter som uppstår på försäljningsställen som inte förvaltas eller drivs av det Deltagande hotellet; om avgifterna uppstår på restauranger och barer på Deltagande hotell oberoende av en vistelse på respektive Deltagande hotell, är de Kvalificerande avgifterna begränsade till 1 000 euro per Medlem för varje restaurang- eller barkontroll; i sådana fall krediteras poäng endast till Medlemmens konto om Medlemmen tillhandahåller sitt/her medlemsnummer vid betalningstillfället.

  2.1.3 Avgifter som inte är kvalificerande. Avgifter som inte berättigar till poäng inkluderar alla gratistjänster, poänginlösenpriser, kampanjpriser eller andra avgifter eller kostnader inklusive, utan begränsning:

  (a) avgifter för banketter, möten eller andra funktioner;

  (b) andra avgifter som betalas, inklusive, utan begränsning, parkering, affärscenter, butiker och andra tjänster från tredje part;

  och

  (c) rumsprisrelaterade skatter och serviceavgifter (om inte sådana skatter och serviceavgifter ingår i rumspriset), dricks, avgifter (t.ex. avgift för sen avbokning eller no-showavgift för att inte checka in för garanterade bokningar även om bokningarna har betalats i sin helhet), obligatoriska eller automatiska avgifter (t.ex. resortavgifter) och andra tillämpliga avgifter.

  2.1.4 Kvalificerande Kväll. En "Kvalificerande natt" avser en natt som en Medlem registrerar sig för, och personligen betalar och bor på ett Deltagande Hotell, för vilket (i.) rummet faktureras till Medlemmen, eller (ii.) gästrummet direktfaktureras till det företag som har arrangerat betalning för Medlemmens vistelse som inte är förknippad med en konvention eller ett gruppmöte.

  i. En "kvalificerande natt" är en natt på samma deltagande hotell av en medlem som:

  (a) uppger sitt/her medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen;

  (b) betalar ett kvalificerande pris eller löser in en poänginlösenbonus eller en kampanjbonus för vistelsen; och

  (c) bor i ett av de reserverade gästrummen. En medlem kan endast tjäna poäng för upp till tre (3) gästrum under en kvalificerande natt om han/she bor i ett av de reserverade gästrummen och betalar ett kvalificerande pris eller löser in en poänginlösenpremie eller en kampanjpremie för alla gästrummen.

  ii. Medlemmar kan inte tjäna in eller få förmåner på flera deltagande hotell för samma vistelsedatum.

  iii. Endast en medlem per gästrum kan tjäna poäng och erhålla förmåner. Om mer än en medlem bor i samma gästrum måste medlemmarna vid incheckningen bestämma vems medlemsnummer som ska gälla för gästrummet, förutsatt att det är samma medlem som ska betala räkningen.

  2.1.5 Kvalificerande priser. Ett "Kvalificerande pris" är det pris som en Medlem betalar för en vistelse i ett gästrum på ett Deltagande hotell, som är kvalificerat för att tjäna Poäng. Kvalificerade priser inkluderar alla priser som kan bokas via H Rewards Kanaler utan tillämpning av en rabattkod eller med poäng och som inte listas nedan. Dessutom är alla priser som identifieras i prisbeskrivningen som "icke-kvalificerande" inte kvalificerade för att tjäna poäng. Om inget annat specifikt anges kommer medlemmar att få sina medlemsnivåförmåner under vistelser på kvalificerade priser. Priser som bokas med följande metoder är undantagna från det kvalificerande priset:

  i. Rummet bokades via en resebyrå, reseplattform online eller annan tredjepartskanal inklusive, utan begränsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; dock ska särskilda företagspriser bokade via sådana kanaler anses vara ett Kvalificerat pris;

  ii. Rummet bokades till ett grupppris som en del av ett evenemang, möte, konferens eller organiserad tur, och Medlemmen betalar inte direkt till det Deltagande Hotellet för detta rum;

  iii. Rummet bokades till ett personalpris, specialpriser som erbjuds anställda inom resebranschen (t.ex. researrangörer, grossister, resebyråer, rederier, flygbolag), eller ett crew room-pris eller paket;

  iv. Gästrummet var gratis, eller

  v. En kupong eller ett pris från tredje part löstes in för gästrummet.

  2.1.6 Om ett hotell eller annan egendom upphör att vara ett Deltagande Hotell, kommer alla vistelser efter detta datum inte att vara berättigade att tjäna Poäng oavsett när bokningen gjordes.

  2.2 Individuellt intjänande för kvalificerande debiteringar och kvalificerande nätter

  Ingen annan person än medlemmen får tjäna poäng på kvalificerande debiteringar för sitt/her medlemskonto. Poäng för ett rum som delas av två Lojalitetsprogramsmedlemmar kommer endast att tilldelas en Lojalitetsprogramsmedlem.

  2.3 Utländsk valuta

  Antalet intjänade poäng på Deltagande hotell där en annan valuta än euro används kommer att beräknas baserat på Kvalificerade avgifter konverterade till euro vid datumet för databehandling till den växelkurs som valts av företaget.

  3 LÖSA IN POÄNG

  3.1 Inlösen av poäng för belöningar

  En Medlem kan lösa in Poäng för att erhålla vissa priser ("Inlösenpris") inklusive, utan begränsning, rum på Deltagande Hotell, och andra tjänster och varor. En fullständig lista över aktuella alternativ för inlösen av priser finns på lojalitetsprogrammets webbplats.

  3.1.1 Poäng och inlösenpriser får inte bytas eller lösas in av en medlem mot kontanter, priser eller krediter.

  3.1.2 Inlösenpriser är endast giltiga för individuella resor och är inte giltiga för gruppresor, paketresor, kongresser eller andra specialpriser och/or paketprogram, mat- och dryckeskrediter, oförutsedda utgifter eller serviceavgifter.

  3.2 Rum på deltagande hotell. En Medlem kan lösa in Poäng för enkel- eller dubbelrum på Deltagande Hotell ("Natt för inlösen av Belöning"). Vissa Deltagande Varumärken kan ha andra inlösenpolicyer. Inlösen av poäng för en bonusinlösenkväll är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. Avancerade bokningar krävs och måste bokas via H Rewards Kanaler.

  3.2.1 Standardgaranti och avbokningsregler för ett Deltagande Hotell kommer att gälla för bokningar av Inlösenkvällar, inklusive, utan begränsning, alla krav på minsta vistelselängd, krav på kreditkortsgaranti och avgifter för sen avbokning, no-shows, och tidig utcheckning.

  i. En poängåterbetalning kan utfärdas för en vistelse som är kortare än antalet dagar på inlösenpriset, men medlemmen måste informera det Deltagande hotellets reception i förväg om den tidiga utcheckningstiden för att poängåterbetalningen ska kunna utfärdas till medlemmens konto.

  ii. Om en medlem inte avbokar en garanterad bokning för en inlösennatt inom den tillåtna avbokningsperioden, blir respektive kupong för inlösennatten ogiltig och tio (10) procent av de poäng som löstes in mot en sådan kupong kommer att återbetalas till medlemmens konto.

  3.2.2 Det antal Poäng som krävs per natt%.20att få rum på Deltagande Hotell varierar beroende på det Deltagande Hotellets kategori och de rumstyper som finns tillgängliga på det Deltagande Hotellet, vistelsens längd och kan också variera beroende på årstid. En lista över kategorier av Deltagande hotell finns på Lojalitetsprogrammets webbplats. Företaget kan när som helst ändra ett Deltagande hotells kategori.

  3.2.3 Vid inlösen av Poäng för en Inlösennatt för en Bonus, inkluderar Inlösennatten för en Bonus kostnaden för ett standard enkel- eller dubbelrum på ett Deltagande Hotell och rumsskatt/service avgifter, om några. Alla andra avgifter, inklusive oförutsedda utgifter, stadsskatt och resortavgifter, är Medlemmens ansvar och ingår inte i den Inlösningsnatt för Award.

  i. Standardrum varierar mellan Deltagande Hotell och Deltagande Varumärken. Uppgraderade rum, inklusive uppgraderingar baserade på storlek, utsikt, tjänster och/or sviter, kan vara tillgängliga till en högre poängkostnad.

  ii. Med en inlösennatt kan önskemål om sängkläder och rökning efterfrågas, men garanteras inte.

  iii. För alla bokningar på Zleep Hotels, inklusive för Award Redemption Nights, krävs en kreditkortsgaranti. Vid Award Redemption Nights debiteras gästens kreditkort endast om den strikta policyn om rökförbud i rummen på Zleep Hotels inte har följts. I sådana fall debiteras gästens kreditkort 1 500 DKK eller 1 500 SEK.

  3.2.4 Medlemmar kommer inte att få poäng för den del av vistelsen som avser inlösenkväll.

  3.2.5 En Medlem kan lösa in Poäng för upp till totalt nio (9) rum på samma Deltagande Hotell under samma datum. När detta görs samtycker medlemmen till att göra legitima poänginlösningsreservationer i god tro för användning endast av medlemmen och hans eller hennes inbjudna gäster, och inte för några andra ändamål, inklusive utan begränsning, återförsäljning, otillåten överlåtelse eller publicering på tredje parts webbplatser, eller göra spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer, eller någon reservation i väntan på efterfrågan. Företaget förbehåller sig rätten att avboka alla bokningar som det anser bryter mot programvillkoren.

  3.2.6 Om ett deltagande hotell av någon anledning lämnar lojalitetsprogrammet efter att en medlem har gjort en bokning för en bonusinlösennatt men före medlemmens vistelse, kommer företaget att göra rimliga ansträngningar för att det tidigare deltagande hotellet ska hedra bokningen eller hjälpa till att ordna motsvarande boende i närheten; företaget kan dock inte garantera att eventuella priser, uppgraderingar eller andra förmåner som en medlem kan tjäna under lojalitetsprogrammet kommer att hedras. Om en medlem under dessa omständigheter inte kan använda sin/her Award Redemption Night, kan medlemmen returnera kupongen till H Rewards Servicecenter och de inlösta Poängen kommer att återbetalas till respektive Medlems Konto.

