INFORMATIONSSKYLDIGHETER FACEBOOK

  Konferensen för förbundets och delstaternas oberoende dataskyddsmyndigheter (Datenschutzkonferenz - DSK) har påpekat att Facebook är skyldigt att inhämta ett effektivt samtycke till användning av uppgifter från alla besökare på sin Facebooksida. Operatörerna av en Facebook-fansida är däremot skyldiga att få nödvändig information om användningen av uppgifter från Facebook. Dessa krav har nu uppfyllts.

  När du besöker vår fansida samlar Facebook in personuppgifter om användarna inom ramen för sitt ansvarsområde. Sådan datainsamling av Facebook kan också ske för besökare på denna sida som inte är inloggade på Facebook eller registrerade som medlemmar. Information om Facebooks datainsamling och fortsatta behandling av uppgifter samt information om genomförandet av dina rättigheter och möjligheter till beslutsfattande finns i Facebooks integritetspolicy.

  Vi har inget inflytande över omfattningen och ingen fullständig tillgång till de insamlade uppgifterna eller dina profiluppgifter. Du bestämmer vilken information vi får inom Facebooks exklusiva ansvarsområde genom dina Facebook-inställningar eller dina webbläsarinställningar när du besöker en offentligt tillgänglig sida. Dessutom kan du i dina Facebook-inställningar välja att aktivt dölja dina "gilla-markeringar" eller att inte längre följa fansidan. Då kommer din profil inte längre att visas i listan över fans för den här fansidan.

  Vi får anonym statistik från Facebook om användningen av fansidan. Till exempel följande information tillhandahålls här (så kallad insiktsinformation): Följare: Antal personer som följer vår fansida - inklusive tillväxt och utveckling under en definierad tidsperiod. Räckvidd: Antal personer som ser ett visst inlägg på vår fansida och antal interaktioner med ett inlägg. Annonsresultat: Antal personer som såg en annons. Demografi: Besökarnas medelålder, kön, plats, språk.

  Vi använder denna statistik, som vi inte kan dra några slutsatser om enskilda användare utifrån, för att ständigt förbättra vårt onlineutbud på Facebook och för att bättre kunna tillgodose våra användares intressen. Vi kan inte koppla statistiska uppgifter till våra fans profiluppgifter. Du kan via dina Facebook-inställningar bestämma i vilken form riktad reklam visas för dig.

  Vi får personuppgifter via Facebook om du aktivt meddelar oss dessa via ett personligt meddelande på Facebook eller om du använder ett formulär för att överföra uppgifterna till oss och aktivt skickar uppgifterna till oss genom att klicka på en knapp. Vi använder de uppgifter som du lämnar (t.ex. förnamn, efternamn) för att besvara din förfrågan i vår kundtjänst, om det är nödvändigt. Dina uppgifter lagras i vårt CRM-system för detta ändamål. Om det är nödvändigt använder vi de uppgifter som du har lämnat till oss för att beivra brott eller för att upprätthålla våra eller de registrerades legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 c, d och f i DSGVO.