H REWARDS LOYALTY PROGRAM TERMS & CONDITIONS, med verkan från och med den 22 februari 2023.

  Från och med den 22 februari 2023 gäller följande H Rewards Lojalitetsprogrammet (nedan kallat Lojalitetsprogrammet) är ett lojalitetsprogram som erbjuds av H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. är bl.a. moderbolag till Steigenberger Hotels GmbH och Steigenberger Hotels GmbH. H Rewards Pte. Ltd. Dessa företag ingår i H World Group (tidigare Huazhu Group).

  Lojalitetsprogrammet drivs av H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore, och dess dotterbolag (nedan kallat "Företaget").

  Företaget driver lojalitetsprogrammet med avseende på de hotellvarumärken som förvaltas av företaget och dess dotterbolag, inklusive men inte begränsat till "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" och "Zleep Hotels".

  Lojalitetsprogrammet drivs enligt de villkor som anges nedan om inget annat uttryckligen anges ("programvillkoren"). Programvillkoren reglerar företagets förhållande till medlemmarna i lojalitetsprogrammet (kollektivt "Lojalitetsprogrammets medlemmar", "Medlemmar", och individuellt "Lojalitetsprogrammets medlem", "Medlem" eller "Du"), inklusive hur medlemmarna hanterar sina konton, bokar bokningar, tjänar och löser in lojalitetsprogrampoäng ("Poäng") med deltagande hotell och fastigheter (var och en ett "deltagande hotell"), samt med tredjepartsprogram som har en affärsrelation med lojalitetsprogrammet.

  Genom att öppna ett medlemskonto för lojalitetsprogrammet ("Konto" eller "Medlemskapskonto") och acceptera lojalitetsprogrammets medlemstjänster godkänner du programvillkoren och tillämpningen av de tillhörande fördelarna för medlemmar, policyer och poängregler som görs tillgängliga för dig från tid till annan.

  Vid uppdateringar och/or ändringar av våra programvillkor: Sådana programvillkor ersätter alla tidigare villkor med avseende på lojalitetsprogrammet och medlemskap i detta mellan dig och företaget. Lojalitetsmedlemmar är ansvariga för att hålla sig informerade om programvillkoren och eventuella ändringar av programvillkoren och kommer att uppmanas att godkänna programvillkoren. Genom att acceptera kommer programvillkoren att vara den enda som styr medlemskapet framöver.

  1 GÅ MED I LOJALITETSPROGRAMMET

  1.1 Behörighet

  1.1.1.1 Medlemskap i lojalitetsprogrammet är gratis och tillgängligt för alla personer som:
  (a) har fyllt 18 år och har laglig behörighet att godkänna programvillkoren i det land där personen bor;
  (b) är bosatt i en jurisdiktion som juridiskt tillåter deltagande i Lojalitetsprogrammet;
  (c) inte är bosatt i territorier och länder som är föremål för omfattande sanktioner som utfärdats av det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control;
  (d) lämnar giltig och korrekt personlig information när han eller hon registrerar sig i lojalitetsprogrammet;
  (e) inte redan är medlem i lojalitetsprogrammet (dvs. inte redan har ett medlemskonto), och
  (f) inte tidigare har avslutats från lojalitetsprogrammet eller liknande lojalitetsprogram som drivs av företaget.

  1.1.2 Medlemmarna är ansvariga för att läsa och förstå lojalitetsprogrammets villkor, kontoutdrag och annan kommunikation från företaget om lojalitetsprogrammet för att förstå sina/her rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet. Om en medlem har några frågor om lojalitetsprogrammet eller dessa programvillkor ska medlemmen kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagande hotell // H Rewards Kanaler

  1.2.1 "deltagande hotell" är hotell, resorts och andra fastigheter för tillfällig vistelse som drivs under de deltagande varumärkena. Deltagande av ett hotell/brand sker efter företagets gottfinnande.

  En fullständig lista över Deltagande hotell publiceras på webbplatsen (enligt definitionen nedan) och uppdateras från tid till annan, särskilt när nya hotell ansluter sig till, eller befintliga Deltagande hotell lämnar Lojalitetsprogrammet.

  1.2. "H Rewards Kanaler" avser H Rewards kommunikationskanaler, särskilt H Rewards Officiella webbplatsen (hrewards.com/en, "webbplats"), callcenter för bokning och deltagande hotell.

  1.3 Nivå för medlemskap

  Medlemskapet i lojalitetsprogrammet är uppdelat i stigande ordning i följande kategorier: Star Membership, Silver Membership, Prestige Membership, Gold Membership, Platinum Membership och Diamond Membership.

  The Silver Medlemskap, Prestige Medlemskap, Gold Medlemskap, Platinum Medlemskap och Diamond Medlemskap kallas tillsammans för "Higher Tier Membership" och sådana medlemmar kallas för "Higher Tier Members".

  1.4 Grundläggande medlemskapsförmåner

  Ett antal förmåner är tillgängliga för alla nivåer av lojalitetsprogrammedlemmar ("grundläggande medlemsförmåner"). Dessa grundläggande medlemsförmåner erbjuds efter företagets gottfinnande och kan vara beroende av tillgången på de deltagande hotellen.

  Förmånerna för medlemskap på högre nivåer presenteras nedan i avsnitt 4.

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmar i lojalitetsprogrammet kommer att ha tillgång till telefonnummer för medlemsservice för bokningar, kundtjänst och förfrågningar om inlösen av bonusar på webbplatsen.

  1.4.2 Privatförsäljning. Alla nivåer av medlemmar kommer att ha möjlighet att dra nytta av särskilda kampanjer före allmänheten.

  1.4.3 Exklusiva kampanjer. Alla nivåer av medlemmar kommer att få ta del av exklusiva erbjudanden för bokningar på de deltagande hotellen.

  1.4.4 Gratis vattenflaska. Alla nivåer av medlemmar kan njuta av en gratis flaska vatten när de bokar och spenderar en kvalificerande natt (se nedan i avsnitt 2.1.4) på de deltagande hotellen utom på följande ställen. Zleep Hotels.

  1.4.5 Tillgång till arbetsutrymmen. Alla nivåer av medlemmar har rätt att använda samarbetsutrymmet på de deltagande hotellen, om det finns tillgängligt.

  1.5 Villkor för registrering

  1.5.1 Uppfyllande av registreringsansökan. En person kan ansöka om att registrera sig i Lojalitetsprogrammet genom att fullständigt och korrekt fylla i en ansökan via H Rewards Kanaler eller genom andra registreringskanaler som tillhandahålls eller erkänns av företaget och ange sin/her e-postadress för verifiering. Företaget kan efter eget gottfinnande och utan att ange några skäl neka en sökande medlemskap i lojalitetsprogrammet.

  1.5.2 Individuellt medlemskap. Endast enskilda personer är berättigade till medlemskap i lojalitetsprogrammet, och varje enskild person får endast ha ett medlemskonto. Företag, grupper och/or associerade enheter kan inte** registrera sig som medlemmar i lojalitetsprogrammet. Alla lojalitetsmedlemskonton är individuella konton och inga gemensamma konton är tillåtna. Lojalitetsprogrammets förmåner kan inte överlåtas om inte annat uttryckligen anges.

  1.5.3 Överlåtelse av medlemskonto. Efter ansökan till lojalitetsprogrammet kommer ett medlemskonto att öppnas och ett kontonummer ("medlemsnummer") kommer att tilldelas varje sökande. När en person får detta medlemsnummer blir han eller hon medlem som är berättigad att tjäna poäng på deltagande hotell. Ytterligare information finns i avsnitt 1.7 och avsnitt 2.

  1.5.4 Duplikatkonton. En medlem får inte ha ett eller flera dubbla konton i lojalitetsprogrammet vid någon tidpunkt. Om mer än ett medlemsnummer för lojalitetsprogrammet tilldelas en person för lojalitetsprogrammet, kommer han/she endast att få poäng för ett medlemskonto. Dubbla medlemskonton kan annulleras.

  1.5.5 Personlig profil. Information som tillhandahålls av en medlem kommer att bevaras i en personlig preferensprofil tillsammans med medlemskontot. All information som en medlem lämnar i sin/her personliga profil måste vara giltig och korrekt och måste hållas aktuell.

  i. En medlem kan ändra sitt/her mobiltelefonnummer, sin e-postadress eller sin adress genom att ändra sin/her information i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter. I vissa fall kan adressändringar kräva stödjande juridisk dokumentation.

  ii. Namnändringar på ett medlemskonto måste innehålla stödjande juridisk dokumentation, underskrift, datum och medlemsnummer. Mer information finns på vår webbplats.

  1.5.6 Användning av information som samlats in i ansökan. Den information som en medlem lämnar till företaget när han/hon fyller i ansökan till lojalitetsprogrammet och löser in poäng behandlas i enlighet med .H Rewards Integritetspolicy.

  1.6 Medlemskapskommunikation

  1.6.1 Kommunikation av relevant information är viktig för att administrera lojalitetsprogrammet och ge varje medlem möjlighet att maximera fördelarna med medlemskapet. Medlemmarna kommer att få lojalitetsprogramkommunikation i enlighet med vad som tillåts av och i enlighet med tillämplig lag.

  1.6.2 All kommunikation om lojalitetsprogrammet kommer att skickas till en medlem via olika kanaler, t.ex. per post eller e-post till den eller de adresser som för närvarande anges i medlemmens konto. Kommunikationer som levereras till den registrerade adressen anses ha mottagits en (1) arbetsdag efter avsändandet om de levereras till medlemmens e-postadress eller fem (5) arbetsdagar efter avsändandet om de levereras till den angivna postadressen. Medlemmarna måste hålla sina e-post- och postadresser aktuella. Varken företaget eller lojalitetsprogrammet ska ha något ansvar för felriktad eller förlorad post eller för eventuella konsekvenser av detta.

  1.6.3 Medlemmarna kommer att få det nya kontots saldorapporter via e-post efter varje transaktion, när poäng antingen har tjänats in eller spenderats. Medlemmarna kan när som helst avregistrera sig från denna tjänst i kontoprofilen på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.6.4 Om de nödvändiga rättsliga kraven enligt tillämplig lag är uppfyllda kan företaget också skicka medlemmarna kampanjer, erbjudanden och annan kommunikation från tid till annan. som kan inkludera, utan begränsning, objekt från tredje part. Produkterna från tredje part är baserade på den information som en medlem har lämnat till bolaget och eventuella ytterligare uppgifter som bolaget kan upprätthålla. Medlemmarna kan när som helst ändra personuppgifter och kommunikationspreferenser i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter; enligt vad som anges i avsnitt 1.5.5 (i) kan företaget dock kräva att en medlem skickar in styrkande dokumentation innan vissa ändringar tillåts (t.ex. juridiska namnändringar).

  1.6.5 Medlemmen kommer att ges möjlighet att definiera och ändra preferenser för utskick och annan kommunikation genom mekanismer som tillhandahålls i posterna eller kommunikationen eller i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta. H Rewards Servicecenter.

  1.6.6 I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag får företaget övervaka eller spela in telefonsamtal för att förbättra servicekvaliteten om en medlem kontaktar H Rewards Servicecenter.

  1.6.7 En medlem kan granska sitt saldo av/her -poäng och sin transaktionshistorik samt uppdatera personliga uppgifter och preferenser i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats.

  1.7 Tjäna poäng

  Medlemmar kan tjäna poäng (lojalitetsprogrammets valuta) för berättigade avgifter på ett deltagande hotell i enlighet med avsnitt 2.

  1.7.1 Poäng som omfattas av programvillkoren. Enligt vad som anges i avsnitt 1.1.2 är ackumuleringen av Poäng föremål för programvillkoren. Varje medlem i lojalitetsprogrammet är ansvarig för att läsa programvillkoren, nyhetsbrev och kontoutdrag för att förstå sina rättigheter, sitt ansvar och sin status i lojalitetsprogrammet samt strukturen för att tjäna poäng.

  1.7.2 Skatter. Poäng och Bonusar som tjänas in genom deltagande i Lojalitetsprogrammet kan vara föremål för skattskyldighet. Eventuell skattskyldighet, inklusive avslöjande, i samband med mottagande eller användning av poäng eller belöningar är endast medlemmens ansvar.