  4 MEDLEMSKAP PÅ HÖGRE NIVÅ

  4.1 Krav för uppgradering och underhåll av medlemskap

  4.1.1 Uppgradering av medlemskap. För att uppgradera till medlemskapsstatus ska medlemmen uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan inom en medlemscykel. En "Medlemskapscykel" ska avse en period på tolv (12) månader som börjar från det datum då en medlem registreras på den aktuella medlemsnivån. Efter slutet av denna cykel startar en ny medlemscykel. Om medlemsnivån ändras under en medlemscykel, kommer en ny medlemscykel att räknas från datumet för ändringen. En medlem kommer att uppgraderas till nästa nivå av medlemskap på högre nivå inom tre (3) dagar efter det att medlemmen uppfyller uppgraderingskriterierna.

  4.1.2 Upprätthållande av medlemskap. Efter att ha uppgraderats till ett nytt medlemskap på högre nivå kan en medlem åtnjuta statusen som medlem på högre nivå under en medlemscykel. För att behålla medlemskapet på den högre nivån under nästa medlemscykel måste en medlem uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan.

  Om en medlem på en högre nivå inte uppfyller kriterierna för att behålla sitt/her nuvarande medlemskap inom en medlemscykel, kommer han/she automatiskt att nedgraderas till den medlemsnivå vars kriterier han/she uppfyller under den föregående cykeln.

  Regler för uppgradering och underhåll av medlemsnivåer

  Villkor för uppgradering till nästa nivå inom en medlemscykel

  • Medlemskapsnivå Star-medlem - 3 kvalificerande nätter eller 350 euro i kvalificerande avgifter
  • Medlemskapsnivå Silver Medlem - 5 kvalificerande nätter eller 500 euro i kvalificerande avgifter
  • Medlemskapsnivå Prestige Medlem - 10 kvalificerande nätter eller 1 000 euro i kvalificerande avgifter
  • Medlemskapsnivå Gold Medlem - 40 kvalificerande nätter eller 4 000 euro i kvalificerande avgifter
  • Medlemskapsnivå Platinum Medlem - 100 kvalificerande nätter eller 9 000 euro i kvalificerande avgifter
  • Nivå för medlemskap Diamond Mitglied - N/A

  Villkor för att behålla nuvarande tiere

  • Nivå för medlemskap Star Member - N/A
  • Medlemskapsnivå Silver Medlem - 3 kvalificerande nätter eller 350 euro i kvalificerande avgifter
  • Medlemskapsnivå Prestige Medlem - 5 kvalificerande nätter eller minst 500 euro i kvalificerande avgifter
  • Nivå för medlemskap Gold Medlem - 5 kvalificerande nätter eller spendera minst 500 euro av kvalificerande avgifter
  • Nivå för medlemskap <x translate="no%22>Platinum Medlem - 30 kvalificerande nätter eller spendera minst 3 000 euro
  • Medlemskapsnivå Diamond Medlem - 80 kvalificerande nätter eller spendera minst 6 750 euro av kvalificerande avgifter

  4.2 Medlemsförmåner för medlemskap på högre nivå

  Medlemmar på högre nivåer får fler förmåner enligt sammanfattningen i diagram 2 och ytterligare information i avsnitt 4.2 nedan. Läs och förstå detaljerna för varje förmån och kontakta H Rewards Servicecenter om du har några frågor.

  Medlemsförmåner för medlemskap på högre nivå

  Bonuspoäng via officiella H Rewards icke-mobila kanaler officiell webbplats, callcenter eller hotell

  • Nivå för medlemskap Silver x1
  • Nivå för medlemskap Prestige x1
  • Nivå för medlemskap Gold x1,5
  • Nivå för medlemskap Platinumx1,5
  • Medlemskapsnivå Diamond x2

  **Priser för medlemmar

  • Nivå för medlemskap Silver 6%
  • Medlemskapsnivå Prestige 10%
  • Medlemskapsnivå Gold 10%
  • Nivå för medlemskap Platinum 10%
  • Nivå för medlemskap Diamond 10%

  **Garanterat rum

  • Medlemskapsnivå Silver -
  • Medlemskapsnivå Prestige -
  • Medlemskapsnivå Gold -
  • Medlemskapsnivå Platinum 72 timmar
  • Medlemskapsnivå Diamond 24 timmar

  Uppgradering av rum

  • Medlemskapsnivå Silver - N/A
  • Medlemskapsnivå Prestige - N/A
  • Medlemskapsnivå Gold - N/A
  • Medlemskapsnivå Platinum - Ja
  • Medlemskapsnivå Diamond - Ja

  F&B

  • Medlemskapsnivå Silver - N/A
  • Nivå för medlemskap Prestige - N/A
  • Medlemskapsnivå Gold - 10%
  • Nivå för medlemskap Platinum - 10%
  • Nivå för medlemskap Diamond - 10%

  **Dryckeskupong / 2 kostnadsfria frukostar

  • Medlemskapsnivå Silver - N/A
  • Medlemskapsnivå Prestige - N/A
  • Medlemskapsnivå Gold - 10 € (dryckeskupong)
  • Medlemskapsnivå Platinum - 2 kostnadsfria frukostar
  • Medlemskapsnivå Diamond - 2 gratis frukostar

  Tidig incheckning

  • Medlemskapsnivå Silver - N/A
  • Medlemskapsnivå Prestige - Ja
  • Medlemskapsnivå Gold - Ja
  • Nivå för medlemskap Platinum - Ja
  • Medlemskapsnivå Diamond - Ja

  Sen utcheckning

  • Medlemskapsnivå Silver - 1 p.m.
  • Medlemskapsnivå Prestige - 2 p.m.
  • Medlemskapsnivå Gold - 2 p.m.
  • Medlemskapsnivå Platinum - 2 p.m.
  • Medlemskapsnivå Diamond - 4 p.m.

  4.2.1 Förmåner för silvermedlemskap. Silver Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemsförmånerna:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards Kanaler inklusive webbplats, callcenter eller hotell, kommer han/she att tjäna poäng enligt avsnitt 2.1.1., dessutom kommer medlemmen att få hundra procent (100%) bonusbelöningspoäng.
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på sex procent (6 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justeringar från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller grupper.
  • Sen utcheckning: Denna förmån baseras på tillgänglighet. Medlemmen kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 13.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.

  4.2.2 Prestige-medlemsförmåner. Prestige Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemsförmånerna:

  • Bonus Reward-poäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards Kanaler inklusive webbplats, callcenter eller hotell, kommer medlemmen att tjäna poäng enligt avsnitt 2.1.1., dessutom kommer medlemmen att%20få hundra procent (100%) Bonus Reward Points.
  • Medlemspriser: Medlemmen får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på Deltagande hotell och Deltagande varumärken med Medlemskonto via Webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justeringar från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller grupper.
  • Tidig incheckning: Denna förmån baseras på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning på de deltagande hotellen. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: En medlem kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 02.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller kvalificerande nätter för bonusinlösen och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.

  4.2.3 Guldmedlemsförmåner. Gold Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemsförmånerna:

  • Bonus Reward-poäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards Kanaler inklusive webbplats, callcenter eller hotell, kommer han/she att få 1,5 gånger Reward Points som en bonus (dvs. 12 poäng per euro).
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justeringar från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller grupper.
  • Tidig incheckning: Denna förmån baseras på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning på de deltagande hotellen. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: En medlem kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 02.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10%) på den totala gästchecken (inklusive skatter) i våra restauranger och barer på deltagande hotell. En medlem ska identifiera sin identitet som medlem.
  • Dryckskupong: En medlem kommer att få 10 € (Drink Voucher) som inte har något kontantvärde. Vouchern kan endast lösas in mot angivna bartjänster och kan användas för delbetalning av alla drycker. Endast en dryckeskupong kan lösas in per vistelse som inkluderar minst en kvalificerande natt på deltagande hotell och måste överlämnas. Vid Zleep Hotelskommer Medlemmen att få en kupong för en gratis drink istället.

  4.2.4 Platinum medlemsförmåner. Platinum Medlemmar är berättigade att erhålla följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonus Reward-poäng: När en medlem bokar rum på Deltagande hotell via H Rewards Kanaler inklusive webbplats, callcenter eller hotell, kommer han/she att få 1,5 gånger belöningspoäng som en bonus (dvs. tjäna 12 poäng per euro).
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när medlemmen bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justeringar från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller grupper.
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande hotell garanteras när bokningen görs före 72 timmar före den planerade ankomsten. Förmånen Garanterat rum kan dock inte tillämpas på tredjepartsbokningar eller belöningsbokningar och kanske inte är tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. specialevenemang). Förmånen Garanterat rum kan inte användas i samband med bonusanvändning eller någon typ av kampanj eller rabatterade priser.
  • Rumsuppgradering: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell, i mån av tillgänglighet för hela vistelsen vid tidpunkten för incheckningen. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre utsikt etc.). Uppgradering gäller endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och är inte tillgänglig vid Zleep Hotels.
  • tidig incheckning: Denna förmån baseras på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning på de deltagande hotellen. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusinlösennätter och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: En medlem kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 02.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusinlösennätter och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) på restauranger och barer på deltagande hotell, även om han eller hon inte är registrerad gäst på hotellet. En medlem ska identifiera sig/herself som medlem.
  • Två (2) kostnadsfria frukostar: En medlem får två (2) kostnadsfria frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje bokad Kvalificerande Natt på Deltagande Hotell. På Deltagande Hotell, där frukost redan ingår i rumspriset, erbjuds istället en tjugo (20) Euro F&B voucher per vistelse.

