ONZE RICHTLIJNEN

  Het maakt deel uit van ons zelfbeeld dat wij bij onze beslissingen rekening houden met de effecten van ons handelen op het milieu en het klimaat, op de mens en de samenleving. Daarbij kijken we ook naar onze waardeketen, van grondstoffen en producten tot het reisgedrag van onze gasten. Om ons inzicht in verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende maatregelen en doelstellingen zowel intern als extern transparant te maken, hebben wij onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onderbouwd met een CSR-roadmap.

  Onze MVO-routekaart bevat bindende doelstellingen op korte, middellange en lange termijn voor alle belangrijke duurzaamheidsthema's van Deuschen Hospitality. Aan de hand van deze doelstellingen kunnen wij beoordelen hoe wij onze ambities benaderen. Dit maakt CSR voor ons controleerbaar in een zakelijk inzicht. Deze duidelijke oriëntatie en de inachtneming van de duurzaamheidsverwachtingen van diverse belanghebbenden helpen ons om via onze MVO-strategie onze marktpositie veilig te stellen, risico's in een vroeg stadium te minimaliseren, innovatie door te voeren en zo groei en onze internationalisering te bevorderen. Wij betrekken onze medewerkers bij het maatschappelijk engagement en versterken zo de doeltreffendheid van onze activiteiten.

  EEN TEAM

  We werken hand in hand.

  Omdat het "wij" altijd sterker is dan het "ik".

  Of het nu gaat om managers of stagiairs - in onze cultuur van saamhorigheid kan en moet iedereen zijn steentje bijdragen tot het succes. Omdat onze werknemers de belangrijkste drijfveren zijn voor duurzame actie. Als werkgever stellen wij daarom prioriteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gelijke kansen, gezondheid en mobiliteit van elk individu - zodat wij onze bedrijfscultuur, die gebaseerd is op openheid naar de wereld en betrouwbaarheid, verder kunnen ontwikkelen.

  GROENE GEBOUWEN

  Tegen 2050 zullen we klimaatneutraal zijn.

  Omdat het behoud van middelen de toekomst betekent.

  Om onze CO₂-voetafdruk positief te beïnvloeden, moeten wij op verantwoorde wijze omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Door middel van certificeringen zorgen wij wereldwijd voor hoge duurzaamheidsnormen voor onze gebouwen en processen: Grondstofbesparende bouwnormen die van invloed zijn op de planning, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van onze gebouwen moeten een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling om op lange termijn klimaatneutraal te zijn.

  GROENE DIENSTEN

  Wij combineren duurzaamheid en hoge kwaliteit van dienstverlening.

  Omdat onze gasten alleen het beste verdienen.

  Wij willen onze gasten steeds duurzamere diensten aanbieden. Op die manier verbeteren wij niet alleen onze dienstverlening ter plaatse, maar vergroten wij ook onze impact op het klimaat en de samenleving. Wij geven dus niet alleen impulsen voor een ecologischer reisgedrag, maar beginnen ook bij onszelf: Zo denken wij bijvoorbeeld opnieuw na over Zo denken wij bijvoorbeeld opnieuw na over verpakkingen en zorgen wij via gerichte activiteiten voor meer duurzaamheid op het gebied van levensmiddelen en dranken.

  EERLIJKE PARTNERSCHAPPEN

  Wij hebben oog voor de gevolgen van onze daden.

  Omdat het tijd is om iets terug te doen.

  Wij willen trends zetten voor de toekomst en onze leveranciers meenemen op de reis naar meer duurzaamheid. Zij het via ons aankoopgedrag, waarbij wij steeds meer waarde hechten aan regionale, fairtrade- en gecertificeerde producten. Of het nu gaat om duurzamere bevoorradingsketens of om de naleving van de mensenrechten. Wij werken er voortdurend aan dat onze hoge normen worden toegepast en nageleefd. Wij streven hetzelfde na voor onze partners op wereldniveau.

  NIEUWE KANS

  Wij zijn open in onze omgang en eerlijk in onze interacties.

  Omdat we onze omgeving erbij betrekken.

  Sociaal engagement is altijd een punt van zorg voor ons geweest en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Via onze locaties over de hele wereld kunnen en willen wij onze invloed op de sociale omgeving aanwenden en het plaatselijke sociale leven helpen vormgeven. Daartoe bouwen wij aan langetermijnpartnerschappen en -netwerken. Bovendien betrekken wij onze medewerkers bij het maatschappelijk engagement en versterken wij zo de doeltreffendheid van onze activiteiten.