  1.7.3 förbud mot överföring av poäng. Poäng som en medlem i lojalitetsprogrammet har samlat in är endast till förmån för medlemmen och får inte överföras, säljas, bytas, leasas, lånas ut eller erbjudas på auktion till någon annan. Poäng som Lojalitetsprogrammet anser ha överförts i strid med programvillkoren kan konfiskeras.

  1.7.4 Points förfallspolicy. Poäng är giltiga i 24 månader från intjänandet, efter utgången av 24 månader, om poängen inte används inom den giltiga perioden, kommer poängen att löpa ut och bli ogiltiga automatiskt. Företaget kommer att meddela dig minst sex (6) månader innan poängen upphör att gälla.

  1.7.5 förlorade eller annullerade poäng. När poäng har förverkats eller annullerats kan poängen inte återställas, men en medlem kan tjäna nya poäng, såvida inte medlemmens konto har avaktiverats.

  1.7.6 Partnerskap om lojalitet. Varje samtidig kreditering av mil under bonusprogram för bonusprogram för bonuspoäng från andra kundlojalitetsprogram (såsom Miles & More, BahnBonus osv.) å ena sidan och. H Rewards Poäng å andra sidan är uteslutet. Medlemmen kan välja mellan antingen miles/bonus poäng eller H Rewards Poäng krediteras en gång per vistelse.

  1.8 Uppsägning av medlemskap

  1.8.1 Avsluta eller avbryta medlemskapskonton.

  i. Avbrytande av medlem. En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap på/her i lojalitetsprogrammet genom att skicka ett skriftligt meddelande (t.ex. via e-post) om uppsägning till H Rewards Servicecenter. Alla oinlösta poäng, inlösenpriser och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus kommer att förverkas efter sex (6) månader från uppsägningsdatumet och kan inte återinföras eller överföras därefter.

  ii. Avbrytande eller avstängning av företaget. Företaget kan säga upp en medlems konto utan att ange skäl med fyra veckors uppsägningstid (vanlig uppsägning). En vanlig uppsägning (dvs. en uppsägning utan angivande av skäl) av ett medlemskap i en högre nivå från företagets sida är dock endast möjlig tidigast vid utgången av medlemmens befintliga medlemsnivå. Om företaget säger upp ett medlemskonto på ordinarie sätt, kommer alla oinlösta poäng, inlösen- och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus att förverkas efter sex (6) månader från uppsägningsdatumet och kan därefter inte återinföras eller överföras.

  Oavsett vilken nivå medlemmen har kan företaget när som helst med omedelbar verkan säga upp en medlems konto av allvarliga skäl, inklusive, utan begränsning, om medlemmen har:

  a) underlåtit att betala en hotell- eller annan räkning när den är förfallen till företaget eller ett deltagande hotell, trots att han eller hon har fått en påminnelse;

  b) Handlat på ett olämpligt, bedrägligt, kränkande eller fientligt sätt mot anställda, kunder eller partner till företaget eller de deltagande hotellen;

  c) På ett klandervärt sätt brutit mot eller överträtt något av dessa programvillkor;

  d) Bedrägligt hävdat berättigande till att tjäna eller lösa in poäng eller åtnjuta förmåner;

  iii. Rättsliga åtgärder. Ingenting i dessa programvillkor begränsar företaget i utövandet av juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel.

  1.8.2 Effekt av uppsägning av medlemskap.

  i. När företaget av allvarliga skäl upphäver medlemskapet i lojalitetsprogrammet enligt avsnitt 1.8.1 (ii.), kommer alla oinlösta poäng, inlösenpremier och %-%-poäng som inte har lösts in att upphöra.20kampanjpriser kommer att förverkas utan ersättning och medlemmen i fråga kommer inte längre att kunna delta i lojalitetsprogrammet.

  ii. Om företaget av någon anledning annullerar en medlems konto kan medlemmen inte ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt, och alla konton som öppnats i medlemmens namn och poäng, inlösenpriser och kampanjpriser som tjänats in på det kontot kommer att förverkas när de upptäcks med retroaktiv verkan.

  iii. Om en medlem annullerar sitt konto på/her kan medlemmen ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt vid ett senare tillfälle, men inga poäng, inlösenpriser och kampanjpriser som tidigare förverkats eller förfallit kommer att återinföras på medlemskontot.

  iv. Varje medlemskapsstatus avslutas vid uppsägning av ett medlemskonto.

  1.8.3 Modifiering av lojalitetsprogrammet. Om inte annat uttryckligen förbjuds eller begränsas av tillämpliga lagar, enligt vad som anges i avsnitt 6, har företaget rätt att när som helst ändra, begränsa, modifiera eller avbryta belöningar och belöningsnivåer, även om sådana ändringar kan påverka värdet av poäng eller möjligheten att erhålla vissa belöningar, under förutsättning att detta inte diskriminerar medlemmen i ond tro. Företaget kan bland annat:

  (i.) öka eller minska antalet Poäng som erhålls för en vistelse eller som krävs för en Award;

  (ii.) återkalla, begränsa, ändra eller annullera en Award;

  (iii.) lägga till spärrdatum, begränsa rum som är tillgängliga för ett Award på ett Deltagande hotell eller på annat sätt begränsa den fortsatta tillgängligheten av Awards;

  och

  (iv.) ändra programförmåner, resepartners, platser som betjänas av företaget eller dess resepartners, villkor för deltagande, regler för att tjäna, lösa in, behålla eller förlora poäng, eller regler som styr användningen av Bonusar, får Medlemmarna inte förlita sig på den fortsatta tillgängligheten av ett Bonus eller en Bonusnivå och kategori. Ändringar eller tillägg till bonusar och bonusnivåer kommer att publiceras på webbplatsen.

  1.8.4 Förmåner som är föremål för tillgänglighet och ändring. Alla lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser och tjänster är beroende av tillgänglighet och kan ändras när som helst utan förvarning, om inte annat uttryckligen anges i programmet.

  1.8.5 Rätt till förmåner. Genom att acceptera lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser eller tjänster, inklusive, utan begränsning, poäng, inlösenpris och kampanjpris, bekräftar medlemmen att han/she är ansvarig för att avgöra om och att han/she är berättigad att få sådana lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser eller tjänster (inklusive, utan begränsning, poäng, inlösenpris och kampanjpris) enligt tillämpliga lagar, presentpolicyer och incitamentspolicyer.

  1.8.6 Ingen försäljning eller överföring. Poäng, inlösenpremier, kampanjpremier och andra medlemsförmåner får inte säljas, bytas in, bytas ut, leasas, lånas ut eller erbjudas på auktion eller på annat sätt överföras (annat än av företaget eller dess ombud). Varje försök till överföring, försäljning, byte, utbyte, uthyrning eller auktion kommer att vara ogiltigt och respektive poäng, kampanjpris och medlemsförmåner kommer att konfiskeras. Företaget och dess samarbetspartners med avseende på lojalitetsprogrammet kan vägra att hedra eller erkänna poäng, inlösenpris, kampanjpris eller medlemsförmåner som företaget har anledning att tro kan ha överförts, sålts eller bytts ut.

  1.8.7 Bonus. Utan hinder av ovanstående bestämmelser i detta avsnitt 1.8.6 får inlösenpengar endast ges bort till tredje person för eget bruk, om medlemmen personligen har en ömsesidig relation med dem, t.ex. familjemedlemmar, vänner och bekanta, men de kan inte bytas ut mot andra premier eller kontanter.

  2 TJÄNA POÄNG

  2.1 Möjligheter att tjäna poäng på deltagande hotell

  2.1.1 En medlem tjänar åtta (8) poäng för varje euro, eller valutaekvivalent, som medlemmen ådrar sig och betalar för kvalificerande avgifter i enlighet med avsnitt 2.1.2.

  2.1.2 Kvalificerande avgifter. "kvalificerande avgifter" är avgifter som uppkommer under en vistelse i ett gästrum på ett deltagande hotell av en medlem på hans/her folio och upp till två (2) ytterligare gästrum, inklusive, utan begränsning, avgifter för:

  i. Kvalificerande priser för kvalificerande nätter (se nedan i avsnitt 2.1.4);

  ii. Mat och dryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) och kan utesluta avgifter som uppkommer på försäljningsställen som inte förvaltas eller drivs av det deltagande hotellet; om avgifterna uppkommer på restauranger och barer på deltagande hotell oberoende av en vistelse på respektive deltagande hotell är de kvalificerande avgifterna begränsade till 1 000 euro per medlem för varje restaurang- eller barkontroll; i sådana fall kommer poäng endast att krediteras medlemmens konto om medlemmen uppger sitt/her -medlemsnummer vid betalningstillfället.

  2.1.3 Inte kvalificerande avgifter. Avgifter, som inte berättigar till poäng, inkluderar alla gratistjänster, poänginlösenpremier, kampanjpremier eller andra avgifter eller kostnader, inklusive, utan begränsning:

  (a) avgifter för banketter, möten eller andra funktioner;

  (b) andra avgifter som betalas inklusive, utan begränsning, parkering, affärscenter, butiker och andra tjänster från tredje part;

  och .

  (c) skatter och serviceavgifter i samband med rumspriset (såvida inte sådana skatter och serviceavgifter ingår i rumspriset), dricks, avgifter (t.ex. avgift för sen avbokning eller avgift för utebliven ankomst för att inte checka in vid garanterade bokningar, även om bokningarna har betalats i sin helhet), obligatoriska eller automatiska avgifter (t.ex. resortavgifter) och andra tillämpliga avgifter.

  2.1.4 Kvalificerande natt. En "kvalificerande natt" är en natt då en medlem registrerar sig.rs för, och personligen betalar och bor på ett Deltagande hotell, för vilket (i.) rummet faktureras till medlemmen, eller (ii.) gästrummet faktureras direkt till det företag som har ordnat betalningen för medlemmens vistelse som inte är förknippad med en kongress eller ett gruppmöte.

  i. En "kvalificerande natt" är en natt på samma deltagande hotell av en medlem som:

  (a) uppger sitt/her medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen;

  (b) betalar ett kvalificerat pris eller löser in ett poänginlösenpris eller ett kampanjpris för vistelsen, och

  (c) bor i ett av de reserverade gästrummen. En medlem kan endast tjäna poäng för upp till tre (3) gästrum under en kvalificerande natt om han/she bor i ett av de reserverade gästrummen och betalar ett kvalificerande pris eller löser in ett poänginlösenpris eller ett kampanjpris för alla gästrum.

  ii. Medlemmarna kan inte tjäna in eller få förmåner på flera deltagande hotell för samma vistelsedatum.

  iii. Endast en medlem per gästrum kan tjäna poäng och få förmåner. Om fler än en medlem bor i samma gästrum måste medlemmarna vid incheckningen bestämma vems medlemsnummer som ska tillämpas på gästrummet, förutsatt att det är samma medlem som ska betala räkningen.

  2.1.5 Kvalificerande priser. En "kvalificerande taxa" är den taxa som en medlem betalar för en vistelse i ett gästrum på ett deltagande hotell som kvalificerar för att tjäna poäng. Kvalificerande priser omfattar alla priser som kan bokas via H Rewards Kanaler utan tillämpning av en rabattkod eller med poäng och som inte anges nedan. Alla priser som i prisbeskrivningen anges som "icke kvalificerande" är inte heller kvalificerade för att tjäna poäng. Om inget annat särskilt anges får medlemmarna sina förmåner på medlemsnivå under vistelser med kvalificerade priser. Priser som bokas med följande metoder ingår inte i den kvalificerande tariffen:

  i. Gästrummet har bokats via en resebyrå, online-reseplattform eller annan tredjepartskanal, inklusive, utan begränsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; särskilda företagspriser som bokas via sådana kanaler ska dock betraktas som en kvalificerande taxa;

  ii. Rummet har bokats till ett grupppris som en del av ett evenemang, ett möte, en konferens eller en organiserad resa, och medlemmen betalar inte direkt till det deltagande hotellet för rummet;

  iii. Gästrummet har bokats till ett personalpris, särskilda priser som erbjuds anställda inom resebranschen (t.ex. researrangörer, grossister, resebyråer, rederier, flygbolag), eller ett pris eller paket för besättningsrum;

  iv. gästrummet var gratis, eller

  v. En kupong eller ett pris från tredje part löstes in för gästrummet.