  4.2.5 Diamond-medlemsförmåner. Diamond Medlemmar är berättigade att erhålla följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonus Reward-poäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via officiella H Rewards officiella kanaler, inklusive officiell webbplats, callcenter eller hotell, kommer han/she att få 2 gånger Reward Points som en bonus, dvs. tjäna sexton (16) poäng per euro.
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justeringar från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller grupper.
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande hotell garanteras när bokningen görs före 24 timmar före den planerade ankomsten. Förmånen Garanterat rum kan dock inte tillämpas på tredjepartsbokningar eller belöningsbokningar och kanske inte är tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. specialevenemang). Förmånen Garanterat rum kan inte användas i samband med bonusanvändning eller någon typ av kampanj eller rabatterade priser.
  • Rumsuppgradering: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell, i mån av tillgänglighet för hela vistelsen vid tidpunkten för incheckningen. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre utsikt etc.). Uppgradering gäller endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och är inte tillgänglig vid Zleep Hotels.
  • tidig incheckning: Denna förmån baseras på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning på de deltagande hotellen. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusinlösennätter och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: En Medlem kan checka ut på Deltagande Hotell fram till kl. 16.00 (kl. Zleep Hotels fram till kl. 02.00) och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) i våra restauranger och barer på deltagande hotell, även om han/hon inte är registrerad gäst på hotellet. En medlem ska identifiera sin identitet som medlem.
  • Två (2) kostnadsfria frukostar: En medlem får två (2) kostnadsfria frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje natt av de bokade kvalificerande nätterna på deltagande hotell. På deltagande hotell, där frukost redan ingår i rumspriset, erbjuds istället en värdecheck på trettio (30) euro F&B per vistelse.

  5 INGEN GARANTI FÖR SPECIFIKA FÖRMÅNER; BEGRÄNSNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

  5.1 Företaget garanterar inte att några specifika priser eller förmåner är ständigt tillgängliga. Företaget garanterar inte kontinuerlig tillgänglighet av H Rewards kanaler. Alla tjänster enligt programvillkoren tillhandahålls som tjänster utan underförstådda garantier eller garantier.

  5.2 Företagets eventuella ansvar enligt eller i samband med lojalitetsprogrammet ska vara enligt följande:

  5.2.1 Företaget är ansvarigt utan begränsning i händelse av

  (i.) skada på kropp, liv och hälsa som orsakats av uppsåtligt fel eller försummelse av Bolaget eller dess ställföreträdare;

  (ii.) skador som orsakats av uppsåtligt fel eller grov vårdslöshet av Bolaget eller dess ställföreträdare; och i fall

  (iii.) där ansvar inte kan uteslutas enligt tvingande lag.

  5.2.2 Ansvaret för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (varmed avses Bolagets förpliktelser som är väsentliga för Lojalitetsprogrammet och som Medlemmen förlitade sig på när denne ingick Programvillkoren) genom ringa vårdslöshet av Bolaget eller dess ställföreträdare är begränsat till de skador som typiskt sett kunde förutses enligt Programvillkoren.

  5.2.3 ANSVARET FÖR ALLA ANDRA FALL ÄR UTESLUTET.

  6 ÄNDRING AV PROGRAMVILLKOREN

  6.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra Programvillkoren och alla villkor som hänvisas till häri (såsom förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, priser och tjänster samt Poängregler) från tid till annan i enlighet med följande bestämmelser:

  6.1.1 Bolaget kan alltid ändra Programvillkor och villkor som hänvisas till häri som endast påverkar de allmänna villkoren för Programvillkor (t.ex. kontaktinformation), ny teknisk utveckling eller liknande skäl. Detsamma gäller för förmåner och regler som avses i Programvillkoren om ändringeninte missgynnar medlemmarna. Bolaget kommer att ge medlemmarna minst sex (6) veckors varsel innan en sådan ändring träder i kraft.

  6.1.2 Bolaget får även ändra Programvillkor och villkor som avses häri vid ändring av lagregler eller vid ändring av praxis från högsta instans som påverkar en eller flera bestämmelser i Programvillkor; i detta fall ska de påverkade villkoren justeras på ett sådant sätt att de uppfyller syftet med den ändrade rättsliga situationen. Företaget kommer att ge medlemmarna minst sex (6) veckors varsel innan en sådan ändring träder i kraft, såvida det inte är juridiskt skyldigt att genomföra ändringen tidigare.

  6.1.3 Företaget kan ytterligare ändra Programvillkor och villkor som avses häri genom förhandsmeddelande till Medlemmar om Medlemmar har möjlighet att invända mot ändringen. I detta fall kommer företaget att meddela ändringarna till medlemmarna via post, e-post eller någon annan form där meddelandet om ändringen kommer att nå medlemmens inflytandesfär. Om Medlemmar inte skriftligen invänder mot användningen av den nya versionen inom sex (6) veckor, ska Medlemmar anses ha samtyckt till ändringen och den nya versionen ska träda i kraft efter utgången av invändningsperioden. Vid tillkännagivande av ändringar av Programvillkor eller andra villkor som avses häri, kommer Bolaget uttryckligen att uppmärksamma Medlemmarna på betydelsen av detta beteende. Om en medlem invänder mot en sådan ändring kan medlemskapet sägas upp (vanlig uppsägning).

  6.1.4 Vid ändring av Programvillkoren ska Bolaget alltid skäligen beakta Medlemmens berättigade intressen. Eventuella skadeståndsanspråk från Medlemmar på grund av ändringar i Programvillkoren är uteslutna.

  6.2 Om inget annat anges kommer den uppdaterade versionen av Programvillkoren att gälla för Medlemmars deltagande i Lojalitetsprogrammet från och med dess ikraftträdandedatum.

  7 UPPSÄGNING AV LOJALITETSPROGRAMMET

  7.1 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet med sex (6) månaders varsel till alla aktiva Lojalitetsmedlemmar. Företaget kan efter eget gottfinnande välja att ersätta Lojalitetsprogrammet med ett liknande lojalitetsprogram när som helst, omedelbart efter meddelande till aktiva Lojalitetsmedlemmar. En medlem kan inte samla poäng eller göra anspråk på inlösenpriser, kampanjpriser eller lojalitetsprogrammets förmåner eller bekvämligheter efter att lojalitetsprogrammet har avslutats.

  7.2 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet helt eller delvis, i vilken jurisdiktion som helst med mindre än sex månaders varsel om det krävs enligt tillämplig lag.

  7.3 Om Lojalitetsprogrammet avslutas kommer alla oinlösta Poäng att förverkas utan någon skyldighet eller ansvar, och inga krav på Inlösenpris eller kampanjpris kommer att uppfyllas efter uppsägningstidens slut.

  8 TILLÄMPLIG LAG; JURISDIKTION

  8.1 Den lag som är tillämplig på Programvillkoren är tysk lag utan tillämpning av dess internationella privaträtt och FN:s konvention om försäljning av varor.

  8.2 Om du som konsument är bosatt i Europeiska unionen och företaget riktar sina tjänster i samband med programvillkoren till den medlemsstat där du är bosatt, kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa Programvillkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita sig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lagstiftning.

  8.3 Företaget är inte skyldigt att delta i ett skiljeförfarande och erbjuder sig inte heller att delta i ett sådant förfarande.

  9 ÖVRIGT

  9.1 Ändring av kontaktuppgifter. Varje medlem är ansvarig för att meddela företaget om eventuella ändringar av hans eller hennes kontaktinformation.

  9.2 Övervakning av konto. Med förbehåll för tillämpliga dataskyddslagar förbehåller sig företaget rätten att övervaka alla medlemmars konton, när som helst och utan föregående meddelande, för överensstämmelse med programvillkoren. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan företaget i detta sammanhang granska alla medlemmars poäng, kvalificerande nätter och transaktionshistorik inklusive, utan begränsning, förfrågningar om lojalitetsprogramspriser, kampanjpriser och andra förmåner.

  9.3 Korrigering av poäng och förmåner. När som helst och efter företagets eget gottfinnande och utan föregående meddelande kan företaget korrigera eller avbryta

  (i.) uppgraderingen av medlemskapets nivå,

  (ii.) det antal poäng som krediterats en medlems konto,

  och

  (iii.) någon annan förmån som har krediterats en medlems konto, som inte är berättigad för en medlem i enlighet med programvillkoren.

  9.4 Skatter. Poäng, inlösenpriser, kampanjpriser och andra medlemsförmåner kan vara föremål för inkomstskatt eller andra skatter. Medlemmen är ansvarig för att betala alla sådana skatter och för att lämna alla tillämpliga upplysningar till tredje part, inklusive, utan begränsning, den part som betalade för transaktionen från vilken medlemmen tjänade poäng. Företaget är inte ansvarigt för någon skatteskuld, tull eller andra avgifter i samband med utfärdandet av poäng, inlösenpremier, kampanjpremier och andra medlemsförmåner.

  9.5 Inget partnerskap. Ingenting i Programvillkoren är avsett eller ska tolkas som att skapa eller etablera någon agentur, partnerskap eller joint venture-förhållande mellan företaget och medlemmarna.

  9.6 Avskiljbarhet Om ett av programvillkoren är ogiltigt påverkas inte de andra villkoren. Om ett av programvillkoren anses vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska den delen anses vara separerad från programvillkoren, utan att det påverkar giltigheten och genomförbarheten av alla andra villkor häri.

  9.7 Hela avtalet. Programvillkoren, tillsammans med alla andra villkor, regler eller bestämmelser som införlivats häri eller som det hänvisas till häri, utgör hela avtalet mellan Företaget och Medlemmarna avseende Lojalitetsprogrammet.

  9.8 Bindande%.20text version. Den tyska versionen av dessa programvillkor är den juridiskt bindande.

  Aktuell version: Februari 2023

  Här finns en länk till H Rewards Sekretesspolicy.


  H REWARDS VILLKOR FÖR LOJALITETSPROGRAM

  Gäller från och med den 1 februari 2024

  Från och med den 1 februari 2024 är H Rewards Lojalitetsprogrammet (nedan kallat "Lojalitetsprogrammet") är ett lojalitetsprogram som erbjuds av H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. är bl.a. moderbolag till Steigenberger Hotels GmbH och till H Rewards Pte. Ltd. Dessa företag ingår i H World Group (tidigare Huazhu Group).

  Lojalitetsprogrammet drivs av H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore (nedan kallat "företaget") och drivs tillsammans med dess dotterbolag.

  Bolaget driver Lojalitetsprogrammet med avseende på de hotellvarumärken som förvaltas av Bolaget och dess dotterbolag, inklusive men inte begränsat till "Steigenberger Hotels & Resorts", "Steigenberger ICONS", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" och "Zleep Hotels".

  Lojalitetsprogrammet drivs enligt de villkor som anges nedan om inte annat uttryckligen anges ("Programvillkoren"). Programvillkoren reglerar företagets förhållande till medlemmar i lojalitetsprogrammet (kollektivt "lojalitetsprogrammedlemmar", "medlemmar" och individuellt en "lojalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), inklusive hur medlemmar hanterar sina konton, bokar reservationer, tjänar och löser in lojalitetsprogramspoäng ("poäng") med deltagande hotell och fastigheter (vart och ett "deltagande hotell"), liksom med tredjepartsprogram som har en affärsrelation med lojalitetsprogrammet.

