Hotellet som galleri

I linje med den moderna designen på IntercityHotelhar särskild uppmärksamhet ägnats åt hotellens inredning. Utvalda IntercityHotel:s möblerades med individuellt utformade bilder genom projektet "Art Rooms". Studenter från fotografiavdelningen vid Bielefeld University of Applied Sciences fick i olika grupper i uppgift att utforma de allmänna utrymmena och hotellrummen på respektive IntercityHotel. Dessa bilder kan nu ses i de ovannämnda områdena på hotellen.

Projekt

Fotokonstprojektet är ett hittills unikt samarbete mellan en stor tysk hotellkedja och ett konstuniversitet och ger unga konstnärer chansen att presentera sina verk för en bred publik. Samtidigt kan IntercityHotels dra nytta av att göra hotellen ännu mer attraktiva med individuella konstverk. På så sätt erbjuds hotellgästerna ett helt nytt och speciellt perspektiv på staden, som på så sätt kan upptäckas och upplevas på ett helt nytt sätt.

Arbetena

Varje fotokonstprojekt bygger på ett eget och konstnärligt individuellt förverkligat tema som återspeglas i verken på olika sätt. Vare sig det gäller "Blue-Grey-Red" på IntercityHotel Hamburg-Altona eller "Sky Construct" på IntercityHotel Frankfurt-Airport - konstnärerna tar upp de mest varierande aspekterna av staden, som erbjuder utrymme för kreativa koncept. Alla projekt har alltså samma idé om att presentera vad som är speciellt med staden eller regionen och vad som kännetecknar respektive hotell.