  2.1.6 Om ett hotell eller annan fastighet upphör att vara ett Deltagande hotell kommer alla vistelser efter detta datum inte att vara berättigade att tjäna poäng oavsett när bokningen gjordes.

  2.2 Individuell intjäning för kvalificerande avgifter och kvalificerande nätter.

  Ingen annan person än medlemmen får tjäna poäng på kvalificerande avgifter för sitt/her medlemskonto. Poäng för ett rum som delas av två lojalitetsprogrammedlemmar kommer endast att tilldelas en lojalitetsprogrammedlem.

  2.3 Valutaväxling

  Det poängbelopp som tjänas in på Deltagande hotell där en valuta som inte är euro används kommer att beräknas utifrån Kvalificerande avgifter omräknade till euro på datumet för databehandlingen till den växelkurs som valts av företaget.

  3 LÖSA IN POÄNG

  3.1 Inlösen av poäng för bonusar

  En medlem kan lösa in poäng för att erhålla vissa belöningar ("inlösenbelöning"), inklusive, utan begränsning, rum på deltagande hotell och andra tjänster och varor. En fullständig förteckning över aktuella alternativ för inlösenpris finns på Lojalitetsprogrammets webbplats.

  3.1.1 Poäng och Redemption Awards får inte bytas ut eller lösas in av en medlem mot kontanter, priser eller krediter.

  3.1.2 Redemption Awards är endast giltiga för individuella resor och är inte giltiga för gruppresor, paketresor, kongresser eller andra specialpriser och/or paketprogram, mat- och dryckeskrediter, oförutsedda utgifter eller serviceavgifter.

  3.2 Rum på deltagande hotell. En medlem kan lösa in poäng för enkel- eller dubbelrum på deltagande hotell ("inlösningsnatt"). Vissa Deltagande varumärken kan ha andra regler för inlösen. Inlösen av poäng för en Award Redemption Night är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. Förhandsbokningar krävs och måste bokas via H Rewards Kanaler.

  3.2.1 Standardgaranti- och avbokningsreglerna för ett Deltagande hotell gäller för reservationer av Award Redemption Night, inklusive, utan begränsning, alla krav på minsta vistelsetid, krav på kreditkortsgarantier och avgifter för sen avbokning, utebliven ankomst och för tidig utcheckning.

  i. En återbetalning av poäng kan utfärdas för en vistelse som är kortare än det antal dagar som anges på Redemption Award, men medlemmen måste informera det deltagande hotellets reception i förväg om den tidiga utcheckningen för att återbetalningen av poäng ska kunna utfärdas till medlemmens konto.

  ii. Om en medlem underlåter att avboka en garanterad reservation för en Award Redemption Night inom den tillåtna avbokningsperioden, blir respektive kupong för Award Redemption Night ogiltig och tio (10) procent av de poäng som löstes in mot en sådan kupong kommer att återföras till medlemmens konto.

  3.2.2 Det antal poäng som krävs per natt för att få rum på Participating Hotels varierar beroende på kategorin av det deltagande hotellet och de rumstyper som finns tillgängliga på det deltagande hotellet, längden på vistelsen och kan också variera beroende på årstid. En förteckning över kategorier av deltagande hotell finns på Lojalitetsprogrammets webbplats. Företaget kan när som helst ändra ett deltagande hotells kategori.

  3.2.3 När poäng löses in för en prisutnyttjande natt inkluderar prisutnyttjande natten kostnaden för ett standard enkel- eller dubbelrum på ett Deltagande hotell och eventuell rumsskatt/service avgifter. Alla andra avgifter, inklusive oförutsedda utgifter, stadsskatt och resortavgifter, är medlemmens ansvar och ingår inte i Award Redemption Night.

  i. Standardrummen varierar mellan de deltagande hotellen och de deltagande varumärkena. Uppgraderade rum, inklusive uppgraderingar baserade på storlek, utsikt, tjänster och/or sviter, kan vara tillgängliga till en högre poängkostnad.

  ii. Med en Award Redemption Night kan säng- och rökpreferenser begäras, men är inte garanterade.

  iii. För alla bokningar på Zleep Hotels, även för Award Redemption Nights, krävs en kreditkortsgaranti. Vid Award Redemption Nights kommer gästens kreditkort endast att debiteras om den strikta rökförbudspolicyn i rummen på Zleep Hotels inte har följts. I sådana fall kommer gästens kreditkort att debiteras med 1 500 DKK eller 1 500 SEK.

  3.2.4 Medlemmar kommer inte att få poäng för den del av vistelsen som avser Award Redemption Night.

  3.2.5 En medlem kan lösa in poäng för upp till totalt nio (9) gästrum på samma deltagande hotell under samma datum. När medlemmen gör detta samtycker han/hon till att göra legitima reservationer för inlösen av poäng i god tro för att endast användas av medlemmen och hans/hennes inbjudna gäster, och inte för andra ändamål, inklusive utan begränsning, återförsäljning, otillåten överlåtelse eller publicering på tredje parts webbplatser, eller att göra spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer, eller någon bokning i väntan på efterfrågan. Företaget förbehåller sig rätten att annullera alla bokningar som det anser vara i strid med programvillkoren.

  3.2.6 Om ett deltagande hotell av någon anledning lämnar lojalitetsprogrammet efter att en medlem har gjort en bokning för en natt för inlösen av en bonus men före medlemmens vistelse, kommer företaget att göra rimliga ansträngningar för att få detta tidigare deltagande hotell att hedra bokningen eller hjälpa till att ordna likvärdigt boende i närheten; företaget kan dock inte garantera att bonusar, uppgraderingar eller andra förmåner som en medlem kan tjäna in enligt lojalitetsprogrammet kommer att hedras. Om en medlem under dessa omständigheter inte kan utnyttja sin/her Award Redemption Night, kan medlemmen returnera kupongen till H Rewards Servicecenter och de inlösta poängen kommer att återföras till medlemmens konto.

  4 MEDLEMSKAP I HÖGRE NIVÅ

  4.1 Krav på uppgradering och underhåll av medlemskap

  4.1.1 Uppgradering av medlemskap. För att uppgradera medlemskap ska medlemmen uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan inom en medlemskapscykel. En "medlemskapscykel" ska innebära en period på tolv (12) månader från och med det datum då en medlem är inskriven i den aktuella medlemskapsnivån. När denna cykel är slut börjar en ny medlemskapscykel. Om medlemskapsnivån ändras under en medlemskapscykel räknas en ny medlemskapscykel från och med ändringsdatumet. En medlem kommer att uppgraderas till nästa nivå av medlemskap i högre nivå inom tre (3) dagar om medlemmen uppfyller uppgraderingskriterierna.

  4.1.2 Underhåll av medlemskap. Efter att ha uppgraderats till ett nytt medlemskap på högre nivå kan en medlem åtnjuta statusen som medlem på högre nivå under en medlemskapscykel. För att bibehålla medlemskapet i den högre nivån under nästa medlemskapscykel måste en medlem uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan.

  Om en medlem i högre nivå inte uppfyller kriterierna för att behålla sitt/her nuvarande medlemskap inom en medlemskapscykel, kommer han/she automatiskt att nedgraderas till den medlemskapsnivå som han/she uppfyller kriterierna för i föregående cykel.

  Regler för uppgradering och upprätthållande av medlemskapsnivåer.

  Villkor för uppgradering till nästa nivå inom en medlemskapscykel

  • Medlemsnivå Star Member - 3 kvalificerande nätter eller 350 euro i kvalificerande avgifter.
  • Medlemsnivå Silver Member - 5 kvalificerande nätter eller 500 euro i kvalificerande avgifter.
  • Medlemsnivå Prestige Medlem - 10 kvalificerande nätter eller 1 000 euro i kvalificerande avgifter.
  • Medlemsnivå Gold Medlem - 40 kvalificerande nätter eller 4 000 euro i kvalificerande avgifter.
  • Medlemsnivå Platinum Medlem - 100 kvalificerande nätter eller 9 000 euro i kvalificerande avgifter.
  • Nivå för medlemskap Diamond Mitglied - N/A

  Villkor för att bibehålla den nuvarande nivån

  • Nivå för medlemskap Star Member - N/A
  • Medlemsnivå Silver Member - 3 kvalificerande nätter eller 350 euro i kvalificerande avgifter
  • Medlemsnivå Prestige Medlem - 5 kvalificerande nätter eller minst 500 euro i kvalificerande avgifter.
  • Medlemsnivå Gold Medlem - 5 kvalificerande nätter eller minst 500 euro i kvalificerande avgifter.
  • Medlemsnivå Platinum Medlem - 30 kvalificerande nätter eller spendera minst 3 000 euro
  • Medlemsnivå Diamond Medlem - 80 kvalificerande nätter eller minst 6 750 euro i kvalificerande avgifter.

  4.2 Förmåner för medlemskap på högre nivå

  Medlemmar i högre nivåer får fler förmåner som sammanfattas i diagram 2 och som beskrivs ytterligare i avsnitt 4.2 nedan. Läs och förstå detaljerna för varje förmån och kontakta H Rewards Service Center om du har några frågor.

  _Förmåner för medlemskap i den högre nivån

  Bonusbelöningspoäng via officiella H Rewards officiella webbplats, callcenter eller hotell.

  • Medlemskapsnivå Silver x1
  • Medlemskapsnivå Prestige x1
  • Nivå för medlemskap Gold x1,5
  • Nivå för medlemskap Platinumx1,5
  • Nivå för medlemskap Diamond x2

  Medlemsavgifter

  • Medlemsnivå Silver 6%
  • Medlemsnivå Prestige 10 %
  • Medlemskap på nivå Gold 10 %.
  • Medlemskap på nivå Platinum 10 %.
  • Medlemskap på nivå Diamond 10 %.

  Garanterat rum

  • Medlemsnivå Silver -
  • Medlemskap på nivå Prestige -
  • Medlemskap nivå Gold -
  • Medlemsnivå Platinum 72 timmar
  • Medlemskapsnivå Diamond 24 timmar

  Rumuppgradering

  • Medlemskapsnivå Silver - N/A
  • Medlemskapsnivå Prestige - N/A
  • Medlemskapsnivå Gold - N/A
  • Medlemsnivå Platinum - Ja
  • Medlemskapsnivå Diamond - Ja

  F&B

  • Nivå för medlemskap Silver - N/A
  • Nivå för medlemskap Prestige - N/A
  • Nivå för medlemskap Gold - 10%
  • Nivå för medlemskap Platinum - 10 %.
  • Nivå för medlemskap Diamond - 10 %.

  Dryckkupong / 2 gratis frukostar

  • Medlemsnivå Silver - N/A
  • Medlemskap på nivå Prestige - N/A
  • Medlemsnivå Gold - 10 € (dryckeskupong)
  • Medlemsnivå Platinum - 2 gratis frukostar
  • Medlemsnivå Diamond - 2 gratis frukostar

  Förtida incheckning

  • Medlemsnivå Silver - N/A
  • Medlemsnivå Prestige - Ja
  • Medlemsnivå Gold - Ja
  • Nivå för medlemskap Platinum - Ja
  • Nivå för medlemskap Diamond - Ja

  Sena utcheckning

  • Medlemsnivå Silver - 13.00
  • Medlemsnivå Prestige - 14.00
  • Medlemskap nivå Gold - 14.00
  • Medlemsnivå Platinum - 14.00
  • Medlemsnivå Diamond - 16.00.

  4.2.1 Fördelar för silvermedlemskap. Silver Medlemmarna är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemskapsförmånerna:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, tjänar medlemmen/she poäng i enlighet med avsnitt 2.1.1. Dessutom får medlemmen hundra procent (100 %) bonusbelöningspoäng.
  • Medlems priser: En medlem får en rabatt på sex procent (6 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Sena utcheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 13.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.

  4.2.2 Prestige-medlemskapsförmåner. Prestige Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemskapsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på Deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, kommer medlemmen att tjäna poäng enligt avsnitt 2.1.1. Dessutom kommer medlemmen att få hundra procent (100 %)%.20Bonusbelöningspoäng.
  • Medlemsavgifter: Medlemmen får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/hon/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Förtida incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på Deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sena utcheckning: En medlem kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller kvalifikationsnätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.