  Genom att öppna ett medlemskonto för Lojalitetsprogrammet ("Konto" eller "Medlemskonto") och acceptera Lojalitetsprogrammets medlemstjänster godkänner du Programvillkoren och tillämpningen av tillhörande förmåner för Medlemmar, policyer och Poängregler som görs tillgängliga för dig från tid till annan.

  I händelse av uppdateringar och/or ändringar av våra programvillkor: Dessa Programvillkor ersätter alla tidigare villkor med avseende på Lojalitetsprogrammet och medlemskap i detta mellan dig och Företaget. Medlemmar i Lojalitetsprogrammet är ansvariga för att hålla sig informerade om Programvillkoren och eventuella ändringar av Programvillkoren.

  1 GÅ MED I LOJALITETSPROGRAMMET

  **1.1 Behörighet 1.1.1 Medlemskap i Lojalitetsprogrammet är gratis och tillgängligt för alla personer som: (a) har fyllt 18 år och har laglig rätt att godkänna Programvillkoren i det land där personen bor; (b) är bosatt i en jurisdiktion som lagligen tillåter deltagande i Lojalitetsprogrammet; (c) inte är bosatt i territorier och länder som är föremål för omfattande sanktioner utfärdade av det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control; (d) tillhandahåller giltig och korrekt personlig information vid anmälan till lojalitetsprogrammet; (e) inte redan är medlem i Lojalitetsprogrammet (dvs. inte redan har ett Medlemskonto); och (f) inte tidigare har avslutats från Lojalitetsprogrammet eller något liknande lojalitetsprogram som drivs av Bolaget.

  1.1.2 Medlemmar är ansvariga för att läsa och förstå lojalitetsprogrammets villkor, kontoutdrag och annan kommunikation från företaget om lojalitetsprogrammet för att förstå sina/her rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet. Om en Medlem har några frågor om Lojalitetsprogrammet eller dessa Programvillkor, ska Medlemmen kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagande hotell // H Rewards Kanaler 1.2.1 "Deltagande Hotell" är hotell, resorter och andra tillfälliga boenden som drivs under de deltagande varumärkena och som kan bokas via H Rewards Kanalerna (se avsnitt 1.2.2) . Deltagande av ett hotell/brand i Lojalitetsprogrammet och godkännande av nya hotell/brands i Lojalitetsprogrammet sker efter eget gottfinnande av Bolaget.

  1.2.2 "H Rewards Kanaler" avser H Rewards kommunikationskanaler, i synnerhet den H Rewards officiella webbplatsen (hrewards.com, "Webbplatsen"), appen H Rewards Appen, callcenter(s) för bokningar och Deltagande hotell.

  1.3 Nivåer för medlemskap Medlemskap i lojalitetsprogrammet är uppdelat i, i stigande ordning, Stjärnmedlemskap, Silver Medlemskap, Gold Medlemskap och <x translate="no">Platinum Medlemskap. Silver Medlemskap, Gold Medlemskap och Platinum Medlemskap benämns gemensamt "Medlemskap på högre nivå" och sådana medlemmar benämns "Medlemmar på högre nivå".

  **1.4 Grundläggande medlemsförmåner Ett antal förmåner är tillgängliga för alla nivåer av lojalitetsprogrammedlemmar ("grundläggande medlemsförmåner"). Dessa grundläggande medlemsförmåner erbjuds efter företagets gottfinnande och kan vara beroende av tillgänglighet på de deltagande hotellen. De grundläggande medlemsförmåner som avses i avsnitt 1.4.1 till 1.4.3 beviljas oberoende av en statusnatt enligt definitionen i avsnitt 2.1.4; alla andra grundläggande medlemsförmåner beviljas endast som en del av en statusnatt. Förmånerna för medlemskap på högre nivå beskrivs i avsnitt 4.

  Följande förmåner beviljas alla medlemmar i Lojalitetsprogrammet:

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmar i Lojalitetsprogrammet kommer att ha tillgång till telefonnummer till medlemsservice för bokningar, kundservice och förfrågningar om inlösen av priser på webbplatsen.

  1.4.2 Privat försäljning. Alla nivåer av medlemmar kommer att ha möjlighet att dra nytta av specialerbjudanden och kampanjer före allmänheten.

  1.4.3 Exklusiva kampanjer. Alla nivåer av medlemmar kommer att åtnjuta exklusiva erbjudanden för bokningar av de deltagande hotellen.

  1.4.4 Gratis flaska vatten. Alla nivåer av Medlemmar kan njuta av en gratis flaska vatten när de bokar och spenderar minst en Statusnatt på de Deltagande hotellen utom vid Zleep Hotels.

  1.4.5 Sen utcheckning: Denna förmån är beroende av tillgänglighet på det Deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 12.00 och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning. Observera att denna förmån endast är tillgänglig för statusnätter eller nätter för inlösen av bonus.

  1.4.6 Höghastighetsanslutning WiFi. Alla medlemmar har tillgång till vårt trådlösa höghastighetsinternet för hotellgäster (om det finns tillgängligt på det berörda hotellet) när de registrerar sig med sin e-postadress och sitt lösenord.

  1.4.7 FreeCityTicket. På utvalda IntercityHotels får Medlemmar och deras följeslagare på den aktuella bokningen biljetter för gratis användning av kollektivtrafiken [öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV].

  1.4.8 (Medlemsrabatt). Alla Medlemmar erhåller en rabatt om minst två procent (2%) på det flexibla priset om de bokar nätter på Deltagande Hotell via sitt Medlemskonto och H Rewards Kanalerna (t.ex. H Rewards webbplatsen, appen H Rewards Appen och andra bokningskanaler). Bokningsrabatterna för Medlemmar på högre nivåer anges i avsnitt 4.2.

  1.5 Villkor för registrering 1.5.1 Fylla i registreringsansökan. En person kan ansöka om att delta i Lojalitetsprogrammet och upprätthålla ett Medlemskonto genom att fullständigt och korrekt fylla i en ansökan via H Rewards Kanaler eller via andra registreringskanaler som tillhandahålls eller erkänns av Företaget och tillhandahålla sin e-postadress/her för verifiering. Företaget kan neka medlemskap i lojalitetsprogrammet till alla sökande efter eget gottfinnande och utan att ange några skäl.

  1.5.2 Individuellt medlemskap. Endast enskilda personer är berättigade till medlemskap i Lojalitetsprogrammet, och varje enskild person får endast ha ett Medlemskonto. Företag, grupper och/or associerade enheter kan inte registrera sig som medlemmar i Lojalitetsprogrammet. Alla medlemskonton i lojalitetsprogrammet är individuella konton och inga gemensamma konton är tillåtna. Förmåner från lojalitetsprogrammet kan inte överlåtas om inte annat uttryckligen anges.

  1.5.3 Överlåtelse av Medlemskonto. Efter ansökan till Lojalitetsprogrammet kommer ett Medlemskonto att öppnas och ett medlemsnummer ("Medlemsnummer") kommer att tilldelas varje sökande. När en person får detta medlemsnummer blir han eller hon en medlem som är berättigad att tjäna poäng på Deltagande hotell. Ytterligare information finns i avsnitt 1.7 och avsnitt 2.

  1.5.4 Dubbla konton. En Medlem får inte ha ett eller flera duplicerade Konton under Lojalitetsprogrammet vid någon tidpunkt. Om mer än ett medlemsnummer för lojalitetsprogrammet tilldelas en person för lojalitetsprogrammet, kommer han/she endast att få poäng för ett medlemskonto. Dubbla Medlemskonton kan avslutas.

  1.5.5 Personlig profil. Information som tillhandahålls av en medlem vid registrering i lojalitetsprogrammet kommer att upprätthållas i en personlig preferensprofil inom medlemskontot. All information som tillhandahålls av en medlem i hans/her personliga profil måste vara giltig och korrekt och måste hållas aktuell. i. En Medlem kan ändra sitt/her telefonnummer eller sin adress genom att ändra sin/her information på Kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets Webbplats eller App eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter. I vissa fall kan adressändringar kräva stödjande juridisk dokumentation. ii. Namnändringar på ett Medlemskonto måste innehålla styrkande juridisk dokumentation, Medlemmens underskrift samt datum och Medlemsnummer.

  1.5.6 Användning av information som samlats in i ansökan. Den information som en Medlem lämnar till Företaget när han/hon fyller i Lojalitetsprogrammets ansökan och löser in Poäng behandlas i enlighet med H Rewards Sekretesspolicy.

  1.6 Medlemskapp Kommunikation 1.6.1 Kommunikation av relevant information är viktigt för att administrera lojalitetsprogrammet och ge varje medlem möjlighet att maximera fördelarna med medlemskapet. Medlemmar kommer att få Lojalitetsprogramskommunikation som tillåts av och i enlighet med tillämplig lag.

  1.6.2 All lojalitetsprogramskommunikation skickas till en medlem via olika kanaler, t.ex. per post eller e-post till den adress som för närvarande anges i medlemmens konto. Meddelanden som levereras till den registrerade adressen anses ha mottagits en (1) arbetsdag efter avsändandet om de levereras till medlemmens e-postadress eller fem (5) arbetsdagar efter avsändandet om de levereras till den angivna postadressen. Medlemmar måste hålla sina e-postadresser och postadresser aktuella. Varken Företaget eller Lojalitetsprogrammet ska ha något ansvar för feladresserad eller förlorad post eller några konsekvenser därav.

  1.6.3 Medlemmar kommer att informeras om det nya saldot på deras Medlemskonto via e-post efter varje transaktion, när Poäng antingen har tjänats in eller spenderats. Medlemmar kan när som helst avregistrera sig från denna tjänst i Kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.6.4 Om de nödvändiga rättsliga kraven enligt tillämplig lag är uppfyllda, kan företaget också skicka kampanjer, erbjudanden och annan kommunikation till medlemmarna från tid till annan, inklusive, utan begränsning, i förhållande till tjänster från tredje part. Sådana erbjudanden om tjänster från tredje part baseras på den information som en medlem har lämnat till företaget och eventuella ytterligare uppgifter som företaget lagligen kan lagra. Medlemmar kan när som helst ändra personuppgifter och kommunikationspreferenser i Kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter; dock, som anges i avsnitt 1.5.5 (i), kan Företaget kräva att en Medlem i enlighet med H Rewards Sekretesspolicy att skicka styrkande dokumentation innan vissa ändringar tillåts (t.ex. juridiska namnändringar).

