Gröna mötet

  Vi erbjuder våra gäster en speciell service med vårt Green Meeting-koncept. Syftet med erbjudandet är att minimera evenemangets ekologiska påverkan i alla faser - från planering till genomförande och avresa. Konceptet bygger på kompletterande åtgärder för undvikande, minskning och kompensation: När det gäller Green Meetings köper vi redan el uteslutande från förnybara energikällor på våra hyrda och förvaltande hotell i Tyskland och Österrike.

  År 2035 vill vi uppnå detta globalt på våra hyrda och ledda platser. Alla Green Meeting Hotels erbjuder mötesredskap av återvunnet och hållbart material, föredrar att erbjuda regional och säsongsbetonad mat och kompenserar oundvikliga utsläpp av växthusgaser genom att investera i certifierade klimatskyddsprojekt med vår partner Atmosfair.

  VÅRA GRÖNA MÖTESHOTELL

  Våra Green Meeting Hotels tillämpar idén om hållbarhet på bästa möjliga sätt. Detta börjar med ankomsten med kollektivtrafik och fortsätter konsekvent med catering med regionala produkter.

  Vi ger dig gärna råd.

  Telefon +49 69 66564-700

  E-post

  Vårt team står till ditt förfogande från måndag till fredag från 9:00 till 18:00.