  4.2.3 Gold-medlemsförmåner. Gold Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla de grundläggande medlemskapsförmånerna:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, får han/she 1,5 gånger bonuspoäng (dvs. 12 poäng per euro).
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Förtida incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på Deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sena utcheckning: En medlem kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) i vår restaurang och våra barer på deltagande hotell. En medlem ska identifiera sig som medlem.
  • Dryckkupong: En medlem får 10 € (dryckeskupong) som inte har något kontantvärde. Kupongen kan endast lösas in mot specificerade bartjänster och kan användas för delbetalning av alla drycker. Endast en dryckeskupong kan lösas in per vistelse som omfattar minst en kvalificerande natt på deltagande hotell och måste överlämnas. På Zleep Hotelsfår medlemmen i stället en kupong för en gratis dryck.

  4.2.4 Platinum-medlemskapsförmåner. Platinum Medlemmarna är berättigade till följande förmåner utöver alla grundmedlemskapsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, får/she 1,5 gånger bonuspoäng (dvs. 12 poäng per euro).
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när medlemmen bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande hotell är garanterad när bokningen görs före 72 timmar före planerad ankomst. Förmånen garanterat rum kan dock inte tillämpas på bokningar från tredje part eller bonusbokningar och kan inte vara tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. speciella evenemang). Förmånen Guaranteed Room kan inte användas i samband med användning av bonusar eller någon typ av kampanj- eller rabatterade priser.
  • Room Upgrade: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell i mån av tillgänglighet för hela vistelsen vid incheckningstillfället. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre utsikt osv.). Uppgradering är endast möjlig för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är inte tillgänglig på följande ställen. Zleep Hotels.
  • Förtida incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på Deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sena utcheckning: En medlem kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • F&%3C/x>B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästcheck (inklusive skatter) på restauranger och barer på deltagande hotell, även om han eller hon inte är registrerad gäst på hotellet. En medlem ska identifiera sig själv/herself som medlem.
  • Två (2) gratis frukostar: En medlem får två (2) gratis frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje bokad kvalificerande natt på deltagande hotell. På deltagande hotell, där frukost redan ingår i rumspriset, erbjuds i stället en kupong på tjugo (20) euro F&B per vistelse.

  4.2.5 Diamondmedlemskapsförmåner. Diamond Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via officiella H Rewards kanaler, inklusive officiell webbplats, callcenter eller hotell, kommer han/she att få 2 gånger Reward Points som bonus, dvs. tjäna sexton (16) Points per euro.
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande hotell är garanterad när bokningen görs före 24 timmar före planerad ankomst. Förmånen garanterat rum kan dock inte tillämpas på bokningar från tredje part eller bonusbokningar och kan inte vara tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. speciella evenemang). Förmånen Guaranteed Room kan inte användas i samband med användning av bonusar eller någon typ av kampanj- eller rabatterade priser.
  • Room Upgrade: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell i mån av tillgänglighet för hela vistelsen vid incheckningstillfället. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre utsikt osv.). Uppgradering är endast möjlig för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är inte tillgänglig på följande ställen. Zleep Hotels.
  • Förtida incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på Deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sena utcheckning: En medlem kan checka ut på deltagande hotell fram till klockan 16.00 (kl. Zleep Hotels upp till kl. 14.00) och tiderna kan variera beroende på fastighet och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på total gästcheck (inklusive skatter) i vår restaurang och bar på deltagande hotell, även om han eller hon inte är registrerad gäst på hotellet. En medlem ska legitimera sin identitet som medlem.
  • Två (2) gratis frukostar: En medlem får två (2) gratis frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje natt av de bokade kvalificerande nätterna på deltagande hotell. På deltagande hotell, där frukost redan ingår i rumspriset, erbjuds i stället en kupong på trettio (30) euro F&B per vistelse.

  5 INGEN GARANTI FÖR SPECIFIKA FÖRMÅNER; BEGRÄNSNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.

  5.1 Företaget garanterar inte att det kontinuerligt finns tillgång till specifika belöningar eller förmåner. Företaget garanterar inte att det kontinuerligt finns tillgång till följande. H Rewards kanaler. Alla tjänster enligt programvillkoren tillhandahålls som tjänster utan underförstådda garantier eller garantier.

  5.2 Företagets eventuella ansvar enligt eller i samband med lojalitetsprogrammet ska gälla enligt följande:

  5.2.1 Företaget är ansvarigt utan begränsning i följande fall.

  (i.) skada på kropp, liv och hälsa som orsakats av uppsåtligt fel eller vårdslöshet av företaget eller dess ställföreträdare;

  (ii.) skador som orsakats av uppsåtligt fel eller grov vårdslöshet från företagets eller dess ställföreträdares sida, och i fall där

  (iii.) där ansvar inte kan uteslutas enligt tvingande lag.

  5.2.2 Ansvaret för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (dvs. företagets förpliktelser som är väsentliga för lojalitetsprogrammet och som medlemmen förlitade sig på när han eller hon ingick i programvillkoren) på grund av lätt vårdslöshet från företagets eller dess ställföreträdares sida är begränsat till de skador som typiskt sett kan förutses enligt programvillkoren.

  5.2.3 ANSVARET I ALLA ANDRA FALL ÄR UTESLUTET.

  6 ÄNDRING AV PROGRAMVILLKOREN

  6.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra programvillkoren och alla villkor som det hänvisas till i dessa (såsom förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser och tjänster samt poängregler) från tid till annan i enlighet med följande bestämmelser:

  6.1.1 Företaget kan alltid ändra Programvillkor och villkor som avses i detta som endast påverkar de allmänna villkoren i Programvillkoren (t.ex. kontaktinformation), ny teknisk utveckling eller liknande orsaker. Detsamma gäller de förmåner och regler som avses i Programvillkoren om ändringarna inte missgynnar Medlemmarna.%20Företaget kommer att meddela medlemmarna minst sex (6) veckor i förväg innan en sådan ändring träder i kraft.

  6.1.2 Företaget kan också ändra Programvillkor och villkor som avses i detta dokument i händelse av en förändring av rättsliga bestämmelser eller i händelse av en förändring av rättspraxis från högsta domstolarna som påverkar en eller flera bestämmelser i Programvillkor; i detta fall ska de berörda villkoren justeras på ett sådant sätt att de överensstämmer med syftet med den förändrade rättsliga situationen. Företaget kommer att ge medlemmarna minst sex (6) veckors varsel innan en sådan ändring träder i kraft, såvida det inte är juridiskt skyldigt att genomföra ändringen tidigare.

  6.1.3 Företaget kan ytterligare ändra Programvillkor som avses i detta dokument genom att i förväg meddela medlemmarna om medlemmarna har möjlighet att invända mot ändringen. I detta fall kommer företaget att meddela ändringarna till medlemmarna via post, e-post eller någon annan form där meddelandet om ändringen når medlemmens inflytandesfär. Om medlemmarna inte skriftligen invänder mot användningen av den nya versionen inom sex (6) veckor ska medlemmarna anses ha samtyckt till ändringen och den nya versionen ska träda i kraft efter det att invändningsperioden har löpt ut. När företaget meddelar ändringar i programvillkoren eller i villkor som det hänvisas till här, kommer företaget uttryckligen att uppmärksamma medlemmarna på betydelsen av detta beteende. Om en medlem invänder mot en sådan ändring kan medlemskapet avslutas (vanlig uppsägning).

  6.1.4 Vid ändring av programvillkoren kommer företaget alltid att på ett rimligt sätt beakta medlemmarnas legitima intressen. Eventuella skadeståndskrav från medlemmar på grund av ändringar i programvillkoren är uteslutna.

  6.2 Om inget annat anges kommer den uppdaterade versionen av Programvillkoren att gälla för Medlemmarnas deltagande i Lojalitetsprogrammet från och med dess ikraftträdandedatum.

  7 UPPSÄGNING AV LOJALITETSPROGRAMMET

  7.1 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet med sex (6) månaders varsel till alla aktiva Lojalitetsmedlemmar. Företaget kan efter eget gottfinnande välja att ersätta Lojalitetsprogrammet med ett liknande lojalitetsprogram när som helst omedelbart efter att ha meddelat aktiva Lojalitetsmedlemmar om detta. En medlem kan inte samla poäng eller göra anspråk på inlösenpriser, kampanjpriser eller lojalitetsprogrammets förmåner eller förmåner efter lojalitetsprogrammets upphörande.

  7.2 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet helt eller delvis, i vilken jurisdiktion som helst med mindre än sex månaders varsel om det krävs enligt tillämplig lag.

  7.3 Om Lojalitetsprogrammet sägs upp kommer alla oinlösta poäng att förverkas utan någon som helst skyldighet eller ansvar, och inga krav på inlösenpris eller kampanjpris kommer att tillgodoses efter uppsägningstidens utgång.

  8 TILLÄMPLIG LAG; JURISDIKTION

  8.1 Den lag som är tillämplig på programvillkoren är tysk lag utan tillämpning av dess internationella privaträtt och FN:s konvention om försäljning av varor.

  8.2 Om du som konsument är bosatt i Europeiska unionen och företaget riktar sina tjänster i samband med Programvillkoren till den medlemsstat där du är bosatt, kommer du som konsument att omfattas av alla tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa programvillkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i den lokala lagstiftningen.

  8.3 Företaget är inte skyldigt att delta i ett skiljedomsförfarande och erbjuder inte heller att delta i ett sådant förfarande.

  9 DIVERSE

  9.1 Ändring av kontaktuppgifter. Varje medlem är ansvarig för att meddela företaget om eventuella ändringar av hans eller hennes kontaktuppgifter.

  9.2 Övervakningskonto. Med förbehåll för tillämpliga dataskyddslagar förbehåller sig företaget rätten att övervaka alla medlemmars konton, när som helst och utan förvarning, för att kontrollera att programvillkoren följs. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan företaget i detta sammanhang granska alla medlemmars poäng, kvalificerande nätter och transaktionshistorik, inklusive, utan begränsning, ansökningar om lojalitetsprogramsbelöningar, kampanjbelöningar och andra förmåner.

  9.3 Korrigering av poäng och förmåner. Företaget kan när som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning, korrigera eller annullera följande.

  (i.) uppgradering av medlemskapsnivå,

  (ii.) beloppet av poäng som krediterats en medlems konto,

  och

  (iii.) alla andra förmåner som har krediterats på en medlems konto och som inte är berättigade för en medlem i enlighet med programvillkoren.

  9.4 Skatter. Poäng, Inlösenpris, kampanjpris och andra medlemsförmåner kan vara föremål för inkomstskatt eller andra skatter. Medlemmen är ansvarig för att betala alla sådana skatter och för att göra alla tillämpliga upplysningar till tredje part, inklusive, utan begränsning, den part som betalade för den transaktion från vilken medlemmen tjänade poäng. Företaget är inte ansvarigt för skatteskulder, tullar eller andra avgifter i samband med utfärdandet av poäng, inlösenpriser, kampanjpriser och andra medlemsförmåner.

  9.5 Inget partnerskap. Ingenting i programvillkoren är avsett eller ska tolkas som att skapa eller etablera någon agent-, partnerskaps- eller joint venture-relation mellan företaget och medlemmarna.

  9.6 Skiljbarhet. Om en av programvillkoren är ogiltig påverkas inte övriga villkor. Om en del av programvillkoren anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska den delen anses vara separerad från programvillkoren, utan att det påverkar giltigheten och verkställbarheten av alla andra villkor i detta avtal.

  9.7 Hela avtalet. Programvillkoren, tillsammans med alla andra villkor, regler eller föreskrifter som införlivas i eller hänvisas till här, utgör hela avtalet mellan företaget och medlemmarna avseende lojalitetsprogrammet.

  9.8 Bindande textversion. Den tyska verav dessa programvillkor är den juridiskt bindande.

  Nuvarande version: Februari 2023

  Här finns en länk till H Rewards Integritetspolicy.