  1.6.5 Medlemmen kommer att ges möjlighet att definiera och ändra preferenser för utskick och annan kommunikation genom mekanismer som tillhandahålls i e-postmeddelanden eller kommunikation eller i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.6.6 Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag kan företaget övervaka eller spela in telefonsamtal för att förbättra servicekvaliteten om en medlem kontaktar H Rewards Servicecenter.

  1.6.7 En Medlem kan granska sitt/her Poängsaldo och transaktionshistorik och uppdatera personliga uppgifter och preferenser i Kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets Webbplats eller App.

  1.7 Tjäna poäng Medlemmar kan tjäna Poäng (Lojalitetsprogrammets valuta) för Kvalificerande Debiteringar på ett Deltagande Hotell i enlighet med avsnitt 2.

  1.7.1 Poäng som omfattas av programvillkoren. Som anges i avsnitt 1.1.2 är ackumuleringen av Poäng föremål för Programvillkoren. Varje medlem i lojalitetsprogrammet är ansvarig för att läsa programvillkoren, meddelanden från företaget om lojalitetsprogrammet och kontoutdrag för sitt/her medlemskonto för att förstå hans eller hennes rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet, samt strukturen för att tjäna och lösa in utmärkelser. Eventuella saknade poäng måste reklameras inom tre (3) månader efter avresan genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.7.2 Skatter. Poäng, utmärkelser och andra förmåner som intjänas genom deltagande i lojalitetsprogrammet kan vara skattepliktiga. Medlemmen är ensam ansvarig för att uppfylla alla skattemässiga skyldigheter som uppstår för en medlem från lojalitetsprogrammet på grund av hans eller hennes mottagande eller användning av poäng, utmärkelser eller andra förmåner, inklusive skyldigheten att deklarera/disclose sådana förmåner.

  1.7.3 Förbud mot överföring av poäng. Poäng som samlats av en Lojalitetsprogrammedlem är endast till för medlemmen och får inte överföras, säljas, bytas ut, hyras ut, lånas ut eller erbjudas för auktion till någon. Poäng som Lojalitetsprogrammet anser har överförts i strid med Programvillkoren kan komma att konfiskeras.

  1.7.4 Policy för poängens giltighetstid. Poäng är giltiga i 24 månader från intjäningsdatumet. Om de inte löses in inom denna giltighetsperiod kommer Poängen att förfalla och bli ogiltiga automatiskt. Antalet Poäng som förfaller inom de närmaste 30 dagarna visas alltid på Medlemskontot (App/Web).

  1.7.5 Förverkade eller annullerade Poäng. När Poäng har förverkats eller annullerats kan Poängen inte återställas, men en Medlem kan tjäna nya Poäng, såvida inte den Medlemmens konto har avaktiverats.

  1.7.6 Tjäna poäng på mer än ett lojalitetsprogram. Eventuell samtidig kreditering av miles under frequent flyer-program samt bonuspoäng från andra kundlojalitetsprogram (såsom Miles & More, BahnBonus etc.) å ena sidan, och H Rewards poäng å andra sidan, är uteslutet; enligt medlemmens val, antingen miles/bonus poäng eller H Rewards Poäng krediteras en gång per vistelse (vid utcheckning). Om en medlem väljer att få miles/bonus poäng krediterade till en annan kundr lojalitets- eller belöningsprogram, kommer han/she varken att krediteras sina/her H Rewards poäng, och inte heller kommer hans eller hennes "Kvalificerande avgifter" och "Statusnatt(ar)" att registreras för den aktuella vistelsen. Om tjänster används på Deltagande Hotell baserat på nivåspecifika medlemspriser, ska detta inte ge upphov till en rätt att krediteras bonuspoäng i ett annat kundlojalitets- eller belöningsprogram.

  1.8 Annullering av medlemskap 1.8.1 Annullering eller avstängning av medlemskonton i. Uppsägning av medlem. En medlem kan när som helst säga upp sitt/her medlemskap i lojalitetsprogrammet genom att skicka ett skriftligt meddelande (t.ex. via e-post) om uppsägningen till H Rewards Servicecenter. Hans eller hennes medlemskap och den medlemskapsstatus som uppnåtts ska då upphöra det datum då uppsägningen träder i kraft. Alla Poäng som inte har lösts in vid den tidpunkten blir ogiltiga på uppsägningsdatumet och kan inte återställas eller överföras därefter. Vouchers för Awards som redan har utfärdats förblir dock giltiga (fram till det datum som anges på respektive voucher). ii. Uppsägning eller avstängning av företaget. Företaget kan säga upp en medlems konto utan att ange skäl med fyra veckors uppsägningstid (vanlig uppsägning). En vanlig uppsägning (dvs. uppsägning utan att ange skäl) av ett medlemskap på en högre nivå av företaget är dock endast möjlig tidigast vid utgången av medlemmens befintliga nivå av medlemskap. Vid en vanlig uppsägning av en medlems konto av företaget kommer alla oinlösta poäng, inlösenpriser och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus att förverkas efter utgången av sex (6) månader från det effektiva datumet för uppsägningen och kan inte återställas eller överföras därefter. Oavsett vilken medlemsnivå en medlem har, kan företaget säga upp en medlems konto när som helst med omedelbar verkan, av orsak inklusive, utan begränsning, om medlemmen har: a) underlåtit att betala något fakturabelopp för tjänster från ett Deltagande hotell, trots att ha fått en påminnelse; b) agerat på ett olämpligt, bedrägligt, kränkande eller fientligt sätt gentemot anställda, kunder eller partners till företaget eller de deltagande hotellen; c) uppsåtligen brutit mot eller överträtt något av dessa programvillkor; eller d) bedrägligt hävdat berättigande att tjäna in eller lösa in Poäng eller åtnjuta förmåner; iii. Rättsliga åtgärder. Alla företagets rättigheter att göra anspråk på medlemmen förblir opåverkade och kommer inte att begränsas av dessa programvillkor på något sätt.

  1.8.2 Effekt av annullering av medlemskap i. Vid uppsägning av medlemskap i Lojalitetsprogrammet av Företaget på grund av orsak enligt avsnitt 1.8.1 (ii.), kommer alla oinlösta Poäng för Medlemmen att förverkas utan ersättning och respektive Medlem kommer inte längre att kunna delta i Lojalitetsprogrammet. ii. Om företaget avslutar en medlems konto kan medlemmen inte ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet igen och alla konton som öppnats i medlemmens namn och poäng och inlösentillägg som tjänats in på det kontot kommer att förverkas vid upptäckt med retroaktiv verkan. iii. Om en medlem avslutar sitt/her -konto i lojalitetsprogrammet kan medlemmen ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet vid ett senare tillfälle, men inga poäng eller inlösenrätter som tidigare förverkats eller förfallit kommer att återställas till medlemskontot. iv. All Medlemsstatus avslutas vid uppsägning av ett Medlemskonto.

  1.8.3 Ändring av lojalitetsprogrammet. Om inte annat uttryckligen förbjuds eller begränsas av tillämpliga lagar, enligt vad som anges i avsnitt 6, har företaget rätt att när som helst ändra, begränsa, modifiera eller avbryta tilldelningarna och tilldelningsnivåerna, även om sådana ändringar kan påverka värdet av poäng eller möjligheten att erhålla vissa tilldelningar, förutsatt att detta inte diskriminerar medlemmen på ett orimligt sätt eller i ond tro. Med framtida verkan kan företaget bland annat (i) öka eller minska antalet poäng som erhålls för en vistelse eller som krävs för en Bonus; (ii) dra tillbaka, begränsa, ändra eller annullera Bonus; (iii) lägga till spärrdatum, begränsa tillgängliga rum för Bonus på något Deltagande hotell eller på annat sätt begränsa den fortsatta tillgängligheten av Bonus; och (iv) ändra programförmåner, partners i lojalitetsprogrammet, platser som betjänas av företaget eller dess resepartners, villkor för deltagande, regler för att tjäna, lösa in, behålla eller förverka poäng, eller regler som styr användningen av Awards, får medlemmar inte förlita sig på den fortsatta tillgängligheten av någon Award eller Award-nivå och kategori. Ändringar eller tillägg till Awards och Awards-nivåer kommer att publiceras på webbplatsen.

  1.8.4 Förmåner som är föremål för tillgänglighet och ändring. Alla Lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser och tjänster är beroende av tillgänglighet och kan ändras när som helst utan föregående meddelande, om inte annat uttryckligen anges (t.ex. i avsnitt 6).

  1.8.5 Behörighet att erhålla förmåner. Varje medlem är ansvarig för att kontrollera att han eller hon följer tillämpliga lagar och eventuella riktlinjer som är relevanta för medlemmen för att acceptera förmåner och tillåtelser att ta emot sådana förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, priser eller tjänster under lojalitetsprogrammet (inklusive men inte begränsat till poäng och inlösenpriser). Företaget kommer inte att verifiera detta.

  1.8.6 Ingen försäljning eller överföring. Poäng, Inlösenbonusar och andra medlemsförmåner får inte säljas, bytas, växlas, leasas, lånas ut eller erbjudas på auktion eller på annat sätt överföras (annat än av Företaget eller dess ombud). Alla försök till överföring, försäljning, byteshandel, utbyte, uthyrning eller auktion kommer att vara ogiltiga och respektive Poäng, Inlösenprisoch Medlemsförmåner kommer att konfiskeras. Företaget och dess samarbetspartners med avseende på lojalitetsprogrammet kan vägra att hedra eller erkänna poäng, inlösenrätter eller medlemsförmåner som företaget har anledning att tro kan ha överförts, sålts eller bytts ut.

