INFORMAČNÍ POVINNOSTI FACEBOOK

  Konference nezávislých úřadů pro ochranu osobních údajů federace a spolkových zemí (Datenschutzkonferenz - DSK) upozornila, že Facebook je povinen získat účinný souhlas s použitím údajů od všech návštěvníků své stránky na Facebooku. Provozovatelé fanouškovské stránky na Facebooku jsou naopak povinni získat potřebné informace o používání údajů Facebookem. Tyto požadavky byly nyní splněny.

  Při návštěvě fanouškovské stránky Facebook shromažďuje osobní údaje uživatelů v rámci své působnosti a rozsahu své odpovědnosti. K takovému shromažďování údajů společností Facebook může docházet i u návštěvníků této stránky, kteří nejsou přihlášeni na Facebooku nebo nejsou registrovanými členy. Informace o shromažďování a dalším zpracování údajů společností Facebook, jakož i informace o uplatňování vašich práv a možnostech rozhodování, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

  Na rozsah a plný přístup ke shromážděným údajům ani k údajům vašeho profilu nemáme žádný vliv. O tom, jaké informace získáme v rámci výlučné odpovědnosti Facebooku, rozhodujete vy sami pomocí nastavení Facebooku nebo nastavení prohlížeče při návštěvě veřejně přístupné stránky. Kromě toho máte v nastavení Facebooku možnost aktivně skrýt své "lajky" nebo přestat sledovat fanouškovskou stránku. Pak se váš profil již nebude zobrazovat v seznamu fanoušků této fanouškovské stránky.

  Od společnosti Facebook dostáváme anonymní statistiky o používání a využívání fanouškovské stránky. Jsou zde uvedeny například následující informace (tzv. insight data): Sledující: počet lidí, kteří sledují naši fanouškovskou stránku - včetně nárůstu a vývoje v definovaném časovém rámci. Dosah: počet fanoušků, kteří se stali fanoušky: 1: Počet lidí, kteří vidí konkrétní příspěvek na naší fanouškovské stránce, a počet interakcí na příspěvek. Výkonnost reklamy: počet lidí, kteří viděli reklamu. Demografické údaje: průměrný věk návštěvníků, pohlaví, lokalita, jazyk.

  Tyto statistiky, ze kterých nemůžeme vyvozovat žádné závěry o jednotlivých uživatelích, používáme k neustálému zlepšování naší online nabídky na Facebooku a k lepšímu reagování na zájmy našich uživatelů. Statistické údaje nemůžeme spojovat s profilovými údaji našich fanoušků. Prostřednictvím nastavení Facebooku můžete rozhodnout, v jaké podobě se vám bude zobrazovat cílená reklama.

  Osobní údaje získáváme prostřednictvím Facebooku, pokud nám je aktivně sdělíte prostřednictvím osobní zprávy na Facebooku nebo pokud k předání údajů použijete formulář a údaje nám aktivně odešlete kliknutím na tlačítko. Údaje, které nám poskytnete (např. jméno, příjmení), používáme k tomu, abychom mohli reagovat na váš požadavek v našem zákaznickém servisu, pokud je to nutné. Vaše údaje budou za tímto účelem uloženy v našem systému CRM. V případě potřeby použijeme údaje, které jste nám poskytli, k trestnímu stíhání nebo k prosazování našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů subjektů údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c), d) a f DSGVO.