  H Rewards Villkor för lojalitetsprogrammet

  Uppdaterad 30 juni 2020

  Från och med den 1 juli 2020 gäller H Rewards Programmet är ett lojalitetsprogram som erbjuds av Huazhu Group Limited och dess dotterbolag ("Huazhu Group"). Steigenberger Hotels AG, vars huvudkontor ligger på Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallat "företaget"), är medlem i Huazhu Groups företag. Bolaget bedriver följande verksamhet H Rewards program med avseende på de hotellvarumärken som förvaltas av bolaget och dess dotterbolag, inklusive "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" och "Zleep Hotels", i Europa och andra regioner utanför Folkrepubliken Kinas fastland (i dessa programvillkor är Hongkong, Macao och Taiwan undantagna) (nedan kallat "lojalitetsprogrammet").

  Lojalitetsprogrammet drivs enligt de villkor som anges nedan om inte annat uttryckligen anges ("programvillkoren"). Programvillkoren reglerar företagets förhållande till medlemmarna i lojalitetsprogrammet (kollektivt "lojalitetsprogrammedlemmar", "medlemmar" och individuellt "lojalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), inklusive hur medlemmarna hanterar sina konton, bokar bokningar, tjänar och löser in lojalitetsprogrampoäng ("poäng") med deltagande hotell och fastigheter (var och en ett "deltagande hotell"), samt med program från tredje part som har en affärsrelation med lojalitetsprogrammet.

  Genom att öppna ett medlemskonto för lojalitetsprogrammet ("konto" eller "medlemskonto") och acceptera lojalitetsprogrammets medlemstjänster godkänner du programvillkoren och tillämpningen av tillhörande förmåner för medlemmar, policyer och poängregler som görs tillgängliga för dig från tid till annan.

  Dessa programvillkor ersätter alla tidigare villkor med avseende på lojalitetsprogrammet och medlemskap i detta mellan dig och företaget. Lojalitetsmedlemmar är ansvariga för att hålla sig informerade om programvillkoren och eventuella ändringar av programvillkoren och kommer att uppmanas att godkänna programvillkoren. Genom att acceptera kommer programvillkoren att vara den enda som styr medlemskapet framöver.

  1 GÅ MED I LOJALITETSPROGRAMMET

  1.1 Behörighet.

  1.1.1.1 Medlemskap i lojalitetsprogrammet är gratis och tillgängligt för alla personer som:
  (a) har fyllt 18 år och har laglig behörighet att godkänna programvillkoren i det land där personen bor;
  (b) är bosatt i en jurisdiktion som juridiskt tillåter deltagande i Lojalitetsprogrammet;
  (c) inte är bosatt i territorier och länder som är föremål för omfattande sanktioner som utfärdats av det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control;
  (d) lämnar giltig och korrekt personlig information när han eller hon registrerar sig i lojalitetsprogrammet;
  (e) inte redan är medlem i lojalitetsprogrammet (dvs. inte redan har ett medlemskonto), och
  (f) inte tidigare har avslutats från lojalitetsprogrammet eller liknande lojalitetsprogram som drivs av företaget.

  1.1.2 Medlemmarna är ansvariga för att läsa och förstå lojalitetsprogrammets villkor, kontoutdrag och annan kommunikation från företaget om lojalitetsprogrammet för att förstå sina/her rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet. Om en medlem har några frågor om lojalitetsprogrammet eller dessa programvillkor ska medlemmen kontakta H Rewards Servicecenter.

  1.2 Deltagande hotell och varumärken // H Rewards Kanaler

  1.2.1 "Deltagande hotell" är hotell, resorts och andra boenden för tillfällig vistelse som drivs under de deltagande varumärkena, förutsatt att sådana boenden ligger i Europa eller andra regioner utanför Folkrepubliken Kinas fastland (för detta lojalitetsprograms ändamål, exklusive Hongkong, Macao och Taiwan). De deltagande varumärkena omfattar för närvarande alla Deutsche Hospitality varumärken: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City och Zleep Hotels, och kan, efter företagets gottfinnande, utvidgas till andra varumärken i Huazhu-koncernen i framtiden.

  En fullständig förteckning över deltagande hotell publiceras på webbplatsen (enligt definitionen nedan) och uppdateras från tid till annan, särskilt när nya hotell ansluter sig till lojalitetsprogrammet eller när befintliga deltagande hotell lämnar lojalitetsprogrammet.

  1.2. "H Rewards Med "kanaler" avses följande H Rewards kommunikationskanaler, särskilt H Rewards Officiell webbplats (global.hrewards.com, "webbplatsen"), callcenter för bokning och deltagande hotell.

  1.3 Medlemskapsnivå

  Medlemskapet i lojalitetsprogrammet är uppdelat i, i stigande ordning: Star Membership, Silver Membership, Prestige Membership, Gold Membership, Platinum Membership och Diamond Membership.

  Medlemskap Silver, Prestige, Gold, Platinum och Diamond kallas tillsammans för "medlemskap på högre nivå" och dessa medlemmar kallas för "medlemmar på högre nivå".

  1.4 Grundläggande medlemskapsförmåner

  Ett antal förmåner är tillgängliga för alla nivåer av lojalitetsprogrammedlemmar ("Grundläggande medlemsförmåner"). Dessa grundläggande medlemsförmåner erbjuds efter företagets gottfinnande och kan vara beroende av tillgången på de deltagande hotellen.

  Förmånerna för medlemskap på högre nivå presenteras nedan i avsnitt 4.

  1.4.1 Medlemskommunikation. Medlemmar i lojalitetsprogrammet kommer att ha tillgång till telefonnummer för medlemsservice för bokningar, kundtjänst och förfrågningar om inlösen av bonusar på webbplatsen.

  1.4.2 Privat försäljning: Alla nivåer av medlemmar kommer att ha möjlighet att dra nytta av särskilda kampanjer före allmänheten.

  1.4.3 Exklusiva kampanjer: Alla nivåer av medlemmar kommer att få ta del av exklusiva erbjudanden för bokningar på de deltagande hotellen.

  1.4.4 Gratis vattenflaska: Alla nivåer av medlemmar kan få en gratis vattenflaska när de bokar och spenderar en kvalificerande natt på de deltagande hotellen, utom på följande ställen. Zleep Hotels.

  1.4.5 Tillgång till samarbetsutrymmen. Alla nivåer av medlemmar har rätt att använda samarbetsutrymmen på de deltagande hotellen, om sådana finns tillgängliga.

  1.5 Villkor för registrering

  1.5.1 Ifyllande av registreringsansökan. En person kan ansöka om att registrera sig i Lojalitetsprogrammet genom att fullständigt och korrekt fylla i en ansökan via H Rewards Kanaler eller genom annan registreringskanal som tillhandahålls eller erkänns av företaget och ange sin/her e-postadress för verifiering. Företaget kan efter eget gottfinnande och utan att ange några skäl neka en sökande medlemskap i lojalitetsprogrammet.

  1.5.2 Individuellt medlemskap. Endast enskilda personer är berättigade till medlemskap i lojalitetsprogrammet, och varje enskild person får endast upprätthålla ett medlemskonto. Företag, grupper och/or associerade enheter kan inte registrera sig som lojalitetsprogrammedlemmar. Alla lojalitetsmedlemskonton är individuella konton och inga gemensamma konton är tillåtna. Lojalitetsprogrammets förmåner kan inte överlåtas om inte annat uttryckligen anges.

  1.5.3 Överlåtelse av medlemskonto. Efter ansökan till lojalitetsprogrammet kommer ett medlemskonto att öppnas och ett kontonummer ("medlemsnummer") kommer att tilldelas varje sökande. När en person erhåller detta medlemsnummer blir han eller hon medlem som är berättigad att tjäna poäng på deltagande hotell. Ytterligare information finns i avsnitt 1.7 och avsnitt 2.

  1.5.4 Dubbla konton. En medlem får inte ha ett eller flera dubbla konton i lojalitetsprogrammet vid någon tidpunkt. Om mer än ett medlemsnummer för lojalitetsprogrammet tilldelas en person för lojalitetsprogrammet, kommer han/she endast att få poäng för ett medlemskonto. Dubbla medlemskonton kan annulleras.

  1.5.5 Personlig profil. Information som tillhandahålls av en medlem kommer att bevaras i en personlig preferensprofil tillsammans med medlemskontot. All information som en medlem lämnar i sin/her personliga profil måste vara giltig och korrekt och måste hållas aktuell. i. En medlem kan ändra sitt/her mobiltelefonnummer, sin e-postadress eller sin adress genom att ändra sin/her information i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.I vissa fall kan adressändringar kräva stödjande juridisk dokumentation. ii. Namnändringar på ett medlemskonto måste innehålla stödjande juridisk dokumentation, underskrift, datum och medlemsnummer. Mer information finns på vår webbplats.

  1.5.6 Användning av information som samlas in i ansökan: Den information som en medlem lämnar till företaget när han/hon fyller i ansökan om lojalitetsprogrammet och löser in poäng behandlas i enlighet med. H Rewards Integritetspolicy.

  1.6 Medlemskapskommunikation

  1.6.1 Kommunikation av relevant information är viktig för att administrera lojalitetsprogrammet och ge varje medlem möjlighet att maximera fördelarna med medlemskapet. Medlemmarna kommer att få lojalitetsprogramkommunikation i enlighet med vad som tillåts av och i enlighet med tillämplig lag.

  1.6.2 All kommunikation om lojalitetsprogrammet kommer att skickas till en medlem via olika kanaler, t.ex. per post eller e-post till den eller de adresser som för närvarande anges i medlemmens konto. Kommunikationer som levereras till den registrerade adressen anses ha mottagits en (1) arbetsdag efter avsändandet om de levereras till medlemmens e-postadress eller fem (5) arbetsdagar efter avsändandet om de levereras till den angivna postadressen. Medlemmarna måste hålla sina e-post- och postadresser aktuella. Varken företaget eller lojalitetsprogrammet ska ha något ansvar för felriktad eller förlorad post eller för eventuella konsekvenser av detta.

  1.6.3 Medlemmarna kommer att få det nya kontots saldorapporter via e-post efter varje transaktion, när poäng antingen har tjänats in eller spenderats. Medlemmarna kan när som helst avregistrera sig från denna tjänst i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontaktaH Rewards Service Center.

  1.6.4 Om de nödvändiga rättsliga kravenOm kraven enligt tillämplig lag är uppfyllda, kan företaget också skicka medlemmarna kampanjer, erbjudanden och annan kommunikation från tid till annan, vilket kan inkludera, utan begränsning, objekt från tredje part. Produkterna från tredje part baseras på den information som en medlem har lämnat till företaget och eventuella ytterligare uppgifter som företaget kan ha. Medlemmar kan när som helst ändra personliga uppgifter och kommunikationspreferenser i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontaktaH Rewards Service Center; enligt vad som anges i avsnitt 1.5.5 (i) kan företaget dock kräva att en medlem skickar in styrkande dokumentation innan vissa ändringar tillåts (t.ex. juridiska namnändringar).

  1.6.5 Medlemmen kommer att ges möjlighet att definiera och ändra preferenser för utskick och annan kommunikation genom mekanismer som tillhandahålls i posterna eller kommunikationen eller i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta. H Rewards Servicecenter.

  1.6.6 I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag kan företaget övervaka eller spela in telefonsamtal för att förbättra servicekvaliteten om en medlem kontaktarH Rewards Service Center.

  1.6.7 En medlem kan se sitt/her poängsaldo och sin transaktionshistorik och uppdatera personliga uppgifter och preferenser iAccount Profile på Loyalty Program-webbplatsen.

  1.7 Tjäna poäng.

  Medlemmar kan tjäna poäng (lojalitetsprogrammets valuta) för berättigade avgifter på ett deltagande hotell i enlighet med avsnitt 2.

  1.7.1 Poäng som omfattas av programvillkoren. Enligt vad som anges i avsnitt 1.1.2 omfattas ackumuleringen av poäng av programvillkoren. Varje medlem i lojalitetsprogrammet är ansvarig för att läsa programvillkoren, nyhetsbrev och kontoutdrag för att förstå sina rättigheter, sitt ansvar och sin status i lojalitetsprogrammet samt strukturen för att tjäna poäng.

  1.7.2 Skatter. Poäng och Bonusar som tjänas in genom deltagande i Lojalitetsprogrammet kan vara föremål för skattskyldighet. Eventuell skattskyldighet, inklusive avslöjande, i samband med mottagande eller användning av poäng eller belöningar är medlemmens eget ansvar.