  1.8.7 Inlösentilldelningar. Utan hinder av ovanstående bestämmelser får Inlösenpremier endast ges bort till tredje person för eget bruk om Medlemmen personligen har en personlig relation till dem, t.ex. familjemedlemmar, vänner och bekanta, men kan inte bytas mot andra Premie eller kontanter.

  2 TJÄNA POÄNG

  2.1 Intjäningsmöjligheter på deltagande hotell 2.1.1 Varje medlem erhåller minst åtta (8) poäng för varje euro (eller motsvarande lokal valuta omvandlad till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 på kvalificerande avgifter ("Basbelöningspoäng"). Medlemmar på högre nivåer erhåller poäng i enlighet med avsnitt 4.

  2.1.2 "Kvalificerande avgifter" är avgifter som uppstår under en vistelse i ett gästrum på ett Deltagande hotell av en Medlem på dennes/her folio och upp till två (2) ytterligare gästrum, inklusive, utan begränsning, avgifter för: i. Kvalificerade priser för statusnätter och ii. mat och dryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) och kan utesluta avgifter som uppkommit på försäljningsställen som inte förvaltas eller drivs av det Deltagande hotellet; om avgifterna uppkommer på de Deltagande hotellens restauranger och barer oberoende av en vistelse på respektive Deltagande hotell är de Kvalificerande avgifterna begränsade till 1 000 euro per Medlem för varje restaurang- eller barbesök; i sådana fall krediteras Poäng endast till Medlemmens Konto om Medlemmen anger sitt/her medlemsnummer vid betalningstillfället. En (1) euro i Kvalificerande avgifter motsvarar en statuspoäng ("Statuspoäng").

  2.1.3 Icke-kvalificerande avgifter. Avgifter som inte kvalificerar för Poäng, inkluderar alla gratistjänster, Poänginlösenpriser eller andra avgifter eller kostnader inklusive, utan begränsning: (A) avgifter för banketter, möten eller andra funktioner; (B) andra avgifter som betalas inklusive, utan begränsning, parkering, affärscenter, butiker och andra tredjepartstjänster; och (C) rumsprisrelaterade skatter och serviceavgifter (om inte sådana skatter och serviceavgifter ingår i rumspriset), dricks, avgifter (t.ex. sen avbokningsavgift eller no-show-avgifter), obligatoriska avgifter (t.ex, resortavgifter) och andra tillämpliga avgifter. (D) rabatterade avgifter/prices (t.ex. vid rabatter för besättningar och personal etc.), med undantag för rabatter som beviljas medlemmar i lojalitetsprogram (t.ex. rabatterade priser på mat och dryck för medlemmar i Hither Tier).

  2.1.4 Kvalificerande natt / Statusnatt. En "kvalificerande natt" (även kallad "statusnatt") är en natt som en medlem registrerar sig för, och personligen betalar och bor på ett deltagande hotell, för vilket (i) rummet faktureras till medlemmen, eller (ii) gästrummet faktureras direkt till en tredje part som har åtagit sig att betala kostnaderna för medlemmens vistelse, om inte medlemmens vistelse är förknippad med en konvention eller ett gruppmöte. Med andra ord måste följande kriterier vara uppfyllda för att en natt ska kvalificera sig som "Statusnatt": i. Det måste vara en natt som en medlem bor på ett deltagande hotell och för vilken medlemmen (A) uppger sitt/her medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen; (B) betalar ett kvalificerande pris eller löser in en poänginlösningstilldelning för vistelsen; och (C) bor i ett av de reserverade gästrummen. En Medlem kan endast tjäna Poäng för upp till tre (3) gästrum under en Statusnatt om han/she bor i ett av de reserverade gästrummen och betalar ett Kvalificerande pris eller löser in en Poänginlösenbonus eller en kampanjbonus för alla gästrummen. ii. Medlemmar kan inte tjäna in eller få förmåner på flera deltagande hotell för samma vistelsedatum. iii. Endast en medlem per gästrum kan tjäna poäng och erhålla förmåner. Om fler än en medlem bor i samma gästrum måste medlemmarna vid incheckningen bestämma vilken medlem som ska krediteras poäng och få förmåner för avgifterna för rummet, och detta måste vara den medlem som betalar räkningen.

  2.1.5 Kvalificerande priser. Ett "Kvalificerat pris" är det pris som en Medlem betalar för en vistelse i ett gästrum på ett Deltagande hotell, vilket kvalificerar för att tjäna Poäng. Kvalificerade priser inkluderar alla priser som inte listas nedan eller i beskrivningen av priser som icke-kvalificerade priser. Om inget annat specifikt anges kommer medlemmar att få sina medlemsnivåförmåner under vistelser på kvalificerade priser. Priser som bokas med följande metoder räknas inte som kvalificerande priser: i. Rummet bokades via en resebyrå, reseplattform online eller annan tredjepartskanal inklusive, utan begränsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; dock ska specialavtalade företagspriser som bokas via sådana kanaler anses vara ett Kvalificerat pris; ii. Gästrummet bokades till ett gruppris som en del av ett evenemang, möte, konferens eller organiserad tur, eller iii. Rummet bokades till ett personalpris, specialpriser som erbjuds anställda inom resebranschen (t.ex. researrangörer, grossister, resebyråer, rederier, flygbolag), eller ett crew room-pris eller paket; eller iv. Gästrummet var gratis för gästen, eller v. En voucher från en tredjepartsleverantör löstes in för gästrummet, eller vi. Rummet bokades till specialpriser för%20partnerföretag, t.ex. via portalerna corporate-benefits.de eller mitarbeitervorteile.de.

  2.1.6. Om ett hotell eller annan egendom upphör att vara ett Deltagande Hotell, kommer alla vistelser efter detta datum inte att vara berättigade att tjäna Poäng oavsett när bokningen gjordes.

  2.2 Individuellt intjänande för kvalificerande debiteringar och statusnätter Ingen annan person än medlemmen kan tjäna poäng på kvalificerande debiteringar för sitt/her medlemskonto. Poäng för ett rum som delas av två eller fler Lojalitetsprogramsmedlemmar kommer endast att tilldelas en Lojalitetsprogramsmedlem.

  2.3 Utländsk valuta Antalet intjänade poäng på Deltagande hotell där en annan valuta än euro används kommer att beräknas baserat på Kvalificerade avgifter konverterade till euro till den växelkurs som används av företaget på datumet för databehandling.

  3 LÖSA IN POÄNG

  3.1 Inlösen av poäng för utmärkelser. En medlem kan lösa in de poäng han eller hon har tjänat för att erhålla vissa priser ("inlösenpris") inklusive, utan begränsning, rum på deltagande hotell och andra tjänster och varor. En fullständig lista över de inlösenpriser som för närvarande erbjuds och ytterligare alternativ för att lösa in poäng finns på H Rewards Appen och i Medlemssidan på Lojalitetsprogrammets Webbplats.

  3.1.1 Poäng och Priser kan inte bytas eller lösas in mot kontanter eller krediter.

  3.1.2 Inlösendepåer är endast giltiga för individuella resor och är inte giltiga för gruppresor, paketresor, kongresser eller andra specialpriser och/or paketprogram, mat- och dryckeskrediter, oförutsedda utgifter eller serviceavgifter.

  3.1.3 "Uppgradering" och "Uppgradering av svit" kan endast lösas in i samband med en normal bokning som görs via H Rewards kanalerna.

  3.2 Rum på deltagande hotell. Om inte annat anges i det enskilda fallet i fråga, kan en Medlem lösa in Poäng mot kuponger för nätter i enkel- eller dubbelrum på Deltagande Hotell ("Inlösenkväll"). Inlösen av kuponger för bonusinlösennätter är beroende av tillgängligheten av kvalificerade rum vid tidpunkten för bokningen. Förhandsbokningar krävs och måste bokas genom H Rewards Kanalerna. När bokningen görs måste medlemmen ange att bokningen gäller en "inlösenkväll" och måste ange kupongnumret. Vouchers för Bonusinlösenkvällar kan inte användas för befintliga bokningar.

  3.2.1 Standardgaranti och avbokningsregler för ett Deltagande Hotell gäller för bokningar av Bonusinlösenkvällar inklusive, utan begränsning, alla krav på minsta vistelselängd, krav på kreditkortsgaranti och avgifter för sen avbokning, no-shows, och tidig utcheckning. i. En poängåterbetalning kan utfärdas för en vistelse som är kortare än antalet dagar på Inlösenpriset, förutsatt att Medlemmen informerar det Deltagande hotellets reception minst 24 timmar i förväg om den tidiga utcheckningstiden. ii. Om en medlem inte avbokar en garanterad bokning för en inlösennatt inom den tillåtna avbokningsperioden, blir respektive voucher för inlösennatten ogiltig och tio (10) procent av de poäng som löstes in mot en sådan voucher kommer att återbetalas till medlemmens konto.

  3.2.2 Antalet Poäng som krävs för en kupong för en Inlösennatt varierar beroende på det Deltagande Hotellets kategori och de rumstyper som finns tillgängliga på det Deltagande Hotellet, vistelsens längd och kan också variera beroende på årstid. En lista över kategorier av Deltagande hotell finns på Lojalitetsprogrammets webbplats. Företaget kan när som helst ändra ett Deltagande hotells kategori i Lojalitetsprogrammet.

  3.2.3 Vid inlösen av Poäng mot en kupong för en Inlösennatt, inkluderar Inlösennatten kostnaden för ett standard enkel- eller dubbelrum på ett Deltagande Hotell och rumsskatt/service avgifter, om några. Alla andra avgifter, inklusive oförutsedda utgifter, kommunala avgifter och skatter (t.ex. kulturskatt, stadsskatt, etc.) betalas av Medlemmen separat och ingår inte i den Inlösningsnatt för Bonus. i. Standardrummens storlek, läge och bekvämligheter varierar mellan Deltagande hotell och Deltagande varumärken. Uppgraderade rum, inklusive uppgraderingar baserade på storlek, utsikt, tjänster och/or sviter, kan vara tillgängliga till en högre poängkostnad. ii. Preferenser gällande typ av rum (t.ex. sängkläder och rökpreferenser) kan begäras med en Award Redemption Night, men är inte garanterade. iii. För alla bokningar på Zleep Hotels, inklusive för Award Redemption Nights, krävs en kreditkortsgaranti. När det gäller Award Redemption Nights debiteras gästens kreditkort endast om den strikta policyn om rökförbud i rummen på Zleep Hotels inte har följts av medlemmen eller hans/her följeslagare. I sådana fall debiteras gästens kreditkort med 1 500 DKK eller 1 500 SEK.

