Videobewaking op ons terrein tijdens uw verblijf Als wij videobewaking uitvoeren in het hotel waar u een reservering heeft gemaakt, is het volgende van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze bewaking:

  1. Verwerkte persoonsgegevens
  • Beeld- en video-opnamen
  1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens Als er CCTV-camera's zijn geïnstalleerd in het hotel dat u bezoekt, worden deze gebruikt voor het handhaven van de huisregels, het voorkomen van misdrijven en overtredingen (bijv. schade aan eigendommen of diefstal) en het waarborgen van strafrechtelijke vervolging. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is Art. 6 (1) (f) GDPR. De dwingende legitieme belangen van ons bedrijf komen voort uit onze verplichting om het veilige verblijf van onze gasten in het hotel te waarborgen en uit ons belang om onze materiële en immateriële aanspraken te doen gelden en onze rechten uit te oefenen en ons te verdedigen tegen ongerechtvaardigde aanspraken.
  2. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Potentiële ontvangers van de gegevens zijn de wetshandhavingsinstanties en personen of bedrijven die betrokken zijn bij het uitoefenen van onze rechten (zoals advocaten), of dienstverleners die zijn ingehuurd om de videobewaking uit te voeren.
  3. Doorgeven van gegevens aan derde landen Wij zijn niet van plan om deze gegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.
  4. Duur van de opslag van persoonlijke gegevens Als er bewakingsbeelden worden opgenomen, worden deze uiterlijk na 72 uur gewist; na afloop van de bewaringstermijn worden alleen die gegevens opgeslagen die nodig zijn voor een onderzoek naar specifieke incidenten of voor het geldend maken van claims op basis van een specifieke gebeurtenis (bijv. een misdrijf of overtreding). Dergelijke gegevens worden ook gewist wanneer de reden voor het langer bewaren niet meer bestaat.