  1.7.3 Förbud mot överföring av poäng. Poäng som en medlem i lojalitetsprogrammet har samlat in är endast till förmån för medlemmen och får inte överföras, säljas, bytas, leasas, lånas ut eller erbjudas på auktion till någon annan. Poäng som Lojalitetsprogrammet anser ha överförts i strid med programvillkoren kan konfiskeras.

  1.7.4 Policy för poängs upphörande. Poäng är giltiga i 24 månader från intjänandet, efter utgången av 24 månader, om poäng inte används inom den giltiga perioden, kommer poäng att löpa ut och bli ogiltiga automatiskt. Företaget kommer att meddela dig minst sex (6) månader innan poängen löper ut.

  1.7.5 Förlorade eller annullerade poäng. När poäng har förverkats eller annullerats kan poängen inte återställas, men en medlem kan tjäna nya poäng, såvida inte medlemmens konto har avaktiverats.

  1.7.6 Lojalitetspartnerskap. Varje samtidig kreditering av miles under frekventa flygprogram samt bonuspoäng från andra kundlojalitetsprogram (såsom Miles&More, BahnBonus etc.) å ena sidan, och H Rewards Poäng å andra sidan, är uteslutet; enligt medlemmens val kan antingen miles/bonus poäng eller H Rewards Poäng krediteras en gång per vistelse.

  1.8 Uppsägning av medlemskap

  1.8.1 Uppsägning eller avstängning av medlemskapskonton i. Uppsägning av medlem.En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet/her genom att skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till H Rewards Servicecenter. Alla oinlösta poäng, inlösenpriser och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus kommer att förverkas efter sex månader från uppsägningsdatumet och kan inte återinföras eller överföras därefter. ii. Uppsägning eller avstängning av företaget. Företaget kan säga upp en medlems konto utan att ange skäl med fyra veckors uppsägningstid (vanlig uppsägning). En vanlig uppsägning (dvs. en uppsägning utan angivande av skäl) av ett medlemskap i en högre nivå från företagets sida är dock endast möjlig tidigast vid utgången av medlemmens befintliga medlemsnivå. Om företaget säger upp ett medlemskonto på ordinarie sätt, kommer alla oinlösta poäng, inlösen- och kampanjpriser samt uppnådd medlemsstatus att förverkas efter sex månader från uppsägningsdatumet och kan därefter inte återinföras eller överföras.

  Oavsett vilken nivå medlemmen har kan företaget när som helst med omedelbar verkan säga upp en medlems konto av allvarliga skäl, inklusive, utan begränsning, om medlemmen har:

  a) underlåtit att betala en hotell- eller annan räkning när den är förfallen till företaget eller ett deltagande hotell, trots att han eller hon har fått en påminnelse;

  b) Handlat på ett olämpligt, bedrägligt, kränkande eller fientligt sätt mot anställda, kunder eller partner till företaget eller de deltagande hotellen;

  c) På ett klandervärt sätt brutit mot eller överträtt något av dessa programvillkor;

  d) Bedrägligt hävdat berättigande till att tjäna eller lösa in poäng eller åtnjuta förmåner;

  iii. Rättsliga åtgärder. Ingenting i dessa programvillkor begränsar företaget i utövandet av juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel.

  1.8.2 Effekt av uppsägning av medlemskap

  i. Om företaget av allvarliga skäl säger upp medlemskapet i lojalitetsprogrammet enligt avsnitt 1.8.1 (ii), kommer alla oinlösta poäng, inlösenpriser och kampanjpriser att förverkas utan kompensation.och medlemmen i fråga kommer inte längre att kunna delta i lojalitetserbjudandet.

  ii. Om företaget annullerar en medlems konto av någon anledning får medlemmen inte ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt och alla konton som öppnats i medlemmens namn och poäng, inlösenpriser och kampanjpriser som tjänats in på det kontot kommer att förverkas vid upptäckt med retroaktiv verkan. iii. Om en medlem annullerar sitt konto på/her kan medlemmen ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt vid ett senare tillfälle, men inga poäng, inlösenpriser och kampanjpriser som tidigare förverkats eller förfallit kommer att återinföras på medlemskontot. iv. Varje medlemskapsstatus upphör när ett medlemskonto sägs upp.

  1.8.3 Ändring av lojalitetsprogrammet: Om inte annat uttryckligen förbjuds eller begränsas av tillämplig lagstiftning, enligt vad som anges i avsnitt 6, har företaget rätt att när som helst ändra, begränsa, modifiera eller upphäva belöningar och belöningsnivåer, även om sådana ändringar kan påverka värdet av poäng eller möjligheten att erhålla vissa belöningar, under förutsättning att detta inte diskriminerar medlemmen i ond tro. Företaget kan bland annat: (i) öka eller minska antalet poäng som erhålls för en vistelse eller som krävs för ett pris, (ii) dra tillbaka, begränsa, ändra eller annullera ett pris, (iii) lägga till spärrdatum, begränsa rum som är tillgängliga för ett pris på ett deltagande hotell eller på annat sätt begränsa den fortsatta tillgängligheten av priser, och (iv) ändra programfördelar, resepartners, platser som betjänas av bolaget eller dess resepartners, villkor för deltagande, regler för att tjäna, lösa in, behålla eller förverka poäng eller regler som reglerar användningen av priser, Medlemmarna får inte förlita sig på att ett pris eller en prisnivå och kategori av priser kommer att fortsätta att vara tillgängliga. Ändringar eller tillägg till bonusar och bonusnivåer kommer att publiceras på webbplatsen.

  1.8.4 Förmåner som är beroende av tillgänglighet och ändring: Alla lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser och tjänster är beroende av tillgänglighet och kan ändras när som helst utan föregående meddelande, om inte annat uttryckligen anges i programmet.

  1.8.5 Rätt att få förmåner. Genom att acceptera lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser eller tjänster, inklusive, men inte begränsat till, poäng, inlösenpris och kampanjpris, bekräftar en medlem att han/she är ansvarig för att avgöra om han/she är berättigad att få, och att han/she är berättigad att få, sådana lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, utmärkelser eller tjänster (inklusive, men inte begränsat till, poäng, inlösenpris och kampanjpris) enligt tillämpliga lagar, gåvopolicyer och incitamentspolicyer.

  1.8.6 Ingen försäljning eller överföring: Poäng, inlösenpriser, kampanjpriser och andra medlemsförmåner får inte säljas, bytas, bytas ut, leasas, lånas ut eller erbjudas på auktion eller på annat sätt överföras (annat än av företaget eller dess ombud). Varje försök till överföring, försäljning, byte, utbyte, uthyrning eller auktion kommer att vara ogiltigt och respektive poäng, kampanjpris och medlemsförmåner kommer att konfiskeras. Företaget och dess samarbetspartners med avseende på lojalitetsprogrammet kan vägra att hedra eller erkänna poäng, inlösenpris, kampanjpris eller medlemsförmåner som företaget har anledning att tro kan ha överförts, sålts eller bytts ut.

  Utan hinder av ovanstående bestämmelser i detta avsnitt 1.8.6 får inlösenpremier endast ges bort till tredje person för eget bruk, om medlemmen personligen har en ömsesidig relation med dem, t.ex. familjemedlemmar, vänner och bekanta, men de kan inte bytas ut mot andra premier eller kontanter.

  2 TJÄNA POÄNG

  2.1 Möjligheter att tjäna poäng på deltagande hotell

  2.1.1 En medlem tjänar åtta (8) poäng för varje euro, eller valutaekvivalenten, som medlemmen ådrar sig och betalar för kvalificerande avgifter i enlighet med avsnitt 2.1.2, och

  2.1.2 Kvalificerande avgifter. "Kvalificerande avgifter" är avgifter som uppstår under en vistelse i ett gästrum på ett deltagande hotell av en medlem på hans/her folio och upp till två (2) ytterligare gästrum, inklusive, utan begränsning, avgifter för:

  i. Kvalificerade priser för kvalificerade nätter;

  ii. Mat och dryck (utom alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) och kan utesluta avgifter som uppkommer på försäljningsställen som inte förvaltas eller drivs av det deltagande hotellet; om avgifterna uppkommer på restauranger och barer på deltagande hotell oberoende av en vistelse på respektive deltagande hotell är de kvalificerande avgifterna begränsade till 1 000 euro per medlem för varje restaurang- eller barkontroll; i sådana fall kommer poäng endast att krediteras medlemmens konto om medlemmen uppger sitt/her -medlemsnummer vid betalningstillfället.

  2.1.3 Icke kvalificerande avgifter. Avgifter som inte berättigar till Poäng inkluderar alla gratistjänster, Poänginlösenpremier, kampanjpremier eller andra avgifter eller kostnader inklusive, utan begränsning: (A) avgifter för banketter, möten eller andra funktioner, (B) andra avgifter som betalas inklusive, utan begränsning, parkering, affärscenter, butiker och andra tjänster från tredje part, och (C) skatter och serviceavgifter som är relaterade till rumspriset (såvida inte sådana skatter och serviceavgifter är inkluderade i rumspriset), drickningar, avgifter (t.ex.t.ex. avgift för sen avbokning eller avgift för utebliven ankomst för garanterade bokningar, även om bokningarna har betalats i sin helhet), obligatoriska eller automatiska avgifter (t.ex, resortavgifter) och andra tillämpliga avgifter.

  2.1.4 Kvalificerande natt. En "kvalificerande natt" är en natt som en medlem registrerar sig för, och personligen betalar och bor på ett deltagande hotell, för vilken (i) rummet faktureras till medlemmen.eller (ii) gästrummet faktureras direkt till det företag som har ordnat betalningen för medlemmens vistelse som inte är kopplad till en kongress eller ett gruppmöte.

  i. En "kvalificerande natt" är en natt på samma deltagande hotell för en medlem som: (A) uppger sitt medlemsnummer/her vid bokningstillfället eller vid incheckningen, (B) betalar ett kvalificerande pris eller löser in ett poänginlösenpris eller ett kampanjpris för vistelsen, och (C) bor i ett av de reserverade gästrummen. En medlem kan endast tjäna poäng för upp till tre (3) gästrum under en kvalificerande natt om han/she bor i ett av de reserverade gästrummen och betalar ett kvalificerande pris eller löser in ett poänginlösenpris eller ett kampanjpris för alla gästrum.

  ii. Medlemmarna kan inte tjäna in eller få förmåner på flera deltagande hotell för samma vistelsedatum.

  iii. Endast en medlem per gästrum kan tjäna poäng och få förmåner. Om fler än en medlem bor i samma gästrum måste medlemmarna vid incheckningen bestämma vems medlemsnummer som ska tillämpas på gästrummet, förutsatt att det är samma medlem som ska betala räkningen.

  2.1.5 Kvalificerade priser. En "kvalificerande taxa" är den taxa som en medlem betalar för en vistelse i ett gästrum på ett deltagande hotell som berättigar till poäng. Kvalificerade priser inkluderar alla priser som kan bokas via H Rewards Kanaler utan tillämpning av en rabattkod eller med poäng och som inte anges nedan. Dessutom är alla priser som i prisbeskrivningen anges som "icke kvalificerande" inte kvalificerade för att tjäna poäng. Om inget annat särskilt anges får medlemmarna sina förmåner på medlemsnivå under vistelser med kvalificerade priser. Priser som bokas med följande metoder ingår inte i den kvalificerande tariffen:

  i. Gästrummet har bokats via en resebyrå, online-reseplattform eller annan tredjepartskanal, inklusive, utan begränsning, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; särskilda företagspriser som bokas via sådana kanaler ska dock betraktas som en kvalificerande taxa;

  ii. Rummet har bokats till ett grupppris som en del av ett evenemang, ett möte, en konferens eller en organiserad resa, och medlemmen betalar inte direkt till det deltagande hotellet för rummet;

  iii. Gästrummet har bokats till ett personalpris, särskilda priser som erbjuds anställda inom resebranschen (t.ex. researrangörer, grossister, resebyråer, rederier, flygbolag), eller ett pris eller paket för besättningsrum;

  iv. gästrummet var gratis, eller v. en kupong eller ett pris från tredje part löstes in för gästrummet.

  2.1.6 Om ett hotell eller en annan fastighet upphör att vara ett Deltagande hotell kommer alla vistelser efter detta datum inte att berättiga till att tjäna poäng, oavsett när bokningen gjordes.