  3.2.4 Medlemmar kommer inte att få poäng för den del av deras vistelse på ett Deltagande hotell som avser inlösen av en bonusnatt.

  3.2.5 En Medlem kan lösa in Poäng för upp till totalt nio (9) rum på samma Deltagande Hotell under samma datum. När detta görs samtycker medlemmen till att göra legitima bokningar för inlösennätter i god tro för användning endast av medlemmen och hans eller hennes inbjudna gäster, och inte för några andra ändamål, inklusive utan begränsning, återförsäljning, otillåten överlåtelse eller publicering på tredje parts webbplatser, eller göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar, eller någon bokning i väntan på efterfrågan. Företaget förbehåller sig rätten att avboka alla bokningar för inlösennätter som det anser bryter mot programvillkoren.

  3.2.6 Om ett Deltagande Hotell av någon anledning lämnar Lojalitetsprogrammet efter att en Medlem gjort en bokning för en Inlösenkväll men innan Medlemmens vistelse, kommer Företaget att göra rimliga ansträngningar för att det tidigare Deltagande Hotellet ska hedra bokningen eller hjälpa till att ordna likvärdigt boende i närheten; Företaget kan dock inte garantera att eventuella Priser, uppgraderingar eller andra förmåner som en Medlem kan tjäna under Lojalitetsprogrammet kommer att hedras av det berörda hotellet. Om detta är anledningen till att en Medlem inte använder sin Inlösningsnatt för Bonus kan han eller hon returnera Bonusen. Poängen som lösts in för inlösenkvällen kommer då att återbetalas till hans eller hennes Medlemskonto.

  4 MEDLEMSKAP PÅ HÖGRE NIVÅ

  4.1 Krav på uppgradering och underhåll av medlemskap

  4.1.1 Uppgradering av medlemskap. För att uppgradera sitt medlemskap till nästa högre nivå måste medlemmen uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan inom en medlemscykel. En "medlemscykel" ska avse en period på tolv (12) månader som börjar från det datum då en medlem registreras på den aktuella medlemsnivån. Efter slutet av denna cykel startar en ny medlemscykel. Om medlemsnivån ändras under en medlemscykel, kommer en ny medlemscykel att räknas från ändringsdatumet. En medlem kommer att uppgraderas till nästa högre medlemsnivå inom tre (3) dagar efter att ha uppfyllt kriterierna för uppgraderingen.

  4.1.2 Bibehållande av medlemsnivå. Efter att ha uppgraderats till en högre medlemsnivå kan en medlem behålla sitt medlemskap på en sådan högre nivå under en medlemscykel. För att behålla sitt medlemskap på denna högre nivå under nästa Medlemscykel måste en Medlem uppfylla följande kriterier, vilka definieras i Tabell 1 nedan. Om en medlem med högre nivå inte uppfyller kriterierna för att behålla sin/her aktuella medlemsnivå under en medlemscykel, kommer han/she automatiskt att nedgraderas till den medlemsnivå för vilken han/she uppfyllde kriterierna i föregående cykel.

  Tabell 1: Regler för uppgradering till och bibehållande av nästa högre medlemsnivå

  MedlemskapsnivåSilver Villkor för uppgradering till nästa nivå inom en medlemscykel: 3 statusnätter eller 350 EUR i kvalificerande avgifter Villkor för att behålla den nuvarande nivån: 3 statusnätter eller 350 EUR i kvalificerande avgifter

  MedlemskapsnivåGold Villkor för uppgradering till nästa nivå inom en medlemscykel: 22 statusnätter eller 2 150 EUR i kvalificerande avgifter Villkor för att behålla den aktuella nivån: 5 statusnätter eller 500 EUR i kvalificerande avgifter

  MedlemskapsnivåPlatinum Villkor för uppgradering till nästa nivå inom en medlemscykel: 35 statusnätter eller 3 500 EUR i kvalificerande avgifter Villkor för att behålla den aktuella nivån: 30 statusnätter eller 3 000 EUR i kvalificerande avgifter

  4.2 Medlemsförmåner för medlemskap på högre nivå

  Medlemmar på högre nivå får följande ytterligare förmåner som anges i tabell 2, vilka förklaras mer i detalj i avsnitt 4.2; de förmåner som beviljas medlemmar på högre nivå på deltagande hotell i Kina (för dessa programvillkor exklusive Hongkong, Macao och Taiwan) kan dock vara annorlunda. De förmåner som beviljas medlemmar med högre nivå beror på deras medlemsnivå vid ankomsttidpunkten och inte på deras medlemsnivå vid den tidpunkt då de gjorde bokningen. Om deras medlemskap nedgraderades under perioden mellan bokningen och deras ankomst, ska förmånerna anpassas till den lägre nivån.

  Tabell 2: Medlemsförmåner för medlemskap på högre nivå

  MedlemskapsnivåSilver Poäng enligt avsnitt 2.1.1 ("Basbelöningspoäng") 8 Bonuspoäng plus Baspoäng enligt avsnitt 2.1.1 8 12 20 Ytterligare Bonuspoäng för bokningar via digitala H Rewards bokningskanaler (t.ex. H Rewards Webbplatsen och H Rewards appen) 8 Medlemspriser (rabatt på det flexibla priset))* 8 Sen utcheckning 1.00pm

  MedlemsnivåGold Poäng enligt avsnitt 2.1.1 ("Basbelöningspoäng") 8 Bonuspoäng plus Baspoäng enligt avsnitt 2.1.1 20 Ytterligare bonuspoäng för bokningar via digitala H Rewards bokningskanaler (t.ex. H Rewards Webbplatsen och H Rewards appen) 12 Medlemspriser (rabatt på det flexibla priset))* 12 Rabatt på mat och dryck 10 Gratis frukost - 1 gratis frukost eller 10 EUR F&B voucher Tidig incheckning** Ja Sen utcheckning 2.00pm

  Medlemskapsnivå Platinum Poäng enligt avsnitt 2.1.1 ("Basbelöningspoäng") 8 Bonuspoäng plus Baspoäng enligt avsnitt 2.1.1 20 Ytterligare bonuspoäng för bokningar via digitala H Rewards bokningskanaler (t.ex. H Rewards Webbplatsen och H Rewards appen) 12 Medlemspriser (rabatt på det flexibla priset))%0915 % Garanterat rum 48 timmar i förväg Uppgradering av rum Ja Rabatt på mat och dryck 10 Gratis frukost 2 gratis frukostar eller 25 EUR F&B voucher Tidig incheckning* Ja Sen utcheckning 3.00pm

  *För priser med all-inclusive, helpension eller halvpension är rabatten som medlemmar på högre nivå får minst två procent (2%) och kan vara upp till fem procent (5%). ** Tidig incheckning erbjuds inte på Zleep Hotels och på deltagande hotell på det kinesiska fastlandet.

  4.2.1 Silver Medlemsförmåner. Silver Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemsförmånerna:

  • Bonus Reward-poäng: Silver Medlemmar får de grundläggande bonuspoängen enligt avsnitt 2.1.1 plus ytterligare åtta (8) poäng för varje euro (eller motsvarande i lokal valuta omvandlat till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 på kvalificerande avgifter.
  • Ytterligare bonuspoäng: Om en Silver -medlem bokar ett rum på Deltagande hotell via digitala H Rewards bokningskanaler (t.ex. H Rewards Webbplatsen och H Rewards App), får han eller hon ovannämnda Bonus Reward-poäng plus åtta (8) poäng för varje euro (eller motsvarande lokal valuta omvandlad till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 om kvalificerande avgifter.
  • Medlemspriser (bokningsrabatt): En medlem får en rabatt på åtta procent (8 %) på det flexibla priset om han eller hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset gäller, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till nio (9) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper. För all-inclusive, helpension eller halvpension är rabatten minst två procent (2%) och kan vara upp till fem procent (5%).
  • Sen utcheckning: Denna förmån är beroende av tillgänglighet på det Deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 13.00 och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning. Dessutom är denna förmån endast tillgänglig för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser.

  4.2.2 Gold medlemsförmåner. Gold Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemsförmånerna:

  • Bonusbelöningspoäng: Gold Medlemmar får de grundläggande bonuspoängen enligt avsnitt 2.1.1 plus ytterligare tolv (12) poäng för varje euro (eller motsvarande i lokal valuta omvandlat till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 på kvalificerande avgifter.
  • Ytterligare bonuspoäng: Om en Gold -medlem bokar ett rum på Deltagande hotell via digitala H Rewards bokningskanaler (t.ex. H Rewards Webbplatsen och H Rewards App), får han eller hon ovannämnda Bonus Reward-poäng plus tolv (12) poäng för varje euro (eller motsvarande lokal valuta omvandlad till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 om kvalificerande avgifter.
  • Medlemspriser (bokningsrabatt): En medlem får en rabatt på tolv procent (12 %) på det flexibla priset om han eller hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset gäller, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till nio (9) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper. För all-inclusive, helpension eller halvpension är rabatten minst två procent (2 %) och kan vara upp till fem procent (5 %).
  • Tidig incheckning: Denna förmån gäller i mån av plats på det deltagande hotellet på ankomstdagen och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: Denna förmån är beroende av tillgänglighet på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning. Dessutom är denna förmån endast tillgänglig för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser.
  • F&B: En medlem får en rabatt på minst tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) på restauranger och barer på deltagande hotell om han eller hon identifierar sig/herself som medlem. Rabatten ges inte på mat och dryck som bokats i förväg eller på mat och dryck som ingår i rumspriset.
  • Gratis frukost: Medlemmar får en (1) gratis frukost för varje Kvalificerande natt som bokas på Deltagande hotell. På Deltagande hotell där frukosten alltid ingår i rumspriset, eller om en medlems bokning baseras på ett pris som redan inkluderar priset för frukosten, kommer a%20ten (10) euro F&B voucher per vistelse erbjuds istället.