  2.2 Individuellt intjänande för kvalificerande avgifter och kvalificerande nätter.

  Ingen annan person än medlemmen får tjäna poäng på kvalificerande avgifter för sitt/her medlemskonto. Poäng för ett rum som delas av två lojalitetsprogrammedlemmar kommer endast att tilldelas en lojalitetsprogrammedlem.

  2.3 Valutaväxling.

  Det poängbelopp som tjänas in på Deltagande hotell där en valuta som inte är euro används kommer att beräknas utifrån Kvalificerande avgifter omräknade till euro på datumet för databehandlingen till den växelkurs som valts av företaget.

  3 LÖSA IN POÄNG

  3.1 Inlösen av poäng för bonusar.

  En medlem kan lösa in poäng för att erhålla vissa belöningar ("Inlösenbelöning"), inklusive, utan begränsning, rum på deltagande hotell och andra tjänster och varor. En fullständig förteckning över aktuella alternativ för inlösen av priser finns på Lojalitetsprogrammets webbplats.

  3.1.1 Poäng och inlösenbelöningar får inte bytas ut eller lösas in av en medlem mot kontanter, priser eller krediter.

  3.1.2 Redemption Awards är endast giltiga för individuella resor och är inte giltiga för gruppresor, paketresor, kongresser eller andra specialpriser och/or paketprogram, mat- och dryckeskrediter, oförutsedda utgifter eller serviceavgifter.

  3.2 Rum på deltagande hotell.

  En medlem kan lösa in poäng för enkel- eller dubbelstandardrum på deltagande hotell ("Award Redemption Night"). Vissa Deltagande varumärken kan ha andra regler för inlösen. Inlösen av poäng för en Award Redemption Night är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. Förhandsbokningar krävs och måste bokas via H Rewards Kanaler.

  3.2.1 Standardgaranti- och avbokningsreglerna för ett Deltagande hotell gäller för reservationer av Award Redemption Night, inklusive, utan begränsning, alla krav på minsta vistelsetid, krav på kreditkortsgarantier och avgifter för sen avbokning, utebliven ankomst och för tidig utcheckning.

  i. En återbetalning av poäng kan utfärdas för en vistelse som är kortare än det antal dagar som anges på Redemption Award, men medlemmen måste informera det deltagande hotellets reception i förväg om den tidiga utcheckningen för att återbetalningen av poäng ska kunna utfärdas till medlemmens konto.

  ii. Om en medlem underlåter att avboka en garanterad reservation för en Award Redemption Night inom den tillåtna avbokningsperioden, blir respektive voucher för Award Redemption Night ogiltig och 10 procent av de poäng som löstes in mot en sådan voucher kommer att återföras till medlemmens konto.

  3.2.2 Det antal poäng som krävs per natt för att få rum på deltagande hotell varierar beroende på det deltagande hotellets kategori och de rumstyper som finns tillgängliga på det deltagande hotellet, vistelsens längd och kan också variera beroende på tid på året.r. En lista över deltagande hotellkategorier finns på lojalitetsprogrammets webbplatser. Företaget kan när som helst ändra ett Deltagande hotells kategori.

  3.2.3 När poäng löses in för en prisutnyttjande natt inkluderar prisutnyttjande natten kostnaden för ett standard enkel- eller dubbelrum på ett Deltagande hotell och eventuell rumsskatt/service avgifter. Alla andra avgifter, inklusive oförutsedda utgifter, stadsskatt och resortavgifter, är medlemmens ansvar och ingår inte i Award Redemption Night.

  i. Standardrummen varierar mellan de deltagande hotellen och de deltagande varumärkena. Uppgraderade rum, inklusive uppgraderingar baserade på storlek, utsikt, tjänster och/or sviter, kan vara tillgängliga till en högre poängkostnad.

  ii. Med en Award Redemption Night kan säng- och rökpreferenser begäras, men är inte garanterade.

  iii. För alla bokningar på Zleep Hotels, även för Award Redemption Nights, krävs en kreditkortsgaranti. Vid Award Redemption Nights kommer gästens kreditkort endast att debiteras om den strikta rökförbudspolicyn i rummen på Zleep Hotels inte har följts. I sådana fall kommer gästens kreditkort att debiteras med 1 500 DKK eller 1 500 SEK.

  3.2.4 Medlemmar kommer inte att få poäng för den del av vistelsen som avser Award Redemption Night.

  3.2.5 En medlem kan lösa in poäng för upp till totalt nio (9) gästrum på samma deltagande hotell under samma datum. När medlemmen gör detta samtycker han/hon till att göra legitima reservationer för inlösen av poäng i god tro för att endast användas av medlemmen och hans/hennes inbjudna gäster, och inte för andra ändamål, inklusive utan begränsning, återförsäljning, otillåten överlåtelse eller publicering på tredje parts webbplatser, eller att göra spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer, eller någon bokning i väntan på efterfrågan. Företaget förbehåller sig rätten att annullera alla bokningar som det anser vara i strid med programvillkoren.

  3.2.6 Om ett deltagande hotell av någon anledning lämnar lojalitetsprogrammet efter att en medlem har gjort en bokning för en natt för inlösen av en bonus men före medlemmens vistelse, kommer företaget att göra rimliga ansträngningar för att få detta tidigare deltagande hotell att hedra bokningen eller hjälpa till att ordna likvärdigt boende i närheten; företaget kan dock inte garantera att bonusar, uppgraderingar eller andra förmåner som en medlem kan tjäna in enligt lojalitetsprogrammet kommer att hedras. Om en medlem under dessa omständigheter inte kan utnyttja sin/her Award Redemption Night, kan medlemmen returnera kupongen till H Rewards Servicecenter och de inlösta poängen kommer att återföras till medlemmens konto.

  4 MEDLEMSKAP I HÖGRE NIVÅ

  4.1 Krav på uppgradering och underhåll av medlemskap

  4.1.1 Uppgradering av medlemskap. För att uppgradera medlemskap ska medlemmen uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan inom en medlemskapscykel. Med en "medlemskapscykel" avses en period på tolv (12) månader från och med det datum då en medlem är inskriven i den aktuella medlemskapsnivån. När denna cykel är slut börjar en ny medlemskapscykel. Om medlemskapsnivån ändras under en medlemskapscykel räknas en ny medlemskapscykel från och med dagen för ändringen.

  En medlem kommer att uppgraderas till nästa nivå av medlemskap i högre nivå inom tre (3) dagar om medlemmen uppfyller uppgraderingskriterierna.

  4.1.2 Upprätthållande av medlemskap. Efter att ha uppgraderats till ett nytt medlemskap på högre nivå kan en medlem åtnjuta statusen som medlem på högre nivå under en medlemscykel. För att bibehålla medlemskapet i den högre nivån under nästa medlemskapscykel måste en medlem uppfylla följande kriterier i diagram 1 nedan.

  Om en medlem i den högre nivån inte uppfyller kriterierna för att behålla sitt/her nuvarande medlemskap inom en medlemskapscykel, kommer han/she automatiskt att nedgraderas till den medlemskapsnivå vars kriterier han/she uppfyller i föregående cykel.

  Diagram 1: Regler för uppgradering och upprätthållande av medlemskapsnivåer

  Villkor för uppgradering till nästa högre statusnivå inom en medlemskapscykel Stjärna

  • Stjärnstatusnivå: 3 kvalificerande nätter eller 350 EUR berättigade intäkter.
  • Statusnivå Silver: 5 kvalificerande nätter eller 500 EUR berättigade intäkter.
  • Statusnivå Prestige: 10 kvalificerande nätter eller 1 000 EUR avgiftsbelagda intäkter.
  • Statusnivå Gold: 40 berättigade nätter eller 4000 euro i debiterbara intäkter.
  • Statusnivå Platinum: 100 kvalificerade nätter eller 9000 euro i bidragsberättigande intäkter.
  • Statusnivå Diamond: --

  Villkor för att behålla statusnivån.

  • Statusnivå Star: --
  • Statusnivå Silver: 3 kvalificerande nätter eller 350 EUR berättigade intäkter.
  • Statusnivå Prestige: 5 kvalificerande nätter eller 500 euro i bidragsberättigande intäkter.
  • Statusnivå Gold: 5 kvalificerande nätter eller 500 EUR godtagbar omsättning.
  • Statusnivå Pltinum: 30 kvalificerande nätter eller 3000 EUR debiterbar omsättning.
  • Statusnivå Diamond: 80 berättigade nätter eller 6750 euro i debiterbar omsättning.

  4.2 Medlemsförmåner för medlemskap på högre nivå

  Medlemmar i högre nivåer får fler förmåner som sammanfattas i diagram 2 och som beskrivs närmare i avsnitt 4.2 nedan. Vänligen läs och förstå detaljerna för varje förmån och kontakta H Rewards Servicecenter om%20nga frågor.

  Diagram 2: Fördelar med medlemskap för högre nivåer av medlemskap

  **Bonuspoäng för bokningar som görs via officiella icke-mobila H Rewards kanaler, officiell webbplats, callcenter eller hotell **.

  • Silver statusnivå: x1
  • Prestige statusnivå: x1
  • Gold statusnivå: x1.5
  • Pltinum statusnivå: x1,5
  • Statusnivå Diamond: x2

  Medlemskapspris (rabatt)

  • Statusnivå Silver: 6 %
  • Statusnivå Prestige: 10 %
  • Statusnivå Gold: 10%
  • Statusnivå Pltinum: 10%
  • Diamond statusnivå: 10 %

  Rumgaranti

  • Statusnivå Silver: -
  • Prestige statusnivå: -
  • Statusnivå Gold: -
  • Statusnivå Pltinum: 72 timmar i förväg
  • Diamond status: 24 timmar i förväg

  Rumuppgradering

  • Statusnivå Silver: -
  • Prestige statusnivå: -
  • Gold statusnivå: -
  • Statusnivå Pltinum: Ja
  • Diamond statusnivå: Ja

  **Rabatt på mat och dryck

  • Statusnivå Silver: -
  • Prestige statusnivå: -
  • Statusnivå Gold: 10%
  • Statusnivå Pltinum: 10%
  • Statusnivå Diamond: 10 %.

  Dryckkupong / 2 gratis frukostar.

  • Statusnivå Silver: -
  • Statusnivå Prestige: -
  • Statusnivå Gold: 10 € (dryckeskupong)
  • Statusnivå Pltinum: 2 gratis frukostar.
  • Statusnivå Diamond: 2 gratis frukostar

  **Förtida incheckning

  • Statusnivå Silver: -
  • Prestige status: Ja
  • Gold statusnivå: Ja
  • Statusnivå Pltinum: Ja
  • Diamond statusnivå: Ja

  Sena utcheckning

  • Statusnivå Silver: 13:00
  • Statusnivå Prestige: 14:00
  • Statusnivå Gold: 14:00
  • Statusnivå Pltinum: 14:00
  • Statusnivå Diamond: 16:00

  4.2.1 Silver Medlemsförmåner. Silver Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, tjänar/she poäng enligt avsnitt 2.1.1. Dessutom får medlemmen 100 procent bonusbelöningspoäng.
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på sex procent (6 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Sen utcheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till klockan 13.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.

  4.2.2 Prestige medlemsförmåner. Prestige Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards Kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, tjänar medlemmen poäng enligt avsnitt 2.1.1. Dessutom får medlemmen 100 procent bonusbelöningspoäng.
  • Medlemspriser: Medlemmen får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han eller hon/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Tidig incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på Deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter som berättigar till bonusåterbetalning och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.

  4.2.3 Gold medlemsförmåner. Gold Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem books rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, kommer/she att få 1,5 gånger Reward Points som en bonus (dvs. 12 poäng per euro).
  • Priser för medlemmar: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han/she bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Tidig incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på Deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) i vår restaurang och våra barer på deltagande hotell. En medlem ska identifiera sig som medlem.
  • Dryckeskupong: En medlem får 10 € (dryckeskupong) som inte har något kontantvärde. Kupongen kan endast lösas in mot specificerade bartjänster och kan användas för delbetalning av alla drycker. Endast en dryckeskupong kan lösas in per vistelse som omfattar minst en kvalificerande natt på deltagande hotell och måste överlämnas. På Zleep Hotelsfår medlemmen i stället en kupong för en gratis dryck.