  4.2.3 Platinum medlemsförmåner. Platinum Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemsförmånerna:

  • Bonusbelöningspoäng: Platinum Medlemmar får de grundläggande bonuspoängen enligt avsnitt 2.1.1 plus ytterligare tjugo (20) poäng för varje euro (eller motsvarande i lokal valuta omvandlat till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 på kvalificerande avgifter.
  • Ytterligare bonuspoäng: Om en Platinum -medlem bokar ett rum på Deltagande hotell via digitala H Rewards bokningskanaler (t.ex. H Rewards Webbplatsen och H Rewards App), får han eller hon ovannämnda Bonus Reward-poäng plus tolv (12) poäng för varje euro (eller motsvarande lokal valuta omvandlad till euro enligt regelbundet uppdaterade valutakurser) som medlemmen spenderar i enlighet med avsnitt 2.1.2 om kvalificerande avgifter.
  • Medlemspriser (bokningsrabatt): En medlem får en rabatt på femton procent (15 %) på det flexibla priset om han eller hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset gäller, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till nio (9) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper. För all-inclusive, helpension eller halvpension är rabatten minst två procent (2 %) och kan vara upp till fem procent (5 %).
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande Hotell kommer att garanteras när bokningen görs 48 timmar före den planerade ankomsten. Förmånen "Garanterat rum" kan dock inte tillämpas på bokningar som görs via tredje part eller på bokningar för bonusinlösennätter och kanske inte är tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. under mässor, evenemang etc.). Förmånen "Garanterat rum" kan inte användas i samband med inlösen av poäng för Awards eller någon typ av kampanj eller rabatterade priser. Medlemmar har ingen rätt att få ett visst rum eller ett rum i en viss rumskategori; bokning till medlemspriser är inte möjlig.
  • Uppgradering av rum: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell i mån av tillgänglighet för hela vistelsens längd vid tidpunkten för incheckningen. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre läge/view, etc.). Denna uppgradering gäller endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av bonus och är inte tillgänglig på Zleep Hotels.
  • Tidig incheckning: Denna förmån är beroende av tillgänglighet på det deltagande hotellet på ankomstdagen och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusinlösennätter och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: Denna förmån är beroende av tillgänglighet på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på Deltagande hotell fram till kl. 15.00 och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och kanske inte är tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på minst tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) på restauranger och barer på deltagande hotell om han eller hon identifierar sig/herself som medlem. Rabatten ges inte på mat och dryck som bokats i förväg eller på mat och dryck som ingår i rumspriset.
  • Två (2) kostnadsfria frukostar: En medlem får två (2) kostnadsfria frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje bokad Kvalificerande Natt på Deltagande Hotell. På deltagande hotell där frukosten alltid ingår i rumspriset, eller om en medlems bokning baseras på ett pris som redan inkluderar frukostpriset, erbjuds istället en F&B-voucher på tio (25) euro per vistelse.

  5 INGEN GARANTI FÖR SPECIFIKA FÖRMÅNER; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

  5.1 Företaget garanterar inte den kontinuerliga tillgängligheten av några specifika priser eller förmåner, eller den kontinuerliga tillgängligheten av H Rewards Kanaler.

  5.2 Företagets ansvar är begränsat enligt följande:

  5.2.1 Bolaget är ansvarigt utan begränsning i fall av (i) skada på kropp, liv och hälsa orsakad av uppsåtligt fel eller försummelse av Bolaget eller dess ställföreträdare; (ii) skada orsakad av uppsåtligt fel eller grov försummelse av Bolaget eller dess ställföreträdare; och i fall (iii) där ansvar inte kan uteslutas enligt tvingande lag.

  5.2.2 Ansvaret för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (varmed avses Bolagets förpliktelser som är väsentliga för Lojalitetsprogrammet och som Medlemmen förlitade sig på vid ingåendet av Programvillkoren) på grund av ringa vårdslöshet av Bolaget eller dess ställföreträdare är begränsat till de skador som typiskt sett kunde förutses enligt Programvillkoren.

  5.2.3 Bolagets ansvar i alla andra fall är uteslutet.

  6 ÄNDRING AV PROGRAMVILLKOREN

  6.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra Programvillkoren och alla villkor som avses häri (såsom förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, Priser och tjänster samt Poängregler) från tid till annan i enlighet med följande bestämmelser:

  6.1.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra Programvillkoren när som helst om detta blir nödvändigt på grund av faktiska förändringar (t.ex. av kontaktinformation) eller på grund av ny utveckling inom teknik eller liknande omständigheter. Företaget kommer att meddela Medlemmarna minst sex (6) veckor i förväg innan sådana ändringar träder i kraft.

  6.1.2 Bolaget får även ändra de Programvillkor som anges häri vid ändring av lagbestämmelser eller vid ändring av rättspraxis som påverkar en eller flera bestämmelser i Programvillkoren; i detta fall ska de berörda villkoren justeras så att de överensstämmer med den nya rättsliga situationen. Företaget kommer att ge medlemmarna minst sex (6) veckors varsel innan sådana ändringar träder i kraft, såvida det inte krävs enligt lag eller av juridiska skäl att genomföra ändringen tidigare.

  6.1.3 Utöver detta får Bolaget ändra Programvillkoren (inklusive de Tilldelningar, förmåner och andra bestämmelser som avses i Programvillkoren) om sådana ändringar inte innebär att Medlemmarna missgynnas i strid med god tro och Medlemmarna har möjlighet att invända mot ändringen. I detta fall kommer företaget att meddela medlemmarna om ändringarna i textform som överförs via post, e-post eller på något annat sätt. Om en Medlem inte invänder mot sådana ändringar i text inom sex (6) veckor, ska detta anses vara samtycke och ändringen träder i kraft efter utgången av invändningsperioden. Bolaget kommer vid förhandsbesked om kommande ändringar att uttryckligen uppmärksamma Medlemmarna på denna konsekvens av att avstå från att invända. Om en medlem invänder mot en sådan ändring kan hans eller hennes medlemskap sägas upp (genom uppsägning för bekvämlighet).

  6.1.4 Vid ändringar av Programvillkoren kommer Företaget alltid att ta vederbörlig hänsyn till Medlemmarnas legitima intressen. Alla skadeståndsanspråk från Medlemmar på grund av ändringar i Programvillkoren är uteslutna.

  6.2 Om inte annat anges kommer den uppdaterade versionen av Programvillkoren att gälla för Medlemmars deltagande i Lojalitetsprogrammet från och med dess ikraftträdandedatum.

  7 UPPSÄGNING AV LOJALITETSPROGRAMMET

  7.1 Företaget kan, efter eget gottfinnande och med sex (6) månaders varsel, avsluta Lojalitetsprogrammet för alla aktiva Medlemmar eller ersätta det med ett liknande Lojalitetsprogram. När uppsägningen av lojalitetsprogrammet har trätt i kraft kan medlemmarna inte längre samla poäng eller göra anspråk på inlösenpriser, eller lojalitetsprogrammets förmåner eller bekvämligheter.

  7.2 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet helt eller delvis, i vilken jurisdiktion som helst med mindre än sex månaders varsel om det krävs enligt tillämplig lag.

  7.3 När lojalitetsprogrammet avslutas kommer alla outlösta poäng och outhämtade tilldelningar att förverkas utan någon skyldighet för företaget att tillhandahålla ersättning eller en ersättning, och utan något ansvar för företaget.

  8 TILLÄMPLIG LAG

  8.1 Den lag som är tillämplig på Programvillkoren är tysk lag utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter och FN:s köpkonvention (CISG).

  8.2 Om du som konsument är bosatt i Europeiska unionen och företaget tillhandahåller sina tjänster i samband med programvillkoren i den medlemsstat där du är bosatt, kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa Programvillkor påverkar din rätt som konsument att förlita dig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lagstiftning.

  8.3 Företaget är inte skyldigt att delta i ett skiljeförfarande och erbjuder sig inte heller att delta i ett sådant förfarande.

  9 ÖVRIGT

  9.1 Ändring av kontaktuppgifter. Varje medlem är ansvarig för att meddela företaget om eventuella ändringar i hans eller hennes kontaktuppgifter.

  9.2 Kontroller av medlemskontot. I enlighet med gällande dataskyddslagar förbehåller sig företaget rätten att kontrollera alla medlemmars konton, när som helst och utan föregående meddelande, för efterlevnad av programvillkoren. Företaget kan granska alla medlemmars poäng och kvalificerande nätter och deras transaktionshistorik inklusive, utan begränsning, deras användning av lojalitetsprogrammets utmärkelser och andra förmåner.

  9.3 Korrigering av poäng och förmåner. När som helst och efter företagets eget gottfinnande och utan föregående meddelande kan företaget korrigera eller avbryta (i) uppgraderingen av medlemsnivån, (ii) antalet poäng som krediterats en medlems konto och (iii) någon annan förmån som har krediterats en medlems konto och som en medlem inte är berättigad till enligt programvillkoren.

  9.4 Skatter. Poäng, inlösenrätter och andra medlemsförmåner kan vara föremål för inkomstskatt eller andra skatter. Medlemmen är själv ansvarig för att betala alla sådana skatter och för att lämna alla tillämpliga upplysningar till tredje part inklusive, utan begränsning, den part som betalade för den transaktion från vilken medlemmen tjänade poäng. Företaget kommer inte att vara ansvarigt för någon skatteskuld, tull eller andra avgifter i samband med beviljandet av poäng, inlösenrätter och andra medlemsförmåner.

  9.5 Inget partnerskap. Ingenting i dessa Programvillkor är avsett eller ska tolkas som att skapa eller upprätthålla något bolagsförhållande, partnerskap, joint venture-förhållande eller liknande förhållande mellan Företaget och Medlemmarna.

  9.6 Avskiljbarhet. Om något av Programvillkoren är eller blir ogiltigt, ska detta inte påverka giltigheten av de andra villkoren. Om något av Programvillkoren anses vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska den delen anses vara separerad från Programvillkoren, utan att det påverkar giltigheten och genomförbarheten av alla andra villkor i detta Avtal.

  9.7 Hela avtalet. Dessa Program Ttillsammans med alla bestämmelser, regler eller krav som hänvisas till i dessa Programvillkor utgör hela avtalet mellan Företaget och Medlemmarna avseende Lojalitetsprogrammet.

  9.8 Behörig version. Den tyska versionen av dessa Programvillkor är den juridiskt bindande versionen.