  4.2.4 Platinum medlemsförmåner. Platinum Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, inklusive webbplats, callcenter eller hotell, får han/she 1,5 gånger bonuspoäng (dvs. 12 poäng per euro).
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när medlemmen bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemsrabatten gäller, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på Deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande hotell är garanterad när bokningen görs före 72 timmar före planerad ankomst. Förmånen Garanterat rum kan dock inte tillämpas på tredjepartsbokningar eller bonusbokningar och kan inte vara tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. speciella evenemang). Förmånen Guaranteed Room kan inte användas i samband med användning av bonusar eller någon typ av kampanj- eller rabatterade priser.
  • Uppgradering av rum: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell i mån av tillgänglighet för hela vistelsen vid incheckningstillfället. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre utsikt osv.). Uppgradering gäller endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är inte tillgänglig på följande ställen. Zleep Hotels.
  • Tidig incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00 och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) på restauranger och barer på Deltagande hotell även om han eller hon inte är registrerad gäst på hotellet. En medlem ska identifiera sig/herself som medlem.
  • 2 gratis frukostar: En medlem får 2 gratis frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje bokad kvalificerande natt på deltagande hotell. På deltagande hotell, där frukost redan ingår i rumspriset, erbjuds i stället en F&B-kupong på 20 euro per vistelse.

  4.2.5 Diamond Medlemsförmåner. Diamond Medlemmar är berättigade till följande förmåner utöver alla grundläggande medlemsförmåner:

  • Bonusbelöningspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via officiella H Rewards kanaler, inklusive officiell webbplats, callcenter eller hotell, kommer han/she att få 2 gånger Reward Points som bonus, dvs. tjäna 16 Points per Euro.
  • Medlemspriser: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på bästa tillgängliga pris (BAR) när han<x transl.ate="no">/hon bokar rum på Deltagande hotell och Deltagande varumärken med medlemskonto via webbplatserna. Medlemspriset är tillämpligt, med förbehåll för företagets justering från tid till annan, på bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell och kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter, och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.
  • Garanterat rum: En rumsbokning på Deltagande hotell är garanterad när bokningen görs före 24 timmar före planerad ankomst. Förmånen Garanterat rum kan dock inte tillämpas på tredjepartsbokningar eller bonusbokningar och kan inte vara tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. speciella evenemang). Förmånen Guaranteed Room kan inte användas i samband med användning av bonusar eller någon typ av kampanj- eller rabatterade priser.
  • Uppgradering av rum: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller specialrum) på deltagande hotell i mån av tillgänglighet för hela vistelsen vid incheckningstillfället. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen göras i samma kategori (t.ex. högre våning, bättre utsikt osv.). Uppgradering gäller endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är inte tillgänglig på följande ställen. Zleep Hotels.
  • Tidig incheckning: Denna förmån är baserad på tillgänglighet och tiderna kan variera beroende på egendom och beläggning på deltagande hotell. Dessutom gäller denna förmån endast för Qualifying Nights eller Award Redemption Nights och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • Sen utcheckning: En medlem kan checka ut på deltagande hotell fram till klockan 16.00 (kl. Zleep Hotels upp till kl. 14.00) och tiderna kan variera beroende på boende och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalifikationsnätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
  • F&B: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) på den totala gästchecken (inklusive skatter) i våra restauranger och barer på deltagande hotell, även om han eller hon inte är registrerad gäst på hotellet. En medlem ska identifiera sig som medlem.
  • 2 kostnadsfria frukostar: En medlem kommer att få 2 gratis frukostar. Denna förmån gäller för enkel- och dubbelrum för varje natt av de bokade kvalificerande nätterna på deltagande hotell. På deltagande hotell där frukost redan ingår i rumspriset erbjuds i stället en kupong på 30 euro F&B per vistelse.

  5 Ingen garanti för särskilda förmåner; begränsning av garantier; ansvarsbegränsningar.

  5.1 Företaget garanterar inte att det kontinuerligt finns tillgång till specifika priser eller förmåner. Företaget garanterar inte att h belöningskanaler är kontinuerligt tillgängliga. Alla tjänster enligt programvillkoren tillhandahålls som tjänster utan underförstådda garantier eller garantier.

  5.2 Företagets eventuella ansvar enligt eller i samband med lojalitetsprogrammet ska gälla enligt följande:

  5.2.1 Företaget är ansvarigt utan begränsning vid (i) skada på kropp, liv och hälsa som orsakats av uppsåtlig misskötsel eller vårdslöshet av företaget eller dess ställföreträdare, (ii) alla skador som orsakats av uppsåtlig misskötsel eller grov vårdslöshet av företaget eller dess ställföreträdare och i fall (iii) där ansvar inte kan uteslutas enligt tvingande lag.

  5.2.2 Ansvaret för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (dvs. företagets förpliktelser som är väsentliga för lojalitetsprogrammet och som medlemmen förlitade sig på när han eller hon ingick i programvillkoren) på grund av lätt vårdslöshet från företagets eller dess ställföreträdares sida är begränsat till de skador som typiskt sett kan förutses enligt programvillkoren.

  5.2.3 ANSVARET I ALLA ANDRA FALL ÄR UTESLUTET.

  6 Ändring av programvillkoren

  6.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra Programvillkoren och alla villkor som avses i dessa (såsom förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, priser och tjänster samt poängregler) från tid till annan i enlighet med följande bestämmelser:

  6.1.1 Företaget kan alltid ändra Programvillkor och villkor som avses i detta som endast påverkar de allmänna villkoren i Programvillkoren (t.ex. kontaktinformation), ny teknisk utveckling eller liknande orsaker. Detsamma gäller för förmåner och regler som avses i Programvillkoren om ändringarna inte missgynnar Medlemmarna. Företaget kommer att ge medlemmarna minst sex (6) veckor i förväg innan en sådan ändring träder i kraft.

  6.1.2 Företaget kan också ändra Programvillkor och villkor som avses i detta i händelse av en förändring av rättsliga bestämmelser eller i händelse av en förändring av högsta domstolars rättspraxis som påverkar en eller flera bestämmelser i Programvillkor; i detta fall ska de berörda villkoren justeras på ett sådant sätt att de överensstämmer med syftet med det ändrade rättsliga läget. Företaget kommer att ge medlemmarna minst sex (6) veckor i förväg innan en sådan ändring träder i kraft, såvida det inte är juridiskt skyldigt att genomföra ändringen tidigare.

  6.1.3 Företaget kan ytterligare ändra Programvillkor som avses i detta dokument genom att i förväg meddela medlemmarna om medlemmarna har möjlighet att invända mot ändringen. I detta fall kommer företaget att meddela ändringarna till medlemmarna via post, e-post eller någon annan form där meddelandet om ändringen når medlemmens inflytandesfär. Om du inte skriftligen invänder mot användningen av den nya versionen inom sex (6) veckor ska du anses ha samtyckt till ändringen och den nya versionen ska träda i kraft efter det att invändningsperioden har löpt ut. När företaget meddelar ändringar i programvillkoren eller i villkor som det hänvisas till här, kommer företaget uttryckligen att uppmärksamma dig på betydelsen av detta beteende. Om en medlem invänder Om en sådan förändring inträffar kan medlemskapet sägas upp (vanlig uppsägning).

  6.1.4 Vid ändring av programvillkoren kommer företaget alltid att på ett rimligt sätt beakta dina legitima intressen. Eventuella skadeståndskrav från medlemmar på grund av ändringar i programvillkoren är uteslutna.

  6.2 Om inget annat anges kommer den uppdaterade versionen av Programvillkoren att gälla för ditt deltagande i Lojalitetsprogrammet från och med dess ikraftträdandedatum.

  7 Uppsägning av lojalitetsprogrammet

  7.1 Företaget kan säga upp lojalitetsprogrammet med sex (6) månaders varsel till alla aktiva lojalitetsmedlemmar. Företaget kan efter eget gottfinnande välja att ersätta Lojalitetsprogrammet med ett liknande lojalitetsprogram när som helst omedelbart efter att ha meddelat aktiva Lojalitetsmedlemmar om detta. En medlem kan inte samla poäng eller göra anspråk på inlösenpris, kampanjpris eller lojalitetsprogrammets förmåner eller förmåner efter lojalitetsprogrammets upphörande.

  7.2 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet helt eller delvis, i vilken jurisdiktion som helst med mindre än sex månaders varsel om det krävs enligt tillämplig lag.

  7.3 Om Lojalitetsprogrammet sägs upp kommer alla oinlösta poäng att förverkas utan någon som helst skyldighet eller ansvar, och inga krav på inlösenpris eller kampanjpris kommer att tillgodoses efter uppsägningstidens utgång.

  8 Sekretess

  8.1 Företaget respekterar din integritet och värdesätter det förtroende du ger företaget när du delar dina personuppgifter med oss. Vänligen läs noggrant företagets H Rewards Integritetspolicy som beskriver hur företaget behandlar dina personuppgifter. Om en medlem har några frågor om H Rewards Integritetspolicy eller dess insamling, användning eller utlämnande av en medlems uppgifter, bör medlemmen kontakta företagets dataskyddsombud som anges i H Rewards Integritetspolicy.

  9 Tillämplig lag, jurisdiktion

  9.1 Den lag som är tillämplig på programvillkoren är tysk lag utan tillämpning av dess internationella integritetslagstiftning och FN:s konvention om försäljning av varor.

  9.2 Om du som konsument är bosatt i Europeiska unionen och företaget riktar sina tjänster i samband med programvillkoren till den medlemsstat där du är bosatt, kommer du som konsument att omfattas av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa programvillkor påverkar din rätt som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i den lokala lagstiftningen.

  9.3 Företaget är inte skyldigt att delta i ett skiljedomsförfarande och erbjuder inte heller att delta i ett sådant förfarande.

  10 Övrigt

  10.1 Ändring av kontaktuppgifter.

  Varje medlem är ansvarig för att meddela företaget om eventuella ändringar av hans eller hennes kontaktuppgifter.

  10.2 Övervakningskonto. Med förbehåll för tillämpliga dataskyddslagar förbehåller sig företaget rätten att övervaka alla medlemmars konton, när som helst och utan förvarning, för att kontrollera att programvillkoren följs. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan företaget i detta sammanhang granska alla medlemmars poäng, kvalificerande nätter och transaktionshistorik, inklusive, utan begränsning, ansökningar om lojalitetsprogramsbelöningar, kampanjbelöningar och andra förmåner.

  10.3 Korrigering av poäng och förmåner. Företaget kan när som helst och efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande korrigera eller upphäva (i) uppgraderingen av medlemskapets nivå, (ii) mängden poäng som krediterats en medlems konto och (iii) alla andra förmåner som har krediterats en medlems konto och som inte är berättigade för en medlem i enlighet med programvillkoren.

  10.4 Skatter. Poäng, Inlösenpris, kampanjpris och andra medlemsförmåner kan vara föremål för inkomstskatt eller andra skatter. Medlemmen är ansvarig för att betala alla sådana skatter och för att göra alla tillämpliga upplysningar till tredje part, inklusive, utan begränsning, den part som betalade för den transaktion från vilken medlemmen tjänade poäng. Företaget är inte ansvarigt för skatteskulder, tullar eller andra avgifter i samband med utfärdandet av poäng, inlösenpriser, kampanjpriser och andra medlemsförmåner.

  10.5 Inget partnerskap. Ingenting i Programvillkoren är avsett eller ska tolkas som att skapa eller etablera något agent-, partnerskaps- eller joint venture-förhållande mellan Företaget och Medlemmarna.

  10.6 Uppdelbarhet. Om en av Programvillkoren är ogiltig påverkas inte övriga villkor. Om en av Programvillkoren anses vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, ska den delen anses vara separerad från Programvillkoren, utan att det påverkar giltigheten och verkställbarheten av alla andra villkor i detta avtal.

  10.7 Hela avtalet. Programvillkoren, tillsammans med alla andra villkor, regler eller föreskrifter som införlivas i eller hänvisas till här, utgör hela avtalet mellan företaget och medlemmarna avseende lojalitetsprogrammet.

  10.8 Bindande textversion. Den tyska versionen av dessa programvillkor är den juridiskt bindande versionen.